پایان نامه ارشد رایگان با موضوع برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، انقلاب اسلامی، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

اختصاص پیدا کرده است.
در نمودار شماره 7 كل برنامه سوم به تصوير كشيده شده است. همانطور كه نشان داده شده است، بخش اول به حوزه هاي فرابخشي، بخش دوم به امور بخشي و بخش سوم به اجرا و نظارت پرداخته است. در بررسي و مطالعه برنامه سوم مشاهده شدكه تدوين برنامه سوم توسعه در بخش فرهنگ با ديدي واقع بينانه تر نسبت به برنامه هاي اول و دوم و نگاه به مشكلاتي كه در فرآيند اجراي آنها بروز كرده بود، صورت گرفته است. هرچند كه فصل فرهنگ و هنر برنامه سوم در قسمت دوم و ذيل امور بخشي قرار گرفته است اما نگاه فرابخشي نيز به فرهنگ و هنر شده است . در ماده 155 كه اولين ماده فصل بيست و يكم مي باشد، به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از كالاها و خدمات فرهنگي، ورزشي و هنري و به منظور ايجاد تعادل وكاهش نابرابريها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني موظف شدند حسب مورد شاخصها و استانداردهاي مربوط به بهره مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي ساكنين مناطق مختلف كشور به خدمات و توليدات فرهنگي، هنري و ورزشي را متناسب با ويژگي هاي اجتماعي فرهنگي جمعيتي و جغرافيايي هر يك از اين مناطق همراه با ارائه راه حلهاي مناسب براي ايجادتعادل، تهيه كنند. همچنين برابر ماده 162 برنامه سوم، به منظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش كارايي دستگاه هاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليت هاي موثر بر فرهنگ عمومي و اعمال نظارت مستمر بر فعاليت هاي فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف شد، نسبت به ارائه مفهوم اصلي بخش فرهنگ و سنجش آن در طول برنامه، تهيه طرح ساماندهي امور فرهنگي با تأكيد بر فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشاركت مردم در امور فرهنگي و تشكيل « ستاد نظارت و ارزيابي » زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور ارزيابي تحولات فرهنگ عمومي اقدام كند.
همچنين دولت مكلف شد افزايش كارايي، حذف فعاليتهاي موازي، برقراري انظباط مالي، تنوع بخشيدن به روش هاي تأمين منابع، فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشاركت مردم در امور فرهنگي را در قالب «طرح ساماندهي امور فرهنگي » تهيه كند.
دست اندركاران برنامه سوم، بخش فرهنگي كشور را به دو بخش تقسيم كرده اند: يكي بخش فرهنگي و هنري از نوع عام و جهاني و ديگري از جنس ديني و تبليغاتي.از بين 16 ماده فرهنگي برنامه سوم دو ماده 159 و 163 به خوبي و مستقيما به مباحث تبليغ دين و گسترش ارزشهاي اسلامي و فضاهاي مذهبي پرداخته است.
ماده 159 كه در قالب هشت بند تنظيم گرديده، به طور جامع به مبحث تبليغ دين پرداخته است . ازجمله: وظايفي را براي دستگاه هاي مختلف مانند دفتر تبليغات اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، نيروي مقاومت بسيج، سازمان صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و حتي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت و آموزش و پرورش جهت اعتلاي معرفت ديني و قرآني و ارتقاء ارزشهاي اسلامي و بهره گيري از انديشه هاي والاي امام خميني(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در تحكيم مباني فكري ارزشهاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه ترسيم نموده است.
تقريبا تمام هشت بند اين ماده وظايفي را جهت تبليغ دين براي ارگانهاي مختلف تعيين نموده است. به خصوص در 3 بند آخر مستقيما به تبليغ دين مبين اسلام اشاره گرديده است و وظايفي را براي دفتر و سازمان تبليغات اسلامي جهت تبليغ دين و اعزام مبلغان دين به مناطق مختلف كشور و آموزش قرآن كريم و رفع مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي اقشار مختلف در زمينه دين مبين اسلام مشخص نموده است.
ماده 163 نيز در 6 بند تنظيم گرديده است كه اختصاص به گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد دارد و وظايفي براي وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت و ديگر سازمانهاي مسئول جهت اختصاص اراضي مناسب براي احداث مساجد و مكانهاي مذهبي و پايگاههاي مقاومت بسيج و احداث اين امكان تعيين نموده است.
در ديگر ماده هاي بخش فرهنگي برنامه سوم نيز وظايفي جهت اعتلاي فرهنگ عمومي كشور براي سازمانهاي مختلف در نظر گرفته شده است. از جمله آنها مي توان به خدمات به گردشگران و جهانگرداني كه وارد كشور مي شوند، احياي بافتها و بناهاي تاريخي- فرهنگي كشور، متناسب سازي شبكه هاي جديد استاني ملي و فراملي و تكميل پوشش جمعيتي و جغرافيايي شبكه ها و بكارگيري فن آوريهاي نو اشاره نمود. همچنين در برنامه سوم، علاوه بر توجه به تمام ابعاد حوزه فرهنگ و هنر و تبليغات ديني در ماده 157،158 به امور جوانان و زنان هم توجه ويژه اي شده است. به طوري كه تهيه برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان كشور و زمينه سازي لازم براي ايفاي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده از طريق افزايش فرصت هاي شغلي و ارتقاي شغلي زنان با بهره گيري از اصول و مباني اسلامي از ديگر مفاد اين بخش بود.
در مجموع برنامه سوم كه با راهبرد اصلاحات ساختاري و نهادي به منظور آزادسازي و خصوصي سازي تدوين شد. نسبت به برنامه اول و دوم واقع بينانه تر تدوین شده و اصول برنامه ريزي بيشتر رعايت شده است.
از سويي حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي به تفكيك بيان شده است و در بخش فرهنگي و خصوصا تبليغ دين مبين اسلام نيز نسبت به برنامه هاي گذشته رشد چشمگيري داشته است و براساس مباني نظري مطرح شده در فصل دوم به نظر مي رسد از الگوي توسعه گرا جهت تدوين اين برنامه استفاده شده است. رویکرد نسبت به ارتباط دین وفرهنگ ،رویکردمصداق گرایانه مشاهده شد.
برنامه چهارم :
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب 7 بخش و پانزده فصل و 343 ماده تنظيم گرديده است. كه بخش چهارم آن به بحث صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي – ايراني پرداخته است. اين بخش شامل يك فصل (فصل نهم) و 23 ماده است كه 8 ماده آن تنفيذي از برنامه سوم مي باشد و 15 ماده ديگر مختص برنامه چهارم است.
در برنامه چهارم توسعه نيز مانند برنامه سوم حوزه هاي مختلف به صورت فصول جداگانه اي ارائه شده است. اما برنامه چهارم در حوزه فرهنگ از جامعيت بيشتري در قياس با برنامه هاي پيشين برخوردار است. در اولين ماده از حوزه فرهنگ در برنامه چهارم (ماده 104) كه شامل 13 بند مي باشد به اقتصاد فرهنگ که شامل موارد ذیل است، توجه ويژه اي شده است.
افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت پذيري،‌ خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي از طريق اصلاح قوانين و مقررات، اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي غيردولتي ضمانت، احصاء و ارتقاي سهم بخش فرهنگ، تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي،‌ هنري ورزشي وگردشگري، توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي،‌ تمهيد تسهيلات وي‍ژه براي ورود مواد اوليه مورد نياز صنايع بخش فرهنگ،‌ حمايت يا مشاركت با هنرمنداني كه قصد ايجاد موزه شخصي دارند، ساماندهي نظام يارانه بخش فرهنگ، توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي.
جامعيت ماده 104 حاكي از اين است كه بخش اقتصاد فرهنگ در اين برنامه مورد عنايت ويژه برنامه ريزان قرار گرفته است.
بامطالعه ماده های 118،115،107،105 برنامه چهارم در مي يابيم كه يكي از مهمترين مفاد بخش فرهنگ برنامه چهارم، تعيين شاخصهاو استانداردهاي بهره مندي نقاط مختلف كشور از فضاو امكانات فرهنگي و هنري است كه با بهره گيري از آنها زمينه توسعه فرهنگي و اجراي عدالت در گسترش و توسعه و توزيع امكانات و فضاهاي فرهنگي وهنري فراهم مي شود.
در برنامه چهارم توسعه علاوه برتوجه به اقتصاد فرهنگ كه از نظر گذشت، به حفظ هويت اسلامي و اعتلاي معرفت ديني در حوزه هاي ديني كشور و تزريق اعتبارات طي سالهاي برنامه نیز توجه ویژه ای شده است. مواردي همچون آموزش هاي ديني و تبليغي، ساماندهي تبليغات ديني، به كارگيري شيوه ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني، تقويت تشكل هاي ديني و قرآني و توسعه مشاركت هاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني و ارتقاي امكانات و ظرفيت هاي علمي حوزه دين پژوهي مورد توجه قرارگرفته كه زمينه مناسبي براي اجراي برنامه ها و فعاليت هاي اين حوزه در پيشبرد توسعه فرهنگ ديني در كشور است.
در مجموع از جهت ساختار برنامه ريزي و توجه به حوزه فرهنگ اين برنامه رشد چشمگيري نسبت به سه برنامه گذشته را داشته است و نگاه به حوزه فرهنگ يك نگاه فرابخشي است و در اين برنامه براي اولين بار به اقتصاد فرهنگ پرداخته شده است . الگوي مورد استفاده در اين برنامه نيز الگوي توسعه گرا مي باشد. رویکردنسبت به دین وفرهنگ نیز رویکردمصداق گرایانه مشاهده شد.

برنامه پنجم :
برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب3 بخش و سیزده فصل و 235 ماده تنظيم گرديده است. كه فصل اول ازبخش دوم آن به بحث فرهنگ اسلامي – ايراني پرداخته است. اين فصل شامل16ماده است كه 14 ماده آن به مبحث فرهنگ اسلامی – ایرانی و2ماده آن به ورزش پرداخته است. در برنامه پنجم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توجه خاصي به بخش فرهنگ و ترويج ارزشهاي اسلامي- ايراني شده است به طوري كه در چيدمان فصول، نخستين فصل برنامه پنجم به موضوع «فرهنگ اسلامي- ايراني» اختصاص يافته است. از نظر محتوا علاوه بر فصل اول برنامه، در ديگر فصول نيز مسائل فرهنگي به طور محسوسي مورد توجه قرار گرفته است. از جمله عمده ترين مواردی که دراین برنامه موردتاکیداست، مي توان به موارد ذیل اشاره نمود : مكلف كردن دولت به تدوين «الگوهاي توسعه اسلامي- ايراني» در نخستين ماده اين برنامه، ‌تصويب و اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تهيه پيوست فرهنگي براي طرح هاي مهم و جديد، تهيه و تصويب « سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين الملل» با تأكيد بر گفت وگو و همگرايي بين اديان و نخبگان جهان تأكيد بر تثبيت جايگاه مسجد از طريق الزامي كردن پيش بيني و مكان هاي مناسب براي ايجاد مسجد یا نمازخانه در مجتمع هاي تجاري و اداري، پارك هاي ملي و بوستان هاي شهري، مدارس، بيمارستان ها، مراكز درماني و مجموعه هاي ورزشي، كمك بلاعوض دولت براي تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني بخش غيردولتي و احداث اماكن ورزشي هم جوار و متعلق به مساجد، تصريح به نقش ولايت فقيه و رهبر معظم انقلاب اسلامي، تمهيد راهكارهاي ترويج انديشه هاي امام خميني(ره) رهبر معظم انقلاب اسلامي و شخصيت هاي انقلاب، ساماندهي فضاي رسانه اي كشور و مقابله با رسانه هاي معارض.
دربرنامه پنجم ماده 1تا14 به حوزه فرهنگ اختصاص پیداکرده است. ماده های3،4و5 مستقیما به تبلیغ دینی اشاره نموده اند. ماده3 به تبلیغ دینی وارزشهای اسلامی وانقلاب اسلامی در 5 مورد پرداخته است. این مواردعبارتنداز: برنامه های اجرایی دینی ومذهبی، طراحی، تولید، توزیع وصدور خدمات ومحصولات فرهنگی وهنری، توسعه تولیدات وفعالیتهای رسانه ای وفرهنگی وهنری، توسعه وراه اندازی موسسات، هیئت هاوتشکل های فرهنگی، دینی وقرآنی واقدام برای حذف اسامی لاتین در سردر اماکن عمومی، شرکتها و…
درماده 4، معاونت برنامه ریزی وراهبردی رئیس جمهورموظف گردیده که اسناد راهبردی توسعه حوزه های آموزش عمومی، تبلیغ وترویج فرهنگ قرآنی راتهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم کند.
وزارت فرهنگ وارشاداسلامی با همکاری وزارت امور خارجه وسایر دستگاههای ذیربط درماده 5 موظف گردیده است که سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راتا پایان سال اول برنامه تهیه وبه تصویب هیئت وزیران برساند. این سندملی به دنبال تبلیغ دین وفرهنگ وتمدن اسلامی درسطح بین الملل است که درچهاربرنامه گذشته بی سابقه بوده است.
در 9 ماده دیگر این برنامه نیزاز جهت محتوایی به تبلیغ دین پرداخته شده است . در مجموع برنامه پنج از جامعیت بیشتری نسبت به چهار برنامه دیگر برخورداربود. حوزه فرهنگ وتبلیغ دینی در این برنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه اقتصادی، بخش اقتصاد، برنامه سوم توسعه، برنامه اول توسعه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توسعه یافتگی، اصول اخلاقی، هویت اسلامی، جهان اسلام