پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، منابع مالی، نظام بانکی، سپرده گذاران

دانلود پایان نامه ارشد

موسسات اعتباری گذاشته می شود. به تعبیر دیگر اولین و مهم ترین وظیفه بانکی قبول سپرده پولی به معنای عام آن است. چون بانک ها با جمع آوری این گونه سپرده ها در اعطای تسهیلات و پرداخت وام بر اساس سیاست پولی و بانکی از طریق مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی و … پیش قدم بوده. علاوه بر کمک به گسترش فعالیتهای اقتصادی جامعه که ناشی از ارشاد و حمایت صاحبان صنایع و تجار در جهت سیاست توسعه اقتصادی است خود نیز در تحصیل سود به هر عنوان که باشد بهره مند می شوند.
تلاش بانک ها در جمع آوری سپرده های خرد و کلان و به جریان انداختن آنها از طریق قانونی در فعالیت های اقتصادی موجب انتقال سرمایه از گروه غیر فعال به گروه فعال جامعه بوده و و صاحبان اینگونه وجوه نیز تحت عنوان مشارکت مدنی، مضاربه و … در بهره برداری از سپرده خود نیز ذینفع می گردند. بنابر این سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به آن دسته از سپرده هایی اطلاق میشود که به قصد انتفاع به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده های سرمایه گذاری پس انداز ایفای تعهدات قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه (منابع آزاد) را در عملیات مجاز بانکی بکار می گیرد. بانک استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را بر طبق قرار داد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نماید.
بانک منابع حاصله را پس از وضع حق الوکاله خود در پایان دوره به نسبت مدت و مبلغ سپرده و طبق آیین نامه و دستورالعمل های بانکی بین سپرده گذاران تقسیم مینماید. از سپرده های مدت دار به عنوان سپرده های ثابت نیز نام برده می شود زیرا سپرده های مدت دار در واقع یک قرار داد کتبی مالی بین مشتری و بانک است و طبق قرار داد مشتری موافقت میکند که به مبلغ معینی وجه را برای مدت معین به بانک بسپارد و متقابلا بانک متعهد می شود که اصل و سود سپرده را در سر رسید به مشتری نقدا پرداخت یا به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت واریز نماید. در واقع نرخ سود بالا، انگیزه مشتری را برای سپرده سرمایه گذاری مدت دار افزایش می دهد و چنانچه مشتری وجه سپرده مدت دار خود را در سر رسید بانک دریافت نکند یا نسبت به تمدید قرارداد اقدام نکند قاعدتاً از تاریخ انقضای سر رسید سودی به سپرده مدت دار (بلند مدت و کوتاه مدت ویژه) تعلق نخواهد گرفت. بانک در قبال اخذ برگ سررسید وجه را در اختیار مشتری قرار میدهد.
سپرده های مدت دار در مقایسه با سپرده های دیداری و پس انداز برای بانک به مراتب هزینه بیشتری دارند و به 2دسته ذیل تقسیم می شوند:
1-سپرده سرمایه گذاری مدت دار
سپرده کوتاه مدت عادی
سپرده کوتاه مدت ویژه
2-سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 2ساله
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 3ساله
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 4ساله
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 5 ساله
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
سپرده کوتاه مدت سپرده ایست که برای مدت نا معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی در بانک سرمایه گذاری می شود و اصطلاحاً به سپرده سه ماهه معروف است. مشکل اساسی که این نوع سپرده برای سیستم بانکی به وجود می آورد، این است که در عمل به عنوان یک حساب پس انداز دیداری بوده و برداشت از آن در هر روز امکان پذیر است، زیرا مانند سپرده بلند مدت که با کوچکترین تغییر در مانده حساب، نیازمند تنظیم قرارداد مجدد است، نمی باشد. البته گردش عملیات و تغییر موجودی در دفترچه مخصوص این نوع حساب ثبت می شود.در صورت عدم محرومیت در دریافت و پرداخت، دو اشکال اساسی بر این نوع حساب وارد می باشد:
اول: محاسبات سود برای این نوع سپرده پیچیده است و این نحوه محاسبه سود موجب نا رضایتی سپرده گذاران شده است.
دوم: از آنجا که مانده این سپرده (کوتاه مدت) به علت عدم محدودیت دریافت و پرداخت در حال نوسان است، بانک به طور کامل نمی تواند روی این سپرده برنامه ریزی کند. بنابراین سپرده از حالت سپرده مدت دار (ثابت) خارج می شود، که برای رفع آن و به منظور فراهم آوردن فرصت سرمایه گذاری از محل سپرده ها برای بانک در طرحهای تولیدی میان مدت، پیشنهاد کردیده.
1- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 3ماهه (سپرده کوتاه مدت عادی) ایجاد گردد.
2- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 6ماهه و 9ماهه (سپرده کوتاه مدت ویژه) در نظر گرفته شود.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سپرده ای است که برای مدت معینی به وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک سپرده گذاری می شود که اصطلاحا ” به سپرده های یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله معروف است.
چنانچه سپرده گذار تقاضای استرداد قسمتی از سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت خود را نماید طبق مقررات سپرده مذکور قرارداد قبلی ابطال و پس از پرداخت مبلغ مورد درخواست مشتری، برای آن قسمت از سپرده که در بانک باقی خواهد ماند باید قرارداد جدید (برگ سپرده) صادر و به سپرده گذار تسلیم شود.در صورتی که مشتری بخواهد مبلغی به حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت منظور نماید بایستی با انعقاد قرارداد جدید برگه سپرده ای معادل مبلغ دریافتی صادر و به وی تسلیم گردد.
2-9) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی
نظام بانکی یکی از اجزای بازارهای مالی است که اهمیت نقش آن در عصر کنونی واضح است، زیرا بانک‌ها یکی از مهمترین نهادهای بازار پول میباشند که نقشی انکارناپذیر در تأمین مالی طرحهای تولیدی، خدماتی و تجاری بر عهده دارند. به گونهای که یکی از نقشهای آنها، واسطهگری مالی بین پساندازکنندگان و سرمایهگذاران است. از این‌رو، بانک‌ها در هر اقتصاد، به عنوان واسطه‌های مالی تعریف می‌شوند که سعی در تسهیل انجام معاملات و انواع فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارند که وجوه و سپرده‌های پس‌اندازکنندگان را جمع‌آوری کرده و سپس در قالب وام و اعتبار در اختیار متقاضیان سپرده‌ها، قرار می‌دهند.88 بر اساس یک تعریف ساده، بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید. بر اساس این تعریف ساده، می‌توان فعالیت‌های مؤسسات پولی و بانکی را در عرصة اقتصاد، به دو گروه عمده: جمع‌آوری سپرده‌های مردم و اعطای تسهیلات و اعتبارات به آن‌ها، طبقه‌بندی نمود89. 90
از این رو، طبق مباحث گفته شده می‌توان گفت که شبکه گسترده بانک‌های تجارى با محوریت بانک مرکزى حداقل چهار نقش مهم و کلیدى را در اقتصاد ایفاء می‌کنند:
1. رونق مبادلات تجارى
یکى از نقش‌های مهمى که ابتدا صرافان و به دنبال آن‌ها، بانکداران در اقتصاد ایفاء کردند، تسهیل مبادلات تجارى است. 91 امروزه بانک‌ها با بهره‌گیرى از پیشرفته‌ترین تکنولوژى و ابزارهاى مورد نیاز و با استفاده از گسترده‌ترین شبکه سازمان‌یافته در دنیا، به کمک خدمات متنوع کامپیوترى توانایى دارند تا سپرده‌های پولى اشخاص حقیقى و حقوقى را به بهترین وجه نگهدارى و با کمترین هزینه و با مطمئن‌ترین راه، در اسرع وقت از مکانى به مکان دیگر، یا از حسابى به حساب دیگر منتقل کنند و همین مطلب موجب شده تا بیش از 90 درصد از مبادلات در کشورهاى توسعه‌یافته با استفاده از خدمات بانکى صورت گیرد92.
2. تجهیز و تخصیص بهینه منابع
در هر جامعه‌اى بخشى از سرمایه‌های نقدى در دست افرادى قرار دارد که به دلایلى علاقه یا توان استفاده کارآمد از آن را ندارند، از طرف دیگر مدیران خلّاق و کارپردازان با تجربه‌اى نیز وجود دارند که سرمایه کافى در اختیار ندارند، در نتیجه وجود مؤسسه‌هایى که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند، ضرورى است.93
3. کمک در اجرای سیاست‌های مالی: بانک‌ها به عنوان بزرگ‌ترین واسطه‌های مالی، نقش مهمی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی دارند. از این‌رو، در پی ایفای نقش هرچه بهتر خود در زمینة تأمین منابع مالی بنگاه‌ها، با چالش‌های جدی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه می‌باشند.94
4. اجراى سیاست‌های پولى
یکى از نقش‌های نظام بانکى ـ و به اعتقاد برخى، مهم‌ترین نقش آن ـ کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از طریق اجراى سیاست‌های پولى است. سیاست‌گذاران بانک مرکزى با مطالعه دقیق وضعیت اقتصادى کشور(ها) براى رسیدن به اهداف رشد مناسب اقتصادى، اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومى قیمت‌ها و تعادل موازنه پرداخت‌های خارجى، با استفاده از ابزارهاى سیاست پولى وارد شده و از طریق تأثیرگذارى روى نرخ بهره (هزینه استفاده از پول) و حجم پول اهداف مذکور را تعقیب مى‌کنند95.از سوی دیگر، وجود نظام بانکى کارآمد نیز باعث می‌شود که اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات وبحران‌های اقتصادى، عکس‌العمل‌های مناسب داشته باشد و جامعه را پیوسته به سمت اشتغال کامل و رفاه عمومى بیشتر هدایت کند.

نمودار 2-1: ارتباط نظام بانکی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی
2-10) بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی
یکی دیگر از اجزاء بازارهای مالی، بازار سرمایه است، که نیاز فرآیند تولید به سرمایه، علت اساسی ضرورت و اهمیت وجود آن در اقتصاد است. سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی دارای نقش اساسی میباشد و بازار سرمایه، پُلی میباشد که همچون یک واسطه، پسانداز هر واحد اقتصادی را به واحدهای اقتصادی نیازمند منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری انتقال میدهد96.
به عبارت دیگر، بازار سرمايه، بازاري است كه محل تلاقی پساندازها و سرمایهگذاریها است و امروزه از مهم‌ترین بخش‌هاي حياتي اقتصاد كشورهاست كه با رشد و توسعه اقتصاد، اين بازار همواره جايگاه گستردهتر و مهمتري يافته است و همواره به شكل سازمانيافتهتري در اقتصاد كشورها حضور دارد و نقش آن در زمينة توسعه از اهميت بيشتري برخوردار ميباشد. به گونه‌ای که، سرمایه‌های خُرد را جمع‌آوری کرده و با جمع‌آوری این وجوه و ارایه آن به سرمایه‌گذاران، امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراهم می‌کند و این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که در تعداد زیادی از بنگاه‌ها سهیم باشند و با تنوع امکانات واسطه‌های مالی، اقتصاد را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ریسک بالا تشویق می‌کند و این امر منجر به تحریک رشد بلندمدت اقتصادی97، افزایش تولید ، کنترل تورم، مشارکت مردم در تأمین مالی واحدهای صنعتی و سهیم شدن آن‌ها در مالکیت شرکت‌ها، افزایش تعهد و کارآیی مدیران و نهایتاً افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود98 و این امر، راه توسعه و ايجاد شغل و افزايش سطح رفاه عمومي را هموار ميكند.
بازار سرمایه در پی بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، به عنوان گزینهای مؤثر در جهت ایجاد تعادل مورد توجه قرار میگیرد. سیاستهای مالی و اعتباری در ابتدا بازارهای سرمایه را ایجاد کرد و مسئلهای به نام «بورس» و «سهام» را به عنوان امری تأثیرگذار، جای خود را در زندگی مردم باز کرد و مردمی که تا آن زمان مازاد نقدینگی خود را در سپردههای بانکی نگهداری میکردند، کمکم نحوۀ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را یاد گرفتند.
در بورس اوراق بهادار که نمود بارزی از بازار سرمایه و به عنوان بخشی از این بازار می‌باشد99، اوراق سهام و سرمایه شرکتها مورد معامله قرار میگیرد. این امر باعث میشود که مازاد نقدینگی افراد به جای سرازیر شدن به بازار کالا، به شرکتها سراریز شده و باعث تأمین مالی شرکتها شده و در نهایت تولید را افزایش دهد و از این نظر، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که ثمرات قابل توجهی دارد که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم100 :
تجهیز منابع مالی
امروزه یکی از مطمئن‌ترین راه‌های جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق بهادار جهت تأمین مالی است. دولت‌ها، شهرداری‌ها و واحدهای تولیدی و تجاری به جای دریافت تسهیلات از بانک‌ها، می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار و واگذاری اوراق قرضه، سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی، نیازهای خود را تأمین کنند. به طور معمول این روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، بازارهای مالی، نظام بانکی، ارزیابی عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازار سرمایه، بازارهای مالی، اوراق قرضه، نظام بانکی