پایان نامه ارشد رایگان با موضوع افسردگی اساسی، مسئولیت کیفری، اختلالات اضطرابی

دانلود پایان نامه ارشد

شناختی با این بیماری میباشد، طبق تحقیقات شیوع این بیماری در افراد فقیر و مجرد بیشتر از افراد مرفه و متآهل میباشد اما آنچه قابل توجه میباشد این است که «تحقیقات نشان میدهد تجارب و محیطهای پراسترس به تنهایی نمیتواند باعث اسکیزوفرنی شود؛ با این وجود پژوهشها نشان داده که احتمال عود بیماری اسکیزوفرنی پس از مواجهه با وقایع استرسزا بیشتر است و بیماران اسکیزوفرنیک استرسی بالاتر از افراد سالم را تجربه میکنند؛ به عبارت دیگر عوامل استرسزا زندگی، تآثیر بیشتری بر افراد مبتلا به اسکیزوفرنی دارد» (سلیگمن، روزنهان و والکر، 1389، ص 86). همچنین این بیماری در کسانی بیشتر مشاهده می‌شود که در بستگان درجه یک آنها یعنی برادر، خواهر، پدر و مادر بیماری مشابه وجود داشته باشد. اما این به معنی ابتلا قطعی کسی که با فرد مبتلا رابطه نسبی (خونی) دارد، نیست.
صدمات زایمانی ، طولانی شدن مدت زایمان، تولد با پا و پیچیدن بند ناف به دور گردن نوزاد، کمخونی مغز نوزاد و اختلال تنفسی بعد از زایمان که مغز نوزاد را با کمبود اکسیژن مواجه می‌سازد نیز از عوامل مهم آسیب ‌پذیری است. ابتلا مادر باردار به برخی از عفونت‌های ویروسی و همچنین قرار گرفتن مادر در موقعیتهای پراسترس مانند جنگ و … نیز می‌تواند جنین وی را مستعد به این بیماری کند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که برآورد میشود که وقتی والدین هر دو به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا هستند، هرکدام از فرزندان آنان به احتمال 46درصد به این بیماری مبتلا خواهند شد؛ اما این نکته قابل توجه است که اکثریت مطلق بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی اقوام درجه یک (شامل والدین، خواهر و برادر) مبتلا ندارند (سلیگمن، روزنهان و والکر، 1389، ص 84-85). همچنین قابل توجه میباشد که شیوع اختلالات روانی از جمله اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی در همه فرزندان خانوادهها یکسان نیست و در فرزندان اول و آخر خانواده این آمار بیشتر است.
بند ششم . اختلالات خلقی
1 ) افسردگی اساسی :
شامل وجود حداقل پنج علامت از علائم زیر که حداقل یک هفته دوام داشته و باعث تغییر در عملکرد قبلی فرد شود:
«اول: وجود خلق افسرده تقریبآ هر روز و اکثر مواقع روز.
دوم: کاهش قابل ملاحظه علاقه یا احساس لذت تقریبآ هر روز.
سوم: کاهش قابل ملاحظه وزن بدون رژیم غذایی.
چهارم: بیخوابی یا پرخوابی تقریبآ هر روز.
پنجم: تحریک یا کندی روانی حرکتی تقریبآ هر روز.
ششم: خستگی یا فقدان انرژی تقریبآ هر روز.
هفتم: احساس بیارزشی یا گناه بیدلیل تقریبآ هر روز.
هشتم: کاهش توانایی تفکر یا تمرکز یا بلاتصمیمی تقریبآ هر روز.
نهم: افکار تکرار شونده مرگ، افکار انتحاری یا اقدام به خودکشی» (صابری و محمدی، 1384، ص 40-39).
این اختلال در زنان شایعتر از مردان میباشد و همچنین در این اختلال ممکن است فرد به طرق مختلف از قبیل خودکشی و دیگرکشی برای پایان دادن به مشکلات روانی خویش؛ با مراجع قانونی مواجه شود و در این مواقع در صورتی که ادامه کیفر سبب تشدید بیماری وی شود قانون اجازه میدهد که بیمار به تشخیص روانپزشک برای مدت مناسبی در بیمارستان روانی بستری شده و تحت درمان قرار بگیرد و بعد از حصول بهبودی به زندان بازگشت داده شود.
نکته قابل توجه این موضوع میباشد که افسردگی اساسی در صورتی که با علائم اضطرابی شدید همراه باشد و همچنین علائم جنون ادواری را نیز احراز کرده باشد، در صورت ارتکاب جرم مرتبط با اختلال روانی، از مسئولیت کیفری مبری خواهد بود (اشرافیان بناب، 1380، ص 142).
همچنین شیوع این بیماری طبق آمارها اینگونه است که «در سال 1990 افسردگی چهارمین بیماری شایع در جهان بوده اما انتظار میرود که تا سال 2020 به دومین بیماری شایع بعد از ناراحتیهای قلبی تبدیل شود» (کاوه، 1391، ص 278).
2 ) اختلالات دوقطبی نوع 1 و 2 :
در طبقهبندی انجمن روانپزشکان آمریکا مجموعهای از اختلالات که همراه با علائم مشخص خلقی و دورههای مانیا و هیپومانیا باشد به عنوان اختلالات دوقطبی (اختلال دوقطبی نوع 1 همراه با برهه مانیا و اختلال دوقطبی نوع 2 همراه با برهه هیپومانیا) بیان شده است. بدیهی است که اختلال دوقطبی نوع 1 هرگاه با علائم روانپریشی همراه باشد بعنوان جنون ادواری شناخته میشود.
اختلال دوقطبی نوع1 با وجود علایم یک دوره مانیا یا به عبارت دیگر؛ تغییر حالت بیمار از شادی و شیدایی شدید به حالت افسردگی و ناامیدی و سپس بازگشت به حالت اولیه قابل تشخیص میباشد؛ دوره شیدایی شامل شیدایی خفیف و شیدایی شدید که با علائم جنونآمیز نظیر توهم و یا کاتاتونیا(بیحرکتی و سکوت کامل) همراه است میباشد. در دوره شیدایی یا مانیک شاهد افزایش انرژی و فعالیت، تحریکپذیری مفرط، کاهش خواب، افزایش میل جنسی، افزایش احساس قدرت غیرواقعی، رفتار تحریکپذیر، استفاده از مواد مخدر و … هستیم؛ همچنین پس از یک دوره مانیا شدید افسردگی بر بیمار غالب میشود که در این دوره شاهد احساس ناامیدی و بدبینی، کاهش انرژِی و خستگی، غم و اندوه پایدار، عدم تمرکز و پرخاشگری و… هستیم، همچنین اگر بیمار در دوره شیدایی–افسردگی با مخالفت روبرو شود به سرعت خشمگین شده و احتمال ضرب و جرح، قتل و همچنین خودکشی برای وی بسیار بالاست (همان، 1391، ص 283).
مرحله ملایم و خفیفتر از مانیا، هیپومانیا یا جنون خفیف نامیده میشود که در اختلال دوقطبی نوع2 شاهد آن هستیم بدین نحو که تمام علائم مانیا به صورت خفیفتر به مدت حداقل 4روز در فرد به وجود میآید ولی به حدی نیست که تخریب بارزی در عملکرد شغلی و اجتماعی بیمار ایجاد کند.
لازم به ذکر است که میزان شیوع اختلال دوقطبی نوع1 در هر دو جنس مرد و زن مساوی میباشد، در صورتی که حملات شیدایی در زنان شایعتر و حملات افسردگی در مردان از شیوع بیشتری برخوردار است.
نکته مهم در این بحث این است که یکی از علایم اختلال دوقطبی از دست رفتن قوه قضاوت و بینش میباشد و در صورتی که بیمار به دلیل خلق بالا یا خلق تحریک پذیر، اعمال مجرمانهای مرتکب شود و با احراز نداشتن بینش به نتایج حاصله از آن، میتواند سالب مسئولیت کیفری از وی شود (صابری و محمدی، 1384، ص 41).
3 ) اختلال افسرده خویی (دیس تایمی):
این نوع اختلال در گذشته روان نژندی افسردگی 36 نامیده شده و شدت آن از افسردگی اساسی کمتر است و در میان بستگان درجه اول مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی شایعتر میباشد. این نوع اختلال در زنان شایعتر از مردان بوده و سیر مزمنتری دارد و اغلب در افرادی رخ میدهد که سابقه فشارهای روانی و استرس طولانی مدت داشتهاند و غالبآ به صورت همزمان با سایر اختلالات روانشناختی بروز میکند و در اکثر روزها به مدت حداقل دوساعت با علایمی همچون بیخوابی یا پرخوابی، کاهش اعتماد بنفس، کمبود انرژی یا خستگی و … ظاهر میشود و معمولآ در اواخر روز شدت مییابد. (پورافکاری، 1380، ص 144).
4 ) اختلال خلق ادواری (سیکلوتایمی37):
این اختلال شامل ایجاد دورههای متعدد با علایم هیپومانیا (شیدایی خفیف) و دورههای متعدد با علایم افسردگی که باید حداقل به مدت دوسال و در کودکان به مدت یک سال تداوم یابد. همچنین این اختلال مزمن و غیرروان پریشانه میباشد و در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی رخ میدهد (همان، 1380، ص 145).
از دیگر اختلالات خلقی میتوان به اختلال خلقی ناشی از یک اختلال طبی، اختلال خلقی ناشی از مواد و اختلال خلقی که به گونهای دیگر مشخص نشده نیز اشاره کرد.
بند هفتم . اختلالات اضطرابی
1 ) اختلال پانیک38 (هراس) با گذرهراسی:
پانیک یا هراس به معنی یک دوره مشخص و شدید ترس یا ناراحتی است که در آن حداقل چهار مشخصه و علامت همچون تپش قلب، تعریق، لرزش، احساس تنگی نفس، خفگی و … ظاهر شود. «وجه افتراق میان ترس و اضطراب به اعتقاد روانشناسان اینگونه میباشد که ترس پاسخ متناسبی یک تهدید شناخته شده است در صورتی که اضطراب پاسخ به تهدیدی است که ناشناخته، مبهم یا متعارض میباشد» (کاپلان و سادوک، 2010، ص236) و اختلال پانیک با گذرهراسی به معنی اضطراب در مورد حضور در مکانها یا موقعیتهایی است که فرار از آنها ممکن است مشکل باشد و یا در صورت عود بیماری، کمک قابل وصول نباشد.
2 ) اختلال پانیک بدون گذرهراسی:
اختلال پانیک بدون گذرهراسی با ظاهر شدن حملات پانیک به صورت غیرمنتظره و مکرر و همچنین فقدان گذرهراسی شناخته میشود.
3 ) اختلال گذرهراسی بدون سابقه پانیک:
این اختلال به معنی اضطراب نسبت به حضور در مکانها یا موقعیتهای شلوغ و جاهایی که بیمار بترسد و فرار یا خروج از آنجا غیر ممکن باشد است. بیمار از این مکانها اجتناب کرده و فقط گاهی با ناراحتیهای شدید و ترس از حمله پانیک به آنجا میرود. اینگونه بیماران معمولآ خانه نشین میشوند و یا فقط همراه یک نفر دیگر از خانه خارج میشوند.
4 ) اختلال فوبی اختصاصی 39:
فوبی به معنی ترس غیرمنتظره از یک موقعیت خاص یا یک شی میباشد (مانند اسب، ارتفاع و …) و به هنگام برخورد با شی ترسآور شخص اضطراب شدیدی را تجربه کرده و تلاش میکند به هر قیمتی از آن اجتناب کند و همچنین این نوع اختلال در زنان شایعتر از مردان میباشد (همان، 2010، 240).
5 ) اختلال وسواسی جبری:
این اختلال شامل وسواسهای فکری و وسواسهای عملی میباشد و عبارتند از عقاید و افکار ذهنی تکراری، مزاحم و مکرر (وسواس فکری) و اقدام به اعمال جبری که برای رفع اضطراب یا تنش ناشی از آن میباشد. لازم به ذکر است که افکار وسواسی معمولآ همراه با مقاومت میباشد و اعمال اجباری برای رفع اضطراب و تنش ناشی از این مقاومت بروز میکند و این اعمال جبری را در مواردی میتوان رفتاری مبتنی بر سلب نسبی اراده شناخت (صابری و محمدی، 1384، ص 42).
6 ) اختلال فشار روانی حاد و پس از سانحه :
در این نوع اختلال اضطرابی به علت بروز یک واقعه استرسزا شدید و غیرمعمول ایجاد میشود که شخص آن رویداد را در گذشته تجربه کرده و پاسخی به صورت ترس شدید و درماندگی از خود بروز داده است و پس از آن بیمار مکررآ واقعه مذکور را در رویاها و افکار بیداری خود مجسم مینماید و احساس و رفتار او به گونهای است که انگار حادثه دوباره در حال تکرار شدن میباشد. علائم این اختلال معمولآ بیش از یک ماه به طول میانجامد ولی اگر علائم بیماری کمتر از یک ماه تداوم داشته باشد اختلال فشار روانی حاد مطرح میشود (کاپلان و سادوک، 2010، ص 243).
«تحقیقات نشان می دهد که 100% کودکانی که شاهد قتل والدین خود و یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن آنها هستند و 90% کودکانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار میگیرند دچار این اختلال پس از سانحه میشوند» (کاوه، 1391، ص 268). همچنین لازم به ذکر میباشد که شیوع این اختلال در زنان دو برابر مردان میباشد.
از دیگر اختلالات اضطرابی میتوان به اختلال اضطراب منتشر، اضطراب ناشی از یک اختلال طبی، اضطراب ناشی از مواد و همچنین اختلال اضطراب که به گونهای دیگر مشخص نشده است نیز اشاره کرد.
در پایان این بحث لازم به تذکر میباشد که تنها اگر اختلالات اضطرابی با علائم اختلالات خلقی شدید همچون افسردگی اساسی و همچنین علائم جنون ادواری (اختلال دوقطبی نوع 1) همراه باشد در صورت تحقق جرم، باعث سلب مسئولیت کیفری از مرتکب میشود (اشرافیان بناب، 1389، ص 142).

بند هشتم . اختلالات شبه جسمی
در اختلالات شبه جسمی علائم و نشانههای فیزیکی وجود دارند که در وهله اول احتمال یک بیماری طبی را مطرح مینمایند ولی این علائم را نمیتوان به طور کامل با بیماریهای طبی، مصرف مواد و یا سایر اختلالات توجیه کرد. این اختلالات آنقدر شدید هستند که موجب ناراحتی و اختلالات عملکردی قابل ملاحظه در بیمار میشوند ولی با توجه به اینکه در این بیماران سنجش واقعیت دستخوش تغییر نمیشود در صورت ارتکاب جرم توسط آنان، دارای مسئولیت کیفری کامل میباشند (گودرزی و کیانی، 1387، ص 320).
1 ) اختلال جسمانی سازی 40:
این اختلال در زنان نسبت به مردان شایعتر است و شامل سابقه شکایتهای متعدد فیزیکی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اختلال شخصیت، ارتکاب جرم، مصرف مواد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هویت جنسی، مسئولیت کیفری، اختلال درد