پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اعتماد عمومی، نظام اخلاقی، مشارکت مردم، منافع عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

که نشان دهنده حمایت و هواداری حزب یا کاندیدای خاص است شرکت نکند .
6- اظهار نظری در خصوص موضوعاتی که احتمالا یک چالش و اختلافات را در انتخابات ایجاد کند ، ننمایند.
7- ارتباط خاص حمایتی با رأی دهنده نداشته باشند .
8- از پوشش و علاماتی که نشان دهنده حمایت از گرایش سیاسی باشد استفاده نکنند. ١
2- اصل شفافیت
اگر مدیران انتخابات تصمیمات و اقدامات خود را بر اساس قانون انجام دهند و دلایل آنها را به طور کامل و شفاف موجه سازی نمایند ؛ موجب افزایش اعتماد عموم و اشخاص ذی نفع به رویه های انتخابات می- گردد. تحقق چنین امری مستلزم این است که اطلاعات ، داده ها و اسنادی که بر اساس آنها تصمیمات اتخاذ شده است در دسترس همه باشد تا امکان ارزیابی و قضاوت در خصوص صحت و سقم آنها وجود داشته باشد . یک رویه شفاف و باز که تضمین بخش امنیت عمومی و تصمیمات عاقلانه و منطقی نهاد مدیریت انتخابات می باشد ، موجب افزایش فهم عمومی از رویه های انتخاباتی واعتبار و مشروعیت عملکرد نهاد مدیریت انتخابات و در نهایت نتایج انتخابات می شود. رویه های شفاف و روشن موجب مشخص شدن قصور و ناشایستگی ها و جلوگیری از بروز تخلفات ، تقلبات ، فساد ، رشوه و پارتی بازی می گردد . ١
شیوه نظارت ناظران باید بر پایه و مبنای قانونی و مطابق با اصول و روش های نظارتی باشد و ناظران در تهیه گزارشات خود باید اسناد و مدارک را جهت هرگونه ارزیابی منصفانه ، ضمیمه نمایند که چنین اسنادی شفافیت و اعتبار گزارش آنها را افزایش می دهد. از این رو ناظر بایستی : 1- اهداف نظارت خود را چه در آغاز انتخابات و چه در زمان گزارش مشخص نماید ؛ 2- اطلاعات را با مدارک و اسناد و به روش علمی جمع آوری نماید؛ 3- جهت ارائه یک ارزیابی کلی و نهایی از فرآیند نظارت بر انتخابات به مدیریت انتخابات آماده باشد ؛ 4- اگر لازم و شایسته بود، مدیریت انتخابات را از کاستی های موجود در خصوص فرآیند انتخابات مطلع سازد ؛ 5- نتایج حاصل از نظارت حوزه را به عموم اعلام نماید. ٢
3- اصل حرفه ای بودن
اتخابات اصیل و پر معنا ، منوط به وجود افراد و نهادهای متخصص و حرفه ای درانجام وظایف و تکالیف انتخاباتی است. از این رو ، اعضای نهاد های مدیریت انتخابات باید در خصوص مسائل و موضوعات انتخاباتی تخصص داشته باشند . لذا آموزش و تعلیم اعضای کلیه نهادهای مدیریتی امری لازم و ضروری است که پیش از انجام وظایف باید انجام شود. خیلی واضح و روشن است که چنان چه افراد نالایق و غیر متخصص متصدی برگزاری ، نظارت و حل و فصل اختلافات شوند ، دیگر نمی توان انتظار یک انتخابات آزاد و منصفانه و اصیل را داشت و با بروز مشکلات جدی و تخلفات و اشتباهات عمومی و سهوی ، حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی شهروندان نقض خواهد شد. ٣
به دلیل حساسیت و ظرافت امر نظارت بر انتخابات ، ناظران باید از آموزش های لازم بهره مند شده باشند و به اندازه کافی از تخصص ، تجربه و دانش در خصوص مسائل سیاسی ، حقوقی ، مدیریتی، اداری، نظارتی و انتخاباتی برخوردار باشند. ١
4- اصل پاسخگویی
اعتقاد به صحت و درستی رویه ها و فرآیند انتخابات ، مستلزم یک مدیریت پاسخگو در هر مرحله از انتخابات است و باید در قبال تصمیمات و اقدامات خود و در انجام وظایف و اختیاراتشان به عموم و نهادهای ذی صلاح پاسخگو باشند . در واقع ، اصل پاسخگویی ضامن انجام وظایف و اختیارات طبق قانون و رعایت و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و موجب جلوگیری از سوء استفاده ها ، تخلفات و جرایم می باشد . پاسخگویی مدیریت انتخابات بدین جهت است تا اطمینان حاصل شود که آیا نهاد مدیریت انتخابات در راستای منافع عمومی و اجرای صحیح قوانین و مقررات حرکت می کند یا خیر ؟ ٢
ناظران باید در تهیه گزارش خود ، اقدامات و فعالیت ها و تصمیمات خود را موجه سازند و در قبال سئوالات، ابهامات و مشکلاتی که در خصوص نحوه انجام فعالیتشان مطرح می شود ، در برابر مسئولان و مدیران اجرایی و نظارتی وعموم و سایر افراد و نهادهای ذی صلاح پاسخگو باشند . در واقع ، هرگونه ارزیابی و قضاوت آنها در خصوص کیفیت فرآیند انتخابات باید مبنای قانونی ، علمی ، اخلاقی ، عقلی و منطقی داشته باشد . همچنین از لحاظ سلسله مراتبی باید پاسخگو در برابر نهادهای بالاتر نظارتی انتخابات باشد. ٣
5- اصل صحت و دقت
ناظران باید در انجام وظایف خود نهایت دقت را انجام دهند ؛ چون بیم هرگونه تخلف و ارتکاب جرم در فرآیند انتخابات وجود دارد. از این رو ، در تهیه گزارش خود باید مشاهدات خود را دقیقا به طور مستدل و مستند مکتوب نمایند .١ اطلاعات غیر دقیق ، مبهم و نا معتبر باعث از بین رفتن اعتماد و اطمینان عموم و مشروعیت تصمیمات و اقدامات و اعتبار مدیریت انتخابات می شود. لذا ایجاب می نماید که مدیریت انتخابات اطلاعات دقیق ودرست را گردآوری و منتشر نماید و البته این اطلاعات باید پایه ی معقول و علمی داشته باشد. ٢
6- اصل استقلال
به جهت اعمال نفوذ های سیاسی و ناروا ، به ویژه توسط رقبا برای برنده شدن ، نهاد نظارت کننده باید از لحاظ ساختاری و عملکردی مستقل از قوای سه گانه و نهادهای خاص باشد تا بتواند وظایف خود را دور از غرض و در کمال آزادی اراده و اختیار مطلق با واقع انجام دهد. ٣

فصل سوم- اصول حاکم بر سلامت انتخابات
سلامت انتخابات عامل مهمی در تأمین آزادی و بی طرفی انتخابات ؛ مشارکت احزاب ، داوطلبان ، گروه های ذی نفع و رأی دهندگان به حساب می آید. سلامت انتخابات در ذات اصول دمکراسی قرار دارد و بخش جدایی ناپذیر یک انتخابات آزاد و بی طرفانه است. انتخابات آزاد ، بی طرفانه و رقابتی سنگ بنای حکومت – های مبتنی بر نمایندگی است. بدون سلامت انتخابات ، هیچ تضمینی برای انعکاس خواسته های رأی دهندگان در نتایج انتخابات وجود ندارد.
بی تردید مشارکت گسترده مردم در انتخابات در گرو اعتماد عمومی نسبت به حفظ امانت رأی آنهاست و هرگاه مردم احساس کنند و یا به آنها القا شود که به جز اراده خود آنها عوامل دیگری در نتیجه انتخابات مؤثر است از خود واکنش نشان می دهند و از صحنه کنار می کشند.
بنابراین بر همه مسئولان ، جناح های سیاسی و مطبوعات لازم است تا همه موانع مشارکت مردم از جمله مهم ترین آنها – اقداماتی که در سلامت انتخابات شبهه ایجاد می کند- از میان بردارند و اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری سالم انتخابات فراهم آورند.
لذا سلامت انتخابات یک سری از عناصر و استانداردهای مبتنی بر اصول دمکراتیک و اقدامات و مکانیزم- هایی برای حمایت از اصول ارزشی انتخابات آزاد و منصفانه است. عناصری که می تواند نشان دهنده یا تأمین کننده سلامت انتخابات باشند به قرار ذیل هستند:
گفتار اول – صحت و دقت
اعتبار انتخابات ، وابسته به درستی و صحت فرآیندهای انتخابات است. مسائل و مشکلات و نقایص ممکن است در فرآیند اجرایی انتخابات اتفاق افتد که می تواند ناشی از ضعف سیستم انتخابات و قوانین اتنخاباتی و یا نحوه اجرای قانون باشد و یا این که در نتیجه وقوع تخلفات اتفاق بیفتد و اعمال متقلبانه و فساد در فرآیند انتخابات می تواند سلامت انتخابات را به خطر اندازد. لذا این تکلیف برای مدیریت انتخابات است تا بتواند با امکانات و تدابیرکافی ، و به شکل حرفه ای جلوی تخلفات ، سوء استفاده ها و اشتباهات انسانی و فنی را بگیرد. در واقع ، صحت و سلامت انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات وابسته به ساختار حقوقی و سیاسی و نظام اخلاقی و نوع تکنولوژی به کار گرفته شده در انتخابات است. از جمله ضعف هایی که می تواند اصل صحت و دقت انتخابات را مخدوش کند ، خلاءهای قانونی یا عبارات و کلمات مبهم قانون که موجب افزایش صلاحیت های اختیاری و تشخیصی مأموران اجرایی می شودیا نظام رأی گیری با تکنولوژی بسیار ضعیف که امکان رأی دادن دوباره یا جعلی برای رأی دهندگان فرآهم یا ایجاد مانع برای ثبت نام رأی دهنده کند.
گفتار دوم- اصل امنیت
اصل امنیت ، در بر دارنده این مفهوم است که رأی دهنده در کمال آزادی و حسن اعتماد ، اطمینان و آرامش بتواند از حقوق سیاسی خود استفاده نماید . اما مسائل و مشکلاتی می تواند این مهم را نقض نماید. به عبارتی ، رأی دهنده و کلیه بازیگران در فرآیند انتخابات باید در یک فضای توأم با آرامش و امنیت و به دور از هرگونه ارعاب ، ترس ، اضطراب ، تهدید ، رفتارهای تبعیض آمیز از حقوق و آزادی های سیاسی خود بهره مند شوند . همچنین محیط و فضای رأی گیری و حوزه های رأی گیری باید توسط نیروهای امنیتی و پلیسی مورد حفاظت قرار گیرد تا احتمال هرگونه تهدید یا خرابکاری و بی نظمی از بین برود. به هر حال فضای امن و سالم ، نقش مهمی در تأمین سلامت انتخابات دارد و باید اقداماتی مقتضی از هنگام آغاز تا پایان انتخابات توسط مدیریت انتخابات و سایر نهادهای ذی ربط اتخاذ شود .
گفتار سوم- اصل قطعیت
از جمله مسائلی که می تواند انتخابات را به چالش بکشد ، عدم شفافیت کافی در اعلام نتایج انتخابات و عدم رفع شبهات و ابهامات مطرح شده در خصوص فرآیند و نتایج انتخابات است . به طوری که موجبات بی نظمی و بی اعتمادی مردم را نیز فرآهم می کند و حتی پذیرش نتایج انتخابات توسط احزاب و کاندیداها صورت نمی گیرد که خود می تواند صلح و ثبات جامعه را با خطر مواجه کند . لذا انتخابات آزاد و منصفانه ؛ انتخاباتی است که در بردارنده اصول و موازینی است که به محض پایان یافتن انتخابات ، برندگان انتخابات بدون هیچگونه شک و شبهه ای به پارلمان معرفی شوند و انتخابات با یک مشروعیت مردمی و قانونی قطعیت پیدا کند .
گفتار چهارم- اصل معتبر بودن
معتبر و موثق بودن انتخابات ، شرط اساسی برای جلب اعتماد و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم که انتخابات در صحت و سلامت کامل برگزار شده است ، می باشد و این که در اثر این اعتماد و اعتبار ، مشروعیت انتخابات تضمین می شود . البته زمانی می توان به معتبر بودن انتخابات اطمینال حاصل کرد که کلیه شرایط دیگر انتخابات آزاد و منصفانه رعایت شده باشد . انتخابات معتبر و مؤثق ، موقعی است که امکان رأی دادن و اعمال حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی از سوی رأی دهندگان و کاندیداها وجود داشته باشد و نوعی کثرت گرایی سیاسی و تنوعی از ایده ها و نظام چند حزبی مطرح باشد تا امکان گزینش آزاد برای رأی گیری فراهم گردد . از جمله مسائل دیگری که می تواند به اعتبار و مؤثق بودن انتخابات کمک نماید دسترسی رأی دهندگان و کاندیداها به اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی ، فعالیت انتخاباتی در زمان مقتضی ، ثبت نام عادلانه و منصفانه احزاب و کاندیداها و عدم ایجاد امتیاز برای کاندیدای خاص ، مکانیزم های رسیدگی به اعتراضات و شکایات می باشد .١
گفتار پنجم – اصل اعتماد عمومی
انتخابات صرفا یک رویه یا ابزار فنی یا ساز و کار نیست ؛ بلکه بخشی از فرآیند سیاسی در کشور می باشد که به جهت معتبر بودن نیازمند جلب اعتماد عمومی است و همچنین دقیق و جامع بودن قوانین و رویه- های انتخابات برای نائل شدن به این مهم کافی نیست ؛ بلکه انتخابات باید به گونه ای برگزار شود که بازیگران انتخابات اعتماد نمایند که انتخابات به طور آزاد و منصفانه برگزار شده است . لذا پذیرش نتایج انتخابات و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به آن ، منوط به برگزاری یک انتخابات آزاد و بدون دخالت و نفوذ- های ناروا و تخلفات است . بر این اساس ، ایجاد اعتماد عمومی مستلزم موارد ذیل می باشد :
1- ایجاد یک دستگاه و نهاد انتخاباتی بی طرف و کارآمد که به طور آشکار و شفاف عمل کند ؛
2- دربرگیری همه رقبای سیاسی در کل فرآیند انتخابات ؛
3- باز بودن فرآیند انتخابات برای نظارت شهروندان و نهادها و مقامات نظارتی ؛
4- متقاعد کردن رأی دهندگان که اصول مختلف نظام انتخابات دمکراتیک رعایت شده است؛
5 – تضمین نظارت های کارآمد و مؤثر توسط نهاد مدیریت انتخابات ؛
6- رسیدگی منصفانه و سریع به اعتراضات و شکایات و رفع کلیه ابهامات.٢

فصل چهارم :پیشینه و مفهوم تخلف در انتخابات
در ارتباط با مفهوم تخلف و تفاوت آن با جرم ، نظرات مضیق و محدودی از سوی اندیشمندان علم جزا مطرح شده است و غالب آنها تخلف را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مدیریت ریسک، مسائل حقوقی