پایان نامه ارشد درمورد Personality، Miller,، C.,

دانلود پایان نامه ارشد

Rumination, Emotion, and forgiveness: Three longitudinal studies. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 490-505.
Memedovic, S., Grisham, J. R., Denson, T. F., & Moulds, M. L. (2010). The effects of reappraisal and suppression on anger and blood pressure in response to provocation. Journal of Research in Personality, 44, 540-543.

Miller, G. E., Cohen, S., Rabin,B. S., Skoner, D. P., & Doyle, W. J. (1999). Personality and tonic cardiovascular, neuroendocrine and immune parameters. Brain, Behavior and Immunity, 13, 109-123.
Miller, M. C. (2005). Questions & answers: What is type D personalioty? Harvard Health Letter, 22, 8.
Miller, N., Pedersen, W. C., Earleywine, M., & Pollock, V. E. (2003). A theoretical model of triggered displaced aggression. Personality and Social Psychology Review, 7, 75–97.

Molloy , G, J., Perkins-Porras, L., Strike, P. C., & Steptoe, A. (2008). Type-D personality and cortisol in survivors o

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد heart، L.,، risk Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد یادگیری ماشین، بهبود عملکرد، سلسله مراتبی