پایان نامه ارشد درمورد کويت، هوايي، نيروي

دانلود پایان نامه ارشد

Warrior
254
بروز رساني شده
8
خودرو زرهي شناسايي Pandur LCT 90mm
10
در اختيار گارد ملي
9
خودرو زرهي سبک Panhard VBL
40
در اختيار گارد ملي
10
خودرو زرهي سبک Shorland S600
290
در اختيار گارد ملي
11
خودرو زرهي سبک TM170
21
در اختيار گارد ملي
مجموع خودرو هاي زرهي کويت در سال 2013 : 1000 دستگاه

شکل 14خودرو زرهي رزمي BMP-3 نيروي زميني کويت- تصوير برگرفته از سايت Wikipedia

– ادوات توپخانه اي نيروي زميني کويت
نيروي زميني کويت داراي انواع ادوات توپخانه اي بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014، INSS)
جدول 33 ادوات توپخانه اي کويت
رديف
نوع ادوات توپخانه اي
تعداد
توضيحات
1
توپ 155 م م PLZ-45
75

2
توپ 155 م م M109A2/a3
23

3
خمپار ه انداز 120 م م RTF-1
120

4
خمپاره انداز 170 م م
6

5
راکت 300 م م Smerch (BM9A52-2)
27

مجموع ادوات توپخانه اي کويت در سال 2013 : 251 دستگاه

– تجهيزات ضد تانک نيروي زميني کويت
نيروي زميني کويت داراي انواع تجهيزات ضد تانک بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، CSIS)
جدول 34 تجهيزات ضد تانک کويت
رديف
نوع تجهيزات ضدتانک
تعداد لانچر
تعداد موشک
توضيحات
1
تجهيزات ضد تانک TOW-2/TOW -MSl
؟
44

2
تجهيزات ضد تانک TOW M-901
؟
8

3
تجهيزات ضد تانک TOW HMMWV
؟
66

4
تجهيزات ضد تانک
RCL 84mm Carl Gustav
؟
200

مجموع ادوات ضد تانک کويت در سال 2013 : 318 دستگاه

3-5 نيروي هوايي کويت
نيروي هوايي کويت در سال 1961 تشکيل شده و بتدريج با دريافت هواپيماهاي تهاجمي ، ترابري و آموزشي به تکميل ناوگان هوايي خود پرداخته تا آنکه در سال 1991 ارتش کويت نسبت به تجديد سازمان و ايجاد تغييرات اساسي در اين نيرو اقدام نموده و با عقد قراردادهاي هنگفت نظامي با کشور هاي غربي بويژه ايالات متحده آمريکا نسبت به دريافت هواپيماهاي پيشرفته جنگنده و نيز سامانه هاي قدرتمند پدافند هوايي پاترويت و هاگ اقدام نمود و پايگاه هاي هوايي اين کشور که در تجاوز عراق به شدت آسيب ديده بودند مورد بازسازي قرار گرفت که همه اين موارد نقش مهمي در ارتقاء کمي و کيفي سطح عملياتي نيروي هوايي کويت داشته است (2014 ، global security)
راهبرد عملياتي نيروي هوايي کويت پشتيباني نزديک هوايي و حمايت از يگان هاي عمل کننده زميني مي باشد و همچون نيروي زميني کويت ، نيروي هوايي براي تهاجم به کشورهاي همسايه طراحي نگرديده و صرفاً بعنوان يک مانع در مقابل تهاجم احتمالي دشمن بمنظور خريد زمان جهت برخورداري از حمايت نيروهاي ائتلاف و هم پيمان مي باشد ( 2014 ، CSIS)

3-5 -1 ساختار سازماني نيروي هوايي کويت
نيروي هوايي کويت در حال حاضر (2014) داراي 2500 نفر پرسنل مي باشد و فرماندهي آن را
“سرلشکر عبدالعزيز الجاسم ” برعهده دارد .
ستاد نيروي هوايي کويت در شهر کويت پايتخت اين کشور واقع شده و با دارا بودن معاونت هاي نيروي انساني، اطلاعات ، عمليات و پشتيباني نسبت به انجام هماهنگي هاي لازم جهت راهبري يگان هاي هوايي اين کشور اقدام مي نمايد .
3-5-2 پايگاه هاي هوايي نيروي هوايي کويت
نيروي هوايي کويت داراي سه پايگاه هوايي مهم بشرح ذيل مي باشد :
-پايگاه هوايي احمد الجابر
پايگاه هوايي احمد الجابر که در سال 1357 ه .ش تاسيس گرديده ، در 5/37 کيلومتري غرب بندر الشعيبه کويت و در مختصات جغرافيايي 28°56’05″N 047°47’31″E واقع گرديده است . اين پايگاه داراي هشت آشيانه فلزي هواپيما در سطح زمين و حدود بيست آشيانه زيرزميني مي باشد . دولت کويت در اين پايگاه تاسيساتي را براي پشتيباني از عمليات هاي مشترک خود با نيروهاي آمريکايي ايجاد نموده است . اين پايگاه داراي موانع فيزيکي و حساسه هاي بسيار دقيق و دوربين هاي ديد در شب و نيز سيستم هاي هشدار دهنده بمنظور آگاهي از بروز حوادث احتمالي مي باشد (سيفي ،1386:ص 260)
در پايگاه هوايي احمد الجابر اسکادران هاي تهاجمي بشرح ذيل مستقر مي باشند :
– اسکادران 9 تهاجمي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جنگنده پيشرفتهF/A-18C و
F/A-18D مي باشد .
– اسکادران 25 تهاجمي : اين اسکادران نيز متشکل از هواپيماهاي جنگنده پيشرفتهF/A-18C و
F/A-18D مي باشد (2014 ، SCRAMBLE)
-پايگاه هوايي علي السالم
پايگاه هوايي علي السالم که در سال 1358 ه .ش تاسيس گرديده است ، در 5/12 کيلومتري غرب شهر
“الجهره” کويت و در مختصات جغرافيايي 29°20’48″N 047°31’15″E واقع شده و داراي دو باند پرواز به طول 2989 متر و عرض 45 متر مي باشد . اين پايگاه توانايي پشتيباني از انواع عمليات هاي نجات ، ترابري هوايي ، تخليه و انتقال مجروحين ، کنترل و ديده باني هوايي ، دفاع ضدهوايي و ضد موشکي ، نبرد هوايي و اجراي عمليات مشترک هوايي و زميني را دارد (سيفي ،1386:ص 261)
در پايگاه هوايي علي السالم کويت اسکادران هاي تهاجمي ، آموزشي و ترابري بشرح ذيل مستقر
مي باشند :
– اسکادران 12 آموزشي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي آموزشي Hawk Mk64 مي باشد .
– اسکادران 17 تهاجمي: اين اسکادران متشکل از بالگردهاي تهاجمي آپاچي AH-64D مي باشد .
– اسکادران 19 آموزشي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي آموزشي Tucano Mk52 مي باشد .
– اسکادران 20 تهاجمي : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي تهاجمي آپاچي AH-64D مي باشد .
– اسکادران 32 بالگرد : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي AS332B و AS332M مي باشد .
– اسکادران 33 بالگرد : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي AS332M مي باشد .
– اسکادران 62 ترابري : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي ترابري SA330H مي باشد(2014 – SCRAMBLE)
-پايگاه هوايي کويت
اين پايگاه که موسوم به پايگاه هوايي فرودگاه بين المللي کويت است ، در واقع اولين پايگاه هوايي اين کشور محسوب مي گردد که در سال 1342 ه .ش تاسيس گرديده و در حال حاضر محل استقرار هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي کويت مي باشد . پايگاه هوايي کويت در شهر کويت و در مختصات جغرافيايي
29°13’37″N 047°58’49″E واقع گرديده است(سيفي ،1386:ص 260)
در پايگاه هوايي کويت ، اسکادران 41 ترابري مستقر گرديده که شامل هواپيماهاي ترابري L-100-300
مي باشد (2014 ، SCRAMBLE) در نقشه ذيل موقعيت کلي پايگاه هاي هوايي کويت در اين کشور مشخص گرديده است .

3-5-3 تجهيزات نيروي هوايي کويت
نيروي هوايي کويت به لحاظ برخورداري از يگان هاي تهاجمي نسبت به ساير کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس ضعيف تر ارزيابي مي گردد و يکي از دلايل اصلي آن نيز اتکاء کامل اين کشور به آمريکا جهت دفاع در برابر دشمنان مي باشد ، هرچند کويت طي يک دهه گذشته نسبت به عقد قراردادهاي نظامي جهت اخذ تجهيزات مدرن هوايي اقدام نموده و طي سال جاري ( 2014 ميلادي ) يک فروند هواپيماي ترابري پيشرفته C-17 را دريافت نموده و خواستار دريافت تعداد بيشتري هواپيماي جنگنده F.18 جهت نوسازي ناوگان تهاجمي خود نموده است .
در اين بخش تجهيزات عمده نيروي هوايي کويت بشرح ذيل مورد بررسي قرار
مي گيرد( 2014 ، INSS)
-هواپيماهاي جنگنده کويت
در حال حاضر کشور کويت صرفاً داراي هواپيماي جنگنده F.18 مي باشد که در سال 1992 آنها را دريافت نموده است .
جدول 35 هواپيماهاي جنگنده کويت
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي جنگنده F/A-18C/D
39 فروند
بروز رساني شده
مجموع هواپيماهاي جنگنده کويت در سال 2014 : 39 فروند

-هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي کويت
انواع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي کويت بشرح جدول ذيل مي باشد ( 2014 ، INSS)

جدول 36 هواپيماهاي ترابري کويت
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي ترابري C-17 Globemaster
يک فروند
دريافت شده در سال 2014-سفارش يک فروند ديگر
2
هواپيماي ترابري KC-130J
يک فروند
دريافت شده در سال 2014-سفارش دو فروند ديگر
3
هواپيماي ترابري Boeing 737-200
يک فروند

4
هواپيماي ترابري L-100-30 Hercules
3 فروند
بروز رساني شده
مجموع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي کويت در سال 2014 : 6 فروند

– هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي کويت
انواع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي کويت بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 37 هواپيماهاي آموزشي کويت
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي جت آموزشي Hawk 100
11 فروند

2
هواپيماي آموزشي S-312 (ShortsTucano)
8 فروند

مجموع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي کويت در سال 2014 : 19 فروند

-بالگردهاي نيروي هوايي کويت
در ارتش کويت ، يگان بالگردي تحت نظر نيروي هوايي اين کشور بوده و شامل بالگردهاي تهاجمي و ترابري بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، INSS)
جدول 38 بالگردهاي کويت
رديف
نوع بالگرد
تعداد
توضيحات
1
بالگرد تهاجمي آپاچي AH-64A Apache
16 فروند
دريافتي در سال 2007 م
2
بالگرد تهاجمي SA-342K Gazelle
15 فروند

3
بالگرد ترابري متوسط SA-330 Puma
5 فروند

4
بالگرد ترابري متوسط AS-365A Dolphin
2 فروند

5
بالگرد ترابري سبک EC-135
2 فروند

6
بالگرد رزمي دريايي AS-332 Super Puma
5 فروند

مجموع بالگردهاي نيروي هوايي کويت در سال 2014 : 45 فروند

3-5-4 تسليحات نيروي هوايي کويت
مهمترين تسليحات نيروي هوايي کويت بشرح ذيل مي باشد :
-موشک هاي هوا به هوا
انواع و تعداد موشک هاي هوا به هواي کويت شامل موارد ذيل مي باشد .
AIM-9M Sidewinder, AIM-7F Sparrow (200), AIM 120C AMRAAM (80)

-موشک هاي هوا به زمين
انواع و تعداد موشک هاي هوا به زمين کويت شامل موارد ذيل مي باشد .
AGM-65G Maverick (300), AGM-84 Harpoon (40), AS-11, AS-12, HOT, AGM-114 , Hellfire (300)

-بمب ها
نيروي هوايي کويت داراي بمب هاي هدايت شونده ليزري Paveway II مي باشد ( 2014 – cloudfront)
پدافند هوايي کويت
پدافند هوايي کويت تحت کنترل عملياتي نيروي هوايي اين کشور قرار دارد اگرچه سامانه هاي پدافندي اين کشور در نيروي زميني نيز سازماندهي شده اند اما آنچه مسلم است کويت نيروي مستقلي تحت عنوان نيروي پدافند هوايي ندارد ( 2014 ، CSIS)
3-5- 5 تجهيزات و سامانه هاي موشکي و راداري نيروي پدافند هوايي کويت
-موشک هاي زمين به هواي نيروي پدافند هوايي کويت
نيروي پدافند هوايي کويت داراي انواع سامانه هاي موشکي زمين به هواي سنگين ، متوسط و سبک
مي باشد که بشرح ذيل به آنها اشاره مي گردد :
-سامانه دفاع موشکي سنگين پاتريوت
پدافند هوايي کشور کويت داراي پنج آتشبار سامانه دفاع موشکي پاتريوت ( MIM-104 Patriot PAC-2 ) با تعداد حدود 200 موشک مي باشد که از سال 2003 ميلادي در اين کشور مستقر گرديده و يک مرحله نيز
بروز رساني شده است . سامانه دفاع موشکي پاتريوت کويت به سامانه C3I اين کشور متصل مي باشد .
-سامانه دفاع موشکي سنگين هاگ
پدافند هوايي کويت داراي تعداد شش آتشبار سامانه دفاع موشکي هاگ ((MIM-23B Improved HAWK
مي باشد که از سال 1977 در اين کشور مستقر گرديده و بروز رساني شده است .
-سامانه دفاع موشکي متوسط Aspide 2000
پدافند هوايي کويت داراي شش آتشبار سامانه دفاع موشکي Aspide 2000 مي باشد که از سال 2005 ميلادي در اين کشور مستقر گرديده است . هر آتشبار سامانه دفاع موشکي Aspide 2000 داراي چهار لانچر و دو توپ اورليکن 35 م م مي باشد .

-سامانه دفاع موشکي اسکاي گارد
پدافند هوايي کويت داراي شصت سامانه دفاع هوايي 35 ميليمتري اسکاي گارد
(35mm Skyguard AD system ) مي باشد .
-موشک هاي دوش پرتاب کويت
پدافند هوايي کويت به دو سامانه دفاع موشکي دوش پرتاب FIM-92A Stinger و Starburst نيز مجهز
مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، سازمان ملل، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، حضرت محمد (ص)، سلطنت مطلقه