پایان نامه ارشد درمورد هوايي، نيروي، دريايي

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 60 تانک هاي نيروي زميني قطر
رديف
نوع تانک
کشور سازنده
تعداد
توضيحات
1
تانک AMX-30
فرانسه
30
متوسط
مجموع تانک هاي قطر در سال 2013 : 30 دستگاه

– خودروهاي زرهي نيروي زميني قطر
نيروي زميني قطر داراي انواع خودروهاي زرهي رزمي و نفربر بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 61 خودروهاي زرهي قطر
رديف
نوع خودرو زرهي
تعداد
توضيحات
1
نفر بر زرهي VAB
134

2
نفربر زرهي AMX-10 VCI
30

3
خودرو زرهي رزمي Piranha II
40

7
خودرو زرهي رزمي AMX-10P
40

8
خودرو زرهي رزمي V-150 Commando
8

9
خودرو زرهي شناسايي AMX 10RC
12

10
خودرو زرهي سبک VBL
16

11
خودرو زرهي Higuard
27
-تحويلي در سال 2013
مجموع خودرو هاي زرهي قطر در سال 2013 : 307 دستگاه

– ادوات توپخانه اي نيروي زميني قطر
نيروي زميني قطر داراي انواع ادوات توپخانه اي بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، INSS)
جدول 62 ادوات توپخانه اي قطر
رديف
نوع ادوات توپخانه اي
تعداد
توضيحات
1
توپ 155 م م Mk F-3
22

2
هويتزر 155 م م G-5
12

3
خمپاره انداز 120 م م Brandt
15

مجموع ادوات توپخانه اي قطر در سال 2013 : 64 دستگاه

– تجهيزات ضد تانک نيروي زميني قطر
نيروي زميني قطر داراي انواع تجهيزات ضد تانک بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، CSIS)
جدول 63 تجهيزات ضد تانک قطر
رديف
نوع تجهيزات ضدتانک
تعداد لانچر
تعداد موشک
توضيحات
1
تجهيزات ضد تانک HOT
48
؟

مجموع ادوات ضد تانک قطر در سال 2013 : 48 دستگاه

5-5 نيروي هوايي قطر
پايه هاي تاسيس نيروي هوايي قطر در سال 1974 سه سال پس از استقلال اين کشور از استعمار انگلستان نهاده شده و هنگ هوايي نيروهاي امنيتي وقت قطر با دريافت تعدادي بالگرد و نيز هواپيماي جنگنده از انگلستان به نيروي هوايي اين کشور تبديل گرديد .
در سال 1979 نيروي هوايي قطر مورد تجديد سازمان قرار گرفته و
برنامه هاي مدرن سازي اين نيرو آغاز گرديد و در دهه 1980 تعدادي هواپيماي جديد فرانسوي به سازمان اين نيرو اضافه شد . پس از آن بتدريج نيروهاي هوايي قطر با خريد تجهيزات هوايي و پدافندي مدرن از کشورهاي غربي بويژه فرانسه و آمريکا و اخذ آموزش هاي لازم از مستشاران غربي ، بطور قابل ملاحظه اي پيشرفت نمود و در حال حاضر بعنوان يک نيروي راهبردي آموزش ديده و سازماندهي شده ، قابليت اجراي عمليات هاي هوايي را دارا مي باشد و در سال 2011 نيز در قالب نيروهاي ائتلاف در عمليات ليبي شرکت نموده است که حاکي از توانمندي و قابيليت هاي تهاجمي اين نيرو در نبردهايي با برد طولاني مي باشد (2014 ، global security )
5-5-1 ساختار سازماني نيروي هوايي قطر
نيروي هوايي قطر در حال حاضر (2014) داراي 1500 نفر پرسنل مي باشد و فرماندهي آن را
“سرلشکر خلبان مبارک بن محمد الکميت الخيارين ” برعهده دارد ( 2014 ، gulf times)
ستاد نيروي هوايي قطر در شهر دوحه پايتخت اين کشور واقع شده و با دارا بودن معاونت هاي نيروي انساني، اطلاعات ، عمليات و پشتيباني نسبت به انجام هماهنگي هاي لازم جهت راهبري يگان هاي هوايي اين کشور اقدام مي نمايد . پدافند هوايي قطر نيز زيرمجموعه نيروي هوايي اين کشور مي باشد که در ادامه توضيحاتي در خصوص تجهيزات پدافندي نيز ارائه خواهد گرديد ( 2014 ، CSIS)
5-5-2 پايگاه هاي هوايي نيروي هوايي قطر
نيروي هوايي قطر داراي دو پايگاه هوايي مهم بشرح ذيل مي باشد(2014،scramble)
-پايگاه هوايي دوحه
پايگاه هوايي دوحه در غرب کشور قطر و در نزديکي شهر دوحه پايتخت اين کشور و در مختصات جغرافيايي 25°15’40″N 051°33’54″E قرار گرفته است .
در پايگاه هوايي دوحه اسکادران هاي نيروي هوايي قطربه شرح ذيل مستقر مي باشند :
– اسکادران 7 تهاجمي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي جنگنده فرانسوي Mirage 2000-5DDA و Mirage 2000-5EDAمي باشد .
– اسکادران 11 پشتيباني نزديک هوايي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي Alpha Jet E مي باشد .
– اسکادران 6 بالگردي پشتيباني نزديک : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي SA341L مي باشد .
– اسکادران 8 ضد کشتي : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي WS Commando 3 مي باشد که قابليت حمله به شناورهاي سطحي را دارا مي باشند .
– اسکادران 9 چندمنظوره : اين اسکادران متشکل از هواپيماهايCommando 2A و Commando 2C
مي باشد .
– اسکادران 20 بالگردي : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي AW139 مي باشد .
– اسکادران بالگردي LifeFlight : اين اسکادران متشکل از بالگردهاي AW139 مي باشد .
-پايگاه هوايي العديد25
پايگاه هوايي العديد بطور تقريبي در مرکز کشور قطر و در مختصات جغرافيايي 25°07’02″N 051°18’54″E واقع گرديده و بعنوان پايگاه هوايي راهبردي اين کشور محسوب مي گردد و فرماندهي مرکزي نيروي هوايي آمريکا در منطقه غرب آسيا نيز در اين پايگاه مستقر مي باشد .
در پايگاه هوايي العديد يک اسکادران ترابري نيروي هوايي قطربه شرح ذيل مستقر مي باشد :
– اسکادران ترابري : اين اسکادران متشکل از هواپيماهاي ترابري راهبرديC-17A و هواپيماهاي ترابري تاکتيکي C-130J-30 مي باشد (2014 ، SCRAMBLE)
در نقشه ذيل که از سايت scramble اخذ گرديده ، موقعيت کلي پايگاه هاي هوايي راهبردي قطر در اين کشور مشخص گرديده است .

5-5-3 تجهيزات نيروي هوايي قطر
استخوان بندي نيروي هوايي قطر را تجهيزات پروازي فرانسوي تشکيل مي دهند اگرچه طي چند سال اخير قطر نسبت به عقد قراردادهاي قابل توجه به آمريکا بمنظور دريافت هواپيماهاي ترابري و جنگنده راهبردي از جمله هواپيماهاي C-17 اقدام نموده و توانسته علاوه بر بروزرساني تجهيزات پروازي تهاجمي و نيز تجهيزات پدافندي ، بر قدرت هوايي خويش بيفزايد (2014، SCRAMBLE)

در اين بخش تجهيزات عمده نيروي هوايي قطر بشرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد( 2014 ، INSS)
-هواپيماهاي جنگنده قطر
در حال حاضر کشور قطر داراي دو نوع هواپيماي جنگنده بشرح ذيل مي باشد :
جدول 64 هواپيماهاي جنگنده قطر
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي جنگنده Mirage 2000-5EDA
12 فروند

2
هواپيماي جنگنده Alpha Jet E
6 فروند
هواپيماي پشتيباني نزديک هوايي
مجموع هواپيماهاي جنگنده قطر در سال 2014 : 18 فروند

-هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي قطر
انواع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي قطر بشرح جدول ذيل مي باشد ( 2014 ، INSS)
جدول 65 هواپيماهاي ترابري قطر
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي ترابري راهبردي C-17
چهار فروند

2
هواپيماي ترابري C-130J-30
چهار فروند
دريافت شده در سال 2011
3
هواپيماي ترابري Airbus 340
يک فروند

4
هواپيماي ترابري Boeing 727
يک فروند

5
هواپيماي ترابري Britten-Norman
يک فروند

6
هواپيماي ترابري Mystère-Falcon 900
2 فروند

7
هواپيماي ترابري Boeing 707
2 فروند

مجموع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي قطر در سال 2014 : 15 فروند

– هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي قطر
انواع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي قطر بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 66 هواپيماهاي آموزشي قطر
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي آموزشي PC-21
24 فروند
تحويلي در سال 2014
2
هواپيماي آموزشي PA-28 Archer
10 فروند
تحويلي در سال 2010
3
هواپيماي آموزشي PA-34 Seneca
4 فروند
تحويلي در سال 2010
مجموع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي قطر در سال 2013 : 38 فروند

– بالگردهاي نيروي هوايي قطر
در ارتش قطر يگان بالگردي تحت نظر نيروي هوايي اين کشور بوده و شامل بالگردهاي تهاجمي و ترابري بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، INSS)
جدول 67 بالگردهاي قطر
رديف
نوع بالگرد
تعداد
توضيحات
1
بالگرد تهاجمي SA-342 Gazelle
11 فروند
دريافتي در سال 2004 م
2
بالگرد ترابري متوسط AW 139
18 فروند
دريافتي در سال 2009 م
3
بالگرد ترابري متوسط S-92
2 فروند
دريافتي در سال 2006 م
4
بالگرد ترابري متوسط
Westland Commando Mk 2/Mk 3
4 فروند

5
بالگرد تهاجمي دريايي
Westland Commando Mk 2/Mk 3
8 فروند
دريافتي در سال 2010 م
مجموع بالگردهاي نيروي هوايي قطر در سال 2013 : 43 فروند

5-5-4 تسليحات نيروي هوايي قطر
مهمترين تسليحات نيروي هوايي قطر بشرح ذيل مي باشد ( 2014 ، INSS)
-موشک هاي هوا به هوا
انواع و تعداد موشک هاي هوا به هواي قطر شامل موارد ذيل مي باشد .
Mica (144), R-550 Magic II (272), R-530 (128)
-موشک هاي هوا به زمين
انواع و تعداد موشک هاي هوا به زمين قطر شامل موارد ذيل مي باشد .
AM-39 Exocet, AS-30L (128)

5-5- 5 تجهيزات و سامانه هاي موشکي و راداري پدافند هوايي قطر
– موشک هاي زمين به هواي پدافند هوايي قطر
پدافند هوايي قطر شامل سامانه هاي موشکي زمين به هوا بشرح جدول ذيل مي باشد ( 2014 ، INSS)
جدول 68 سامانه هاي موشکي قطر
رديف
نوع سامانه راداري
تعداد لانچر
توضيحات
1
سامانه موشکي پيشرفته پاتريوت PAC-3
دو سامانه
تحت کنترل آمريکا
2
سامانه موشکي Mistral
24

3
سامانه موشکي Rapier
18

4
سامانه موشکي Roland 2
9

5
سامانه موشکي دوش پرتاب
FIM-92A Stinger
12

6
سامانه موشکي دوش پرتاب Blowpipe
6

– سامانه هاي راداري پدافند هوايي قطر
کشور قطر صرفاً داراي سامانه راداري MRR-3D مي باشد . ( 2014 ، INSS)
5-6 نيروي دريايي قطر
کشور قطر داراي 35000 کيلومتر مربع آب هاي سرزميني مي باشد که حدود سه برابر مرز خشکي اين کشور وسعت دارد و با توجه به اينکه زيرساخت هاي نفت و بويژه گاز طبيعي قطر در آ ب هاي اين کشور قرار گرفته و تنها منبع درآمد اين کشور محسوب مي گردند، تامين امنيت دريايي براي قطر بسيار مهم بوده و به همين دليل مدرنيزاسيون نيروي دريايي با پروژه اي تحت عنوان “سپر امنيت ملي قطر” در دستور کار مقامات قطري قرار گرفته است که از جمله اقدامات طرحريزي شده در اين پروژه ، احداث يک پايگاه دريايي جديد جهت نيروي دريايي قطر، خريد شناورهاي رزمي پيشرفته در ابعاد مختلف ، خريد بالگردهاي دريايي ، خريد شناورهاي مين گذار و مين روب ، افزايش اشراف اطلاعاتي و نيز خريد هواپيماهاي بدون سرنشين جهت نيروي دريايي مي باشد (2014-defence news )
5-6-1 ساختار و سازمان نيروي دريايي قطر
نيروي دريايي قطر داراي 1800 نيرو مي باشد که شامل پليس دريايي و يگان توپخانه ساحلي نيز مي باشد . ستاد نيروي دريايي قطر در شهر بندري دوحه پايتخت اين کشور قرار گرفته و در حال حاضر فرمانده نيروي دريايي قطر ” دريابان ستاد محمد بن ناصر المهندي”مي باشد ( 2014 ، INSS)

5-6-2 پايگاه هاي دريايي قطر
نيروي دريايي قطر داراي دو پايگاه دريايي شامل پايگاه دريايي “دوحه” و پايگاه دريايي “جزيره هلول26”
مي باشد (2014 ، bluebird-electric)
شايان ذکر است نيروي دريايي قطر با همکاري شرکت هاي غربي طي پروژه اي به ارزش 4/7 ميليارد دلار در حال احداث يک بندرگاه و پايگاه دريايي جديد در 14 کيلومتري شهر دوحه مي باشد که قابليت پهلوگيري ناوهاي با حجم بالا را نيز دارا مي باشد . بر اساس طرحريزي بعمل آمده ، پايگاه دريايي مذکور در سال 2017 آماده بهره برداري خواهد گرديد و نقش بسزايي در افزايش قابليت هاي دريايي قطر خواهد
داشت (2014،defence news )
5-6-3 تجهيزات نيروي دريايي قطر
همانطور که ذکر گرديد کشور قطر بدليل وابستگي شديد به تامين امنيت دريايي از يک سو و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، منابع قدرت، صادرات گاز Next Entries پایان نامه ارشد درمورد دريايي، شناورهاي، نيروي