پایان نامه ارشد درمورد نوسانات EPS، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، تصمیم گیری

دانلود پایان نامه ارشد

پیرامون رابطه بین EPS و قیمت های سهام انجام داده است و به این نتیجه رسید که عایدات شرکت ها جهت اندازه گیری ارزشیابی مناسب از قیمت سهام یک نقش مهم را برای سرمایه گذاران بازی می کند.
4-4)جونز در سال 1943 می گوید که قیمت های سهام بوسیله چگونگی انتظارات بازار از روند رشد عایدات و خطراتی که منتسب به سهام است تعین شده است.از این رو اطلاعات تعین کننده اصلی قیمتهای سهام است و بنابراین آن اساس فرضیات بازار کارا است .FAMA در سال 1969 سه شکل از کارائی بازار را مشخص نموده است،شکل ضعیف،شکل نیمه قوی و شکل قوی بازار کارا.بنابر این یک بازار زمانی قوی است که قیمت های سهام همه اطلاعات موجود و قابل درک را منعکس نماید.اگر کارایی بازار به شکل قوی نباشد،آنوقت برخی سرمایه گذاران به نسبت دیگران آگاهی کمتری دارند.از این رو سرمایه گذارانی که آگاهی کمتری دارند نمی توانند از نوسانات عایدات و قیمت سهام برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت و انجام تصمیمات اقتصادی استفاده نمایند.
5- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی‌‌‌‌‌ ، اهداف ويژه و كاربردي) :
هدف كلي‌:
هدف پژوهش حاضر معرفی سود هر سهم به عنوان یک ابزار جهت ارزیابی سلامت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.با توجه به اینکه سهامداران نیازمند ابزاری می باشند که بتواند آنها را در انتخاب شرکت های سالم کمک نماید ،نتایج بدست آمده در این پژوهش می تواند آنها را در زمینه انجام سرمایه گذاری صحیح یاری نماید.
برای تعیین اینکه آیا تغییر در رشد عایدات هر سهم و اخبار و بیانیه هایی که می تواند به صورت مطمئن مورد استفاده قرار گیرد برای تشخیص سلامت مالی یک شرکت استفاده می شود .
اهداف جزئي:( ويژه ):
1)برای تجزیه و تحلیل اهمیت سلامت مالی یک شرکت در زمان تصمیم گیری.
2)برای تعیین و بررسی سایر عواملی که شاید برای تشخیص ورشکستگی یک شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
3)برای تجزیه و تحلیل فعالیتهایی که ممکن است که مدیریت شرکتی که از لحاظ مالی ضعیف است انجام دهد تا مشکلات مالی شرکت را پنهان کند.
4)برای توضیح تاثیرات ورشکستگی بر همه سهامداران.
5)برای نشان دادن اینکه چگونه محرکات جاری در محیط اقتصادی در ورشکستگی شرکتها نقش دارند

7 – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان‌‌) ذكر شود (به عبارت ديگر محل اجرای مطالعه موردی) :
تحقیق حاضر میتواند مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان جهت سهولت در انجام تصمیم نسبت به وضعیت مالی و همچنین تداوم فعالیت شرکت قرار گیرد.
2- فهرست واژگان کلیدی:
EPS :
Investopedia : بخشی از سود شرکت هاست که به هر یک از سهام عادی در دست سهامداران قابل تخصیص است.آن به عنوان شاخص سود آوری شرکت ها بکار می رود،که به صورت زیر محاسبه می گردد.

یا

EPS=(share price)/(price-to-earnings ratio)
FASB شماره 128: هدف از محاسبه سود هر سهم اندازه گیری عملکرد یک بنگاه تجاری در طول دوره گزارشگری است.اصولا EPS از طریق تقسیم درآمد موجود برای سهامداران عادی به میانگین موزون سهام عادی در دست سهامداران تعریف می شود.
ورشکستگی(bankruptcy):حالتی است که شرکت قادر به ایفای تعهدات خود ،به دلیل نبود نقدینگی نخواهد بود.به عبارت دیگر در این حالت نسبت های نقدینگی در مقایسه با نسبت های مشابه در صنعت و همچنین نسبت های سنوات گذشته خود شرکت بسیار پایین است.
دلایل ورشکستگی:
1)بی کفایتی مدیریت.
2)توسعه سریع.
3)مازاد بدهی بر داراییها.
ورشكستگي، اقدامي‌ قانوني‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طوركلي‌ يك‌ بدهكار عاجز از پرداخت‌ بدهي‌ خود به‌ سود طلبكاران‌ ضبط‌مي‌شود(منوچهرفرهنگ،1374)
‌ ‌ورشكستگي‌ هنگامي‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ بدهيهاي‌ يك‌ شركت‌ از ارزش‌ دارائيهاي‌ موجود در شركت‌ تجاوز كند (GITMAN,1996).
‌ ‌ازنظر حقوقي، ورشكستگي‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ بدهكار از كل‌ دارايي‌ خود به‌ نفع‌ طلبكار صرف‌نظر كند. ولي‌ هرگاه‌ از ورشكستگي‌ برائت‌ حاصل‌ كند. مي‌تواند مجدداً‌ كار خود را آغاز كند (قائم‌مقام‌ فراهاني، 1368(.

‌ ‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاك‌ ورشكستگي‌ و خروج‌ شركتها از بورس، ماده‌ 141 قانون‌ تجارت‌ اصلاحي‌ است. در اين‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زيانهاي‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمايه‌ شركت‌ از ميان‌ برود، هيات‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ كند تا موضوع‌ انحلال‌ يا بقاء شركت، مورد شور و راي‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راي‌ به‌ انحلال‌ شركت‌ ندهد، بايد درهمان‌ جلسه‌ و با رعايت‌ مقررات‌ ماده‌ 6 اين‌ قانون، سرمايه‌ شركت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمايه‌ موجود كاهش‌ دهد (منصور، 1377).
بورس اوراق بهادار تهران(TSE):بازاری است که در آن سهام شرکت های سهامی عام مورد داد و ستد قرار می گیرد.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند هر ساله گزارش جامعی از درآمد ها،مخارج،داراییها،بدهی ها را در قالب صورتهای مالی که توسط حسابرسان معتمد بورس مورد رسیدگی قرار گرفته است ارائه دهند.
سلامت مالی(Financial health ): زمانی است که از دیدگاه سهامداران و کارشناسان مالی شرکتی دارای عرصه ای مطلوب جهت سرمایه گذاری باشد.سلامتی مالی یک شرکت زمانی برای کارشناسان مالی اثبات خواهد شد که نسبت های حسابداری و مالی شرکت در مقایسه با سایر نسبتهای موجود در صنعت مطلوبتر باشد،لذا معیارهایی برای سلامت مالی شرکت ها تعین خواهد شد که این معیارها از طریق مدلهای ورشکستگی آلتمن ،لوجستیک و DEA بدست خواهد آمد که همانا نسبت های مالی و حسابداری می باشند.
Manipulation(دستکاری حسابها توسط مدیریت) : حالتی است که مدیریت یک شرکت جهت نشان دادن وضعیتی مطلوب یا پنهان کردن وضع نا بسامان مالی شرکت اقدام به دستکاری حسابها نموده و باعث میشود نسبتهای مالی و سایر شاخصهای اقتصادی غیر واقعی نشان داده شود.
5 – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
سرمایه گذاران بالقوه به طور معمول در هنگام تصمیم گیری در مورد خرید سهام یک شرکت به EPS آن شرکت دقت میکنند و آن را به عنوان مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند،در حالی که کمتر شخصی ممکن است که به نوسانات EPS در طی دوران متفاوت توجه کند،در این تحقیق به بررسی این مطلب پرداخته می شود که در صورتی سرمایه گذاران به نوسانات EPSدر طی سالهای متفاوت دقت کنند آیا آنها را در زمینه شناسایی شرکت های در معرض بحران کمک خواهد کرد.

8- سؤالات تحقيق:
1)بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبت سرمایه در گردش به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
3)بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
4)بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
5)بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.
6)بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
7)بین نسبت NITA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
8)بین نسبت CATA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
9)بین نسبت EBIE و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
10)بین نسبت MVCE و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
11)بین نسبت TDTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
12) بین نسبت CLTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد..
13)بین اهرم مالی شرکت و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.

9- فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضیات اصلی:
H0:آیا بین نوسانات EPS شرکت ها و سلامت مالی شرکت ارتباط وجود دارد؟
فرضیات فرعی:
فرضیات فرعیH0:
1)بین نسبت سود انباشته به جمع داراییها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبت WCTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
3)بین نسبت EBTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
4)بین نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
5)بین نسبت فروش به جمع داراییها و نوسانات EPS ارتباط معنی داری و جود دارد.
6)بین نسبت CFTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
7)بین نسبت NITA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
8)بین نسبت CATA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
9)بین نسبت EBIE و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
10)بین نسبت MVCE و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
11)بین نسبت TDTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
12) بین نسبت CLTA و نوسانات EPS رابطه معنی داری و جود دارد.
13)بین اهرم مالی شرکت و رشد EPS رابطه معنی داری وجود دارد.
10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملياتی):
EPS :
Investopedia : بخشی از سود شرکت هاست که به هر یک از سهام عادی در دست سهامداران قابل تخصیص است.آن به عنوان شاخص سود آوری شرکت ها بکار می رود.که به صورت زیر محاسبه می گردد.

یا

EPS=(share price)/(price-to-earnings ratio)

FASB شماره 128: هدف از محاسبه سود هر سهم اندازه گیری عملکرد یک بنگاه تجاری در طول دوره گزارشگری است.اصولا EPS از طریق تقسیم درآمد موجود برای سهامداران عادی به میانگین موزون سهام عادی در دست سهامداران تعریف می شود.
ورشکستگی(bankruptcy):حالتی است که شرکت قادر به ایفای تعهدات خود ،به دلیل نبود نقدینگی نخواهد بود.به عبارت دیگر در این حالت نسبت های نقدینگی در مقایسه با نسبت های مشابه در صنعت و همچنین نسبت های سنوات گذشته خود شرکت بسیار پایین است.
دلایل ورشکستگی:
1)بی کفایتی مدیریت.
2)توسعه سریع.
3)مازاد بدهی بر داراییها.
ورشكستگي، اقدامي‌ قانوني‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طوركلي‌ يك‌ بدهكار عاجز از پرداخت‌ بدهي‌ خود به‌ سود طلبكاران‌ ضبط‌ مي‌شود(منوچهرفرهنگ،1374)
‌ ‌ورشكستگي‌ هنگامي‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ بدهيهاي‌ يك‌ شركت‌ از ارزش‌ دارائيهاي‌ موجود در شركت‌ تجاوز كند (GITMAN,1996).
‌ ‌ازنظر حقوقي، ورشكستگي‌ عبارت‌ است‌ از اين‌ كه‌ بدهكار از كل‌ دارايي‌ خود به‌ نفع‌ طلبكار صرف‌نظر كند. ولي‌ هرگاه‌ از ورشكستگي‌ برائت‌ حاصل‌ كند. مي‌تواند مجدداً‌ كار خود را آغاز كند (قائم‌مقام‌ فراهاني، 1368(.
‌ ‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاك‌ ورشكستگي‌ و خروج‌ شركتها از بورس، ماده‌ 141 قانون‌ تجارت‌ اصلاحي‌ است. در اين‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زيانهاي‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمايه‌ شركت‌ از ميان‌ برود، هيات‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ كند تا موضوع‌ انحلال‌ يا بقاء شركت، مورد شور و راءي‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راءي‌ به‌ انحلال‌ شركت‌ ندهد، بايد درهمان‌ جلسه‌ و با رعايت‌ مقررات‌ ماده‌ 6 اين‌ قانون، سرمايه‌ شركت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمايه‌ موجود كاهش‌ دهد (منصور، 1377)
بورس اوراق بهادار تهران(TSE):بازاری است که در آن سهام شرکت های سهامی عام مورد داد و ستد قرار می گیرد.شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند هر ساله گزارش جامعی از درآمد ها،مخارج،داراییها،بدهی ها را در قالب صورتهای مالی که توسط حسابرسان معتمد بورس مورد رسیدگی قرار گرفته است ارائه دهند.
سلامت مالی(Financial health ): زمانی است که از دیدگاه سهامداران و کارشناسان مالی شرکتی دارای عرصه ای مطلوب جهت سرمایه گذاری باشد. سلامتی مالی یک شرکت زمانی برای کارشناسان مالی اثبات خواهد شد که نسبت های حسابداری و مالی شرکت در مقایسه با سایر نسبتهای موجود در صنعت مطلوبتر باشد،لذا معیارهایی برای سلامت مالی شرکت ها تعین خواهد شد که این معیارها از طریق مدلهای ورشکستگی آلتمن ،لوجستیک و DEA بدست خواهد آمد که همانا نسبت های مالی و حسابداری می باشند.
manipulation (دستکار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار، درماندگی مالی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، پیش بینی ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران