پایان نامه ارشد درمورد منابع سازمان، فناوری اطلاعات، سیستم های برنامه ریزی

دانلود پایان نامه ارشد

سازی
توزیع
کاربرد
_____
Amalagamated
خلق
سازماندهی
رسمی سازی
توزیع
کاربرد
تکامل/ استنتاج

2-3- تعریف برنامه ریزی منابع سازمان
در مورد سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تعاریف متعددی ارائه شده است که در ادامه به چند مورد از این تعاریف که در منابع مختلف ذکر شده اشاره می کنیم:
• روشی برای برنامه ریزی و کنترل مؤثر تمامی منابع مورد نیاز برای دریافت، تولید، ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، در شرکت های تولیدی، توزیعی و خدماتی]8[.
• سیستم سازمانی یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخش های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره تأمین و مدیریت مشتریان است.
• سیستم های سازمانی، سیستم های اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیمی هستند که داده ها، اطلاعات و فرآیندهای مبتنی بر اطلاعات سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها یکپارچه می نماید.
• سیستم سازمانی، یک پایگاه داده، یک برنامه کاربردی و یک واسط یکپارچه در تمامی بخش های یک سازمان است]20[.
• سیستم های سازمانی سیستم هایی مبتنی بر کامپیوتر هستند که برای پردازش تراکنش های سازمان طراحی شده اند و هدف آنها تسهیل برنامه ریزی، تولید و پاسخگویی به موقع به مشتریان در محیطی یکپارچه است]21[.
• سیستم سازمانی یک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندین ماژول مرتبط و یکپارچه است که کلیه فرآیندهای تجاری یک سازمان را اعم از تولید، منابع انسانی، مالی، بازاریابی و فروش و … پشتیبانی می نماید و منجر به یکپارچگی وظایف در سازمان می شود]19[.
• سیستم سازمانی یک راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته و منسجم، به سرعت و با دقت و کیفیت باسیستم سازمانیلا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نماید]20[.
• سیستم سازمانی به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی یک سازمان از لحاظ بانک های اطلاعاتی و فرآیندهای سازمانی محسوب شده و به مانند نرم افزاری برای پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان است]7[.
• سیستم سازمانی یک سیستم اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیم است که تمام قسمت های مختلف و اطلاعات و فرآیندهای یک شرکت را یکپارچه می کند
• سیستم سازمانی سیستم جامعی است که سعی در مدیریت موثرتر تمام منابع و یکپارچه سازی همه وظایف و بخش های موجود در یک سازمان با استفاده از یک سیستم کامپیوتری واحد را دارد که بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخش ها را برآورده سازد. این کار با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری انجام می شود که بوسیله یک پایگاه داده واحد، امکان به اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباط بخش های مختلف را با یکدیگر برقرار می سازد. این نرم افزار از تعدادی ماژول نرم افزاری تشکیل شده است که هر یک بخشی از وظایف موجود در شرکت را بر عهده دارند. اغلب نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان آنقدر منعطف هستند که شرکت های خریدار قادرند تعدادی از ماژول های مورد نیاز و یا همه آنها را نصب و بکار گیرند.]28[.
• سیستم سازمانی را می توان به عنوان نرم افزار یکپارچه ای تعریف نمود که دارای اجزا و یا ماژول هایی برای برنامه ریزی، تولید، فروش، بازاریابی، توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل و نقل و بازرگانی الکترونیک است. معماری و ساختار سیستم سازمانی به گونه ای است که یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سطوح مختلف سازمان را فراهم نموده و جریان روان اطلاعات بین بخش های مختلف سازمان را فراهم می آورد.
• بسته نرم افزار کاربردی سیستم سازمانی ، یک مجموعه از ماژول های یکپارچه آماده راه اندازی از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده ای است که تمام فرآیندهای تجاری سازمان را پوشش می دهد. دسته یابی به حداکثر کارایی و هماهنگ سازی آن با نیازهای سازمانی بسیار پیچیده است. سیستم سازمانی به سازمان برای فعالیت در محیطی یکپارچه از نظر اطلاعاتی و بصورت فرآیند گرا و اطلاعات محور و بصورت بلادرنگ کمک بسیار زیادی می کند]22[.
آنچه در همه این تعاریف مهم است توجه و تمرکز بیشتر بر روی عبارت سازمان در عبارت برنامه ریزی منابع سازمان است تا توجه به عبارات دیگر مانند برنامه ریزی و منابع، چرا که این سیستم فراتر از برنامه ریزی عمل کرده و با وجود تمرکز بر روی منابع سازمان، عناصری فراتر از آن را پوشش می دهد.
آنچه که در این تعاریف بیش از همه نمود دارد، یکپارچگی و استاندارد بودن سیستم سازمانی است و همین دو جنبه مهم از سیستم سازمانی آن را از سایر سیستم های اطلاعاتی یکپارچه متمایز می سازد.
2-3-1- اجزای تشکیل دهنده سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
اگر اجزای سیستم های سازمانی تولید شده توسط شرکت های مختلف در این حوزه فعالیت را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم که این سیستم ها دارای چند بخش کلی هستند که تقریباً در سیستم های همه فروشندگان این نوع از سیستم ها گنجانده شده است. در یک تقسیم بندی کلی می توان این اجزاء را در قالب گروه های زیر مورد بررسی قرار داد:
بخش اصلی سیستم سازمانی شامل ماژول های کاربردی می باشد که هر شرکت بنا بر نیاز خود از این بخش ها استفاده می کند ولی نکته مهم آن است که همه این بخش ها به یکدیگر مرتبط بوده و از انسجام خاصی برخوردارند. به طور کلی این بخش ها را می توان بصورت زیر برشمرد:
• حسابداری مالی: سیستمی است برای مدیریت اتوماتیک و گزارش دهی مربوط به دفاتر کل، حساب های دریافتنی و پردختنی و سایر موارد مربوط به سیستم حسابداری و نگهداری حساب ها
• کنترل: برای نگهداری جریان درآمدها و هزینه ها در یک شرکت استفاده می شود و به عنوان یک ابزار مدیریتی برای تصمیم گیری های سازمانی کاربرد دارد.
• مدیریت دارایی ها (اموال): سیستمی است که برای نگهداری اطلاعات مربوط به دارایی ها از جمله خرید، فروش، استهلاک و مدیریت سرمایه گذاری در دارایی ها کاربرد دارد.
• سیستم پروژه: این سیستم جهت برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر پروژه های پیچیده و بلند مدت دارای اهداف مشخص و تعریف شده کاربرد دارد .
• سیستم جریان کار: سیستمی است برای ارتباط ماژول های کاربردی سیستم سازمانی با ابزار، خدمات و فناوری های مختلف دیگر.
• راه حل های صنعتی: سیستمی است که ماژول های کاربردی سیستم سازمانی را با برنامه های کاربردی دیگر که خاص برخی از صنایع از جمله نفت، گاز، دارویی و بانکداری نوشته شده است ترکیب می کند.
• منابع انسانی: سیستمی است کاملاً یکپارچه که برای پشتیبانی و برنامه ریزی از فعالیت های پرسنل در شرکت ها کاربرد دارد.
• سیستم نگهداری شرکت: این سیستم وظیفه برنامه ریزی نیازمندی های مربوط به نگهداری از ماشین آلات و سایر امکانات موجود در شرکت ها بخصوص شرکت های تولیدی را بر عهده دارد.
• مدیریت مواد: این سیستم وظایف مربوط به تدارکات و انبار مواد، سفارش مجدد و … را بر عهده دارد.
• مدیریت کیفیت: یک سیستم اطلاعاتی و کنترل کیفی است که برنامه ریزی کیفیت، بازرسی و کنترل تدارکات و تولید را بر عهده دارد.
• برنامه ریزی تولید: برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت های تولیدی یک شرکت کاربرد دارد. این ماژول شامل اجزای فرعی صورت مواد ، مراکز کاری، ردیابی مواد، برنامه ریزی عملیات و فروش، برنامه کلان تولید، برنامه ریزی نیازمندی های مواد، کنترل سطح کارخانه، سفارشات تولید، هزینه یابی مواد و … می باشد.
• فروش و توزیع: این سیستم، بهینه سازی همه وظایف مربوط به فروش، ارسال و صدور صورتحساب را در بر می گیرد. اجزای فرعی این ماژول شامل پشتیباتی قبل از فروش پردازش درخواست مشتری، پردازش اعتبار مشتری، پردازش سفارشات فروش، پردازش ارسال کالا و سیستم اطلاعات فروش می باشد.
این اجزا می توانند خود دارای اجزای فرعی باشند که برای وظایف و مقاصد ویژه ای کاربرد دارد که عبارتند از: ساختار سازمانی شرکت، طراحی چارچوب گزارشات داخلی و خارجی (جهت ارسال به سازمان های خارج از شرکت)، سازمان فروش، کانال های توزیع کالا، سلف سرویس کارمندان (کارمندان قادرند از طریق اینترنت به اطلاعات خود در سیستم منابع انسانی دسترسی داشته باشند)، سیستم تطبیق کد جهت یافتن اطلاعات خاص مورد نیاز با استفاده از ابزارهای جستجو، امنیت سیستم و … ]21[.
2-3-2- چرخه حیات سیستم های برنامه ریزی سازمانی

شکل 2-3 چرخه حیات سیستم سازمانی]32[
چرخه حیات سیستم های سازمانی مطابق شکل 2-3 شامل مراحل انتخاب، پیاده سازی، استفاده و تغییر پیوسته نرم افزار12 می باشد که در ذیل به شرح هر یک از مراحل خواهیم پرداخت:
2-3-2-1 مرحله انتخاب
مرحله انتخاب شامل تعریف نیازمندی های سازمان، بازبینی بازار، پیش انتخاب13 سیستم سازمانی، درخواست پیشنهاد14، ارزیابی جزئیات سیستم، ارزیابی اقتصادی و انتخاب نهایی سیستم سازمانی می شود. این مرحله شامل تصمیماتی می شود که منجر به تخصیص بودجه برای سیستم سازمانی می شود. کنشگرهای اصلی در این مرحله شامل فروشندگان، مشاورین، مدیران اجرایی سازمان و متخصصین فناوری اطلاعات می شود. البته چینش دقیق کنشگران می تواند متفاوت باشد( گاها فروشنده مستقیما و با کمترین دخالت متخصصین فناوری اطلاعات بسته را به مدیران اجرایی می فروشد و در بعضی از مواقع تصمیمات مستقیما و با کمتریت دخالت مدیران اجرایی از جانب متخصصین فناوری اطلاعات اتخاذ می شوند). فعالیت های کلیدی شامل تهیه مورد کسب و کار15 برای سیستم های سازمانی، انتخاب یک بسته نرم افزاری(البته ممکن است این تصمیم تا مرحله بعد به تعویق انداخته شود)، انتخاب یک مدیر پروژه و تأیید برنامه زمانی و بودجه بندی می شود. خطاها و مشکلات زیادی ممکن است در این مرحله به وجود آیند. مثلا مورد کسب و کار برای سرمایه گذاری در یک سیستم سازمانی می تواند ناکامل و یا دارای نقص باشد. ممکن است سازمان نیاز به تغییرات سازمانی و کسب و کار مرتبط با پیاده سازی نرم افزار را کمتر از میزان واقعی تخمین بزند و اهداف و معیارهای شروع کار تعریف نشده باقی بمانند. خروجی این مرحله می تواند تصمیم توقف پیاده سازی سیستم سازمانی و یا ادامه این فرآیند باشد. در صورت تصمیم به ادامه انجام پروژه، خروجی های این مرحله به مرحله بعدی منتقل می شوند.
2-3-2-2 مرحله پیاده سازی
مرحله پیاده سازی شامل پیکربندی نرم افزار سیستم سازمانی و معرفی تغییرات فنی و سازمانی، تعریف وظایف جدید یا طراحی واسط های جدید می شود. در بیشتر موارد مرحله پیاده سازی بین 6 تا 24 ماه طول می کشد و نیازمند کمک از خارج سازمان است. در مقایسه با کل چرخه حیات سیستم سازمانی، مرحله پیاده سازی تقریبا کوتاه است هرچند که نیازمند بیشترین بوجه می باشد.
این مرحله شامل فعالیت هایی می شود که منجر به راه اندازی سیستم و اجرای آن در یک یا چند واحد سازمانی می شود. کنشگران کلیدی شامل مدیر پروژه، اعضای تیم پروژه (اغلب اعضای غیر فنی واحدهای مختلف کسب و کار و نواحی عملیاتی)، متخصصین داخلی فناوری اطلاعات، فروشندگان و مشاوران می شوند. در این مرحله نیز چینش کنشگرها می تواند متفاوت باشد و بستگی به این تصمیم دارد که پروژه در داخل سازمان و با حمایت مشاوران خارج سازمانی انجام گیرد یا کاملا برون سپاری شود. فعالیت های کلیدی شامل پیکربندی نرم افزار، یکپارچگی سیستم، تست، تبدیل داده ها، آموزش و ارائه نرم افزار می شود. در این مرحله نیز خطاها و مشکلات بسیاری ممکن است رخ دهد. ممکن است تیم های پروژه با کمبود نیرو مواجه شوند و یا افراد تیم دانش و مهارت های مورد نیاز را در اختیار نداشته باشند. این امکان وجود دارد که تیم ها با تغییرات هزینه بر و غیر ضروری مواجه شوند و جمع آوری داده ها، تست یا آموزش ناکافی باشد. علاوه بر این ها ممکن است شرایط کسب و کار که در مرحله انتخاب سیستم سازمانی مشخص شده بودند، تغییر کنند. این احتمال وجود دارد که سازمان با چالش هایی مواجه شده،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، دانش سازمانی Next Entries مقاله رایگان درمورد مقابله با استرس، گروه کنترل