پایان نامه ارشد درمورد منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

راه حل ها والگوهاي موجود وبا در نظر گرفتن محدوديت ها وموانع سعي شده تا با ارائه اين راه حل کليه مشکلات موجود يکپارچه سازي در سطح دادهها و اطلاعات را با صرف کمترين زمان وهزينه برطرف شوند. در اين راه حل همانطور که در شکل شماره 3-10 مشاهده ميکنيد با استفاده از يک برنامه واسط که متشکل از 4 لايه واسط کاربر ،لايه سرويس ،لايه کسب وکار و لايه دسترسي به بانک اطلاعاتي است اقدام به يکپارچگي در برنامه هاي کاربردي نماييم .

شکل 3-10 : معماری سیستم فرآهمکننده یکپارچگی در سطح دادهها و اطلاعات
لايه واسط کاربري
به کمک اين لايه جداول بانک هاي اطلاعاتي برنامه هاي کاربردي موجود، نمايش يافته و مي توان طرح اصلي يکپارچگي را تعيين نمود، همچنين در اين لايه مي توان مراجع و صاحبان اطلاعات مشترک رامشخص کرد.
لازم به ذکر است که از طريق اين لايه است که مي توان ويژگي هاي مديريتي برنامه واسط را تنظيم نمود.

لايه سرويس
با استفاده از اين لايه مي توان سرويس هاي منتشر شده ار طريق برنامه هاي کاربردي را دريافت نمود وسرويس هايي براي يکپارچه سازي برنامه هايي که سرويس گرايي را پشتيباني مي کنند صادر نمود،کاربرد اين لايه اغلب براي ارتباط با برنامه هاي کاربردي که بعدا با معماري سرويس گرا به مجموعه اضافه مي شوند است.
لايه کسب و کار
اين لایه با توجه به سياست هاي تعيين شده ،اقدام به بررسي در خواست هايي که از سوي بانک هاي اطلاعاتي مي آيند مي کند و تغييرات لازم را در جهت يکپارچگي کليه بانک هاي اطلاعاتي انجام مي دهد.

لایه دسترسي به داده
اين لايه با توجه به فرمان هاي صادره از سوي لايه کسب و کار اقدام به تنظيم بانک هاي اطلاعاتي مختلف مي نمايد. در اين لايه نوع تغييرات بانک هاي اطلاعاتي به صورت گزارشاتي ثبت شده تا با استفاده از نرم افزار هاي داده کاوي بتوان نتايج مطلوبي از چگونگي طراحي بانک هاي اطلاعاتي و تغييرات آن در آينده حاصل نمود.

3-3-3-3- سرویس یکپارچگی واسط کاربری
موضوع اصلی مورد بحث در این بخش ساختار تشکیل دهنده واسط‌های کاربری و نحوه تبادلات در سیستم‌عامل تحت وب سازمانی می‌باشد. همانطور که در شکل شماره 3-11 مشاهده می‌کنید، این ساختار مطابق معماری منعطف MVC می‌باشد. واسط‌های‌کاربری برنامه‌های کاربردی سیستم‌عامل تحت وب سازمانی از چهارچوب متن‌باز ExtJS استفاده میکند که این چهارچوب بوسیله Json به تبادل داده با سرور پرداخته و در نتیجه ارتباط سمت‌کاربر با سمت‌سرور به صورت ناهمگام و از طریق فناوری آجاکس صورت پذیرفته که موجب پیوستگی واسط‌کاربری شده و برنامه‌های‌کاربردی‌ تحت ‌وب را همانند برنامه‌های کاربردی رومیزی کاربر پسند می‌کند .

شکل 3-11 : قطعه کد مربوط به طراحی رابطکاربری سیستمعامل تحت وب سازمانی
یکی از کاراترین سرویس‌های سیستم‌عامل تحت وب سازمانی جهت یکپارچگی در واسطهای کاربری برنامههای کاربردی، امکان وارد کردن برنامه‌های کاربردی خارجی از طریق افزونه می‌باشد. این امکان موجب توسعه‌پذیری سیستم‌ شده و کمک شایانی به یکپارچهسازی برنامه‌های کاربردی سنتی و خارج از سیستم‌عامل تحت وب سازمانی در سطح واسط کاربری می‌نماید. در جدول 3-2 قطعه کد مربوط به نحوه ایجاد افزونهها توسط سیستم‌عامل تحت وب سازمانی آورده شده است.
جدول 3-2 کد نحوه ایجاد افزونهها توسط سیستمعامل تحت وب سازمانی
Enterprise WebOS Plug-ins Configuration

// Enterprise WebOS Plug-ins Configuration
MyDesktop = new Ext.app.App({
init :function(){
Ext.QuickTips.init();
},
getModules : function(){
return [
new MyDesktop.GridWindow(),
new MyDesktop.TabWindow(),
new MyDesktop.AccordionWindow(),
new MyDesktop.BogusMenuModule(),
new MyDesktop.BogusModule()
];
},
// config for the start menu
getStartConfig : function(){
return {
title: ‘Jack Slocum’,
iconCls: ‘user’,
toolItems: [{
text:’Settings’,
iconCls:’settings’,
scope:this
},’-‘,{
text:’Logout’,
iconCls:’logout’,
scope:this
}]
};
}
});

ExtJs درواقع یک چهارچوب مبتنی بر آجاکس بوده که با استفاده از جاوااسکریپت اقدام به ایجاد رابط‌های گوناگونی برای نرم‌افزارهای تحت‌وب در سمت‌کاربر می‌نماید. این تکنولوژی هیچ محدودیتی برای ارتباط و تعامل با تکنولوژی‌های توسعه نرم‌افزارهای تحت‌وب، در سمت‌سرور نداشته و از کلیه تکنولوژی‌های سمت ‌سرور پشتیبانی می‌کند. برخی از مزایای این چهارچوب عبارت‌اند از: سازگاری با کلیه مرورگرها، ساختار کاملا شیگرا، قابلیت استفاده مجدد، متن‌باز ، توسعه پذیری آسان و امکان ایجاد رابط‌گرافیکی به صورت میزکاری.

3-3-3-4 سرویس یکپارچگی دانشی
همانطور که پیشتر گفته شد نقش و اهمیت مدیریت دانشهای سازمان برای تحقق ماموریتها و اهداف راهبردی سازمان، بسیار ضروری مینماید، در این زمینه جهت دستیابی به وضعیت دانشی مطلوب سازمان نیاز به ابزارهای فناوری اطلاعات میباشد که فارغ از نحوه عملکرد و چگونگی کارکرد یک سیستم مدیریت دانش، دسترسی و دستیابی به منابع اطلاعاتی به شکل یکپارچه و بر اساس یکسری شاخص نیز مورد نیاز میباشد. در واقع به منابع اطلاعاتی که بوسیله شاخصهای دانشی استخراج شدهاند، منابع دانشی گویند، که این منابع دانشی میبایست از درون سیستمهای اطلاعاتی مختلف سازمان احصا شود و شامل موارد زیر خواهد بود:
• افراد: بسیاری از سازمانها بر روی افراد در جایگاه تخصصی به عنوان منبع مهم دانش تکیه دارند. این افراد اغلب خبرگان سازمان بوده اما با این وجود در برخی موارد می توانند استفاده کنندگان محصولات و یا خدمات نهایی را نیز از منظر استخراج احتیاجات مورد نیاز برای منظور نمودن در محصول و یا خدمت نهایی شامل شود.
• نقش ها (وظایف): پی بردن به نقشی که هر یک از افراد در سازمان بر عهده دارد اغلب میتواند سودمند باشند. به گونهای که در برخی از موقعیت ها می توان نقشهای تاثیرگذار را بدون داشتن نام افرادی که انجام آنها را برعهده دارند، تشخیص داده و از آنان در خلق و توسعه دانش استفاده نمود.
• گروهها و بخشها: تشخیص اینکه افراد و نقش های شناسایی شده در خدمت کدام گروه ها و بخشهای سازمان میباشند، مفید است. چرا که این امکان وجود دارد که گروهها و بخشهای ویژهای درون سازمان وجود داشته باشند.
سرویس یکپارچگی دانشی سیستمعامل تحت وب سازمانی با طی گامهای زیربه استحصال موارد فوق از سیستمهای موجود سازمان میپردازد:
1. استخراج فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز دانشی
2. شناخت حوزه نرم افزاری سازمان
3. استخراج فیلدهای اطلاعاتی در سیستم های مبدا
4. ایجاد انباره داده (Data Ware house )
5. طراحی ETL(Extract Transform Load)
6. پیاده سازی ETL
7. ایجاد فیلدهای دستهبندی برای استفاده در الگوریتمهای یادگیرنده
8. اجرای OLAP
9. تعریف KPI(Key Performance Indicator )
10. تهیه داشبورد نقشه دانش
بنابراین مدل استقرار سرویس یکپارچگی دانشی سیستمعامل تحت وب سازمانی مطابق شکل 3-12 میباشد:

شکل 3-12 : مدل استقرار مربوط به سرویس یکپارچگی دانشی سیستمعامل تحت وب سازمانی

3-3-3-5 سرویس یکپارچگی امنیت سطوح دسترسی به منابع اطلاعاتی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم‌عامل تحت وب سازمانی تامین امنیت در یکپارچگی کنترل دسترسی برای کلیه برنامه‌های کاربردی می‌باشد که در اصطلاح به آن SSO گویند.
ما در سیستم‌عامل تحت وب سازمانی از چهارچوب متن‌باز JOSSO برای پیاده‌سازی SSO بر روی بستر شبکه جهت یکپارچگی دسترسی با برنامه‌های کاربردی مختلف استفاده می‌کنیم، این چهارچوب بر پایه استاندارد SAML بوده که پیاده‌سازی یکپارچگی دسترسی به برنامه‌های کاربردی را برای برنامه‌های تحت وب فراهم می‌کند. JOSSO با فراهم آوردن مجموعه عظیم مستندات، پشتیانی گسترده از سکوهای متنوع و نمونه کدها به زبان‌های مختلف برنامه نویسی، بهخوبی پاسخگوی نیازهای یکپارچگی دسترسی در سیستم‌عامل تحت وب سازمانی می‌باشد. معماری عملکرد این چهارچوب در شکل 3-13 نمایش داده شده است.

شکل 3-13 : معماری عملکرد چهارچوب متنباز JOSSO
این سطح از دسترسی مزایای زیادی را برای سیستم‌عامل تحت وب سازمانی به ارمغان خواهد آورد که عبارتند از:
• کاستن زمان ورود به حساب کاربری.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، اهداف استراتژیک، فرایند سازمانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح هادی روستایی، زندگی روستاییان، طرح های هادی روستایی، مشارکت روستایی