پایان نامه ارشد درمورد مصرف کنندگان، سلامت روان، مصرف کننده، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباطات، رسانه، بازارهاي مالي و صنعت پست داشته است. ادغام شرکت ها88، خريد شرکت ها توسط شرکت هاي ديگر89، همکاري هاي استراتژيک90 و ساير روش هاي همکاري و توسعه فعاليت هاي تجاري، روش هايي هستند که به کمک آن ها بازيگران عمده صنايع مختلف جايگاه خود را در نگاه مشتريان تثبيت مي نمايند. همچنين به کمک توسعه فعاليت هاي تجاري، شرکت هاي برتر موفق خواهند شد به سهم بيشتر از بازارهاي جهاني دست يابند و از فرصت هاي جهاني، فراتر از مرزهاي کشورها استفاده نمايند. تغييرات تکنولوژيکي و اجتماعي، تجارت آزادتر و حرکت آزادانه تر سرمايه که همگي به عنوان نتايج جهاني شدن به وجود آمده اند، در کنار مواردي ديگر مانند فروپاشيدن و بي معني شدن مرز کشورها به مفهوم سنتي و همچنين پيدايش مناطق ويژه و جديد اقتصادي، به عنوان بستري براي توسعه فعاليت ها و پيشرفت بنگاه هاي اقتصادي ديده مي شود. جهاني شدن به عنوان حرکتي که نمي توان و نبايد در برابرش مقاومت نمود، روندي است که بسياري از شرکت هاي موفق و پيشرو، نه به عنوان يک تهديد، بلکه به عنوان يک فرصت استراتژيک براي توسعه بازارها و فعاليت هاي خود از آن بهره جسته اند. (رابرتسون، رولاند،1380: 89)
به طور مشخص و در ارتباط با پست، جهاني شدن باعث هدايت تعدادي از پست هاي بزرگتر اروپايي به سمت ساير بازارهاي اروپايي و حتي فراتر از آن شده است. در اين فرآيند، ساختار صنعت پست دائماً در حال تغيير است که در اين تغيير مرزهاي بخش خصوصي و بخش دولتي فعال در صنعت پست در هم آميخته است. به دليل جهاني شدن فعاليت ها در صنعت پست، شرکت هاي پستي توسعه يافته، خود را با ساير شرکت هاي پستي، چه دولتي و چه بخش هاي قدرتمند خصوصي، در رقابت تنگاتنگ يافتند. در مقابل، شرکت هايي که در بازار محدود، مشخص و تعريف شده اي در حال فعاليت بودند، نيز مجبور شدند تا به اين جنبه پاسخ مناسبي دهند.
تغييرات ناشي از جهاني شدن در صنعت پست به حدي بوده که حتي کشورهاي در حال توسعه نيز حضور رقيباني با مليت هاي متفاوت – که خدمات بسيار مناسبي را با قيمت رقابتي بسيار قابل قبول، خصوصاً تحت عنوان خدمات پستي تجاري به بنگاه هاي اقتصادي، ارائه مي دهند- را به عنوان يک چالش جدي و غير قابل اجتناب احساس نموده اند.
صاحبنظران معتقدند که شرکت هاي پستي در کشورهاي در حال توسعه مجبور خواهند بود براي تداوم و بقاء فعاليت هاي خود، انتخاب ها و بديل هاي استراتژيک را در قالب فرصت ها و تهديدهايي که در نتيجه جهاني شدن ايجاد شده است، دقيق تر بررسي نموده و به کمک مکانيزم هايي مانند همکاري هاي استراتژيک با شرکت هاي برتر، فعاليت هاي خود را تقويت نمايند و بتوانند به رقابت در کلاس جهاني بپردازند.

بخش چهارم
4-2- پست به مفهوم يک نهاد ارتباطي

1-4-2 مقدمه
انديشمندان مختلفي پيرامون پديده هاي اجتماعي قرن بيست و يکم تاکنون سخن رانده اند که از ميان همه آنان، ديدگاه هاي فوکوياما، هانتينگتون و آلوين تافلر بيش از همه شهرت يافته است. فوکوياما در «پايان تاريخ» و «آخرين انسان» با ارائه دستورالعمل هايي کوشيده است ثابت کند که جامعه بشري در قرن آينده رو به سوي ليبرال دموکراسي خواهد رفت. هانتينگتون نيز در «برخورد تمدن ها» از احتمال برخورد تمدن هاي شرقي با تمدن هاي غربي سخن به ميان آورده و به جهان غرب هشدار مي دهد. اما آلوين تافلر در «شوک آينده، موج سوم، جابجايي در قدرت، جنگ و پاد جنگ و به سوي تمدن جديد» با نظري جامع، تحولات پيچيده جهان را تحليل نموده است و ديدگاهي مبتني بر پيدايش اثر امواج بر جهان را مطرح مي نمايد.
تافلر معتقد است که نوع بشر تاکنون دو موج عظيم تحول را يکي پس از ديگري پشت سر گذاشته و درگيري عميق و همه جانبه اي بين موج سوم (اطلاعات و ارتباطات) با موج دوم (تمدن صنعتي) و موج اول (انقلاب کشاورزي) وجود دارد. (آلوين تافلر و هايدي تافلر، 1375: 9-11)
در تشريح امواج سه گانه وي مي توان گفت که موج اول، انقلاب کشاورزي، در عصري که به چند هزار سال پيش بر مي گردد، کره زمين را در نورديده است. از گذر آن، گله داران و شکارچيان، صيادان و توشه چينان به کسوت دهقانان در آمدند و دهکده ها ظاهر شدند. اين آغاز آن چيزي بود که تمدن نام گرفت. براي سهولت امر، آنرا نخستين موج دگرگوني مي نامد.
موج ديگر از حدود 300 سال پيش شروع شد. ويژگي هاي اين موج عبارت بودند از ماشينيسم، توليد و مصرف انبوه، اطلاعات انبوه و آموزش و پرورش انبوه. شيوه اي از زندگي بر پايه کارخانه، که تقريباً در ربع قرن جانشين تمدن کشاورزي کهن گرديد. از اين توسعه صنعتي، وي با عنوان موج دوم ياد مي نمايد.
تافلر در تشريح موج سوم ضمن اشاره به دشواري تشريح آن، اين موج را داراي چندين وجه مي بيند. او اشاره مي کند که موج سوم در برگيرنده انقلاب کامپيوتر و انقلاب بيولوژي است، اما فقط انقلاب کامپيوتر و انقلاب بيولوژي نيست. گذر به صورت هاي نوين انرژي، پيدايش تعادل نوين در مرزبندي هاي جغرافيايي و سياسي، شورش عليه پدر سالاري، عصر کارت هاي اعتباري، سرگرمي هاي ويدئويي، تکنسين هاي انفورماتيک و بانک هاي اتوماتيک، گرايش به عدم تمرکز و تحولاتي فراوان از اين دست است. (آلوين تافلر، 1364 : 21-23)
کارخانه هاي توليد انبوه سنتي موج دوم، انواع اشياء هم شکل را به شيوه زنجيره اي بيرون مي دادند. اما در موج سوم، جريان معکوس است. از توليد، انبوه زدايي شده است، محصولات در سري هاي کوچک، به صورت قطعه، که مرتباً انفرادي تر مي شود، توليد مي شوند. مساله تنها متنوع تر شدن محصولات نيست، بلکه خود فرآيندهاي توليد نيز تغيير کرده اند. اين تغييرات را در نظام توزيع هم مي توان يافت : بازار بيش از پيش تقسيم شده است و به صورت فروش مستقيم از طريق پست، مغازه هاي تخصصي و تحويل انفرادي کالا به برکت کامپيوترهاي خانگي در آمده است. ( آلوين تافلر، 1364 : 25 )
مصرف کنندگان و اشخاص ثالث وظايفي را که در تعهد توليدکنندگان بود، برعهده مي گيرند و مرزهاي کهنه به تدريج زايل مي شوند. دانستن اينکه اطلاعات را چه زماني به چه کسي و به چه قيمتي عرضه مي کنند، چه وظايفي از عهده توليدکننده به مصرف کننده محول شده است، دانستن اينکه چه سهمي از کالاها و خدمات توسط مصرف کنندگان خارج از بازار مبادله براي مصارف شخصي توليد شده است، مسائلي هستند که در اين تحول، مفهومي فزاينده پيدا مي کنند. (آلوين تافلر، 1364 : 25)
تافلر در آخرين ديدگاه هاي خود از مشاغلي ياد مي کند که انجام آن ها بر عهده مصرف کننده قرار گرفته است. او اشاره مي دارد که : «چند سال پيش اگر مي خواستم ببينم محموله اي که به دي. اچ. ال91 يا فدکس92 داده بودم، در چه مرحله اي است، به کارمندي در دفتر فرانکفورت يا توکيو يا ممفيس زنگ مي زدم. امروز من کارمند خودم هستم، پاي کامپيوترم مي نشينم، شماره رديابي را وارد مي کنم و خودم بسته را رديابي مي کنم. کاري مي کنم که کارمند انجام مي داد و در قبال آن حقوق مي گرفت» (آلوين تافلر، 1364 : 21). توجه دقيق به ديدگاه هاي آلوين تافلر نشانگر آن است که وي به پيچيده تر و سريعتر شدن ارتباطات و تاثير آن بر جهان، گوشه چشمي داشته است. بنابراين از منظر تافلر، پديده هائي در جهان درحال رخ دادن مي باشند که قبلا وجود نداشته اند و امروز به مدد گسترش ارتباطات و وسائل ارتباطي، سرعت گرفته و رشد کرده اند. در اين ميان کشورهاي جهان يا بايد ناظر اين پديده ها باشند و يا اينکه براي بهره گيري از فرصت هاي ناشي از امواج تغيير، برنامه ريزي کرده و سوار بر آن ها شوند.
با اين ديدگاه پست به عنوان يک نهاد ارتباطي نقش ويژه اي در اداره امور جوامع امروزي در موج سوم تافلر ايفا مي کند که لزوم توجه و تقويت آن که تأثيري زير ساختي در حوزه هاي مختلف زندگي بشر دارد کاملاً محسوس است. در ادامه نقش پست در نظام هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد.

2-4-2 بررسي نقش و جايگاه پست در نظام اجتماعي
آموزش و اطلاع رساني به مشتريان، انجام تبليغات موثر پستي در رسانه هاي جمعي، توزيع روزنامه و انواع نشريات علمي و تخصصي، توزيع انواع کتب، پاسخگويي نظام مند و تکريم مشتريان زمينه ساز رشد و تعالي افراد جامعه و ارتقاء حقوق شهروندي است.
توزيع بهينه امکانات پستي براي ايجاد بهره مندي برابر از فرصت ها و امکانات ارتباطي در تامين عدالت اجتماعي موثر بوده و راه اندازي شيوه مکاتبه از طريق شبکه پستي به جاي مراجعه مستقيم افراد، بسياري از آسيب هاي اجتماعي و ناکارآمدي و فساد اداري را کاهش داده و توسعه فيزيکي شبکه پستي به خصوص در مناطق غير برخوردار باعث تقليل فقر، محروميت و انزواي مناطق مذکور مي شود.
پست در سلامت روان و اطمينان خاطر در اجتماعي نير تاثير دارد. حراست از مرسولات پستي و عدم افشاي محتوي آنان در چارچوب قانوني باعث افزايش امنيت فردي و سلامت رواني جامعه مي شود. امنيت و رفاه اجتماعي و تامين نيازهاي جامعه که از وظايف اصلي دولت ها است. نيازمند ابزار قدرتمند و کارآمد است. پست نيز بعنوان يک بنگاه ارائه کننده خدمات با تنوع خدمات، سهولت دسترسي، تعرفه هاي مناسب ارتقاء کيفيت خدمات امنيت پيام ها مي تواند سطح رضايتمندي جامعه را تا حدي زيادي ارتقاء دهد.
حضور مطمئن و شناخته شده کارکنان پست در مکان هاي مسکوني، تجاري و اداري و ارائه خدمات در بخش توزيع و جلوگيري از تعدد مراجعات افراد به اين مکان ها براي ارائه خدمات مي تواند تاثير بسزايي در جلوگيري از برخي جرايم و تامين امنيت شهروندان داشته باشد.
آلاينده هاي زيست محيطي که بهره وري سبز را دچار اختلال مي کند، ناشي از مصرف بي رويه انرژي و بهره برداري نامناسب از عناصر آب، هوا و خاک مي باشد. اگر پست بتواند جانشين مطمئن و ارزان تردد افراد و خودروها در سطح کلان شهرها شود، جايگزين مناسبي در حفظ محيط زيست خواهد بود. فعال کردن شبکه ارتباطي، علاوه بر تاثيرات مورد اشاره، مي تواند موجب کاهش بار سفرهاي زائد گردد. در بسياري از کشورهاي پيشرفته نيازهاي روزانه شهروندان (از قبيل تهيه کتاب، مواد غذايي، اثاثه و پرداخت هاي مختلف قبوض آب و برق و تلفن) از طريق پست انجام مي پذيرد.
در واقع پست به عنوان عامل تسهيل کننده ارائه خدمات به شهروندان و تامين کننده رفاه و آسايش آنان عمل کرده و قادر است تا از طريق برقراري ارتباط مردم با دستگاه هاي دولتي، مانع مراجعه حضوري افراد و افزايش ترافيک و سفرهاي درون شهري شود. به همين دليل است که تعداد مرسولات پستي در کشورهاي توسعه يافته چندين برابر کشورهاي در حال توسعه و يا عقب نگه داشته شده است.
به اين ترتيب، پست علاوه بر جلوگيري از اتلاف وقت شهروندان و کاهش بار سفرهاي درون شهري، مانع ايجاد آلودگي هوا، فرسودگي وسائط نقليه، مصرف سوخت، فشارهاي رواني و روحي شهروندان مي گردد. در ادبيات رايج پستچي ها چنين رايج است که «خروج هر پستچي از خانه براي کار به معني حذف1000 سفر درون شهري است».
از سوي ديگر با ارائه خدمات نيابتي از سوي سازمان هاي دولتي و غيردولتي و ايفاي نقش رابط بين واحدهاي ارائه کننده خدمات يا متقاضيان دريافت اينگونه خدمات، علاوه بر ايجاد تسهيلات در دسترسي به خدمات، عموماً موجب کاهش در هزينه هاي مربوط به ارائه کنندگان و دريافت کنندگان خدمات مي گردد. اين ويژگي و کمک به کاهش هزينه هاي ديگر بخش هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي موجب مي شود که پست به صورت نامحسوس در افزايش بهره وري ملي تاثير مثبت داشته باشد.
از سوي ديگر، در منظر اجتماعي علاوه بر پديده هاي جهاني بايد به ضرورت تحول اداري و مفاهيم ذيربط نيز اشاره نمود، چرا که ادارات دولتي بخشي عمده از اجتماع ملي را شکل مي دهند و تغييرات هر يک، ديگري را نيز متاثر مي سازد. سازمان مديريت و برنامه ريزي به منظور تدوين برنامه اصلاح اداري پژوهشي را پيرامون وضعيت نظام اداري کشور انجام داد و جمع بندي از ويژگي هاي نظام اداري را به شرح زير بر شمرده است : (صرافي زاده،1383 : 3- 18 )
* بخشي نگري و درون گرايي
* روزمرگي و نزديک بيني
* تحول گريزي و محافظه کاري
*

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد مصرف کنندگان، تجارت آزاد، حمل و نقل، تنوع مبادلات Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ارباب رجوع، برنامه چهارم توسعه، اندازه دولت، حمل و نقل