پایان نامه ارشد درمورد قرآن کریم، زمان پیامبر، ارزیابی عملکرد، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

گوید، در حالی که منظور این است که هیچ انسانی لیاقت ندارد که خداوند با او سخن گوید.

3.2.1.2.2.4.2.2. جدول ارتباط و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی

تحقق ارتباط
40تا 63 سالگی
مباحث ارتباط

پایان

تداوم

آغاز و کیفیت ارتباط

23سال
نزول
زمان بعثت

شروع نزول تدریجی در ماه مبارک رمضان
نزول تدریجی
همراهی نزول دفعی با بعثت پیامبر 9
نزول دفعی به معنای یک‌باره
سال13-
بیست و هفتم رجب

+
+

+

+

+
محمدی

2.2.2.4.2.2. ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی دوم: انتقال
1. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث

2.2.2.4.2.2.1.. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
1. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی
2. جدول انتقال و عملکرد محمدی در بررسی شکلی

2.2.2.4.2.21..1. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی
1. پراکندگی مباحث انتقال
2. عرضه ناقص مباحث انتقال

2.2.2.4.2.2.1..1.1. پراکندگی مباحث انتقال
ایشان در کتاب خود فصلی مستقل برای این مباحث قرار نداده، مثلا بحث امّی بودن پیامبر948 را در فصل مراحل جمع‌آوری قرآن مطرح کرده و در پایان مباحث مربوط به ارتباط، به بررسی و رد افسانه غرانیق49 پرداخته است، ولی تذکر نداده که این افسانه هم مباحث مربوط به ارتباط و هم مباحث مربوط به انتقال را در بر می‌گیرد.
.2.1.1.2.2.2.4.2.2عرضه ناقص مباحث انتقال
مؤلف چند مورد از مباحث اصلی انتقال50 را در کتاب خود ذکر نکرده است که به ترتیب عبارت‌اند از:
الف( شیوه‌های انتقال؛ ب) مدّت زمان انتقال قرآن؛ پ) انتقال قرآن به طور کامل؛ ت) انتقال قرآن توسط دیگران (اعم از معصومین 7 و غیر معصومین) در عصر پیامبر9 و عصر بعد از ایشان9.

2.2.2.4.2.2.1..2. جدول انتقال و عملکرد محمدی در بررسی شکلی
انتقال

تعداد موضوعات

ترتیب موضوعات

پراکندگی

کم

زیاد

جا به جایی

محمدی
+

+
+

.

2.2.2.2.4.2.2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
1. عملکرد مطلوب مؤلف در بررسی محتوایی
2. جدول انتقال و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی

2.2.2.2.4.2.2. 1. عملکرد مطلوب مؤلف در بررسی محتوایی
1. اعتقاد به توان خواندن و نوشتن برای پیامبر9 و انجام ندادن آن
2. نقد مؤلف بر افسانه غرانیق

2.2.2.2.4.2.2. 1.1. اعتقاد به توان خواندن و نوشتن برای پیامبر9 و انجام ندادن آن
ایشان معتقدند51 که پیامبر9 قدرت خواندن و نوشتن داشته است، ولی این کار را انجام نداده است52. دلایل ذیل را برای اثبات نظر خود ذکر می‌کند:«1- در غزوه احد، وقتی نامه عبّاس (عموی پیامبر9) به او رسید، آن حضرت 9 شخصی به نام ابی بن کعب را خواست تا نامه عبّاس را برای او بخواند و محتوای نامه را هم برای کسی نگوید؛ درحالی‌که اگر قرار بود خود بخواند، چنین نامه مهم و محرمانه‌ای را به شخصی چون ابی بن کعب نمی‌داد.2- در تاریخ آمده است: پیامبر 9 برای نوشتن، نویسندگانی که تعدادشان را به چهل نفر هم رسانده‌اند و هر زمانی که لازم می‌دانست، آن‌ها را برای نوشتن نامه یا قراردادها دعوت می‌کرد و این خود دلیل بر آن است که پیامبر9 نامه و یا قراردادی را ننوشته است. 3- این مطلب خود دلیل بر حقانیت و اعجاز است؛ زیرا یک فرد به مکتب نرفته و درس نخوانده، چگونه می‌توانست از این معارف بلند و حقایق آسمانی آگاه شود؛ تنها با عنایت و توجه خداوند چنین اعجازی امکان پذیر بود. 4- آیه شریفه «وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ إِذاً لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ» به صراحت بیان می‌کند که پیامبر اکرم 9نه خوانده و نه نوشته است.»53
همچنین ایشان آیات ذیل را هم برای اثبات نظر خود مطرح می‌کند: «الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيل»54 «هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ …»55 «وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ إِذاً لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ»56
دلایلی که مولف آورده همه دلالت بر انجام ندادن فعل خواندن و نوشتن پیامبر ص دارد، وی برای اثبات داشتن قدرت خواندن و نوشتن پیامبرص دلیلی را ارائه نداده است.

2.2.2.2.4.2.2 1.2.. نقد مؤلف بر افسانه غرانیق
وی افسانه غرانیق57 را که در بسیاری از کتب نقل شده است، با آوردن چند دلیل رد می‌کند، دلایل وی عبارت‌اند از: 1. این داستان با مقام رسالت و نبوت سازگاری ندارد. 2. این اسطوره با آیات و روایات ناسازگار است، زیرا خداوند، انبیا 7 را با دلایل و نشانه‌های روشن مبعوث می‌کند تا هیچ شک و شبهه‌ای برای آن‌ها باقی نماند.
3. اختلاف فراوانی در نقل این داستان دیده می‌شود و این اختلافات دلیل بر ساختگی بودن آن است.
4. اسناد این داستان مرسل است و سلسله سند آن به کسی که شاهد ماجرا باشد نمی‌رسد.
5. اصل این افسانه، با آیات قرآنی سازگاری ندارد و قرآن بر باطل بودن آن گواهی می‌دهد، زیرا خداوند، به پیامبر 9 نوید داده است که هرگز باطل (در آیات الاهی) راه ندارد: «لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَينْ‏ِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ …»58 «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لحَافِظُونَ»59 پس چطور می شود که شیطان در آیات قرآن دخالت کرده و به آن جملاتی را بیفزاید؟
6. در همین سوره (نجم) خداوند می‌فرماید: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى»60
بنابراین چگونه خداوند اجازه می‌دهد تا شیطان در فکر پیامبر9 تصرف نموده و جملاتی را بر وحی بیفزاید؟61

2.2.2.2.2.4.2.2. جدول انتقال و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی

انتقال قرآن درعصر بعد از پیامبر9
انتقال قرآن در عصر پیامبر 9
مباحث فصل انتقال قرآن

انتقال توسط دیگران
انتقال توسط پیامبر9

کتبی
شفاهی
کتبی
شفاهی
انتقال قرآن به صورت کامل
زمان و مدّت انتقال معادل نزول تدریجی
نوع انتقال
باسواد بودن پیامبر 9

کتبی
شفاهی
انجام ندادن فعل خواندن و نوشتن

داشتن توان خواندن و نوشتن

+

+
محمدی

3.2.2.4.2.2 ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی سوم: حفظ و نگه‌داری
1. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث

.1.3.2.2.4.2.2نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
1. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی
2. جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد مؤلف در بررسی شکلی

.1.1.3.2.2.4.2.2 عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی
1. پراکندگی مباحث حفظ و نگه‌داری
2. عرضه ناقص موضوعات حفظ و نگه‌داری

.1.1.3.2.2.4.2.21. پراکندگی مباحث حفظ و نگه‌داری
وی در ابتدا مباحث مربوط به نگارش قرآن را تحت عناوین: کاتبان وحی، نام کاتبان وحی و نوشت‌افزارهای قرآن، در آخر فصل نگارش و جمع‌آوری قرآن (در صفحات 153 الی 157) مطرح می‌کند، سپس مباحث مربوط به حفظ قرآن را تحت عناوین: حفظ آیات الاهی، حفظ و حافظان قرآن، تعداد حافظان قرآن و انگیزه‌های حفظ قرآن در ابتدای فصل مراحل جمع‌آوری قرآن (در صفحات 161 الی 164) بیان می‌نماید.
.1.1.3.2.2.4.2.22. عرضه ناقص موضوعات حفظ و نگه‌داری
وی چند مورد از مباحث اصلی حفظ و نگه‌داری62 را در کتابش نیاورده است این مباحث عبارت‌اند از: الف( حفظ و نگارش قرآن به طور کامل؛ ب) حفظ و نگه‌داری نسخه‌های مکتوب قرآن توسط کاتبان؛ پ) حفظ و نگه‌داری و نگارش قرآن در عصر بعد از پیامبر 9.

2.1.3.2.2.4.2.2. جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد مؤلف در بررسی شکلی
حفظ و نگه‌داری

تعداد موضوعات

ترتیب موضوعات

پراکندگی

کم

زیاد

جابه‌جایی

محمدی
+
+
+
+

.2.3.2.2.4.2.2نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
1. عملکرد مطلوب مؤلف در بررسی محتوایی
2. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی محتوایی: نگارش قرآن بر روی سنگ ها و … در زمان پیامبر9
3. جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی

.2.3.2.2.4.2.21. عملکرد مطلوب مؤلف در بررسی محتوایی
1. عرضه حفظ قرآن کریم توسط پیامبر 9
2. بیان حفظ قرآن کریم توسط صحابه
3. توجه مؤلف به کتابت و نگارش وحی توسط کاتبان در زمان پیامبر 9
4. عرضه نگارش قرآن در عصر پیامبر9توسط علی 7 و دیگر کاتبان

.2.3.2.2.4.2.21.1. عرضه حفظ قرآن کریم توسط پیامبر 9
وی در مورد حفظ قرآن توسط پیامبر 9 می‌گوید: می‌توان اولین حافظ قرآن را شخص پیامبر 9 به حساب آورد که در رأس همه حافظان قرار دارد؛ زیرا آن حضرت 9 در این مورد بسیار جدّی و سخت‌کوش بودند و با الطاف الاهی، با یک مرتبه خواندن، قرآن را حفظ می‌شدند؛ حتّی گاهی جبرئیل سوره‌ای طولانی را بر پیامبر9 خواندند و آن حضرت 9 با یک بار خواندن به گونه ای آن را حفظ کردند که هرگز آن را فراموش نمی کردند.63
.2.3.2.2.4.2.22.1. بیان حفظ قرآن کریم توسط صحابه
مولف در مورد حفظ قرآن در زمان پیامبر 9، توسط صحابه معتقد است که همزمان با نزول وحی، گروهی از صحابه، مشغول حفظ آیات الاهی شدند و آن را به خاطر سپردند که در تاریخ این گروه، به حفاظ قرآن و جماع القرآن معروف گشتند.64
.2.3.2.2.4.2.23.1. توجه مؤلف به کتابت و نگارش وحی توسط کاتبان در زمان پیامبر 9
وی در زمینه کتابت وحی در عصر پیامبر9 چنین می نویسد که پیامبر اسلام 9 برای حفظ این معجزه آسمانی و برای صیانت این کتاب، از هر گونه تحریف، علاوه بر اینکه دستور به حفظ آن در سینه ها و اذهان دادند، کتابت و نگارش آن را هم مورد توجّه خاص قرار داد و افرادی را برای این منظور برگزید که در تاریخ به نام کاتبان وحی خوانده می شوند.65
.2.3.2.2.4.2.24.1. عرضه نگارش قرآن در عصر پیامبر 9 توسط علی 7 و دیگر کاتبان
محمدی در این زمینه می گوید «علی 7 تنها شخصی بود که همیشه ملازم با پیامبر 9 و در بیشتر غزوات یار و یاور آن حضرت بود و از این رو، می‌توان او را اولین کاتب وحی دانست و ابی ابن کعب و زید بن ثابت در رتبه بعد قرار داشته‌اند؛ در روایتی آمده است که عدّه‌ای نزد زید بن ثابت آمدند و از او خواستند داستانی را برای آن‌ها بازگو کند؛ زید گفت: من همسایه رسول خدا 9 بودم و هر زمان وحی نازل می‌شد او مرا احضار می‌کرد و من نیز وحی را می‌نوشتم؛ در روایت دیگری وارد شده است، زمانی که آیه شریفه «لَّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرْ أُوْلىِ الضرَرِ وَ المْجَاهِدُونَ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ.»66 نازل شد، پیامبر 9 فرمود: به زید بگویید بیاید و با خود لوح و دوات بیاورد؛ زید آمد و پیامبر 9 فرمود: بنویس و زید شروع به نوشتن کرد.»67

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نزول قرآن، آیات و روایات، قرآن کریم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام