پایان نامه ارشد درمورد قابلیت اطمینان، پایگاه داده ها، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

محاسباتی در نظر گرفته شدهاند. ارزیابی به عنوان خدمات هم(eAaaS) برای بخشی از سیستم مدیریت یادگیری مطرح شده است[44].
فرآیندهای کسب و کار به عنوان خدمات: با برونسپاری سنتی و ترکیب خدمات نرمافزاری ابر و ویژگیهای اساسی محاسبات ابری، ارائه فرآیندهای کسب و کار به عنوان خدمات(BPaaS) مدیریت فرآیندهای کسب و کار به عنوان خدمات (BPMaaS) اقتصاد به عنوان خدمات (EaaS) سازمان به عنوان خدمات (OaaS) را سبب شد. این لایه بین محاسبات ابری کسب و کار و محاسبات ابری مشتری تفاوت قائل شده.
پاسخگویی به عنوان خدمات(AaaS)، فناوری اطلاعات به عنوان خدمات (ITaaS)، فرآیندهای کسب و کار ارتباطات توانا به عنوان خدمات (CEBPaaS)، کنترل مدیریت به عنوان خدمات(MCaaS) و زنجیره تامین به عنوان خدمات(SCaaS) نیز در این لایه مطرح شده است.
همه چیز به عنوان خدمات: همه چیز به عنوان خدمات یک سرویس کامل از خدمات ارائه شده در ابر است و آن را به عنوان یک تعریف عمومی از تمام راههای ارائه شده که وجود داشته و یا ممکن است در آینده ساخته شود را شامل میشود که مخفف آن میتواند (XaaS) و یا (*aaS) باشد. همچنین از واژه ابر به عنوان خدمات (CaaS) برای توصیف خدمات ابر و زیر – ابر نیز استفاده میشود، ولی این نام ممکن است گمراه کننده باشد که ابر در حال حاضر به عنوان یک خدمات تحویل داده شدهاست[44].

2-5-3- سیرتکامل سبکهاي محاسباتی
در مدل رایانش ابری کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. قبلاً نمونه هاي متنوعی از سیستم هاي محاسباتی ارائه شده اندکه سعی داشته اند چنین خدماتی را به کاربران ارئه دهند. برخی از آنها عبارتند از: محاسبات کلاستري23، محاسبات شبکه اي24، محاسبات همگانی25و مورد آخر رایانش ابری که مورد بحث ما می باشد. در شکل2 روند تکامل این سبک ها را مشاهده می نمایید. رایانش ابری ساختاري شبیه یک توده ابر دارد که بواسطه آن کاربران میتوانند به برنامه هاي کاربردي از هر جایی از دنیا دسترسی داشته باشند.

شکل27: سیر تکاملی سبک‌های محاسباتی
بنابراین، رایانش ابری میتواند با کمک ماشین هاي مجازي شبکه شده، بعنوان یک روش جدید براي ایجاد پویاي نسل جدید مراکز داده مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب، دنیاي محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش می رود که به جاي اجرا بر روي کامپیوترهاي منفرد، بعنوان یک سرویس در دسترس میلیون ها مصرف کننده قرار می‌گیرند.
دلایل نیازبه یک مدل جدیدتر: براي پاسخ به این سوال که مگر سبک هاي محاسباتی قبلی چه عیب و نقصی داشتند که نیاز به یک سبک جدید محاسباتی حس شده است، می توان به مسائلی که امروزه (بدون بهره گرفتن از رایانش ابری) با آنها درگیر هستیم نگاهی اجمالی بیاندازیم.
• امروزه از هر 1000 ریالی که براي یک سیستم هزینه می شود تقریباً 700 ریال آن صرف تهیه و نگهداري از زیرساخت می شود. در واقع به جاي اینکه سهم عمده اي از هزینه صرف افزودن قابلیت هاي جدید یا بهبود قابلیت هاي قبلی گردد، صرف خرید و به روز رسانی تجهیزات می شود.
• در دنیاي کنونی با پدیده اي به نام انفجار داده و اطلاعات روبرو هستیم یعنی حجم داده هاي تولید شده هر ساله 1.5 برابر رشد می کند. این یعنی اینکه با حجم داده زیادي براي ذخیره سازي و پردازش آنها روبرو هستیم و بنابراین توان پردازشی ما نیز می بایست سریعاً رشد نموده و عقب نماند.
• حقیقتی دیگر که با آن روبرو هستیم این است که گاهی تا 85 درصد ظرفیت منابع محاسباتی ما در محیط هاي توزیعشده بی کار می مانند و این یعنی هدر دادن منابع.
• آمار و ارقام نشان داده اند که 33 درصد مشتریان سیستم ها، به محض اطلاع از وجود یک نقص امنیتی در یک سیستم، ارتباط خود را با کمپانی مسئول براي همیشه قطع می کنند. بنابراین بحث امنیت از جمله مهمترین دغدغه هاي مشتریان بوده و هست و تامین آن یکی از بزرگترین چالش هاي پیش روي سیستم هاي نرم افزاري می باشد.
هدف از مطرح کردن این مسائل این بود که نشان دهیم سبک هاي محاسباتی فعلی نتوانسته اند پاسخ قانع کننده اي به مسائل بالابدهند و بنابراین رایانش ابری با پاسخی مناسب براي هر یک از آنها به عنوان سبکی نوین پا به عرصه ظهور گذاشت.
دلیل انتخاب رایانش ابری: با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده در بحث قبل باز این سوال مطرح می شود که ” چرا رایانش ابری؟ “. در واقع چرا سبک دیگري از محاسبات براي پاسخ گویی نیازهاي مطرح شده استفاده نمی گردد. باید بگوییم که درست است که می توان به مسائل مطرح شده بالا از راه هاي دیگري نیز پاسخ داد اما با این حال در حال حاظر مشکلات دیگري نیز وجود دارند که راه حل استفاده شده به اجبار باید پاسخی براي اینها نیز داشته باشد.
این بار مشکلاتی که به پردازش داده ها در سطح مقیاس وسیع مربوط هستند را مورد بررسی قرار می دهیم.
• در اختیار گرفتن تعداد دلخواهی ماشین براي پردازش مشکل است.
• به فرض وجود ماشین ها، در زمان نیاز همگی آنها در دسترس نیستند.
• توزیع و هدایتیک کار بزرگ بر روي ماشین هاي متفاوت کار سختی است و همچنین جایگزینی ماشین ها به هنگام ازکار افتادن.
• بزرگ و کوچک شدن پویاي سیستم با توجه به بار کاري دشوار است.
• آزادسازي ماشین ها به هنگام اتمام کاري ساده نیست.
و باز هم رایانش ابری آمده است تا علاوه بر حل مشکلات قبلی، انجام این کارها را نیز تسهیل نماید[45].

2-5-4- فوایداستفاده ازمعماري ابری
استفاده از رایانش ابری و سرویسهاي ارائه شده مبتنی بر این معماري مزایاي بسیاري را به همراه خواهد داشت که تعدادي ازآنها در ادامه به طور خلاصه بیان گردیده اند.
• صرف سرمایه ناچیز براي زیرساخت
• زیرساخت، درست به اندازه و درست به موقع
• بهره وري بهینه تر از منابع
• کاهش هزینه به دلیل وجود هزینه گذاري بر حسب با استفاده
• وجود پتانسیل کاهش زمان پردازش
• کاهش مسئولیت مدیریت زیرساخت
• عرضه سریعتر برنامه هاي کاربردي
• امنیت
• قابلیت اطمینان بالا

2-5-5- اهداف رایانش ابری
• خدمت محوري: در این سیستم همه چیز در قالب سرویس ارائه می شود، از نرم افزار گرفته تا سخت افزار.
• هزینه هاي راه اندازي کم: شما براي اجراي برنامه هاي کاربردي مبتنی بر وب، نیازي به استفاده از یک کامپیوتر قدرتمند وگران قیمت ندارید. از آن جائی که برنامه هاي کاربردي بر روي ابر اجرا می شوند، نه بر روي یک پی سی ، پی سی دسکتاپ شما نیازي به توان پردازشی زیاد یا فضاي دیسک سخت که نرم افزارهاي دسکتاپ محتاج آن هستند ندارد. وقتی شما یک برنامه کاربردي تحت وب را اجرا می کنید، پیسی شما می تواند ارزان تر، با یک دیسک سخت کوچک تر، با حافظه کم تر و داراي پردازنده کارآمدتر باشد. در واقع، پی سی شما در این سناریو حتی نیازي به یک درایوCD یا DVD هم ندارد زیرا هیچ نوع برنامه نرم افزاري بار نمی شود و هیچ سندي نیاز به ذخیره شدن بر روي کامپیوتر ندارد.
• کارآیی بالا و توسعه یافته: با وجود برنامه هاي کم تري که منابع کامپیوترشما، خصوصا حافظه آن را به خود اختصاص می‌دهند، شما شاهد کارآیی بهتر پی سی خود هستید. به عبارت دیگر کامپیوترهاي یک سیستم رایانش ابری، سریع تر بوت و راه‌اندازي می شوند زیرا آن ها داراي فرآیندها و برنامه هاي کم تري هستند که به حافظه بار می شود.
• هزینه هاي نرم افزاري کم: به جاي خرید برنامه هاي نرم افزاري گران قیمت براي هر پی سی، شما می توانید تمام نیازهاي خودرا به صورت رایگان برطرف کنید. بله درست است، اغلب برنامه هاي کامپیوتري رایانش ابری که امروزه عرضه می شوند، نظیر Google Docs، کاملاً رایگان هستند. این، بسیار بهتر از پرداخت 200 دلار یا بیشتر براي خرید برنامه Microsoft Office است که این موضوع به تنهایی می تواند یک دلیل قوي براي سوئیچ کردن به رایانش ابری محسوب شود.
• ارتقاي نرم افزاري سریع و دائم: یکی دیگر از مزایاي مربوط به نرم افزار در رایانش ابری این است که شما دیگر نیازي به بروزرسانی نرم افزارها و یا اجبار به استفاده از نرم افزارهاي قدیمی، به دلیل هزینه زیاد ارتقاي آن ها ندارید. وقتی برنامه هاي کاربردي، مبتنی بر وب باشند، ارتقاها به صورت اتوماتیک رخ می دهد و دفعه بعد که شما به ابر، ورود کنید به نرم افزار اعمال می شوند. وقتی شما به یک برنامه کاربردي مبتنی بر وب دسترسی پیدا می کنید، بدون نیاز به پرداخت پول براي دانلود یا ارتقاي نرم افزار، از آخرین نسخه آن بهره مند می شوید.
• همکاري گروهی ساده: به اشتراك گذاشتن اسناد، شما را مستقیما به همکاري بر روي اسناد رهنمون می شود. براي بسیاري ازکاربران، این یکی از مهم ترین مزایاي استفاده از رایانش ابری محسوب می شود زیرا چندین کاربر به طور همزمان می توانند بر روي اسناد و پروژه ها کار کنند، به دلیل این که اسناد بر روي ابر میزبانی می شوند، نه بر روي کامپیوترهاي منفرد، همه چیزي که شما نیاز دارید یک کامپیوتر با قابلیت دسترسی به اینترنت است.
• استقلال از سخت افزار: در نهایت، در این جا به آخرین و بهترین مزیت رایانش ابری اشاره می کنیم. شما دیگر مجبور نیستید به یک شبکه یا یک کامپیوتر خاص محدود باشید. کافی است کامپیوتر خود را تغییر دهید تا ببینید برنامه هاي کاربردي واسناد شما کماکان و به همان شکل قبلی، بر روي ابر در اختیار شما هستند. حتی اگر از ابزار پرتابل نیز استفاده کنید، باز هم اسنادبه همان شکل در اختیار شما هستند. دیگر نیازي به خریدیک نسخه خاص از یک برنامه براي یک وسیله خاص، یا ذخیره کردن اسناد با یک فرمت مبتنی بر یک ابزار ویژه ندارید. فرقی نمی کند که شما از چه نوع سخت افزاري استفاده می کنید زیرا اسناد و برنامه هاي کاربردي شما در همه حال به یک شکل هستند.

2-5-6- خصوصیات کلیدي ابر
رایانش ابری از خصوصیات منحصر به فردي بهره می برد که این سبک محاسباتی را از سایر سبک ها متمایز می کند. البته برخی از این خصوصیات کما بیش در سبک هاي پیشین نیز وجود داشته اند[46-48].
• ارائه سرویس مبتنی بر تقاضا: در اینجا لازم نیست تا براي آنچه استفاده نمی کنید هزینه اي پرداخت کنید کافی است تنها تقاضاي یک منبع را صادر کرده و در صورتی که از آن استفاده کردید هزینه مربوطه را بپردازید. در این سیستم به راحتی می توان در صورت نیاز یک یا چند پردازنده اضافی و یا حافظه و پهناي باند تقاضا داد و از آنها بهره‌مند شد.
• دسترسی شبکه گسترده (اینترنت): این سیستم براي تحویل و ارائه سرویس ها از بستر موجود براي اینترنت استفاده می‌نماید بنابراین مشتریان سرویس ها به هیچگونه نرم افزار یا سخت افزار خاصی نیاز ندارند و با همان مرورگري که هر روزه به گشت و گذار در وب می پردازند می توانند از سرویس هاي ابر بهره ببرند.
• استخر منبع: در این سیستم با حجم وسیعی از منابع روبرو هستیم. این منابع از طریق مجازي سازي از محل فیزیکی خود مستقل شده اند بنابراین به راحتی می توانند در بستر شبکه جابجا شوند. ، در واقع نرم افزارها، پایگاه داده ها، وب‌سرور ها، سیستم عامل ها و دستگاه هاي ذخیره سازي و شبکه اي همگی به عنوان سرورهاي مجازي در سیستم حضوردارند.
خصوصیات دیگري نیز براي ابر ارائه شده اند که در ادامه به آنها اشاره شده است.
• فوق مقیاس وسیع
• مجازي سازي
• قابلیت اطمینان بالا
• چند کاربردي
• قابلیت گسترش بالا
• سرویس مبتنی بر تقاضا

2-5-7- معماری رایانش ابری
معماري رایانش ابری از دو بخش کلی تشکیل شده است؛ بخش جلویی26 و بخش پشتی27. در ادامه به معرفی این دو بخش می‌پردازیم.
بخش جلویی مربوط به کاربر و رابط کاربري که او از طریق آن به سرویس هاي ابر دسترسی پیدا می کند، می باشد. این بخش شامل شبکه کاربر، سخت افزار و نرم افزارهایی که او براي بهره بردن از خدمات استفاده می کند می باشد. بخش پشتی مربوط به خود ابر می باشد که در واقع مجموعه از اطلاعات ذخیره شده در سرور ها است و سرویس گیرندگان مایل هستند تا به آنها دسترسی پیدا کنند. این دو قسمت از معماري از طریق یک بستر شبکه، عموماً

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد شبکه های اجتماعی، سیستمهای مدیریت، صنعت و دانشگاه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد محیط رایانش ابری، پایگاه داده ها، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری