پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

مکآن‌های درمانی، و دفاتر و ادارات دولتی را با تمرکز بیشتری بر روی نوع دسترسی، سرعت دسترسی و سیاست‌های دولتی، اندازه‌گیری می‌کند. معیارها به پنج دسته زیر تقسیم می‌شوند:
زیرساخت
دسترسی
کاربردها و خدمات
اقتصاد
فعال‌کننده‌ها60 (سیاست‌ها، حریم شخصی، امنیت، حضور در همه جا61)
راهنمای آمادگی CSPP شامل 23 سوال برای پرسش جوامع و گروه‌ها از خودشان است. در هر سوال کاربر جواب خود را از مجموعه‌ای چهار گزینه‌ای از جواب‌ها انتخاب می‌کند که چهار مرحله پیشرفت و توسعه را نشان می‌دهند. این 23 سوال در 5 دسته‌ای که در بالا اشاره شد تقسیم‌بندی شده‌اند. برای مثال، “سطح دسترسی به خدمات شبکه‌ای برای خانه‌ها در جامعه خود را مشخص کنید الف) 25 درصد از خانه‌ها کامپیوتر یا وسیله‌ای برای ارتباط دارند.”
این ارزیابی رتبه‌ای را ایجاد می‌کند که مشخص می‌کند جامعه مورد بررسی در چه مرحله‌ای از چهار مرحله توسعه، در هر کدام از پنج دسته اشاره شده، قرار دارد. همچنین می‌توان با محاسبه میانگین ساده میان امتیاز پنج دسته، امتیاز کلی جامعه را به دست آورد.62
در این مدل یک جامعه با آمادگی الکترونیک مناسب، جامعه‌ایست که زیرساخت‌های فیزیکی لازم (پهنای باند بالا، قابلیت اعتماد و هزینه‌های قابل قبول)؛ جریان یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار (تجارت الکترونیک، بخش محلی فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ اجتماعات (محتوای محلی، تعداد زیاد سازمان‌های آنلاین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره، آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس)، و دولت (دولت الکترونیکی)؛ رقابت شدید در حوزه ارتباطات و مخابرات؛ قوانین مستقل با الزام به دسترسی همگانی؛ و عدم وجود محدودیت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی63.
3-3 ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی APEC64
گروه هدایت تجارت الکترونیک سازمان APEC، این راهنما را به منظور کمک به دولت‌ها برای توسعه سیاست‌های تمرکزی، که با شرایط آن‌ها سازگار است، برای توسعه مفید و صحیح تجارت الکترونیک ارایه کرده است.
شش دسته برای ارزیابی آمادگی برای تجارت الکترونیک سنجیده می‌شوند65:
زیرساخت و تکنولوژی پایه (سرعت، قیمت، دسترسی، رقابت در بازار، استانداردهای صنعت، سرمایه‌گذاری خارجی)
دسترسی به خدمات شبکه‌ای (پهنای باند، تنوع صنایع، کنترل صادرات، قوانین کارت اعتباری)
استفاده از اینترنت (استفاده در کسب و کار، دولت، و خانه‌ها)
ترویج و امکانات (استانداردهای هدایت‌کننده صنایع)
مهارت و منابع انسانی (آموزش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیروی انسانی)
وضعیت اقتصاد دیجیتال (مالیات‌ها و تعرفه‌ها، قوانین داخلی صنعت، قوانین دولتی، اعتماد مشتری)
100 سوال چند گزینه‌ای که در گروه‌های بالا دسته‌بندی شده‌اند از مشارکت‌کنندگان پرسیده می‌شود. پاسخ‌های ممکن نشان‌دهنده سطح و میزان پیشرفت آمادگی الکترونیک یک کشور است. قابل ذکر است که در این مدل هیچ امتیاز کلی محاسبه نمی‌شود.
محصول و نتیجه این ارزیابی پاسخ به 100 سوال مطرح شده است. کشورها بایستی بر روی بخش‌هایی که جواب‌های مناسب و بهینه نداشته است کار بیشتری انجام دهند زیرا این بخش‌ها موانع توسعه تجارت الکترونیک هستند.66
در این مدل، کشوری که برای تجارت الکترونیک آماده است، تجارتی آزاد، صنایع مستقل، سهولت صادارت و همراهی با استانداردهای جهانی دارد.67
3-4 آمادگی برای دنیای شبکه‌ای
مرکز توسعه بین‌الملل دانشگاه هاروارد68 این راهنما را ایجاد کرده است. این سند در سال 2000 چاپ شده است. این راهنما به شکل نظام‌یافته‌ای معیارهای متعددی برای مشخص کردن میزان آمادگی شبکه‌ای یک جامعه در دنیای در حال توسعه فراهم آورده و دسته‌بندی کرده است. هدف این ارزیابی ایجاد پایه‌ای برای بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بیشتر است.
این راهنما شامل 19 دسته مختلف از شاخص‌هاست که در دسترس بودن، سرعت و کیفیت دسترسی به شبکه، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات، اقتصاد، دولت و زندگی روزانه، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ارتباطات و تجارت)، برنامه‌های آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و گوناگونی محتوای آنلاین را پوشش می‌دهند. در نهایت این 19 دسته در 5 گروه قرار می‌گیرند و در یک جدول میزان پیشرفت در دسته‌های مختلف مشخص می‌گردد. جوامع وضعیت فعلی خود را در هر کدام از دسته‌ها ارزیابی می‌کنند. اما هیچ دستورالعملی در مورد اینکه این ارزیابی چگونه باید صورت پذیرد وجود ندارد. راهنما محل و رتبه یک جامعه را در هرکدام از 19 دسته مشخص می‌کند و توصیف‌های ارایه می‌کند تا مشخص کند برای قرار گرفتن در یک رتبه خاص چه چیزهای مورد نیاز است.69
در این راهنما یک جامعه آماده از نظر الکترونیکی جامعه‌ایست که زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز (پهنای باند بالا، قابلیت اعتماد و هزینه قابل توجیه)؛ یکپارچگی فناوری اطلاعات و ارتباطات با کسب و کار (تجارت الکترونیک، بخش محلی فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ اجتماعات (محتوای محلی، تعدد سازمان‌های آنلاین، استفاده روزمره از فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس)، و دولت (دولت الکترونیک)؛ رقابت قوی در حوزه ارتباطات؛ قوانین مستقل با الزام به دسترسی همگانی؛ و عدم وجود محدودیت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی.70
3-5 روشگان ارزیابی دانش71
این روشگان در سال 2002 توسط بانک جهانی ارایه شده است. بر اساس این روشگان هر ساله گزارشی در رابطه با ارزیابی دانش در کشورهای مختلف منتشر می‌شود. این روشگان یک ابزار تعاملی است که توسط برنامه توسعه برای دانش ایجاد شده است تا به کشورها در رویارویی با مشکلات و استفاده از فرصت‌هایی که مسیر حرکت به سوی اقتصاد دانش محور می‌پیمایند کمک نماید.72
در گزارش ارایه شده توسط بانک جهانی در سال 2009، 109 شاخص کیفی و ساختاری برای 149 کشور تعیین شده است تا عملکرد آن‌ها را چهار ستون معیار اصلی اقتصاد دانش محور مورد سنجش قرار دهد. این چهار معیار شامل موارد زیر هستند73:
محرک‌های اقتصادی و سیاست‌های دولتی
آموزش
نوآوری
فناوری اطلاعات و ارتباطات
در این گزارش همچنین امتیاز کلی هر کشور به دو شکل شاخص اقتصاد دانش محور74 و شاخص دانش75 ارایه می‌شود.
3-6 مدل آمادگی بین‌المللی مک کانل
مدل کسب و کار الکترونیکی و دستیابی به فرصت‌های جهانی در سال 2000 میلادی توسط موسسه بین‌المللی مک کانل76 و با همکاری اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات و خدمات ارایه شد. در این گزارش پنج حوزه مد نظر قرار گرفته است77:
اتصال (زیرساخت، دسترسی و قیمت‌گذاری)
فرماندهی الکترونیک78 (سیاست‌های دولتی و قانون‌گذاری)
امنیت اطلاعات (حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، امضای دیجیتال)
نیروی انسانی (آموزش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیروی انسانی متخصص)
محیط کسب‌وکار الکترونیکی (رقابت، ثبات اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی، زیرساخت‌های مالی و اقتصادی)
در این گزارش، کشورها در هرکدام از پنج حوزه ذکر شده امتیازی بین یک تا سه (“آبی”، “کهربایی”، “قرمز”) دریافت می‌کنند و بر این اساس پیشنهادهایی به آنان داده می‌شود.79
3-7 شاخص دسترسی دیجیتال80
این سند، که توسط اتحادیه جهانی مخابرات81 ارایه شده است، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، چهارچوب‌های قانونی و قانون‌گذاری، و اقتصاد کلان و محیط کسب و کار محلی را با جزییات دقیق بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. این بررسی‌ها بر اساس روشگان ارایه شده توسط گروه موزاییک است.82
شاخص‌های ارزیابی این مدل عبارتند از:
زیرساخت‌های موجود
توانایی دسترسی
سطح تحصیلات و آموزش (دانش)
کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاربرد اینترنت
این بررسی‌ها تحلیلی از فاکتورهای موثر در استفاده از اینترنت را همراه با توصیه‌هایی ارایه می‌کنند. همچنین ITU با استفاده از این بررسی‌ها رتبه‌بندی آماری کشورهای مورد بررسی را نیز منتشر می‌کند.83
3-8 مدل بررسی جهانی تجارت الکترونیک84
این بررسی توسط WITSA 85 در سال 2000 انجام گرفته و منتشر شده است. اتحادیه خدمات فناوری اطلاعات جهان (WITSA) از کنسرسیومی از صنایع فناوری اطلاعات 60 کشور دنیا تشکیل شده است. تمرکز این گزارش بر روی تجربیات مستقیم شرکت‌هایی که از تجارت الکترونیک استفاده می‌کنند قرار دارد و هدف آن این است که معین کند چه پارامترهایی در توسعه تجارت الکترونیک موثر هستند.86
شاخص‌های ارزیابی این مدل عبارتند از87:
1. هزینه‌ها
تامین بودجه مناسب برای راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کسب‌وکارها کمک شایانی به پیشرفت در این حوزه می‌کند.
2. اعتماد کاربران
امنیت پرداخت مهم‌ترین عامل پذیرش و انتشار گسترده تجارت الکترونیکی می‌باشد. محرمانگی و احزار هویت درست کاربران از جمله مباحث مهم و قابل توجه در این بخش می‌باشد که با رعایت درست آن، اعتماد کاربران بیشتر جلب خواهد گشت.
3. حمایت از بنگاه‌های کسب‌وکار از تجارت الکترونیکی
هر جامعه‌ای تلاش‌های ارزنده‌ای را برای حمایت از کسب‌وکارهای داخلی صورت دهد.
4. نیروی کار
وجود افراد و نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات از جمله عوامل پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیکی است.
5. مباحث مربوط به سیاست‌های دولتی
اعضای WITSA معتقدند حمایت سیاست‌های مربوط به دولت بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تجارت الکترونیکی دارد.
3-9 پروژه نفوذ جهانی اینترنت88
گروه موزاییک89 این چهارچوب را ایجاد کرده است. این چهارچوب در طول زمان رشد کرده و توسعه داده شده است و گونه‌های مختلفی از آن وجود دارد. این چهارچوب برای اندازه‌گیری و تحلیل پیشرفت و رشد اینترنت در جهان ایجاد شده است. در این پژوهش، وضعیت اینترنت یک کشور در یک برهه زمانی خاص از شش بعد بررسی می‌شود90:
نفوذ (سرانه91)
پراکندگی جغرافیایی
جذب بخشی (استفاده در بخش‌های بزرگ اقتصادی)
زیرساخت ارتباطی
زیرساخت سازمانی (وضعیت بازار سرویس‌های اینترنتی)
مهارت‌ها و روش‌های استفاده
مکان و وضعیت یک کشور در این ابعاد با تعدادی از فاکتورهای تعیین‌کننده که شامل تراکم خطوط، تراکم کامپیوترهای شخصی، سرانه تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، جغرافیای منطقه‌ای، سیستم آموزشی، سیاست‌های دولتی می‌شود، مشخص می‌گردد. تمرکز این تحلیل‌ها بر روی رخدادهای بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و محیط‌های قانون و قانون‌گذاری است که به نوعی بر وی اینترنت تاثیرگذار هستند.
در این گزارشات از ترکیبی از آمارها، توصیف‌های نوشتاری و مقایسه‌ها برای تشریح رشد اینترنت کشورها استفاده می‌شود. این کار با تمرکز بر شش بعد آماری که در بالا به آن‌ها اشاره شد انجام می‌پذیرد. با این شیوه، برای درک دقیق‌تر میزان رشد اینترنت در دو کشور، می‌توان مقادیر به دست آمده را مقایسه و هم‌سنجی کرد. این گزارش همچنین توصیف دقیقی از فاکتورهای سیاسی و اقتصادی که رشد اینترنت بر آن‌ها تاثیرگذار بوده است نیز ارایه می‌نماید.92
در چهارچوب مطرح شده به شکل مستقیم تعریفی برای جامعه آماده از نظر الکترونیکی ارایه نشده است، بلکه راهکارها و روش‌هایی برای رشد و گسترش استفاده از اینترنت ارایه کرده است که به نظر اکثر صاحب‌نظران، مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در میزان آمادگی الکترونیک یک جامعه است.93
3-10 مدل SIBIS94
SIBIS پروژه‌ای در برنامه جامعه اطلاعاتی95 کمسیون اروپا است که از ژانویه 2001 تا سپتامبر 2003 اجرا شده است.
این پروژه به منظور توسعه شاخص‌های جامعه اطلاعاتی با مد نظر گرفتن طبیعت تغییر سریع جوامع مدرن و محک زدن پروسه پیشرفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه جامعه اطلاعاتی ایجاد شده است.‌ این پروژه در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر اجرا شده است.96
این مدل شاخص‌های جامعه اطلاعاتی را در ده حوزه مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، عصر اطلاعات، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی، تجارت الکترونیک