پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، قابلیت اعتماد، معیار استاندارد

دانلود پایان نامه ارشد

به منظور به دست آوردن نتایج دقیق‌تر و نزدیک شدن به نظر متخصصین و خبرگانی که تبحر بیشتری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند، برای پرسش‌نامه 10 نفر از خبرگان برتر، وزنی دو برابر دیگر پرسش‌نامه‌ها در نظر گرفته شد، که این تغییر باعث افزایش حجم نمونه به 50 پرسش‌نامه گردید. البته لازم به ذکر است که تمامی تحلیل‌ها بدون وزن‌دهی به پرسش‌نامه‌ها نیز انجام گرفته است و بین دو حالت تفاوت محسوسی وجود ندارد و وزن دادن به پرسش‌نامه‌ها به منظور بالا بردن دقت هرچه بیشتر نتایج انجام شده است.
در این شیوه، پاسخگو بایستی هر پرسش را بخواند و سپس میزان اهمیت آن را از دید خود بر روی طیف مشخص نماید. جدول 4-5 طیف لیکرت مورد استفاده را نشان می‌دهد.

میزان اهمیت
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
نمره پاسخ
1
2
3
4
5
بعد از تهیه شاخص‌ها باید اطمینان حاصل نمود که شاخص‌ها همان مفهومی را می‌سنجند که پژوهشگر در صدد اندازه‌گیری آن‌ها است (اعتبار یا روایی115) و نیز پژوهشگر باید باید بتواند به پاسخ‌هایی که به پرسش‌ها داده شده اعتماد کند. پرسشی که امروز به گونه‌ای و فردا به گونه‌ای دیگر به آن پاسخ دهند پرسش بی‌فایده‌ای است (پایایی یا قابلیت اعتماد116).117
برای ارزیابی اعتبار روش‌های متعددی وجود دارد، که در این پژوهش از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. در این روش تاکید بر این امر است که معرف‌ها تا چه میزان وجوه مختلف مفهوم را می‌سنجند. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال‌های تشکیل‌دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال‌های پرسش‌نامه معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که پژوهشگر قصد اندازه‌گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌گردد. اعتبار محتوای پرسش‌نامه استفاده شده در این پژوهش توسط چند نفر از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تایید قرار گرفته است.
اما آزمونی دارای پایایی است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم اعتماد) تا یک (اعتماد کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشان‌گر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ118 استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری به کار می‌رود.119 رابطه استاندارد شده و مرسوم آن به شکل زیر است120:
α= (N- r ̅)/(1+ (N-1)-r ̅ )
که N برابر تعداد پرسش‌ها و r ̅ متوسط همبستگی داخلی پرسش‌ها است. پیداست هرچه تعداد پرسش‌ها بیشتر و متوسط همبستگی بین آن‌ها بزرگتر باشد، مقدار این ضریب نیز بیشتر خواهد بود.
به منظور محاسبه آلفای کرونباخ در برای این پرسش‌نامه، از نرم‌افزار SPSS کمک گرفته شد و میزان آن 0.947 به دست آمد. هرچه آلفا بیشتر باشد پایایی بیشتر خواهد بود. طبق قاعده تجربی آلفا باید از 0.7 بیشتر باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد. اندازه آلفا به پایایی تک‌تک پرسش‌ها بستگی دارد. در نتیجه با آلفای به دست آمده می‌توان گفت پرسش‌نامه مورد استفاده، پایایی بسیار بالایی دارد.
4-5 تحلیل نتایج
نتایج به دست آمده از پرسش‌نامه به دو طریق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. در هر دو شیوه برای مشخص نمودن وزن شاخص‌ها از میانگین به دست آمده از نظرات (بر اساس نمره پاسخ‌ها در طیف لیکرت) استفاده شده است. در روش اول تمام داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در شیوه دوم پس از حذف داده‌های دور افتاده121 آنالیز صورت پذیرفته است.
4-5-1 تحلیل داده‌ها بدون حذف داده‌های دور افتاده
همان‌گونه که مطرح شد، در این روش، وزن‌دهی شاخص‌ها بر مبنای میانگین نمرات طیف لیکرت به ازای هر شاخص به دست آمده است. نتایج به دست آمده، به ترتیب وزنِ محاسبه شده، در جدول 4-6 نمایش داده شده است.

ردیف
شاخص
وزن
1
وجود خدمات عمومی آنلاین برای شهروندان
4.84
2
فعالیت‌هایی که افراد به آن منظور از اینترنت استفاده می‌کنند (دریافت اطلاعات، برقراری ارتباط، خرید یا سفارش کالا و خدمات، بانکداری اینترنتی، فعالیت‌های آموزشی و یادگیری، تعامل با سازمان‌ها و دفاتر دولتی، فعالیت‌های تفریحی)
4.74
3
درصد بودجه اختصاص یافته به فناوری اطلاعات و ارتباطات
4.62
4
درصد خدمات دولتی که به شکل الکترونیکی ارایه می‌گردد
4.56
5
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت در خانه
4.52
6
نسبت کسب‌وکارهایی که از طریق اینترنت سفارش دریافت می‌کنند
4.52
7
نسبت مبادلات پولی که از طریق الکترونیک صورت می‌پذیرد
4.52
8
وجود قوانین در زمینه حفظ حریم خصوصی و داده‌های شخصی
4.46
9
تعداد مشترکان اینترنت به ازای هر 100 نفر
4.44
10
نسبت کسب‌وکارهای استفاده‌کننده از اینترنت
4.42
11
نسبت کسب‌وکارهایی که از طریق اینترنت سفارش می‌دهند
4.42
12
نسبت کسب‌وکارهایی که به اینترنت دسترسی دارند و از آن برای دسترسی به سرویس‌های مالی و بانکی بهره می‌برند
4.42
13
نسبت کسب‌وکارهای دارای دسترسی به اینترنت
4.4
14
وجود قوانین مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
4.38
15
وجود استراتژی‌های دولت الکترونیکی و سند چشم‌انداز فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سازمان‌های کشور
4.38
16
وجود قانون تجارت الکترونیک
4.38
17
تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند به ازای هر 100 نفر
4.36
18
تعرفه دسترسی به اینترنت (20 ساعت در ماه)، بر حسب دلار امریکا و به صورت درصدی از درآمد سرانه
4.34
19
نسبت کسب‌وکارهای استفاده‌کننده از کامپیوتر
4.34
20
تعداد کامپیوتر به ازای هر 100 نفر
4.3
21
هزینه‌ها و مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات به ازای هر نفر (درصدی از تولید ناخالص ملی)
4.28
22
نسبت کسب‌وکارهای با دسترسی پرسرعت به اینترنت
4.28
23
وجود قوانین مرتبط با حق دارایی معنوی
4.28
24
دلایل عدم استفاده از اینترنت در خانه (شامل: عدم علاقه، بالا بودن هزینه‌ها، نداشتن مهارت و دانش، نگرانی از محتوای زیان‌آور، دسترسی به اینترنت در مکانی دیگر، نگرانی‌های امنیتی (مانند ویروس‌ها)، نگرانی در رابطه با اطلاعات شخصی (مثلاً آشکار شدن آن‌ها برای دیگران)، دیگر موارد)
4.24
25
نسبت کسب‌وکارهای دارای حضور در وب
4.24
26
پهنای باند مراکز علمی و پژوهشی به ازای هر 1000 نفر
4.22
27
نسبت کسب‌وکارهایی که از شبکه (محلی، اینترانت، اکسترانت) بهره می‌برند
4.16
28
وجود خدمات بهداشت الکترونیکی
4.16
29
درصد مشاغل از راه دور
4.08
30
وجود قوانین در رابطه با جرایم رایانه‌ای و آنلاین
4.06
31
پهنای باند اینترنت بین‌المللی به ازای هر نفر
4.04
32
درصد مدارس متصل به اینترنت
4.02
33
تعداد کامپیوتر به ازای هر 100 دانش‌آموز
4.02
34
وجود قوانین در رابطه با بهداشت الکترونیکی و حفظ اطلاعات شخصی بیماران
3.96
35
صادرات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت درصدی از کل صادرات
3.94
36
تعداد مراکز داده دولتی و ملی به ازای هر یک میلیون نفر
3.88
37
درصد مکان‌های جغرافیایی با مراکز دسترسی اینترنت عمومی به ازای هر نفر (شهری / روستایی)
3.86
38
نسبت کارمندان استفاده‌کننده از اینترنت
3.84
39
تعداد آموزش‌های ضمن‌خدمت برای کارمندان دولت در رابطه با فناوری اطلاعات و ارتباطات به ازای هر 100 کارمند در طول یک سال
3.84
40
نسبت روستاهایی که به خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات دسترسی دارند
3.7
41
نسبت کتاب‌ها و مقالات منتشر شده به شکل الکترونیک
3.7
42
نسبت کسب‌وکارهایی که حداقل از دو امکان امنیتی استفاده می‌کنند
3.68
43
درصد سازمان‌های دولتی دارای وب‌سایت
3.68
44
تعداد سرورهای امن به ازای یک میلیون نفر
3.62
45
تعداد بایگانی‌های دیجیتالی به ازای هر یک میلیون نفر
3.62
46
تعداد پارک‌های فناوری و نرم‌افزاری و مراکز رشد به ازای هر یک میلیون نفر
3.6
47
درصد مدارس دارای وب‌سایت
3.58
48
تعداد میزبانان اینترنت به ازای هر 1000 نفر
3.52
49
تعداد ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی
3.52
50
نسبت فارغ‌التحصیلان رشته‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات
3.52
51
تعداد وب‌سایت‌های محلی / ملی به ازای هر 1000 نفر
3.5
52
تعداد نرم‌افزارهای توسعه داده شده به زبان محلی
3.48
53
تعداد کل خطوط تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر
3.44
54
درصد سیستم‌های غیرمتنی کار با کامپیوتر در برابر کل سیستم‌های مورد استفاده در امور دولتی
3.36
55
هزینه مکالمه تلفن بین‌المللی
3.26
56
تعداد فارغ‌التحصیلان دوره‌های آموزش الکترونیکی نسبت به کل فارغ‌التحصیلان در یک سال
3.26
57
درصد نرم‌افزارهای متن‌باز و رایگان تولید شده در هر سال
3.22
58
هزینه 3 دقیقه مکالمه تلفن ثابت (در ساعات غیر پیک)
3.2
59
هزینه 3 دقیقه مکالمه تلفن ثابت (در ساعات پیک)
3.16
60
تعداد خرابی‌ها به ازای هر 100 خط اصلی در سال
2.96
61
وجود سیاست‌هایی در رابطه با محیط زیست الکترونیک
2.86
62
مدت زمان انتظار برای دریافت خط اصلی تلفن
2.84
63
میزان زباله‌های الکترونیکی تولید شده در هر سال
2.74
64
ترافیک وارده مکالمات تلفن بین‌الملل (بر حسب دقیقه)
2.7
65
ترافیک ارسالی مکالمه‌های تلفن بین‌المللی (بر حسب دقیقه)
2.7
66
نسبت خانوارهای دارای تلویزیون
2.68
67
درصد زباله‌های الکترونیکی قابل بازیافت
2.66
68
تعداد مشترکین تلویزیون کابلی به ازای هر 1000 نفر
2.64
69
تعداد دستگاه‌های تلویزیون به ازای هر 100 نفر
2.64
70
تعداد تلفن‌های همگانی (عمومی)
2.42
71
تعداد دستگاه‌های رادیو به ازای هر 100 نفر
2.3

4-5-2 تحلیل داده‌ها با حذف داده‌های دور افتاده
در آمار، یک داده دور افتاده مشاهده‌ای است که فاصله زیادی از داده‌های دیگر دارد. گرابز122 داده دور افتاده را به شکل زیر تعریف می‌کند123:
یک مشاهده یا داده دور افتاده، داده‌ای است که به طور مشخص از دیگر نمونه های آن مجموعه انحراف و فاصله داشته باشد.
با وجود داده‌های دور افتاده واریانس و انحراف از معیار استاندارد داده‌ها افزایش می‌یابد و میانگین داده‌ها نیز به دقت تعیین نمی‌گردد. به دلیل اینکه در اینجا میانگین داده‌ها اساس وزن‌دهی است بنابراین بایستی سعی کنیم دقت محاسبه میانگین را افزایش دهیم. به این منظور، پس از محاسبه میانگین و انحراف از معیار استاندارد، داده‌هایی را که خارج از محدوه میانگین به اضافه و منهای دو برابر انحراف از معیار استاندارد داده‌ها است را به عنوان داده‌های دور افتاده محسوب می‌کنیم و آن‌ها را حذف می‌کنیم.124 به این نوع حذف داده‌های دور افتاده، حذف نرم125 گفته می‌شود. نمودار پراکندگی داده‌ها برای سه شاخص “تعداد میزبانان اینترنت به ازای هر 1000 نفر”، “تعداد کل خطوط تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر” و “تعداد کامپیوتر به ازای هر 100 دانش‌آموز” به عنوان نمونه، در نمودارهای 4-3 ، 4-4 و 4-5 ارایه شده است. در این نمودارها، داده‌هایی که خارج از حد میانگین به علاوه و منهای دو برابر انحراف معیار استاندارد هستند به عنوان داده دور افتاده محسوب می‌شوند و از مجموعه داده‌های این شاخص‌ها حذف می‌شوند.

نتایج به دست آمده پس از حذف داده‌های دور افتاده، به ترتیب وزنِ محاسبه شده، در جدول 4-7 نمایش داده شده است.

ردیف
شاخص
وزن
1
وجود خدمات عمومی آنلاین برای شهروندان
4.88
2
فعالیت‌هایی که افراد به آن منظور از اینترنت استفاده می‌کنند (دریافت اطلاعات، برقراری ارتباط، خرید یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، روش آنتروپی، سازمان ملل Next Entries پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیکی