پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک، نیازهای اطلاعاتی، مدیران و کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

ی خود ندارند و باید در بیرون مانند: کافینت، کتابخانه و یا مدرسه کار کنند مهم است. همچنین کارکنان سیستم عاملهای وبی میتوانند کار کنند و یا وارد سیستم شوند و سپس از طریق یک کامپیوتر متفاوت از سیستم خارج شوند. علاوه براین، به دلیل آنکه همان سیستم عامل تحت وب میتواند بر روی کامپیوترهای متفاوت اجرا شود، فناوری و تکنولوژی تسهیل همکاری میان مراکز مختلف کار نیز برقرار میشوند[15].
• سیستم عاملهای سنتی فقط بر روی یک کامپیوتر اجرا میشوند، مانند: فایل شبکه سیستم( یک راه برای ماشینهای مختلف برای ورود و خروج فایلهای محلی) و دسکتاپ از راه دور( یک راه برای کنترل یک کامپیوتر با استفاده از دستگاههای دیگر) اجازه دسترسی راحتتر به اطلاعات از طریق چندین محل و همکاری بهتر کاربر را نیز دارد. اگرچه این تکنیک به مجموعهای از ماشینها در همان شبکه و کامپیوترهای خاص که به هم ربط داده شدهاند محدود میشود[20].
• با یک سیستم عامل تحت وب کاربران میتوانند اطلاعات را ذخیره کنند، پیدا کنند و از طرفی دیگر فایلها و سرویسها را مانند: تقویم، ایمیل و… از طرف یک دسکتاپ تحت وب مدیریت نمایند. ذخیرهسازی برنامههای کاربردی، فایلها و خدمات بر روی سرورهای ارائه دهنده سیستم عامل به جای ذخیره بر روی کامپیوتر کاربر میباشد و استفاده از آنها برای دزد لپتاپ و یا کامپیوترهای خانگی سختتر میشود[21].
• کاربران سیستم عاملهای وبی مجبور به تهیه کپی پشتیبانی و بایگانی نمیباشند چرا که ارائه دهنده سرویس از راه دور این عملیات را انجام میدهد.
• این تکنولوزی همچنین وعده داده است که هزینه دستگاهها را کاهش دهد،زیرا بسیاری از پردازشهای سنگین متمرکز بر روی سرورهای از راهدور فراهمکننده سرویس میباشد[22].
• از آنجا که سیستم عامل تحت وب در سرتاسر بستر عمل میکند، این موضوع مسائل مربوط به سازگاری بین برنامههای کامپیوتری و سیستم عامل را حذف میکند. بنابراین یک سیستم عامل تحت وب یکسان بر روی وینوز ، مکنتاش و یا ماشین لینوکس اجرا میشود.
• توسعه دهندگان برنامههای کاربردی فقط یک بار برنامههای کاربردی برای سیستم عاملهای وبی تولید کردهاند( به جای آنکه چندین بار برای هر یک از سیستم عاملهای سنتی این کار را انجام دهند). و مدیران سیستم فقط یک بار مجبور به گسترش برنامههای کاربردی برای سیستم عامل تحت وب مفروض میباشند. آنها میتوانند پس از آن به راحتی به توزیع این برنامهها به کاربران به صورت آنلاین بپردازند.
• از آنجا که سیستم عاملهای وبی و برنامههای کاربردی آن بهطور کلی مبتنی بر سرور میباشند که میتوان امنیت و نظارت را از یک مکان داشت لذا حفاظت از طریق آنتی ویروسها به صورت متمرکز فراهم میشود[6].

2-2-4 معایب سیستم عامل تحت وب
• سیستم عاملهای وبی با محدودیت پهنای باند شبکه و محدودیتهای پنهان آن مواجه هستند در حالی که سیستم عاملهای سنتی با این موارد مواجه نیستند. همچنین آنها به لایه بالا سری اضافی نیز نیاز دارند. چرا که آنها از طریق یک مرورگر که در بالای دستگاه میزبان سیستم عامل اجرا میشود، عمل میکنند.
• اگر کاربران سیستم عامل تحت وب به طور کلی با تعداد محدودی از برنامههای کاربردی میآید. گروه برتون گفته است که: برنامههای کاربردی ممکن است ویژگیهایی را که کاربران در برنامههای سنتی میپسندند را نداشته باشد. همچنین کاربران ممکن است بیش از حد با نرمافزاری که میخواهند با آن کار کنند نا آشنا باشند.
• بستر سیستم عامل تحت وب نسبتا نا بالغ است و همیشه همه آن قابلیتها را فراهم نمیکند، مانند دستگاه پیش برنده دسترسی بومی، به عنوان سیستم عاملهای سنتی، این موضوع به سیستم عاملهای وبی که مورد قبول شرکتهایی مثل کریز هستند آسیب رسانده است.
• اکثر کاربران نمیتوانند به راحتی دادهها را انتقال دهند و تنظیمات بین سیستم عاملهای وبی مختلف را انجام دهند. زیرا آنها از فرمت داده یکسانی استفاده نمیکنندف هرچند برخی از کاربران خبره و ماهر میتوانند این کار را به صورت دستی انجام دهند. طرفداران این سیستمها همچنان باید به توسعه استانداردها و ابزارهایی برای اداره کردن قابلیت همکاری قسمتهای مختلف بپردازند.
• اکثر ارائه دهندگان سیستم عاملهای وبی شرکتهای کوچکی هستند که ممکن است شرکتهای بزرگ تمایلی به اعتماد کردن در قبال دادههای حساس خود به این شرکتها نداشته باشند. و آنها ممکن است که نخواهند از یک سیستم عامل ناآشنا استفاده کنند و یا برنامهها و دادههای خود را در اختیار کامپیوترهای شخص سومی قرار دهند.
• به طور کلی، کاربران باید به صورت آنلاین با سیستم عامل تحت وب کار کنند. مشکل اصلی برای افرادی است که هرگز و یا به ندرت به اینترنت وصل میشوند و یا کسانی که دسترسی آنها به اینترنت به طور موقت قطع میشود[6].

2-3 سیستمهای اطلاعاتی
به طور كلي، سيستمهاي اطلاعاتي، سيستمهايي هستند كه اطلاعات لازم براي تصميم گيري را براي افراد تصميم گير فراهم ميآورند[23]. اطلاعاتي را كه سيستمهاي اطلاعاتي در اختيار كاربران قرار میدهند خدمات سيستمهاي اطلاعاتي ميناميم[24]. براي اينكه سيستمهاي اطلاعاتي بتوانند خدمات مناسب را در اختيار كاربران قرار دهند نيازمند در اختيار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نيروي انساني آموزش ديده و با انگيزه اند كه در هر صورت، هزينه هاي بالايي را براي سازمان در بر دارند[25]. از طرفی اطلاعات يكي از منابع اصلي و با ارزش براي مديران سازمانها است. نقش و ارزش اطلاعات نسبت به ساير منابع، مانند مواد اوليه و امور مالي، داراي ويژگي خاص است. هر چه حجم و پيچيدگي عمليات وسيعتر مي شود اطلاعات اهميت بيشتري پيدا مي كند[26]. علاوه بر اين، سرمايه گذاري براي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي بسيار بالا است. براي يك چنين سرمايه گذاري سنگيني فقط يك هدف مي تواند وجود داشته باشد و آن، جلب رضايت استفاده كننده نهايي در داخل يا خارج سازمان است[2].
سیستمهای اطلاعاتی شامل فناوری اطلاعات، دادهها، رویههای پردازش دادهها و افرادی است که دادهها را جمعآوری و پردازش میکنند[27]. سیستمهای اطلاعاتی مجموعهای از منابع اطلاعات است که برای جمعآوری، پردازش، نگهداری و به کارگیری، به اشتراکگذاری، توزیع یا در اختیار گذاشتن اطلاعات طراحی شدهاست[28]. براساس تدوین دیگر سیستمهای اطلاعاتی مجموعهای از اجزای وابسته به هم میباشد که اطلاعات را جمعآوری، پردازش، ذخیره و توزیع میکنند تا از فرآیند تصمیمگیری و کنترل سازمان پشتیبانی نماید. در واقع سیستمهای اطلاعاتی در سازمان اطلاعات مفید و لازم را برای اعضاء (مدیران و کارکنان( و مشتریان فراهم میآورد.
شبیه هر سیستم دیگری سیستمهای اطلاعاتی شامل جزء ورودی یا دادهها، جزء خروجی یا ستادهها، جزء پردازش برای تبدیل دهدهها به ستادهها توسط کاربران یا سیستمهای دیگر و سازوکار بازخورد که عملیات را کنترل میکند، میباشد (شکل 2-1). نکته دیگر اینکه شبیه هر سیستم دیگری، سیستمهای اطلاعاتی نیز در یک محیط خارجی فعالیت میکنند و فعالیت آنها تحت تاثیر محیط و عوامل محیطی میباشد[29].

شکل 21: مدلی از سیستمهای اطلاعاتی[29]

2-3-1 اهداف و مزایای سیستمهای اطلاعاتی[30-32]
سیستمهای اطلاعاتی جهت دستیابی به اهداف مختلفی ایجاد میشوند که از جمله آن عبارت است از:
• جمعآوری و ذخیره اطلاعات بهدست آمده از منابع مختلف در قالبی منسجم و یکپارچه
• قابلیت پاسخگویی سریع به نیازهای اطلاعاتی متقاضیان اطلاعات
• امکان تبادل اطلاعات بین مراکز مختلف
• امکان تهیه و ارائه گزارشات مقایسهای
• فراهم آوردن ابزار اطلاعاتی لازم به منظور برنامهریزی و تصمیمگیری آسان[1]

2-3-2 روند به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی در سازمان
روند به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی در شرکتها و سازمانها، روندی تکاملی بوده. شکل 2-2 گویای این امر میباشد.

شکل 2-2: روند بهکارگیری سیستمهای اطلاعاتی در سازمانها[33]

2-4 یکپارچهسازی سیستمهای اطلاعاتی
2-4-1 یکپارچهسازی در سازمان
مفهوم یکپارچه سازي، در طول سالها بین رشته هاي مختلف به طور متنوعی، درك و تصور شده و در یک روش نسبتاً غیر وابسته و غیر یکپارچه تکامل یافته است، به طوري که هر رشته اي، از منظر خود به موضوع نگاه میکند[34].
یکپارچهسازی یک جایگاه مرکزی در حوزههای متعددی چون مدیریت، استراتژی، تئوری سازمانی، مدیریت تولید/عملیات و سیستمهای اطلاعاتی اشغال میکند[34].
در استراتژی، ریشههای مفهومی یکپارچهسازی را میتوان در مفاهیم تعاون و هماهنگی(Fayol 1949) و همچنین در تعریف (Lawrence and Lorsch) از یکپارچهسازی ردیابی کرد.
“… فرآیند دست یافتن به پیوستگی و وحدت در تعامل بین زیرسیستمهای متعدد برای انجام وظایف سازمانی…”
بنابر این دیدگاه، منظور از یکپارچهسازی این است که دپارتمانهای مختلف چطور با همدیگر به صورت موزونی تعامل دارند و فعالیتهایشان به صورت تنگاتنگی هماهنگ شدهاست. در راستای این نگاه ادبیات استراتژی از مفهوم یکپارچهسازی، برای شرح هماهنگی فعالیتها یا مدیریت وابستگیها بین آنها استفاده میکند[34].
مفهوم یکپارچهسازی در سایر ادبیات، هم راستا با دیدگاه بالا است. برای مثال در تولیدات/عملیات/ زنجیره تامین، یکپارچهسازی به صورت مدیریت هماهنگ اطلاعات، گردش مواد، عملیات ماشین آلات کارخانه و زنجیره تامین از طریق مجموعه مشترکی از اصول، استراتژیها، سیاستها و معیارهای کارایی دیده میشود[35]. در ادبیات نوآوری، از یکپارچهسازی برای ارائه اینکه فعالیتهای فرآیند نوآوری (نثلا تحقیق و توسعه و ساخت و تولید) چطور به همدیگر متصل شده و بهطور تنگاتنگ هماهنگ شدهاند، استفاده شدهاست[34]. در سیستمهای اطلاعاتی، به مفهوم یکپارچهسازی حداقل از دو منظر نگاه میشود.
از نظر فنی، از یکپارچهسازی برای شرح به هم پیوستگی فناوریهای اطلاعاتی سازمان و اینکه عناصر دادهای تا چه درجهای از یک شمای مفهوم عمومی15 مشترک استفاده میکنند، استفاده میشود[34, 36]. بر اساس این دیدگاه، یکپارچهسازی نشان میدهد که سیستمهای مختلف تا چه اندازهای، به هم پیوستهاند و میتوانند با همدیگر صحبت کنند. دیدگاه دیگر، یکپارچهسازی را در این میبیند که فرآیندهای کسبوکار دو یا چند سازمان مستقل، تا چه اندازه استاندارد شده و از طریق فناوریهای مخابراتی و رایانهای پیوند مستحکمی16 با همدیگر دارند[34].
همانطور که مشاهده می شود، چون رشته هاي مختلف روي مولفه ها یا فعالیتهاي سازمانی مختلفی تمرکز کرده اند، مفهوم یکپارچه سازي در حوزه هاي مختلف به اشکال مختلفی درك و تعریف شده است. البته با وجود تفاوت هاي واضح آنها، مفهوم یکپارچه سازي حول یک مفهوم بنیادي سیر میکند که در [34] آنرا یکپارچهسازی سازمانی17 مینامند وآنرا به این شکل تعریف میکنند که مولفههای سازمانی متمایز و وابسته به یکدیگر، تا چه اندازه تشکیل یک کل متحد میدهند. در این تعریف، وازه مولفه به واحدها، دپارتمانها، یا همکاران سازمانی اشاره دارد و شامل فرآیندهای کسبوکارف افراد و فناوری درگیر در آن است[34].

2-4-2 یکپارچهسازی در سیستمهای اطلاعاتی
در این کار، تمرکز اصلی روي یکپارچه سازي در سیستم هاي اطلاعاتی است، اما با توجه به اینکه، یکپارچه سازي سیستم هاي اطلاعاتی در خلا صورت نمی گیرد و روي مولفه هاي سازمانی تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیمی دارد، براي پیاده شدن کامل یکپارچه سازي سیستم هاي اطلاعاتی باید در بستر یکپارچه سازي سازمانی پیاده شود[37].
آگهی زیر (شکل 2-3) را از شرکت اراکل و نقل قول مربوطه را از CEO آن، لاری الیسون18 در نظر بگیرید. این شکل، به طور واضح و مشخص، تبلیغ نوعی از یکپارچهسازی است که در [38] آن را “Big I” مینامد که در آن تمام داده هاي مرتبط با هم، بر اساس یک مدل داده اي معین تراز شده و تنها یک بار ذخیره شده اند. معناي آن، این است که شما می توانید تمام داده هاي خود را براي مجموعه اي از فرآیندهاي کسب و کار که در ستون میانی شکل2-3 لیست شده اند، درون سویت کسب و کار الکترونیک اراکل19 قرار دهید و به طور قابل توجهی، هزینه کلی مالکیت20 سیستم را کاهش دهید. در حقیقت،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سیستمهای اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درمورد فرآیند کسبوکار، کسب و کار الکترونیک