پایان نامه ارشد درمورد زنجیره تامین، مکانیابی، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

سفرها , محموله ها و … میپردازیم . در جدول 1-2- متوسط وزن محموله , مسافت طی شده و تن -کیلومتر کالای حمل شده در هر سفر بر حسب انواع بارگیر در سال 89 نشان داده شده است .
جدول 1-2- متوسط وزن محموله , مسافت طی شده و تن -کیلومتر کالای حمل شده در هر سفر بر حسب انواع بارگیر در سال 89
نوع بارگیر
متوسط وزن محموله در هر سفر
متوسط کیلومتر طی شده در هر سفر
متوسط تن- کیلومتر کالای حمل شده در هر سفر
اطاقدار
7.8
552
4505
کمپرسی
16.2
303
5767
مسقف
3.1
351
1181
یخچالدار
7.9
555
5906
بغلدارمعمولی
19.4
714
14454
تانکر مخزندار
20
305
6552
بونکر
21.2
143
3097
جامبو
20.5
325
6085
کفی
19.1
613
10935
کمرشکن
24.3
349
8740
بغلدار چادری
14.8
820
13520
سایر
15.8
978
17217
کل وسایل
13.5
497
6712

جدول 2-2 تعداد سفر باری بر حسب انواع بارگیر را نشان میدهد که این خود نشانه میزان تقاضا برای هر نوع بارگیر می باشد . گاهی تقاضای کم برای یک بارگیر خود دلیلی بر خالی ماندن آن است .

جدول 2-2- تعداد سفر باری بر حسب انواع بارگیر

نام بارگیر
اطاقدار
کمپرسی
مسقف
یخچالذار
بغلدارمعمولی
تانکرمخزندار
بونکر
جامبو
کفی
کمرشکن
بغلدارچادری
سایر
جمع
جمع
10722
4323
378
460
986
1863
1241
139
4680
109
892
130
25923
درصد
41.4
16.7
1.5
1.8
3.8
7.2
4.8
0.5
18.1
0.4
3.4
0.5
100

جدول 3-2 – تعداد وسایل نقلیه عمومی بر حسب انواع بارگیر تا پایان سال 89
باری چوبی
اطاقدار
کمپرسی
مسقف
یخچالذار
بغلدارمعمولی
تانکرمخزندار
بونکر
کامیونت
کفی
کمرشکن
بغلدارچادری
سایر
جمع
42635
108384
52103
8115
4869
4946
3834
744
8626
8221
581
1153
509
306159
13.9
12.6
17
2.7
1.5
1.6
1.3
0.2
2.8
2.7
0.2
0.4
0.2
100

از بررسی جداول 2-2- و 3-2 نتیجه گیری میشود که بارگیر های اطاقدار بیشترین فراوانی را در بین سایر انواع بارگیر داشته و این بارگیر بیشترین سفرهای باری را نیز در بین سایر بارگیر ها داشته است لذا شرایط نیاز برای این بارگیر و وجود بارگیر در تعادل قرار دارد .
بارگیر کمر شکن میتواند مستعد یک سر خالی باشد زیرا از این تعداد بارگیر 581 دستگاه در کل کشور موجود است ولی تعداد سفر انجام شده برای این بار گیر تنها 0.4 در صد کل سفرهای باری در کشور بوده لذا بنظر میرسد تقاضا برای این بارگیر کم باشد .

2-3-2- مضرات خواب کامیون ها

هنگامی که یک بارگیر در مبدا برگیری می شود و به سوی مقصد حرکت می نماید با این نگرانی روبروست که آیا هنگام رسیدن او به مقصد باری برای حمل وجود ندارد و یا چه مدت زمانی را باید در پایانه مقصد صرف نماید تا بار متناسب با بارگیر او فراهم شود و یا اینکه خواب سرمایه او تا چه زمانی و تا چه حدی ادامه دارد . که مساله باعث میشود که رانندگان و شرکت های حمل و نقل از قبول برخی بارهای نقاط خاصی از کشور اجتناب کند و یا اینکه با دریافت کرایه های بالاتر از نرخ عرف راضی به بارگیری میشود از طرفی در پایانه ای مانند پایانه های بندری کشتی های حامل با روزها در اسکله منتظر تخلیه بار باقی می ماند . اما بارگیری در بندر وجود ندارد که بار آنها در شبکه حمل و نقل توزیع نماید بارهای موجود در کشتی ها و یا دیگر منابع تولید بار مانند کارخانجات , صنایع سنگین و … که تشکیل دهنده زنجیره تامین نیز می باشند تاخیر در هر قسمت از زنجیره تامین می تواند کل زنجیره تامین را مختل نماید .
اگر کامیون ها در یک پایانه تجمع کنندمانند شکل شماره 2-1 متحمل هزینه های زیادی از جمله هزینه های مادی و معنوی زیادی از جمله استرس های روحی ناشی از بلاتکلیفی و دوری از خانواده خواب سرمایه میگردند و در سوی دیگر با تجمع بار مواجه هستیم . اختلال در زنجیره تامین و شبکه حمل و نقل را خواهیم داشت بنابراین لزوم بهره گیری از سیستم های بسیار دقیق جهت برنامه ریزی این ناهماهنگی ها بسیار ضروری می باشد . بنابراین مضرات خواب کامیون ها را میتوان به شرح زیر دسته بندی نمود .
– اختلال در زنجیره تامین و شبکه توزیع حمل و نقل کالا
– خواب سرمایه
– افزایش استرس های روحی و روانی برای رانندگان شرکت های حمل و نقل
– افزایش هزینه های مازاد بدون بازدهی سود
کامیون های که ناچارند خالی برگردند به سوخت و روغن و تعمیرات نیاز دارند همچنین این کامیون ها دچار استهلاک می شوند و این یک چرخه طبیعی می باشد که چه کامیون بار داشته باشد و چه نداشته باشد باید یکسری هزینه ها را متحمل شود

تصویر 1-2 – تجمع بارگیر های خالی و انتظار برای بارگیری در پایانه بار بوشهر (تصویر گرفته شده از دوربین های نظارت تصویری)

3-3-2- نتیجه گیری :

با توجه به انواع بارگیرها و همراه فراوانی آنها در کشور , بارگیرهایی مانند تانکر , بونکر , یخچالدار و کمرشکن بیشترین احتمال را جهت سفر های یکسر خالی دارند و حتی برنامه ریزی های دقیق نیز نمیتواند احتمال خالی ماندن را کاهش دهد زیرا سفر این نوع بارگیرها دقیقا به مناطق اقتصادی و تجاری که در حالت عدم تعادل هستند بستگی دارد . پس بهبود شرایط اقتصادی , موازنه اقتصادی و برنامه ریزی در جهت حفظ تعادل مناطق صنعتی میتواند مشکل خالی ماندن آنها را حل کند . و همچنین استفاده از برنامه ریزی خطی و مدل های ریاضی و استفاده از فناوری اطلاعات نیز میتواند به برنامه ریزهای بهتر کمک کند .

4-2 مدیریت ناوگان

1-4-2- معرفی مدیریت ناوگان

مدیریت ناوگان در گذشته یک پروسه ایستا بود و شرکت های حمل و نقل بطور گسترده ای غرق در ابهامات و عدم آگاهی از محل دقیق دارایی های خود که همان کالاها و کامیون ها هستند , قرار داشتند . این عدم آگاهی همیشگی بود . چه زمانی که کامیون ها در حال حرکت بودند و چه زمانی که آنها در حال توقف یا استراحت بودند . مدیریت ناوگان تنها بر اساس وجود فیزیکی رانندگان و وجدان کاری اپراتورها ی ناوگان جهت ارائه داده های قابل اعتماد بودند که این داده ها معمولا بصورت دستی جمع آوری شده و وارد یک سیستم بسیار ساده می شد بدون اینکه هیچ پروسس خاصی انجام گیرد [32].
حرکت ناوگان بسیار گران تمام میشود هزینه های سوخت , نگهداری و تعمیرات , هزینه های حرکت و جاده هایی که قرار است محلی برای کسب وکار و ارائه خدمات بیشتر حمل و نقل کالا باشد بسیار شلوغ و خطر ناک می باشد . پس باید بدنبال راه حل مطمئن و منظم برای تغییراتی در مدیریت ناوگان باری باشیم . مدیریت ناوگان باری نیاز به راه حل هایی دارد که شامل مسیر یابی ها , ناوبری , تشخیص وسایل نقلیه و بسیار دیگر از امور مربوطه باشد .
شرکت IBM سابقه طولانی در ارائه راه حل های مدیریت ناوگان می باشد . راه حل های بهینه سازی ناوگان IBM با نمودارهای ساده اطلاعاتی در باره موقعیت ناوگان و تشخیص و ارائه تعداد زیادی از تجزیه و تحلیل کسب و کار که ادغامی از مکان و وضعیت خودرو می باشد اقدام نموده و نقش کامیون های شرکتهای حمل و نقل بار را در برنامه ریزی برای منابع سازمان ERP , مدیریت روابط با مشتری CRM , مدیریت زنجیره تامین SCM , مدیریت تشخیص سازمانی EAM و سیستم حسابداری را بررسی نموده است . این دانشغنی به نوبه خود منجر به بازدهی بیشتر و صرفه جویی و بطور بلقوه فرصتهای جدید برای نو آوری در فرایند کسب و کار را فراهم می آورد [32].

2-4-2- توانمندی های سیستم مدیریت ناوگان

راه حل های بهینه سازی ناوگان که تا کنون ارائه شد میتواند شامل امکاناتی از قبیل :
– گزارش ناوگان : تریلر و کامیون و چگونگی حمل و نقل و رفتار راننده
– فناوری GPS اطلاعات زیادی در باره موقعیت ناوگان میدهد که خود کلیدی برای تشخیص ناوگان در هر زمانی و مکانی می باشد این اطلاعات باعث افزایش کارایی شبکه توزیع ناوگان , برنامه ریزی های کاری , پرسنل تعمیر و نگهداری و کسانی که مسئولیت امنیت و نگهداری تدارکات و همچنین اطلاع از زمان رسیدن یک محموله باری به مقصد هستند .
نقشه برداری های GPS این امکان را میدهد که از مسیر ناوگان مطلع باشیم و مسیرهای بهینه را انتخاب کنیم . این کار با امکانات نقشه برداری و راه نگاری بدست می آید و همچنین اطلاعات GPS میتواند ما را به رضایتمندی بیشتر مشتری سوق دهد چرا که مشتری از مکانکالای خود مطلع گشته و میداند که دقیقا چه زمانی کالا بدست او میرسد زیرا اطلاعات زمان , موقعیت , شناسه خودرو , سرعت و مسافت طی شده برای او مشخص است و این نوع داده ها میتواند به سریعتر نمودن سیستم های حسابداری و مدیریت یکپارچه صورتحسابها کمک نماید .
باز خوردهای سودمندی روش های مبتنی بر GPS را می توان به :
– دید بصری برای کنترل ناوگان
– سطوح بالای عملکرد دارایی ها
– بهبود حسابرسی و بهره برداری
– استاندارد سازی و طبقه بندی پروسس های تجاری
– توانایی مدیریت پیچیده
و همچنین مزایای عملکردی بهینه سازی ناوگان
– گرد آوری اطلاعات زیاد بدون دخالت راننده
– کاهش اعمال مدیریتی و کم کردن هزینه ها
– گزارش های اتوماتیک مسافتهای طی شده
– بالا بردن یکپارچگی نرم افزار
– امکان مانیتورینگ سیستم و افزایش انعطاف پذیرس سیستم

3-4-2 – هزینه های مدیریت ناوگان و تجارت
مدیریت ناوگان یک تجارت کامل است اما نقش آن برای رانندگی مطمئن و ایمن بسیار تاثیر گذار بوده است . مدیریت ناوگان باید به هزینه مهم توجه داشته باشد هزینه هایی مانند بار و فاکتورهای ناوگان . سیستم های کمی بوده اند که بتوانند برای مدیریت ناوگان مورد استفاده قرار گیرند و این سوال وجود دارد که چگونه مدیریت سیستم برای سیستم هایی که دارای هزینه های زیاد هستند انجام میشود . اولین مشکلی که همواره سعی در حل آن میرود قابلیت حسابرسی رانندگان و کنترل ناوگان می باشد . در یک زمان نیاز است که زمان تحویل بار , مانیتورینگ وسایل نقلیه , تعداد توقفات و … مورد بررسی قرار گیرد . و مشکل بعدی هزینه های بالای سوخت می باشد در کسب و کارهای بزرگ کنترل مدیریت ناوگان شامل هزینه های بیرونی می باشد که این هزینه ها می تواند مکانیابی اتوماتیک وسایل نقلیه , آنالیز دیتاهای رسیده از وسایل نقلیه باشد [28].
تصور کنید که ماشین هایی که بیکار هستند در یک دوره زمانی طولانی (خواب بارگیر ) تقریبا به اندازه هزینه 3.6 میلیون لیتر گازوئیل برای همه سال در ایالات متحده دچار زیان می شوند یعنی زیان ناشی از خواب کامیون بیشتر از هزینه های مصرف سوخت است [38].

4-4-2- سودمندی و کاهش هزینه ها با راه حل های مدیریت ناوگان و توسعه تکنیکی

در كشورهاي پيشرفته دنيا مطالعات بسياري صرف مديريت وسايل نقليه انجام شده است كه مديريت منابع سيار (MRM) ناميده ميشود [60] سازمان حمل ونقل آمريكا مطالعات بزرگراههاي فدرال ، توسعه تكنولوژي هاي اطلاعات براي كاهش هزينه هاي حمل و نقل را پرداخته است [60]. آنها بطور خاص مساله سودمندي ، قابليت اعتماد و امنيت، افزايش تعداد وسايل نقليه، تكنولوژي هاي هوشمند و هزينه هاي حمل و نقل را مورد بررسي قرار داده كه نتيجه آن كاهش هزينه ها از طريق انواع نرم افزارهاي مديريت ناوگان مي باشد .
امروزه در ایالات متحده سیستم مدیریت ناوگان هوشمند و ارتباطات وایرلس می باشد انواع GPRS و سیستم های ارتباط تشخیص خودرو با استفاده از اطلاعات ماهواره های GPS جهت مکانیابی وسایل نقلیه و سرانجام استفاده از اپلیکیشن سرورها می باشد . این تجهیزات علاوه بر اینکه استفاده راحتی داشته هنگامی که راننده رفتارهای نادرست در حین رانندگی از خود نشان میدهد با الارم و هشدار به راننده آگاهی می رسانند و او را از خطر کاری که انجام میدهد مطلع میکنند [31].
5-4-2- مکانیابی و ناوبری وسایل نقلیه

در بخش وسایل نقلیه پردازش داده ها برای جهت یابی و ناوبری مورد نیاز است . اساس فناوری تعیین موقعیت وسیله نقلیه شبیه به تعیین موقعیت کشتی و هواپیما است . در طول 15 سال گذشته مهمترین پیشرفت در فناوری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره نفت و گاز، خط لوله نابوکو Next Entries پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، توزیع کالا، پذیرش فناوری