پایان نامه ارشد درمورد دولت الکترونیک، امنیت اطلاعات، تصویر شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

مشتریان (اعم از حضوری و اینترنتی).

2-5-3)سهولت خرید
براساس نظر ديويس اين عامل مستقيماً توسط متغيرهاي خارجي مشخص مي‌شوند. به نظر مي‌رسد كه سهولت درك شده، تأثير مثبتي بر اعتماد دارد، زيرا مي‌تواند انتظار يك فرد را براي كسب نتايج درك شده به سمت پذيرش فناوري نوآورانه سوق دهد.
الف) قابليت پشتيباني ازخریداران
در نظر گرفتن مكانيزم‌هاي پشتيباني‏كننده و قابليت پشتيباني سيستم‌ها، يكي ديگر از عوامل مهم در پذيرش فناوري است. اين مكانيزم‌ها در صورت عدم آگاهي كاربران از فناوري مورد استفاده يا در صورت بروز خرابي و حوادث پيش‌بيني نشده مي‌توانند بسيار مؤثر باشند. همچنين بايد اشاره نمود كه اين مكانيزم‌ها تنوع بسياري دارند و شامل عامل پشتيباني‌كننده انساني، برنامه رايانه‌اي و يا تركيبي از اين دو مي‌باشند (هسو و لین115،2008،ص65).
ب) اعتماد
امنیت اطلاعات در محیط‏هاي مجازي همواره به‏عنوان یکی از زیرساخت‏ها و الزامات اساسی در استفاده از خدمات دولت الکترونیکی مورد تاکید قرار گرفته است. ایجاد سطحی از امنیت که به اندازه کافی و متناسب با نیازها و سرمایه‏گذاري انجام‏شده باشد، تقریبا در تمامی شرایط محیطی امکان‏پذیر است. تنها با فراهم بودن چنین سطح مطلوبی است که اشخاص حقیقی، سازمان‏ها، شرکت‏هاي خصوصی و ارگان‏هاي دولتی ضمن اعتماد و اطمینان به طرف‏هاي گوناگون، نقش مورد انتظار خود را به‏عنوان گروه‏هاي مؤثر از این شبکه متعامل و هم افزا ایفا خواهند نمود(هسو و لین116،2008،ص65).
ج) ويژگي‌هاي فردي (سن،‌ جنس و تحصيلات)
واقعيت اين است كه هريك از شهروندان با توجه به عقايد، باورها، ‌جنسيت، سن، فرهنگ، مكان زندگي، سطح تحصيلات و … با يكديگر تفاوت دارند كه اين امر موجب تنوع وسيعي از نيازها و علايق شده است كه تأمين همه آن‏ها بسيار مشكل است. به همين جهت پيشنهاد مي‌شود كه دولت‌ها براي ارايه و گسترش خدمات خود و پذيرش آن‏ها از سوي شهروندان، اقدام به طبقه‌بندي شهروندان نموده و نيازهاي هر طبقه را با توجه به ويژگي‌هاي آن پاسخ گويند (ملکی و دارابی،1387،ص28).
2-6)تصویر شرکت
هر شركتي خواسته يا ناخواسته در ذهن هريك از ذينفعان خود داراي يك تصوير است و اين تصوير بر مبناي ادراك آن ذينفعان از اقدامات، عملكرد و برنامه هاي خاص آن شركت و همچنين صنعت و كشور مبداء آن شركت مي باشد. اين تصوير در ابعاد گسترده اي رفتار و واكنش ذي نفعان را به اقدامات و موضوعات مرتبط با آن شركت و محصولات شركت تحت تاثير قرار مي دهد. به عنوان مثال ديده شده كه مشتريان به عنوان يكي از ذينفعان سازمان، هنگام خريد علاوه بر مطلوبيت كاركردي محصول، يك رابطه و مفهوم شخصي و اجتماعي با آن محصول برقرار مي كنند. محصولات و خدمات به عنوان مفاهيم رواني، سمبولي از ذهنيت هاي شخصي، اهداف و انگيزه ها تشخيص داده شده اند. از اين رو انجام يك خريد مستلزم يك ارزيابي (پنهان يا آشكار) از سمبول هاست. اهميت تصوير شركت مبتني بر مفهوم مرتبط با آن است و اگر آن مفهوم براي شركت مهم و مطلوب است بايد مفاهيم فرعي رواني مرتبط با آن مفهوم و چگونگي تاثير آن ها بر ذهنيت مشتريان از برند شركت مورد توجه قرار گيرد. بنابراين مفاهيم فرعي مرتبط با آن مفهوم اصلي نيز بسيار مهم بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد چرا كه در برخي مواقع آن ها به تنهايي و جدا از مفهوم اصلي شركت را تحت تاثير قرار مي دهند (بندریان،1388،ص95) .
تصوير شركت عبارت است از عكس هاي ذهني كه به صورت انتخابي ادراك شده است. مجموع همه اين مشخصات ادراك شده از شركت چيزي است كه به آن تصوير شركت مي گويند. اين در حالي است كه بسياري از ذي نفعان در هنگام تعامل با سازمان، در بدست آوردن اطلاعات دقيق از سازمان در دو بعد ظرفيت و تمايل كوتاهي مي كنند. تصوير شركت در برخي موارد مي تواند به عنوان جايگزين مفيدي براي واقعيات مستحكم عمل كند. بر اين اساس سازمان ها براي مديريت تصوير خود تلاش مي نمايد هر چند كه مطالعاتي كه اخيراً در ايالات متحده در خصوص شأن و جايگاه شركت ها انجام شده است نشان مي دهد كه كسب و كارهاي بزرگ آمريكا از داشتن تصاوير ضعيف رنج مي برند. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه: از هر ۱۰ نفر آمريكايي ۸ نفر احساس مي- كنند كه همزمان با بزرگ شدن شركت ها، روابط آن ها با مشتريان سردتر و غيرشخصي تر مي شود. ۷۹ % از افراد احساس مي كنند كه تقريباً در هر يك از صنايع، مشتريان مدهوش يك يا دو شركت غالب در آن عرصه مي باشند. ۶۰ % افراد معتقدند كه مديران شركت ها براي انجام يك جهش در كسب وكار خود به هر كاري دست مي زنند و ترجيح مي دهند مخارج آن را از جيب مشتريان تامين كنند. ۵۰ % افراد معتقدند كه برخي كسب و كارها داراي سودهاي بسيار فراتر از حد معمول مي باشند (رفیعی و همکاران،1391،ص182)
2-6-1) ماهيت تصوير شركت
تصوير شركت يك ادراك كلي از شركت است كه توسط بخش هاي مختلف جامعه ايجاد مي شود. در اين تعريف دو واژه كليدي ” ادراك كلي ” و ” بخش هاي مختلف ” دلالت بر آن دارد كه تصوير شركت فراتر از يك مجموع صرف از ايده ها و طرز فكرهاي افراد است و دربرگيرنده كليه نقش ها و وظايف سازمان مي باشد. تصوير شركت متشكل از اطلاعات و استنتاجاتي است كه يك كارمند، يك فروشنده و يك سرمايه گذار درباره شركت به عنوان يك شهروند صنعتي مي باشد. يك شركت با توجه به ماهيت تعاملات خود با گروه هاي مختلف، داراي بيش از يك تصوير مي باشد. از آنجايي كه افراد به شركت هايي كه داراي خلق و خوي انساني هستند تمايل بيشتري دارند، تصوير شركت نيز ممكن است شامل ويژگي هايي باشد كه اغلب به انسان ها نسبت داده مي شوند مانند : حامي و حمايت كننده، دوستانه، ظالم و نظاير آن. بخش هاي مختلفي كه اغلب مورد توجه شركت هاست، گروه هاي مختلف ذينفعان آن ها مي باشند. هر يك از گروه هاي اصلي ذي نفعان داراي مشخصات، نيازها و انتظارات متفاوتي مي باشند و مي توانند تصوير متفاوتي از شركت داشته باشند. گروه هاي اصلي ذي نفعان يك سازمان عبارتند از: (بندریان،1388،ص95).
1) سهامداران: افرادي كه در شركت سرمايه گذاري كرده اند و مهم ترين نياز آن ها حداكثرسازي بازده سرمايه خود مي باشد.
2) اعضاي هيات مديره: افرادي كه امور شركت را مديريت مي كنند و وظيفه اصلي آن ها امانتداري است.
3) كاركنان: افراد شاغل در مديريت مياني و پايين تر كه درسازمان شاغل هستند.
4)  تامين كنندگان: افرادي كه مواد اوليه و خدمات مورد نياز را به سازمان عرضه مي كنند.
5) شبكه توزيع: افرادي كه در شبكه توزيع فعال هستند شامل عمده فروشان، خرده فروشان و…
6)  مشتريان: افرادي كه محصولات يا خدمات شركت را خريداري مي نمايند.
7)  جامعه: شامل موسسات دولتي، عموم مردم و به طور كلي افرادي كه نقش سازمان را به عنوان يك شهروند صنعتي ارزيابي خواهند كرد. ادراكات و استنتاجات درباره شركت در ميان گروه هاي مختلف ذي نفعان بسته به ماهيت تعامل آن ها با سازمان متفاوت خواهد بود (بندریان،1388،ص95).
2-6-2) حيطه تصوير شركت
از آنجايي كه تصوير شركت رفتار ذي نفعان را در تعامل با شركت تحت تاثير قرار مي دهد سازمان ها بايد به مديريت تصوير خود توجه ويژه اي نمايند . سازمان ها به دلايل متعددي براي مديريت و توسعه تصوير خود تلاش مي كنند كه برخي از آن ها عبارتند از : تحريك فروش، ايجاد يك چهره مطلوب از شركت، ايجاد هويت براي كاركنان، تسهيل در جذب منابع مالي با تحت تاثير قرار دادن سرمايه گذاران و موسسات مالي، ارتقاء روابط مطلوب با جامعه، دولت، گروه هاي خاص مورد علاقه و ساير رهبران عقيدتي، به دست آوردن موقعيت رقابتي. شركتي كه به خوبي براي محصولات خود بازاريابي مي كند، ممكن است براي تامين مالي طرح هاي توسعه اي خود با مشكل مواجه باشد و اين ناشي از احساس بيتحركي شركت توسط موسسات مالي است . اگر ذي نفعان احساس منفي نسبت به مديريت داشته باشند، اين تصوير به وجود مي آيد كه خريد عمده سهام شركت امري سهل الوصول و قريب الوقوع است .اگر سازمان براي كاركنان تصوير مطلوبي از شركت ارائه نكند در آينده با مشكلات جدي در استخدام و نگهداري كاركنان روبه رو مي شود. (کوهن،2008،ص41) 117
به منظور ارائه يك تصوير موثر از شركت، لازم است كه در راستاي درك ادراكات، انتظارات و نيازهاي كليه گروه هاي ذي نفعان تلاش شود. نيازها و اظهارات گروه هاي مختلف ذي نفعان به طور ملموسي متفاوت است. همچنين در درون گروه ها نيز ممكن است اين تفاوت ها وجود داشته باشد اما براي سادگي مي توان فرض نمود كه گروه ها همگن هستند . همچنين اگر يك سازمان در بيش از يك صنعت فعال باشد ممكن است به طور كلي با گروه هاي ذينفعان متفاوتي مواجه باشد.از اين رو كار مديريت تصوير آن شركت بسيار دشوارتر مي شود هر چند اين امكان وجود دارد كه برخي از ابعاد خاص تصوير شركت در هر دو صنعت مشترك باشند.در صورتي كه يك شركت در بيش ا ز دو صنعت فعال باشد، پيچيدگي مديريت تصوير شركت به طور فزاينده اي افزايش مي يابد (بندریان،1388،ص94).

2-6-3) فرايند شكل گيري تصوير شركت
مرحله اول در ايجاد و مديريت تصوير شركت، درك فرايندي است كه بوسيله آن تصوير شركت شكل مي- گيرد. شكل ذيل يك چهارچوب مفهومي براي فرايند شكل گيري تصو ير شركت ارائه مي كند. اين مدل نشان مي دهد كه منابع متعددي بر شكل گيري تصوير يك شركت تاثير دارند . اين منابع در يك طبقه بندي كلي بر اساس حيطه كنترل سازمان بر آن ها به دو گروه تفكيك مي شوند:
عوامل درون سازماني يا قابل كنترل توسط سازمان
عوامل برون سازماني يا غيرقابل كنترل توسط سازمان

عوامل دروني براي سازمان قابل كنترل بوده و سازمان مي تواند براي مديريت تصوير شركت در ميان ذي نفعان از آن ها استفاده نمايد. عوامل بروني تحت كنترل مستقيم سازمان نبوده اما سازمان مي تواند آن ها را به طور غيرمستقيم با دستكاري متغيرهاي دروني تحت كنترل خود، تحت تاثير قرار دهد . براي مثال، در اجراي تبليغات براي پيشبرد تصوير خود، اقدامات يك شركت مي تواند به پيشبرد تصوير كل يك صنعت كمك نمايد (بندریان،1388،ص96).

تصوير شركت
سهامداران
شركت
اعضاي هيات
مديره
كاركنان
اعضاي شبكه
توزيع
مشتريان
جامعه
عرضه
كنندگان

شكل 2-3) چارچوب مفهومي براي فرايند شكل گيري تصوير شركت(بندریان،1388،ص96)
2-6-3-1) عوامل درون حيطه سازمان
در حيطه عوامل درون سازماني حداقل پنج منبع اصلي وجود دارد كه به شكل گيري تصوير شركت كمك مي كند: شخصيت و هويت شركت، تبليغات شركت، تصوير برند، روابط عمومي و رفتار كاركنان خط مقدم.
  2-6-3-1-1) شخصيت و هويت شركت
هر شركت داراي يك شخصيت است كه مي توان آن را مجموع مشخصات آن سازمان تعريف نمود . اين مشخصات كه مي توانند كمي ( اندازه سازمان، حجم فروش و …) يا كيفي (شأن، كيفيت محصولات يا خدمات و …) باشند به عنوان متمايزكننده يك سازمان از ساير سازمان ها عمل مي كنند . اين مشخصات كمي و كيفي در مجموع شخصيت شركت را تشكيل مي دهند . واژه شخصيت شركت به چيستي و چگونگي شركت اشاره مي كند و به چگونگي ادراك شركت توسط عموم نمي پردازد . (ادراك عمومي از شركت شكل دهنده تصوير شركت مي باشد). شركت همچنين داراي يك هويت است كه مي توان آن را به عنوان يك تصوير ايده آل از خود تعريف نمود . تصوير ايده آل از خود ، تصويري است كه شركت تمايل دارد آن تصوير در ذهن عموم از شركت شكل گرفته باشد . هويت شركت مجموعه اي از اشارات آگاهانه يا مشخصات بدقت انتخاب شده از شخصي ت شركت مي باشد كه براي تحت تاثير قرار دادن ادراك عمومي از شركت در نظر گرفته مي شوند.
هويت شركت نشان دهنده شيوه اي است كه يك شركت براي شناساندن خود به عموم از آن استفاده مي كند . از سوي ديگر تصوير با ادراك شركت توسط عموم ايجاد مي شود. هويت شركت به صورت محصو لات، ساختمان، ارتباطات و به وسيله چگونگي رفتار سازمان اثبات مي شود. هويت شركت به وسيله نام ها، سمبول ها، لوگوها، رنگ ها و آداب نگارش متون و مكاتبات نشان داده مي شود و سازمان براي متمايز كردن خود از رقبايش از آن ها استفاده مي كند. هويت شركت به طور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد رضایت مشتری، رضایت مشتریان، سنجش عملکرد Next Entries پایان نامه ارشد درمورد شركت، تصوير، تاثير