پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادي عربستان بشرح ذيل مي باشند :
توليد ناخالص داخلي ( GDP ) در سال 2013 ميلادي : 8/927 ميليارد دلار
ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2013 : 6/3 %
درآمد سرانه در سال 2013 : 300/31 دلار
نرخ تورم در سال 2013 : 7/3 %
ميزان بيکاري : 5/10 % ( 2014،CIA Factbook )
عربستان سعودي بزرگترين ، مهمترين و تاثيرگذارترين کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس است که با برخورداري از بزرگترين ذخاير نفت خام و برخورداري از بيشترين ظرفيت توليد نفت خام در جهان از وضعيت اقتصادي مناسبي نيز برخوردار بوده و همواره تلاش مي کند در رقابت با جمهوري اسلامي ايران در منطقه راهبردي خليج فارس ، دست برتري داشته به موازنه سازي مي پردازد .
عربستان سعودي داراي 700 کيلومتر نوار ساحلي با خليج فارس و 1840 کيلومتر نوار ساحلي با درياي سرخ مي باشد که موقعيت ژئواستراتژيکي را به اين کشور بخشيده است و علاوه بر آن عربستان داراي مولفه هاي قابل توجه ديگري بشرح ذيل مي باشد که اهميت راهبردي اين کشور را مشخص مي نمايند :
-ادعاي رهبري جهان اسلام
عربستان سعودي بدليل واقع شدن حرم امن الهي در مکه مکرمه و نيز مرقد مطهر پيامبر گرامي اسلام (ص) در شهر مدينه ، خود را بعنوان رهبر جهان اسلام مي داند و با استفاده از دلارهاي نفتي و عضويت در سازمان هاي مختلف بين المللي و منطقه اي بويژه سازمان کنفرانس اسلامي ، اتحاديه عرب ، اوپک و … در تلاش است اين نقش خود را برجسته نمايد .
-برخورداري از بزرگترين ذخاير نفت جهان
عربستان سعودي با برخورداري از 260 ميليارد بشکه ذخاير اثبات شده نفت خام ، حدود 25 درصد کل ذخاير اثبات شده نفت خام دنيا را در اختيار دارد و به اين ترتيب براي ساليان متمادي يکي از اصلي ترين تامين کنندگان نفت خام جهان خواهد بود .
-بزرگترين توليد کننده نفت خام جهان
عربستان سعودي طي يک دهه گذشته حدود 5/12 درصد کل نفت خام مورد نياز جهان را توليد نموده است و در حال حاضر نيز ظرفيت افزايش توليد روزانه 5/1 تا 2 ميليون بشکه نفت خام را دارا مي باشد و احتمالاً در پانزده سال آينده به ظرفيت توليد روزانه 15 ميليون بشکه نفت خام دست مي يابد .
-عضو تاثيرگذار اوپک
عربستان سعودي از جمله اعضاء مهم و تاثيرگذار اوپک مي باشد که همواره در تصميم گيري هاي اعضاي اوپک بويژه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس موثر بوده و بنوعي تلاش مي نمايد در رقابت با جمهوري اسلامي ايران همواره هدايت اوپک را در دست داشته باشد .
-برخورداري از قدرت نظامي در منطقه خليج فارس
عربستان سعودي داراي بزرگترين نيروي مسلح در بين کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس مي باشد که طي يک دهه گذشته با استفاده از درآمدهاي سرشار نفتي نسبت به تجهيز ، بروزرساني و مدرنيزه نمودن نيروهاي مسلح خود اقدام نموده است . عربستان نقش مهمي در حفظ ثبات و يکپارچگي شوراي همکاري خليج فارس داشته و با انعقاد پيمان هاي دفاعي و نظامي با ايالات متحده ، تلاش دارد از افزايش نفوذ ايران در منطقه خليج فارس جلوگيري و خود را بعنوان قدرت منطقه اي بويژه در بخش نظامي و تامين امنيت خليج فارس مطرح نمايد .
در اين فصل بطور ويژه نسبت به بررسي ساختار و سازمان نيروهاي مسلح کشور پادشاهي عربستان سعودي اقدام مي گردد .
1-1 ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح پادشاهي عربستان سعودي
سيستم امنيتي کشور عربستان سعودي متشکل از ترکيبي پيچيده از نيروهاي ارتش ، گارد ملي و
سازمان هاي امنيتي و اطلاعاتي مختلف مي باشد که نيروهاي مسلح تنها بخشي از اين ساختار پيچيده
مي باشند . در حال حاضر ( 2014 ) نيروهاي مسلح عربستان شامل پنج نيروي زميني ، هوايي ، دريايي ، پدافند هوايي و گارد ملي مي باشد . همچنين عربستان سعودي داراي نيروهاي شبه نظامي قابل توجه و يک نيروي کوچک تحت عنوان نيروي راهبردي موشکي مي باشد . عربستان طي سال هاي گذشته پيشرفت هاي قابل توجهي در زمينه ايجاد يک نيروي مسلح مدرن و موثر داشته است وليکن همچنان با مشکلات عمده اي در زمينه سازماندهي و فرماندهي نيروهاي مسلح مواجه مي باشد .
کليه نيروهاي مسلح عربستان تحت فرمان “ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” پادشاه اين کشور
مي باشند و پس از وي وليعهد و وزير دفاع و امور هوانوردي عربستان مسئول اداره نيروهاي مسلح مي باشد. پس از مرگ ملک عبدا… ، جانشين وي ملک سلمان فرزند 35 ساله خود به نام “محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود” را بعنوان وزير دفاع انتخاب نمود . در عربستان سعودي اصل بر اين است که همه مقامات و سلسله مراتب نيروهاي مسلح و امنيتي کشور بايستي از خاندان سلطنتي بوده و وفاداري به پادشاه بيش از شايستگي و عملکرد آنها قابل توجه است و فرماندهان رده هاي مياني نيروهاي مسلح نيز از ميان طوايفي انتخاب مي گردند که وفاداري به خاندان سلطنتي را ثابت نموده اند (2014 ، Saudi Military Forces)

ساختار سازماني فرماندهي نيروهاي مسلح عربستان سعودي بشرح ذيل مي باشد (2014،global security)

همانطور که در چارت سازماني نيروهاي مسلح عربستان مشخص مي باشد ، گارد ملي اين کشور بصورت مستقيم تحت نظر پادشاهي عربستان بوده و بعنوان يک يگان قابل اعتماد و شايسته در عربستان مطرح مي باشد و اخيراً از آن بعنوان وزارت گارد ملي عربستان ياد مي شود .
وزارت دفاع و هوانوردي عربستان نقش اصلي و تعيين کننده در طرحريزي ، هدايت و فرماندهي نيروهاي مسلح اين کشور دارد .
ستاد مشترک نيروهاي مسلح عربستان وظيفه هماهنگي و مديريت نيروهاي چهارگانه عربستان و نيز نيروي راهبري موشکي اين کشور را برعهده دارد . در حال حاضر رئيس ستاد مشترک نيروهاي مسلح عربستان سعودي “سپهبد عبدالرحمن بن صالح البنيان” مي باشد ( 2014 ، cloudfront)
1-2 استعداد نيروهاي مسلح عربستان سعودي
عربستان سعودي نيز از جمله کشورهاي منطقه خاورميانه و خليج فارس مي باشد که نيروهاي مسلح آن با کمبود نيرو مواجه مي باشند و علي رغم اجراي برنامه مدرنيزاسيون جهت ارتقاء سطح آموزش و توانمندي نيروهاي مسلح در اين کشور ، بدليل عدم برخورداري از نيروي انساني کارآزموده کافي ، همچنان داراي نقصان و ضعف مي باشند . يکي از دلايل ضعف نيروهاي مسلح عربستان در جذب نيروي انساني علي رغم برخورداري عربستان از جمعيت 27 ميليوني ، فرهنگ حاکم بر اين کشور مبني بر عدم تن دادن جوانان به کار و بويژه کارهاي سخت از جمله خدمت در نيروهاي مسلح مي باشد .
برابر بررسي بعمل آمده ، تعداد کل پرسنل نيروهاي مسلح عربستان سعودي در سال 2013 برابر با 233500 نفر مي باشد که از اين تعداد 75000 نفر مربوط به نيروي زميني ، 20000 نفر مربوط به نيروي هوايي ، 13500 نفر مربوط به نيروي دريايي ، 16000 نفر مربوط به نيروي پدافند هوايي ، 100000 نفر مربوط به گارد ملي و مابقي مربوط به نيروهاي شبه نظامي عربستان مي باشند . در جدول ذيل ، روند تغيير آمار نيروهاي مسلح عربستان از سال 2003 الي 2013 مورد بررسي قرار گرفته است (2012،gulf mil bal)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
عربستان
199500
124500
124500
199500
224500
214500
221500
233500
233500
233500
233500
جدول 1 استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح عربستان سعودي

در نمودار ذيل ، آخرين وضعيت پرسنلي نيروهاي مسلح کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس مشخص گرديده است . در اين نمودار بخوبي مشخص است که عربستان سعودي داراي بيشترين نيروي نظامي در بين کشورهاي مذکور مي باشد (2012،gulf mil bal)
شايان ذکر است عربستان سعودي داراي 15000 نيروي گارد مرزي ، 7500 نيروي گارد دريايي و حدود 1500 نيروي ويژه علاوه بر نيروهاي ذکر شده فوق مي باشد (2014 ، Saudi Military Forces)
1-3 بودجه نظامي عربستان سعودي
برآوردهاي مختلفي در خصوص بودجه و هزينه هاي نظامي عربستان سعودي با توجه به اقتصاد نفتي اين کشور بعمل آمده که همه آنها مبين هزينه بالاي عربستان در بخش امنيتي و نظامي مي باشد و حتي در زماني که عربستان با مشکلات اقتصادي ناشي از کاهش قيمت نفت مواجه شده ، بودجه نظامي خود را کاهش نداده است . بر اساس آمار ارائه شده توسط موسسه مطالعات راهبردي (IISS) ، بودجه نظامي و امنيتي عربستان سعودي در سال 1999 برابر با 4/18 ميليارد دلار ، در سال 2000 برابر با 20 ميليارد دلار و در سال 2001 ميلادي برابر 1/21 ميليارد دلار بوده است که اين امر نشان مي دهد عربستان در سال 2000 حدود 40 درصد از کل بودجه کشور ، در سال 2001 حدود 37 درصد از کل بودجه ، در سال 2002 حدود 34 درصد از کل بودجه و در سال 2003 حدود 33 درصد از کل بودجه کشور را به امور نظامي و امنيتي اختصاص داده است .
عربستان سعودي معمولاً در خصوص چگونگي هزينه اين بودجه کلان نظامي جزئياتي را منتشر
نمي نمايد اما آنچه مسلم است بخش زيادي از اين بودجه صرف خريد تسليحات و خدمات نظامي از کشورهاي غربي بويژه آمريکا ، انگلستان و فرانسه مي گردد (2014 ، Saudi Military Forces)
در جدول ذيل ، بودجه نظامي عربستان سعودي از سال 2003 الي 2012 مورد بررسي قرار گرفته
است (2012،gulf mil bal)
جدول 2 بودجه نظامي عربلستان سعودي از سال 2003 الي 2012(ميليارد دلار )

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
عربستان
5/24
3/21
1/28
07/32
6/37
7/39
02/42
2/45
2/46
2/54
در جدول ذيل نيز ميزان توليد ناخالص ملي کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس ، درآمد سرانه اين کشورها و بودجه نظامي آنها در سال 2011 مشخص گرديده است که اطلاعات مربوط به کشور عربستان سعودي در آن به رنگ آبي مشخص گرديده است(2014، The Gulf and the Arabian Peninsula )

1-4 درجات نيروهاي مسلح عربستان سعودي
در نيروهاي مسلح عربستان سعودي درجات افسري از ستواندومي آغاز و تا ارتشبدي ادامه مي يابد . فرماندهان نيروهاي مسلح عربستان عموماً داراي درجه سرلشکري مي باشند .
در تصوير ذيل روند اخذ درجات در نيروهاي مسلح عربستان و شکل هر يک مشخص گرديده است .

1-5 نيروي زميني عربستان سعودي
نيروي زميني عربستان سعودي با برخورداري از حدود 75000 نيروي فعال ، بزرگترين نيروي زميني کشورهاي عضو شوراي همکاري
خليج فارس محسوب مي گردد و مسئوليت اجراي عمليات هاي نظامي زميني را در اين کشور برعهده دارد .
ستاد فرماندهي نيروي زميني ارتش عربستان در شهر رياض پايتخت اين کشور قرار دارد و با دارا بودن پنج معاونت شامل معاونت نيروي انساني ، معاونت اطلاعات و امنيت ، معاونت عمليات و آموزش ، معاونت پشتيباني و لجستيک و معاونت امور نظاميان و غيرنظاميان ، نسبت به کنترل و هماهنگي يگان هاي تابعه نيروي زميني اين کشور اقدام مي نمايد ( 2014 ، CSIS)
1-5-1 ساختار سازماني نيروي زميني عربستان سعودي
نيروي زميني عربستان سعودي پس از جنگ خليج فارس دچار تحولات زيادي شده و به لحاظ کيفي وکمي گسترش يافته و تعداد نيروي انساني ، تجهيزات زرهي ، نفربرها و بالگردهاي آن حدود دو برابر افزايش يافته است و يگان هاي رزمي آن نيز توسعه يافته اند . اکثر يگان هاي نيروي زميني عربستان در شهرک هاي نظامي اين کشور از جمله شهرک نظامي ملک فهد ، شهرک نظامي ملک خالد ، شهرک نظامي ملک فيصل و … مستقر گرديده اند ( 2014 ، CSIS)
در سال 2014 نيروي زميني عربستان سعودي داراي چهار تيپ زرهي ، پنج تيپ پياده مکانيزه ، يک تيپ هوابرد ، يک تيپ گارد پادشاهي ، دو گردان مستقل تفنگدار دريايي و نيز فرماندهي هوانيروز مي باشد . بنابراين نيروي زميني عربستان در مجموع داراي ده تيپ رزمي و يک تيپ گارد پادشاهي مي باشد. در حال حاضر”سرلشکر خالد بن بندر” فرماندهي نيروي زميني کشور عربستان را برعهده
دارد ( 2014 ، cloudfront)

در جدول ذيل ، ساختار سازماني نيروي زميني عربستان مشخص گرديده است(2013 ،global security)
چارت سازماني 2 ساختار نيروي زميني عرستان سعودي
تيپ هاي دوازده و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد موازنه قوا، موازنه قدرت، اقدامات متقابل Next Entries پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان