پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، سازمان ملل، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

Watercraft 45ft
6 فروند
7/13 متر

10
شناور گشتي Boghammar
3 فروند
13 متر

11
شناور گشتي Harbor
35 فروند
6/6 متر

مجموع شناورهاي گشتي نيروي دريايي امارات در سال 2013 : 101 فروند

فصل سوم
ساختار و سازمان نيروهاي مسلح کويت

مقدمه
کشور کويت در جنوب غربي آسيا قرار گرفته و با مساحت 17818 کيلومتر مربع ، صدوپنجاه و هشتمين کشور دنيا به لحاظ مساحت مي باشد . اين کشور در نوار حاشيه اي خليج فارس و بين دو کشور عراق و عربستان سعودي قرار گرفته و پايتخت آن شهر کويت مي باشد .
برابر برآورد بعمل آمده ، کويت در سال 2014 ميلادي داراي 711/ 742/2 نفر جمعيت بوده که از اين تعداد حدود 354/291/1 نفر افراد غيربومي و مهاجر مي باشند . در بررسي ترکيب جمعيتي کويت مشخص گرديده 45 درصد جمعيت اين کشور کويتي ، 35 درصد اعراب ساير کشورها ، نه درصد اتباع کشورهاي آسياي جنوب شرقي ، چهار درصد ايراني و هفت درصد نيز از اتباع ساير کشورهاي جهان مي باشند که در اين کشور اقامت نموده اند .
کويت در 19 ژوئيه 1961 از استعمار انگلستان خارج و بعنوان يک کشور مستقل مورد شناسايي سازمان ملل قرارگرفت. سازمان سياسي کويت داراي يک ساختار ترکيبي از قوانين انگلستان ، قانون مدني فرانسه و شريعت اسلام است که منجر به ايجاد دموکراسي حداقلي در اين کشور گرديده وليکن همانند ساير کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس داراي حکومت پادشاهي بوده و پادشاه ، نخست وزير اين کشور را انتخاب مي نمايد و وزرا نيز توسط نخست وزير منصوب و به تصويب پادشاه مي رسند .
از ژانويه سال 2006 تا کنون ” امير صباح الاحمد الجابر آل صباح ” بعنوان امير کويت منصوب شده و آخرين کابينه اين کشور نيز در سال 2012 تشکيل شده است .
اقتصاد کويت نيز همانند اکثر کشورهاي حوزه خليج فارس ، يک اقتصاد نفت محور است و دولت نقش بسيار مهمي در کنترل فعاليت هاي اقتصادي دارد . کويت با برخورداري از حدود 101 ميليارد بشکه ذخاير اثبات شده نفت خام ، ششمين کشور دارنده نفت خام در جهان مي باشد و حدوداً شش درصد کل ذخاير اثبات شده نفت جهان را دارا مي باشد و 95 درصد درآمدهاي بودجه اي ، 50 درصد توليد ناخالص ملي و 95 درصد درآمدهاي صادراتي اين کشور از محل فروش نفت حاصل مي گردد . کويت با توجه به درآمد بالا و وسعت و جمعيت کم ، جزء کشورهاي ثروتمند دنيا محسوب مي گردد . توليد ناخالص داخلي ( GDP ) کويت در سال 2013 ميلادي برابر با 8/165 ميليارد دلار بوده که حدود 3/2 درصد رشد را نشان مي دهد . درآمد سرانه اين کشور در سال 2013 برابر با 100/42 دلار و نرخ تورم نيز حدود 8/2 درصد بوده و ميزان بيکاري 4/3 درصد اعلام شده است ، لذا کويت به لحاظ اقتصادي جزء کشورهاي ثروتمند جهان محسوب مي گردد .
کويت از جمله کشورهاي کوچک خليج فارس است که با کشورهاي عربستان (222 کيلومتر) ، عراق
(240 کيلومتر ) و جمهوري اسلامي ايران داراي مرز مشترک مي باشد و به لحاظ موقعيت استراتژيکي از جمله آسيب پذيرترين کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس محسوب گرديده و اگرچه در زمان جنگ تحميلي عراق با جمهوري اسلامي ايران از کمک هاي همه جانبه به عراق دريغ نورزيد وليکن در سال 1990 مورد تجاوز و اشغال عراق قرار گرفت .
کشور کويت علي رغم وسعت کم از ميدان هاي نفتي قابل توجهي برخوردار است و بر اساس گزارش ساليانه 2014 شرکت BP ، کويت در سال 2013 داراي حدود 5/101 ميليارد بشکه ذخاير اثبات شده نفت خام بوده است و سومين صادر کننده نفت اوپک محسوب مي گردد .
کويت با توجه به موقعيت استراتژيک خود و برخوداري از ذخاير غني نفت و گاز همواره مورد توجه
قدرت هاي بزرگ بوده و بويژه پس از سال 1991 ، اين کشور نسبت به عقد قراردادهاي نظامي با آمريکا و ساير کشورهاي غربي اقدام نموده و در حال حاضر با همه اعضاء ثابت شوراي امنيت سازمان ملل داراي روابط و قراردادهاي نظامي مي باشد و از سال 2004 ميلادي نيز بعنوان متحد غيرعضو ناتو در آمده است و مقر ناتو در خليج فارس ، در کويت واقع گرديده است .
با توجه به قراردادهاي نظامي کويت با آمريکا ، اين کشور از جمله مراکز مهم استقرار نيروهاي آمريکايي در منطقه خليج فارس محسوب مي گردد و اولين کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس بوده که آمريکا نسبت به استقرار سامانه دفاع موشکي پيشرفته (THAAD) در آن اقدام نموده است .
کويت با حمايت کشورهاي غربي نسبت به توسعه نيروهاي مسلح خود اقدام نموده و داراي سه نيروي هوايي ، زميني و دريايي مي باشد .در اين فصل بطور ويژه نسبت به بررسي ساختار و سازمان نيروهاي مسلح کشور پادشاهي کويت اقدام مي گردد .
3-1 ساختار فرماندهي نيروهاي مسلح کويت
بر اساس قانون اساسي کويت ، نيروهاي مسلح اين کشور تحت فرماندهي پادشاه بوده و وزارت دفاع نسبت به هماهنگي امور مربوط به نيروهاي مسلح از طريق رئيس ستاد ارتش اقدام مي نمايد (2014-global security)
در کشور کويت وزير دفاع را از نظر جايگاه حکومتي مي توان پس از امير ، وليعهد ، نخست وزير و
وزير کشور ، نفر پنجم ناميد که انتخاب رياست ستاد ارتش و فرماندهان سه گانه نيروها با پيشنهاد وي و تصويب امير صورت مي پذيرد. وزير دفاع سمت فرماندهي بر ارتش را نداشته و در سلسله مراتب فرماندهي نيست و تنها به تدارک ارتش و ساير نيروهاي نظامي اشتغال دارد اگرچه جايگاه وزير بدليل انتصاب به خاندان در نزد امير بسيار بالاست و سمت هاي وي در کابينه از چنان جايگاه ويژه اي برخوردار است که عملاً رياست ستاد و فرماندهان نيروهاي سه گانه را تابع خود ساخته است (سيفي ،1386 :ص 214)
در حال حاضر وزير دفاع کويت “شيخ خالد الجراح آل صباح” مي باشد .
ساختار سازماندهي فرماندهي نيروهاي مسلح کويت بشرح ذيل است (2014،global security)

همانطور که در چارت سازماني نيروهاي مسلح کويت مشخص مي باشد ، گارد ملي اين کشور نيز بصورت مستقيم تحت نظر پادشاهي کويت مي باشد .
ستاد ارتش کويت وظيفه هماهنگي و مديريت نيروهاي سه گانه اين کشور را برعهده دارد . در حال حاضر (2014) رئيس ستاد مشترک نيروهاي مسلح کويت “سپهبد محمد خالد الخدر” مي باشد که در اکتبر سال 2014 ميلادي به اين سمت منصوب گرديده است ( 2014 ، Kuwait times)

3-2 استعداد نيروهاي مسلح کويت
اگرچه کويت در استخدام نيروي جوان خود در شغل هاي غيرنظامي با مشکل مواجه مي باشد وليکن در بخش نظامي اين کشور نيز همانند ساير کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با عدم استقبال جوانان جهت پيوستن به نيروهاي نظامي مواجه است . در سال 2001 ميلادي پارلمان کويت خدمت سربازي را در اين کشور اختياري نمود وليکن مجدداً در سال 2013 طرح اجباري شدن خدمت سربازي براي کليه افراد بين 18 تا 35 ساله مطرح که بر اساس آن مقرر گرديد جوانان فاقد تحصيلات دانشگاهي به مدت يک سال و جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي به مدت نه ماه در يکي از يگان هاي ارتش کويت به خدمت سربازي بپردازند که اين امر بنوعي حاکي از بحران نيروي انساني در نيروهاي مسلح کويت
مي باشد . آمار کل نيروهاي مسلح کويت در سال 2013 برابر با 15500 نفر مي باشد که از اين تعداد 11000 نفر در نيروي زميني ، 2500 نفر در نيروي هوايي و 2000 نفر در نيروي دريايي خدمت مي نمايند . در جدول ذيل ، روند تغيير استعداد پرسنلي نيروهاي مسلح کويت از سال 2003 الي 2013 مورد بررسي قرار گرفته است (2012،gulf mil bal)
جدول 29 استعداد پرسنلي نيروهاي ميلح کويت از سال 2003 الي 2013

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
کويت
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500
15500

همانطور که در جدول مذکور ملاحظه مي گردد ، استعداد نيروهاي ارتش کويت از سال 2003 تا کنون ثابت بوده است . شايان ذکر است کويت داراي 10000 نيروي گارد ملي و حدود 2000 نيروي دفاع شهري نيز مي باشد .
3-3 بودجه نظامي کويت
با توجه به درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي (GDP) ، کشور کويت يکي از پرهزينه ترين کشورهاي جهان در بخش نظامي مي باشد تا آنجا که در سال 2012 حدود 3/3 درصد از کل توليد ناخالص ملي خود را صرف بودجه نظامي نموده است . بودجه نظامي کويت در سال 2012 برابر با 5945 ميليون دلار بوده است که نسبت به سال 2011 که حدود 5393 ميليون دلار بوده است نيز با افزايش قابل توجه همراه بوده است .
در جدول ذيل بودجه نظامي کويت از سال 2003 الي 2012 مورد بررسي قرار گرفته است (2012،militarybudge)

جدول 30 بودجه نظامي کويت ازسال 2003 الي 2012 (ميليارد دلار )

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
کويت
854/4
225/5
056/5
999/4
309/5
888/4
782/4
716/4
393/5
945/5

در نمودار ذيل نيز ميزان بودجه نظامي کويت و درصد آن نسبت به توليد ناخالص ملي اين کشور شخص گرديده است .

3-4 نيروي زميني کويت
نيروي زميني کويت با برخورداري از حدود 11000 نيروي فعال که بر اساس برآوردهاي بعمل آمده حدود 3000 نفر از آنها نيز خارجي مي باشند ، در مقابل نيروهاي زميني کشورهاي همسايه بسيار کوچک مي باشد .
ستاد فرماندهي نيروي زميني ارتش کويت در شهر کويت پايتخت اين کشور قرار دارد . نيروي زميني اين کشور داراي دو پايگاه ديگر در “الجبه” و “مينا عبدا…” مي باشد ( 2014 ، CSIS)
راهبرد دفاعي نيروي زميني کويت حفاظت از نقاط کليدي و تاسيسات حياتي اين کشور و مقابله با نيروهاي مهاجم در مرزها به مدت 48 ساعت تا رسيدن نيروهاي کمکي خارجي مي باشد(سيفي ،1386:ص 252)
3-4-1 ساختار سازماني نيروي زميني کويت
نيروي زميني کويت پس از حمله عراق و اشغال چند ساعته اين کشور در سال 1991 ، با کمک هاي تجهيزاتي و آموزشي آمريکا از پيشرفت قابل توجهي برخوردار بوده است .
درحال حاضر (2014) نيروي زميني کويت داراي يک لشکر مي باشد که اين لشکر از سه تيپ زرهي ، دو تيپ پياده مکانيزه ، يک تيپ مکانيزه شناسايي و يک تيپ مکانيزه گارد پادشاهي تشکيل شده است . همچنين نيروي زميني کويت داراي يک تيپ توپخانه مستقل ، يک تيپ مهندسي مستقل ، يک تيپ آموزشي و احتياط مستقل و يک فرماندهي ضد هوايي مستقل مي باشد . بنابراين نيروي زميني کويت در مجموع داراي ده تيپ و يک يگان ضدهوايي مي باشد. در حال حاضر”سپهبد ابراهيم الوسمي” فرماندهي نيروي زميني کشور کويت را برعهده دارد (2014 ، global security) .
در جدول ذيل ، ساختار سازماني نيروي زميني کويت مشخص گرديده است (2013 ، global security)

چارت سازماني 7 ساختار سازماني نيروي زميني کويت

3-4-2 تجهيزات نيروي زميني کويت
نيروي زميني کويت با عقد قراردادهاي نظامي با کشورهاي غربي به انواع تجهيزات زرهي ، توپخانه اي و نفربر تجهيز گرديده است . در اين بخش انواع تجهيزات نيروي زميني کويت به تفکيک مورد بررسي قرار مي گيرد ( 2014 ، INSS)
– تانک هاي نيروي زميني کويت
نيروي زميني کويت بطور عمده داراي دو نوع تانک عملياتي بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 31 تانک هاي کويت
رديف
نوع تانک
کشور سازنده
تعداد
توضيحات
1
تانک آبرامز M1A2
آمريکا
218
پبشرفته
2
تانک M-84
يوگسلاوي
150
پيشرفته
مجموع تانک هاي کويت در سال 2013 : 368 دستگاه

– خودروهاي زرهي نيروي زميني کويت
نيروي زميني کويت داراي انواع خودروهاي زرهي رزمي و نفربر بشرح جدول ذيل مي باشد :
جدول 32 خودروهاي زرهي کويت
رديف
نوع خودرو زرهي
تعداد
توضيحات
1
نفر بر زرهي M-113
60

2
نفربر زرهي M577
40
خودرو پست فرماندهي توپخانه
3
خودرو زرهي رزمي Desert Chameleon
29
واگذاري در سال 2010
4
خودرو زرهي رزمي Pandur
60
در اختيار گارد ملي
5
خودرو زرهي رزمي BMP-3
120

6
خودرو زرهي رزمي BMP-2
76

7
خودرو زرهي رزمي Desert

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان Next Entries پایان نامه ارشد درمورد کويت، هوايي، نيروي