پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق بین الملل، سازمان های بین المللی، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

هاي 1972 تا 1974 ، به علت پيشي گرفتن روزافزون تقاضاي جهاني بر عرضه مواد غذايي و نيز كاهش ذخاير غذايي، قيمت هاي بين المللي مواد غذايي به سرعت بالا رفت.
از سوي ديگر همزمان با پيشرفت جوامع و ظهور قدرت هاي جديد؛ علوم و فن آوري هاي نو از يك سو بشر را در تامين و گسترش نيازهايش ياري نموده و از سو ي ديگر محدوديت ها و تهديدهايي را براي آزادي ها و نيازهايش به ارمغان آورده و امور متعددي در زندگي امروز دنيا را به كانون بحران مبدل نموده است. يكي از مهم ترين اين بحران ها، مشكل غذا مي باشد.گزارش سازمان هاي بين المللي در ارتباط با وجود 800 ميليون گرسنه7 و نيز ازدياد روزافزون مرگ و ميرهاي ناشي از سوءتغذيه و گرسنگي مبين تغيير ساختار علل بروز گرسنگي و عدم دسترسي به غذا مي باشد. وجود ناامني در تامين غذا، موجب بروز ناامني هاي اجتماعي و اقتصادي گرديده و ممكن است منجر به بروز مخاصمات داخلي و بين المللي شود. در حقيقت تا زماني كه غذا به عنوان اساسي ترين نياز انسان مورد تعدي و تهديد جدي و گسترده قرار نگرفته بود، هيچ مناقشه اي در زمينه به رسميت شناختن حق دسترسي به آن و چگونگي برخورداري از آن در عرصه ملي و بين المللي بروز نمي كرد. ليكن، امروزه بحران غذا-كه ميراث اقدامات بشر از جنگ هاي ويرانگر جهاني گرفته تا تصميم هاي اقتصادي و افزايش جمعيت بشر مي باشد- يكي از اساسي ترين حقوق ميليون ها انسان را مورد تعدي و تهديد قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.
1- بيان مسأله
یکی از بدیهی ترین و در عین حال ضروری ترین حقوق هر انسان حق برخورداری از غذای سالم و عاری از مواد مضر و زیان اور می باشد. غذای مناسب باید در دسترس بوده و در کمیت و کیفیتی باشد که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد و در فرهنگ هر جامعه ای قابل قبول باشد و مضاف بر این غذا می بایست به شیوه پایدار و دست یافتنی و بدون محدودیت باشد و حق بر غذا اولین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد لذا در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه بد دانسته است و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در 1984 پذیرفته شده بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در 1996 نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد 1974 کنفرانس جهانی و اعلامیه 1992 کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ که مورد بررسی و مداعقه قرار خواهد گرفت.
2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان، غذاست. مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو میلیارد نفر نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان می میرد این فاجعه بشری را به درستی هلوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین الملی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولت ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می باشند، با این حال، نمی توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان های بین المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی و تلاش های نهادها و سازمان های بین المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. به علاوه، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخودار می باشد.
3- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
تا کنون در این زمینه هیچ تحقیق کامل و مدونی صورت نگرفته است.
4- اهداف مشخص تحقيق
1- تعریف مفهوم حق بر غذای در حقوق ایران و حقوق بین الملل بشر
2- بررسی نقش سازمان های بین المللی در برآورده کردن حق بر غذای بشری
3- بررسی نقش سازمان های و قوانین داخلی در برآورده کردن حق بر غذای کافی
4- بررسی مجازاتهای تعیین شده برای نقض حق بر غذای کافی
5 سؤالات تحقیق
چارچوب کلی این پژوهش به منظور پاسخ به سؤال های اصلي ذیل پایه ریزی شده است:
5-1 سوال اصلی
در راستای تضمین حق بر غذا کافی چه سازوکارهایی اندیشیده شده است؟
5-2 سوالات فرعی
1- نقش سازمان های بین المللی در برآورده کردن حق بر غذای کافی چیست؟
2- نقش سازمان ها و قوانین داخلی در برآورده کردن حق بر غذای کافی چیست؟
3- مجازاتهای نقض حق بر غذای کافی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدامند ؟
6- فرضيه‏هاي تحقیق
6-1 فرضیه اصلی
به نظر می رسد در راستای تضمین حق بر غذای کافی در حقوق ایران و حقوق بین الملل مقررات خاصی پیش بینی شده است.
6-2 فرضیه های فرعی
1- به نظر می رسد سازمان های بین المللی در برآورده کردن حق بر غذای بشری نقش مهمی ایفا کرده و در این زمینه نیز دارای موفقیت هایی بوده اند.
2- به نظر می رسد در حقوق داخلی با وجود تصویب مقررات و قوانین خاصی در زمینه حق بر غذای کاستی هایی وجود دارد و لذا قانونگذار باید در پی مرتفع کردن این خلا باشد.
3- در پی نقض حق بر غذای کافی در حقوق ایران و حقوق بین الملل مجازات های خاصی پیش بینی شده است.

7-مرور پیشینه تحقیق
پیرامون بحث « مطالعه تطبیقی حق بر غذا کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر » کتاب یا مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد. به رشته تحریر در نیامده است. اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود، برخی جوانب و ابعاد، در حدی مشخص و محدود، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته، که در ذیل به آنها اشاره می شود ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور، بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده در حد توانایی های اندک نگارنده آن، به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد.
فرهاد طلایی و همکاران (1392) در مقاله ایی با عنوان « تعهدات دولت ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » اشارات مفیدی به برخی از مباحث این پایان نامه داشته و می نویسد در چارچوب حقوق بین الملل، حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص بر دسترسی پایدار به غذا به گونه ای است که پاسخگوی نیازهای غذایی وی باشد. با توجه به جایگاه ویژه دولت ها در حقوق بین الملل، بررسی تأمین حق بر غذا به عنوان یکی از تعهدات دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. مبنای حقوقی تعهد دولت ها نسبت به حق بر غذای کافی برگرفته از اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
فرهاد طلایی (1392) در مقاله ایی با عنوان « نقش سازمان های بین المللی در تحقق حق بر غذا» اشارات مفیدی بر برخی از مباحث این پایان نامه داشته و می نویسد حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگرچه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر عهده دولت ها قرار گرفته است. اما گسترش روز افزون دامنه فعالیت های سازمان های بین المللی در سطح بین الملل، به ویژه در زمینه حقوق بشر، نقش مؤثر و بی بدیلی در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی دارند.
8- نوع تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد. براساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت.
9- روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق
روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب ها، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و … و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی بمنظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد.
بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.
10- دشواری‌های تحقيق
ازجمله مشكلاتي كه در گردآوري و انجام اين پژوهش مي‌توان ذكر كرد کمبود منابع موجود در رابطه با موضوع تحقیق فوق بوده است و شاید بتوان گفت در یک سالی که به بررسی موضوع پرداخته شد با مشکلات فراوان سعی در جمع‌آوری مطالبی مفید که خروج موضوعی نداشته باشد و جنبه کاربردی و مفید خود را حفظ کند، شده است.

فصل اول
تعاریف و مفاهیم اساسی حق بر غذا

برای فراهم آوردن امکان مطالعه دقیق یک پدیده لازم است در مرحله نخست عناصر مرتبط با آن مورد شناسایی قرار گیرند؛ سپس روابط بین این عناصر مطالعه شود. به این ترتیب امکان آگاهی نسبت به چارچوب، روند حرکت و هدف غایی آن پدیده فراهم خواهد آمد. این امر در زمینه بررسی حق بر غذا در حقوق بین الملل نیز صادق است. به عبارتی دیگر در وهله نخست باید غذا از نگاه علوم مختلف از جمله دانش تغذیه، علوم کشاورزی و علوم اقتصادی سیاسی تجزیه و تحلیل شود. در مرحله بعد لازم است که نظام حقوقی در ارتباط با آن به دقت مورد شناسایی و بررس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد امنیت غذایی، حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بین الملل بشر Next Entries پایان نامه ارشد درمورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهره مندی، رژیم غذایی