پایان نامه ارشد درمورد تامین مالی، قیمت سهام، موسسات مالی، وضعیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

دوره‌ای شروع به افزایش نماید و از 1000 تومان تا یک دوره مشخص به 1200 تومان افزایش یابد در چنین شرایطی قیمت سهم و حساب سود و زیان این دو بنگاه بصورت جدول (4-17) خواهد بود.
جدول (4-17): وضعیت مالی دو بنگاه‌ پس از افزایش نرخ ارز
مشخصات/ بنگاه
A
B
قیمت سهم
105
105
رابطه قیمت سهم با سود عملیاتی
0.00001
0.00001
سهم محصولات صادراتی


قیمت محصول
800
800
تولید سالانه
15,000
15,000
درآمد کل
12,000,000
12,000,000
نرخ دلار
1,200
1,200
تعداد نهاده وارداتی
7,500
7,500
هزینه ارزی
9,000,000
9,000,000
هزینه ریالی
2,500,000
2,500,000
هزینه کل
11,500,000
11,500,000
سود
500,000
500,000
همانگونه که مشاهده می‌گردد در پی افزایش نرخ ارز، هر دو بنگاه با کاهش سودی معادل با 500000 تومان مواجه شدند. قیمت سهم آنها با افت 12.5 درصدی به 105 تومان کاهش یافت. در اینجا فرض می‌گردد که نرخ ارز روند صعودی خواهد داشت. فرض نمایید این دو شرکت برای ادامه تولید و تامین کسری سود نیاز به تامین مالی معادل 1 میلیون تومان می‌باشند.
استراتژی بنگاه A) اخذ تسهیلات
در این راه بنگاه A اقدام به دریافت وام یک ساله می‌نماید. با توجه به سود 27 درصدی وام دریافت شده، هزینه ریالی این بنگاه در پایان سال با احتساب 1270000 تومان مبلغ اصل و سود وام به همراه هزینه مندرج در جدول فوق به 3370000 ریال افزایش می‌یابد و در صورت عدم امکان افزایش قیمت محصولات هزینه کل این بنگاه بعد از یکسال به 12770000 تومان (3770000+9000000) افزایش یافته و میزان زیان به 770000 تومان افزایش و قیمت سهم این شرکت به 92 تومان کاهش می‌یابد. در این شرایط تامین مالی از شبکه بانکی اگرچه موجب ادامه حیات این بنگاه برای یکسال می‌شود اما زیان‌های قابل توجه‌ای را به این بنگاه برای همین یک سال (صرف نظر از ادامه حیات بنگاه برای سال‌های بعد) وارد می‌سازد که در ادامه به آن اشاره می‌شود:
افزایش زیان موجب کاهش قیمت سهم بنگاه شده و ارزش بازاری224 بنگاه معادل 28 میلیون تومان (1000000*(92-120)) کاهش می‌یابد.
نسبت سرمایه به بدهی بنگاه در ترازنامه کاهش می‌یابد که این امر نیز وزنه اهرم مالی بنگاه را سنگین می‌نماید که در میان مدت موجب کاهش مجدد قیمت سهم بنگاه می‌شود225.
این بنگاه مجبور است ظرف مدت 1 سال اصل وام با سود آن را بازپرداخت نماید که این امر نیز فشار مالی زیادی را بر آن تحمیل نموده و انتظار کاهش بیش از حد قیمت سهام را تقویت می‌نماید.
در رتبه‌بندی بنگاه‌ها، امکان کاهش رتبه بنگاه افزایش یافته که این امر از سوی مشتریان، موسسات مالی، شرکای داخلی و خارجی و…. چهره نامطلوبی از بنگاه را ایجاد می‌کند.
کاهش رتبه بنگاه، فرآیند تامین مالی آتی بنگاه‌ را با مشکل مواجه ساخته و بنگاه ممکن است جهت تامین مالی آتی مجبور به پرداخت سود تسهیلات بالاتر یا وثایق سنگین‌تری باشد.
در این شرایط سهامداران، ناشران از افزایش نرخ ارز زیان می‌بینند.
ادامه این وضعیت ممکن است بنگاه را مجبور به کاهش تولید، تعدیل نیروی کار، استفاده از نهاده‌های نامرغوب ارزان‌تر، کاهش کیفیت و کمیت محصول یا افزایش قیمت محصول نماید که اثرات اقتصادی کلان این وضعیت، چشم‌انداز نامطلوبی را برای این گروه از بنگاه‌ها متصور می‌سازد.

استراتژی بنگاه B) انتشار اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام
بنگاه B در زمان شروع افزایش نرخ ارز (یا کمی قبل‌تر از آن) اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام می‌نماید. این بنگاه برای تامین مالی 1 میلیون تومان در آغاز دوره اقدام به انتشار 1000 ورقه به صورت شکل (4-3) است.

شکل (4-3) ورقه ارزی قابل تبدیل به سهام بنگاه B
همانگونه که در بخش قبلی مشاهده کردیم، با افزایش نرخ ارز قیمت سهام بنگاه B به 105 تومان بدلیل کاهش سود رسید، اما این بنگاه با انتشار اوراق قابل تبدیل ارزی موظف شد که به دارندگان اوراق سود ثابت 170 تومان سالانه بپردازد یا در صورت تمایل دارندگان اوراق ، هر ورقه آنها را به 33/8 سهم تبدیل نماید. ضرایب قیمت تبدیل نیز برای دامنه نوسانات مختلف ارزی بر روی ورقه درج شده است. حال با افزایش نرخ ارز در طول دوره، ارزش اوراق ارزی افزایش می‌یابد و تقاضا برای این اوراق افزایش یافته و بنگاه با تامین مالی از این طریق، منابع حاصله را جهت تامین هزینه بکار می‌برد. با این وجود با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش ارزش جاری اوراق، تقاضا برای این اوراق حتی ممکن است بگونه‌ای باشد که بنگاه برای افزایش تولید خود اقدام به عرضه بیشتر این اوراق بنماید. فرض نمایید در این رابطه بنگاه اقدام به عرضه 27000 ورقه می‌نماید.
در این حالت اگر دارندگان اوراق اقدام به نگهداری اوراق نمایند، بنگاه موظف به پرداخت سود ثابت دوره‌ای به صاحبان این اوراق می‌باشد. با افزایش تولید بنگاه226، این بنگاه سود خود را افزایش داده و قیمت سهام این بنگاه به بیش از زمان قبل از افزایش دلار (120تومان ) یعنی 1/149 تومان افزایش می‌یابد.
علاوه بر این بنگاه منافع دیگری را نیز در مقایسه با بنگاه رقیب خود بدست آورد که می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.
ارزش بازاری227 بنگاه معادل 1/44 میلیون تومان (1000000*(105-1/149)) افزایش یافت.
نسبت سرمایه به بدهی بنگاه در ترازنامه افزایش یافت که این امر نیز وزنه اهرم مالی بنگاه را سبک می‌نماید. این امر در میان مدت موجب افزایش مجدد قیمت سهم بنگاه می‌شود. شایان ذکر است که در ترازنامه منابع حاصل از فروش اوراق در بخش حقوق صاحبان سهام آورده می‌شود (اسپیگلر و همکاران، 2011).
سررسید اوراق این بنگاه بلندمدت بوده و بنگاه مجبور نیست در کوتاه‌مدت نسبت به پرداخت اصل سرمایه اقدام نماید.
با تغییر ساختار سرمایه-بدهی، امکان افزایش رتبه بنگاه تقویت شده که این امر از سوی مشتریان، موسسات مالی، شرکای داخلی و خارجی و…. چهره مطلوبی از بنگاه را ایجاد می‌کند و فرآیند تامین مالی آتی بنگاه‌ از موسسات مالی را تسهیل و ارزان‌تر می‌کند.
در این شرایط سهامداران (بدلیل افزایش قیمت سهم)، ناشران (به دلیل تامین مالی ارزان) و دارندگان اوراق (به دلیل افزایش قیمت ورقه)، بازار بورس (جلوگیری از افت قیمت و تداوم رونق بازار) در مقابل افزایش نرخ ارز پوشش داده می‌شوند.
تحت این شرایط، امکان کاهش تولید، تعدیل نیروی کار، استفاده از نهاده‌های نامرغوب ارزان‌تر، کاهش کیفیت و کمیت محصول یا افزایش قیمت محصول ایجاد نمی‌گردد.
با توجه به شرایط نامناسب سایر بنگاه‌های صنعت، این بنگاه با افزایش تولید سهم بازاری خود را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری خود را حفظ می‌نماید.
جدول (4-18 ) وضعیت مالی بنگاه A و B پس از اتخاذ استراتژی‌های مدیریتی ناشی از افزایش نرخ ارز را نشان می‌دهد. طبق این جدول بنگاه A (که جهت تامین مالی اقدام به اخذ وام نموده بود) پس از یکسال مواجه به زیان 770000 تومان بوده و قیمت سهم این بنگاه در بازار 92 تومان بوده و هزینه تامین مالی آن نیز 1270000 تومان می‌باشد. این در حالی است که بنگاه B (که جهت تامین مالی اقدام انتشار اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام نموده بود) پس از یکسال مواجه با سود 4910000 تومان بوده و قیمت سهم این بنگاه در بازار 149.1 تومان بوده و هزینه تامین مالی آن نیز برای سال اول 4590000 تومان می‌باشد.

جدول (4-18): وضعیت مالی بنگاه A و B پس از اتخاذ استراتژی‌های مدیریتی ناشی از افزایش نرخ ارز
مشخصات/ بنگاه
A
B

1,000,000
1,000,000
قیمت سهم
92
149.1
نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها
0.7
0.7
سهم هزینه نهاده های وارداتی از کل هزینه
0.7
0.8
سهم محصولات صادراتی


قیمت محصول
800
800
تولید سالانه
15,000
60,000
درآمد کل
12,000,000
48,000,000
نرخ دلار
1,200
1,200
تعداد نهاده وارداتی
7,500
30,000
هزینه ارزی
9,000,000
36,000,000
هزینه ریالی
2,500,000
2,500,000
هزینه اتخاذ استراتژی
*1,270,000
**4,590,000
هزینه کل
12,770,000
43,090,000
سود عملیاتی
– 770,000
4,910,000
* اصل وام با سود سالیانه، ** سود ثابت اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام
حال اگر برخی از دارندگان اوراق تمایل به تبدیل اوراق خود نمایند می‌توانند در نرخ‌های جدید مالک سهم‌های بیشتری شوند. در مثال فوق قبل از افزایش نرخ ارز دارنده ورقه می‌توانست در ازای اعطای یک ورقه معادل 8.33 سهم بدست بیاورد و قیمت تبدیل 120 تومان بود. اما در حال حاضر ارزش جاری ورقه با نرخ دلار جدید معادل 1200 تومان می‌باشد و قیمت تبدیل نیز بر حسب مشخصات روی ورقه به 132 تومان افزایش یافت (با ضریب 1/1). لذا در شرایط حاضر دارندگان اوراق می‌توانند در ازای واگذاری اوراق، معادل 09/9 سهم بدست بیاورند و از محل افزایش نرخ ارز منفعت کسب نمایند. البته سهامداران بنیادی شرکت جهت حفظ “سهم مدیریتی خود در شرکت” می‌توانند به این افراد سهام عادی بدون حق رای یا سهام ممتاز بدون حق را نیز بدهند. همچنین می‌توانند مجموعه‌ای از سهام‌های پایه (سهام عادی، سهام عادی بدون حق رای، سهام ممتاز، سهام ممتاز بدون حق رای و…) با صرف‌های تبدیل مختلف به وی پیشنهاد نمایند.
بنابراین در هنگام تبدیل اوراق، ارزش اوراق در شرایط افزایش نرخ ارز بر حسب ارزش ارزی محاسبه شده و قیمت تبدیل با ضریب منصفانه‌ای تعدیل پیدا می‌کند که منافع هر دو دارنده اوراق و ناشر را تامین نماید.
معمولاً صرف تبدیل یا هزینه تبدیل اوراق به سهام که توسط صاحب اوراق پرداخت می‌شود، در نزدیکی نرخ سود ثابت است و در حساب‌های بنگاه نیز ناشر هزینه پرداخت سود (به اوراق) را با درآمد دریافت حق تبدیل معاوضه می‌نماید. در واقع در جدول فوق هزینه سود پرداختی از حساب هزینه ریالی کاسته می‌شود و این امر موجب افزایش سود و در نتیجه افزایش قیمت سهام نیز می‌شود.
نکته پایانی نیز این که با افزایش قیمت سهام پایه در فوق، مجدداً قیمت اوراق ارزی قابل تبدیل به سهام افزایش می‌یابد که این افزایش بدلیل افزایش سهام پایه (نمودار 4-20) بوده و مجدداً منافع دارندگان این اوراق افزایش می‌یابد. فلوچارت زیر وضعیت رویه ذکر شده در فوق را نشان می‌دهد.

شکل (4-4): انتشار اوراق قابل تبدیل ارزی برای بنگاه واردکننده نهاده

سناریو 2
در شرایطی که نرخ ارز برای هر دو بنگاه فوق (که بخش عمده‌ای از نهاده‌های خود را وارد می‌نمایند) کاهش یابد، این اتفاق موجب کاهش هزینه تولید برای بنگاه‌ها شده و سود آنها افزایش و قیمت سهم آنها تقویت می‌گردد. این امر برای بنگاه B که اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام دارد تا حدودی متفاوت است.
یکی از ویژگی‌هایی که برای این اوراق پیشنهاد شده است اینکه برای این نوع بنگاه‌ها، که با کاهش نرخ ارز سود آنها افزایش می‌یابد، جزء ارزی اوراق غیر فعال می‌شود. در واقع با کاهش نرخ ارز نیازی به مدیریت ریسک نرخ ارز نیست، زیرا این اتفاق موجب افزایش سودآوری شرکت می‌شود. بنابراین با غیر فعال شدن جزء ارزی، این اوراق به صورت اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام تغییر حالت داده و در تامین مالی بنگاه مشارکت می‌نمایند. در این حالت ( افزایش قیمت سهام پایه) این اوراق نه تنها دارای سود ثابتی هستند بلکه با افزایش قیمت خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، ارزش اسمی، بازار سرمایه، انتشار سهام Next Entries پایان نامه ارشد درمورد نوسانات نرخ ارز، زنجیره مارکوف، تاثیرپذیری، مدیریت ریسک