پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی ورزشی، سازمان های ورزشی، سازمان ورزش

دانلود پایان نامه ارشد

باشگاه پرداخت می شود.
ورودیه:
هزینه ای است که برای ورود به یک دوره مسابقه ، توسط شرکت کنندگان پرداخت می شود.
اجاره بها:
هزینه ای است که برای استفاده از امکانات یک مجموعه ورزشی برای مدتی معین پرداخت می گردد.
هزینه لیگ:
هزینه حضور و شرکت تیم ها در لیگ
حق مسئولیت:
هزینه ای است که بانک مربوطه می پردازد تا مسئول همه مسابقات رشته ورزشی گردد.
هزینه ثبت نام:
هزینه ای است که یک داوطلب برای حضور در یک تمرین یا آموزش می پردازد.
امتیاز ثبت نام:
هزینه ای است که یک تیم حرفه ای به اتحادیه ورزشی می پردازد تا از خدماتی که اتحادیه ها به بازیکنان ارائه می دهند ، اطمینان حاصل نمایند.
حقوق:
هزینه ای است که یک تیم ورزشی در ازاء خدمات مربیان و بازیکنان خویش پرداخت می نماید.
کمیسیون:
هزینه امتیازی است که سازمان های ورزشی به فروشندگان خویش می پردازند.
کرایه حمل و نقل هماهنگی:
هزینه هایی است که، سازمان ورزشی برای جابجایی و یا واردات کالاهای ورزشی از مکان های دیگر می پردازد.
جایزه:
هزینه ای است که برگزارکنندگان مسابقات رشته ورزشی خاصی به بازیکنان شرکت کننده در مسابقات می پردازند.
هزینه حمایت:
هزینه ای است که یک شرکت تولیدی به یک بازیکن مشهور می پردازد تا آن بازیکن اعلام نماید که محصولات آن شرکت را حمایت می کند و یا هزینه ای که یک بانک محلی پرداخت می نماید تا به عنوان حمایت کننده رویدادهای خاص ورزشی معرفی می گردد.
هزینه حق پخش برنامه:
هزینه ای است که یک رسانه برای پخش مسابقات ورزشی می پردازد.
حق فروش:
هزینه ای است که یک مالک برای وارد کردن یک تیم به لیگ های ورزشی حرفه ای می پردازد(65).

2-2- پیشینه تحقیق
از دهه 1990، تحقیقات بازاریابی یکی از اجزای مکمل مراحل تصمیم گیری تلقی شد و به همین دلیل تعریف جامع تری از آن ارائه گردید. انجمن بازاریابی امریکا جدیدترین تعریف از تحقیقات بازاریابی را به صورت زیر ارائه کرده است: تحقیقات بازاریابی عبارت است از فعالیت هایی که ارتباطات لازم را بین مصرف کنندگان، خریداران، عامه مردم و مدیران بازاریابی، از طریق تبادل اطلاعات برقرار می کند(29).
در این قسمت ابتدا به مرور پژوهش های صورت گرفته در داخل کشور در زمینه بازاریابی ورزشی پرداخته و در مرحله بعد تحقیقات بین المللی که در زمینه بازاریابی ورزشی انجام شده است با تقسیم بندی های جزیی تر و به تفکیک در مورد هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
2-2-1- تحقیقات داخلی
2-2-1-1- تحقیقات در زمینه بازاریابی ورزشی
1-“تعامل بازاريابي و مديريت ورزشي” عنوان پژوهشي است كه اتقيا در سال 1380 به انجام رسانيد. در این پژوهش توضیح داده شده که بازاريابي يكي از اركان مهم در مديريت رويدادهاي ورزشي است و سازمان هاي موفق همواره با برنامه ريزي هاي دقيق و تعيين جايگاه مديريت و بازاريابی ورزشي، تلاشي مستمر در راه هرچه پر ثمرتر كردن فعاليتهاي ورزشي دارند و مديريت و بازاريابي ورزشي عضو لاينفك سازمانهاي ورزشي است. با توجه به شرايط جامعه، متوسط سطح درآمد مردم ايران، همه اقشار امكان بهره گيري از امكانات و لوازم ورزشي به ويژه محصولات مراكز خصوصي را ندارند، لذا به دولت پيشنهاد شده است تا ضمن ترغيب و حمايت از توليد كنندگان وسايل ورزشي جهت ارايه محصولات با كيفيت در حد استاندارهاي جهاني، همچنين حمايت از صاحبان مجموعه هاي ورزشي جهت ارايه خدمات ورزشي به عموم مردم، يارانه ايي را اختصاص دهند تا محصولات و خدمات با قيمت مناسبي در دسترسي عموم قرار گيرند و اقشار بيشتري از جامعه را تحت پوشش قرار دهند(1).
2- “الگوهاي جديد بازاريابي در ورزش” عنوان مقاله ای است که احسانی در سال 1383 ارائه کرده است. در این مقاله درباره نقش مدیر در سازمان های ورزشی و ویژگی های مدیر موفق و مؤلفه های بازاریابی مباحثی عنوان شده است که از آن جمله می توان به مطالب زیر اشاره کرد:
مديران بايد داراي دانش عميق و حد وسيعي از شايستگي‌هاي ويژه باشند اين شايستگي‌ها شامل: تجارت، ارتقاء، افزايش سرمايه و روابط عمومي است. براي موفقيت در برنامه‎هاي ورزشي نياز به حمايت مالي صحيح وجود دارد. تورم، شهرت و محبوبيت ورزش‌ها و افزايش در تعداد شركتكنندگان (منظورتماشاچي و شركت كنندگان واقعي است)، سه دليل مهم براي رقابت مالي است. بازاريابي در مديريت هر گونه سازمان ورزشي از وظايف مهم مي‎باشد. يكي از اجزاي بازاريابي حساس بودن نسبت به نيازهاي شركت كنندگان يا مشتريان است. مؤلفه‎هاي بازاريابي شامل:
– فرآورده (خدمات، تأسيسات و ارائه‌ي خدمات بر اساس نيازهاي بازار).
– مكان (پژوهش بازار دسترس‎پذيري و آمادگي خدمات را مشخص مي‎سازد).
-بها ( قابل پذيرش بودن خدمات بر موفقيت برنامه تأثير مي‎گذارد).
– ترويج (اين بخش بر ترويج تأكيد دارد. زيرا رشد سريع بازار به بهترين وجه در برنامه‎هاي ورزشي ملاحظه مي‎شود).
– همكاري ميان مؤسسه، خدمات و مشتري، مي‎باشد و كاركنان فرآهم آورنده‌ي خدمات مشتريان نيز بايستي مورد توجه قرار گيرند، تاعلاقه و تمايل واقعي براي خدمت كردن در آنها به وجود آيد(2).
3- “در رابطه با نقش بازاريابي در تحول ورزش ايران” عنوان مقاله ای است که روستا در سال 1383 ارائه کرده است. در این مقاله به اهمیت نقش بازاریابی ورزشی در تحولات ورزشی پرداخته شده است و نیز مدلی برای بازاریابی کشور ارائه شده است.
«اساس» عنوان مدلي براي بازاريابي ورزش كشور است كه توسط نگارنده، در اين مقاله پيشنهاد مي‎شود و حاصل چهار گام و عامل اساسي براي پياده سازي بازاريابي ورزشي حرفه‎اي است كه عبارتند از :
– انتخاب استراتژي بازاريابي ورزش ايران براي حضور فعال در بازار داخلي و جهاني.
– سازماندهي و ساختار بازاريابي و فروش ورزش ايران .
– اجراي اركان سه گانه‌ي بازاريابي (شامل: بازارشناسي، بازارسازي و بازارداري). و
– ساز و كارها و سيستم‌هاي بهبود و پيشرفت نظام بازار و بازاريابي ورزش.
« اساس » كه حاصل پيوند حرف اول چهار گام و عامل فوق مي‎باشد، عنوان مناسبي براي بازاريابي ورزشي كشور است زيرا چنانچه زيرساخت، بنيان و اساس بازاريابي ورزش مطالعه شده، علمي، محكم و است
وار باشد. اثربخشي، ثمربخشي و پايداري آن نيز بهتر و بيشتر خواهد بود(17).
4- “بازاريابي در اسكواش” قاسمی در سال 1383 بازاريابي در فدراسيون‌هاي ورزشي ايران و به طور اختصاصی بازاریابی در فدراسیون اسکواش را مورد مطالعه قرار داد. قاسمی ضرورت مطالعه در فدراسیون اسکواش را به صورت زیر بیان می کند:
فدراسيون اسكواش در زمره‌ي فدراسيون‌هايي است كه در سياست‌گذاري‌هاي اخير سازمان تربيت‌بدني، بايد به سوي درآمدزائي و خودكفائي در تأمين منابع مالي پيش رود. بازاريابي ورزش براي ترويج محصولات و خدمات فدراسيون، و بازاريابي از طريق ورزش براي بهره‌گيري از اسكواش به عنوان ابزار فروش محصولات و خدمات وجود دارد. هر رشته و حوزه‌ي ورزشي با توجه به بضاعت‌هاي خود رويكرد تخصصي‌تري را در حوزه بازاریابی طلب مي‌كند. اسكواش هم ويژگي‌هاي خاصي را در کاربرد علم بازاريابي در آن طلب مي‌كند. روند بازاريابي معمولاً چهار بخش دارد كه عبارتند از :
1-محصول 2-قيمت 3-ترفيع 4-توزيع
شناخت محصول و خدمات قابل عرضه‌ي فدراسيون براي متقاضيان مهمترين و اساسي‌ترين گام در استفاده‌ي عملي از بازاريابي علمي است. برخي از اين محصولات شناسايي شده عبارتند از: مسابقات، آموزش، امور فرهنگي، امور پژوهش‌ها، امور اردوهاي تيمي ملي و … در گام دوم، قيمت‌گذاري بر محصولات و خدمات با ملاحظات علمي و اختصاصي است كه مي‌تواند توفيق لازم در بازاريابي را قابل حصول نمايد در سومين گام، با ترفيع يا ارائه‌ي اطلاعات درباره‌ي محصولات و خدمات، آگاهي‌هاي لازم براي مشتريان و متقاضيان را فراهم مي‌كنيم. تبليغ، روابط عمومي و حتي فروش‌هاي شخصي راه‌هايي براي گرفتن نتيجه در اين گام هستند.
گام چهارم، توزيع يا كانال‌هاي توزيع است. در اين گام محصول در محل مورد نظر مشتري ارائه مي‌شود. هر مقدار فدراسيون چگونگي توزيع محصولات و خدمات خود و انواع كانال‌هاي توزيع يا ارائه‌ي آنها را با ملاحظات علمي و دقيق‌تر مشخص نمايد، متقاضيان بيشتر و رضايت مشتري خواهد داشت. بازنگري درعملكرد فدراسيون اسكواش در بحث بازاريابي و اقدامات در حال اجرا نشان مي‌دهد، كه اين كار به روش سنتي صورت مي‌گيرد. بازاريابي ورزشي به روش سنتي، تنها بر مبادله بين خريدار و فروشنده تأكيد و تمركز دارد. مهمترين نقاط ضعف اين روش فقدان نيروي متخصص، فقدان پشتوانه‌هاي تحقيقي و تأكيد تنها بر مبادله بين خريدار و فروشنده است. لذا مقاله مي‌تواند زمينه‌ي توجه و اقدام به بازاريابي ورزشي با رويكرد نوين‌تر و علمي‌تر را در فدراسيون اسكواش فراهم نمايد(24).
5- عليپور (1383)، نگرش استراتژيك به پديده‌ي حمايت مالي. دريك رويكرد سنتي، پديده‌ي حمايت مالي، به عنوان يكي از ابزارهاي تبليغاتي در تركيب آميزه بازاريابي (Marketing Mix) قرار مي‎گيرد. شناخت سيستماتيك مساعدت‎هاي حمايت مالي و فرآيند بازاريابي استراتژيك با تأكيد بر خواص منحصر به فرد ورزش، مي‌تواند دستآوردهاي قابل توجهي براي شركت‎هاي ايراني فعال در اين مقوله فراهم آورد. و همينطور به مثابه موتور محركه‌ي صنعت ورزش در سازمان‌هاي ورزشي عمل نمايد و به عنوان محور توسعه‌ي ورزش حرفه‎اي مورد توجه قرار گيرد. متأسفانه در محيط تجاري- صنعتي كشور ايران با پديده‌ي حمايت مالي نه تنها به عنوان يك پارادايم ايجادكننده‌ي فرصت برخورد نشده است، بلكه توانايي‎هاي بالقوه آن به دليل فقدان نگرش علمي و نداشتن تجربه عملي و سيستماتيك در مديران و ساختارهاي محيطي ناقص و عوامل زمينه‎اي نارسا، به هرز رفته است. هدف از مطرح نمودن اين بحث شناخت پديده‌ي حمايت مالي با كاركردهاي چندگانه‌ي ايجادكنند‌ه‌ي تعامل بين فرآيند بازاريابي استراتژيك در محيط تجاري و راهكارهاي توسعه و كسب مزيت رقابتي در محيط ورزش حرفه‎اي مي‎باشد(11).
6- “بسكتبال در خدمت تجارت” عنوان مقاله ای است که تعقل در سال 1383 ارائه کرده است. امروزه در جهان، بسكتبال، يكي از ورزش‌هايي است كه جزء پربيننده‌ترين مسابقات است. در آمريكا ليگ حرفه‌اي به عنوان مطرح‌ترين پديده‌ي بسكتبال شناخته مي‌شود. زيبايي اين ورزش باعث شده كه در هر بازي هزاران نفر براي ديدن مسابقات به استاديوم‌ها بروند. بازيكنان حرفه‌اي از نسل قديم مانند «مايكل جردن» و از نسل جديد «جيمز» باعث جذب سرمايه‌هاي بسيار در اين ورزش شده‌اند. تعقل در مقاله خود به این موضوع می پردازد که چرا «جيمز» یک عامل سرمايه‌گذاري خوب است. از یک سو درآمد بالای او را از قراردادهایش با باشگاه ها و حمایت از کفش های بسکتبال، نوشابه های غیر الکلی و کارت های بازرگانی توضیح می دهد و از سوی دیگر سودآوری او را برای تیم طرف قرارداد به دلیل جذب مبالغ هنگفت از حامیان مالی شرح می دهد. تعقل به ذکر این مطلب می پردازد که فروش بليط ورودي مسابقات، يكي از روش هاي مهم كسب درآمد باشگاه ها و سازمانهاي ورزشي است. تعداد تماشاگرها به دلیل حضور «جيمز» تا 18 هزار نفر در هر بازی رسیده است كه بيشترين پيشرفتي است كه تا به حال يك تيم در سازمان بسكتبال آمريكا در 20 سال گذشته داشته است (به غير از انتقال تيم‌ها به استاديوم‌هاي جديد)، قيمت متوسط هر بليط چهل دلاراست يعني بيش از 10 ميليون دلار درآمد در یک فصل. تعقل خريد و فروش بازيكنان را يكي از روش هاي مهم كسب درآمد براي تيمهاي حرفهاي عنوان ميكند(7).
7- “وضعيت و روش بازاريابي ورزشي در ايران و چند كشور منتخب و ارايه الگوي كاربردي” عنوان مطالعه ای است که جمشيديان در سال 1385 با هدف بررسي روشهاي به كارگرفته شده بازاريابي ورزشي در ايران و مقايسه روشهاي مورد استفاده با روشهاي به كارگرفته شده در ساير كشورها(آمريكا، انگليس، ايرلند شمالي، كانادا و استراليا) انجام داد. بر این اساس و به دنبال مطالعات مقدماتی انجام شده توسط محقق 20 مورد از روش های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، مصرف کنندگان، بازاریابی ورزشی، سازمان های ورزشی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، لیگ برتر فوتبال، آمیخته بازاریابی، بازاریابی ورزشی