پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، آمیخته بازاریابی، رتبه بندی، عناصر آمیخته بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

ت خود ارتباطات وسيعي را با عرصه ها و رويدادهاي ورزشي برقرار کرده اند تا حدي که نقش ورزش در توسعه اقتصادي جوامع و ملل در قرن بيست و يکم در مقايسه با بازرگاني هاي ساير صنايع سطح جهاني به عنصر مهمي در بازار اقتصادي جهان تبديل شده است. مولين(1983) اشاره داشت که هر گونه فعاليت ورزشي آماتور و حرفه اي که موجبات افزايش ارزشي افزوده کالا و خدمات ورزشي را فراهم کند صنعت ورزش محسوب مي شود(41).
توجه به ارقام نجومی رد و بدل شده در صنعت ورزش در کلیهی زمینههای مربوط به آن اعم از بازار مسابقات، بازار باشگاه های تندرستی و سرگرمی، بازار لوازم و تجهیزات ورزشی، تبلیغات، کالاهای ورزشی و غیرورزشی، حمایتکنندههای مالی، خرید و فروش، نقل و انتقال بازیکنان و… و همچنین مشارکت صنعت توریسم و ورزش به ویژه هنگام برگزاری مسابقات بینالمللی از جمله بازیهای المپیک، مسابقات جهانی، مسابقات بین قارهای، جام جهانی فوتبال، جام ملتهای آسیا، بازیهای آسیایی و لیگ های قهرمانی کشورها، منبع بسیار پردرآمد و سودآوری است که میتواند موجب رونق اقتصادی و رشد و شکوفایی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی کشورها گردد. از طرف دیگر عدم توجه به این صنعت سودمند که هم از جنبهی مالی و هم بعد معنوی و سلامتی برای جامعه کارساز است، می تواند باعث رکود ورزش و در نتیجه خدشه دار شدن سلامت جوانان باشد چرا که بیشترین مخاطبان ورزش را نوجوانان، جوانان و قشر فعال جامعه (18 تا 42 سال) تشکیل میدهند(1).
امروزه ورزش بسکتبال از محدوده زمين و باشگاه فراتر رفته است. هر روز شاهد پيشرفت و توسعه همه جانبه اين رشته ورزشي در دنيا هستيم. برگزاري مسابقات ليگ جهاني در هر سال و همچنين تورنمت هاي مختلف اين رشته در سال، نزديك شدن سطح رقابت بين كشورهاي حاضر در اين مسابقات، پيچيدگيها و معادلات خاص حاكم بر بازار رقابتي اين گونه مسابقات ، شرايط ويژه ايي را براي كشورهاي حاضر در اين مسابقات رقم زده است.
همگامی با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه بازاریابی ورزشی و پر کردن هر چه بیشتر و سریع تر فاصله زمانی 20 ساله در زمینه تحقیقات در بازاریابی ورزشی، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور از طریق افزایش توانمندی کشور در تولید و ارائه بهینه محصولات ورزشی به بازار داخل و خارج از کشور محقق را بر آن داشت تا با توصیف عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی که ارکان و اساس بازاریابی را در هر صنعتی تشکیل داده و شامل عنصرهای محصول، مکان، ترویج، قیمت می باشد و نیز رتبه بندی مؤلفه های هر یک در بین تیم های موجود در لیگ برتر فدراسیون بسکتبال ایران، به راهکارهای مدیریتی جهت ارائه راهنمایی و کمک به ساختارمند کردن تصمیمات مدیران سازمان های ورزشی در حوزه بازاریابی بسکتبال و شناخت عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر بسکتبال کشور دست یابد.

1-3- اهدف تحقيق
الف- هدف کلی :
هدف کلی این پژوهش بررسی و رتبه بندي آمیخته بازاریابی در باشگاه های لیگ برتر بسکتبال ایران است.
ب- اهداف اختصاصی :
1- تبيين عامل محصول آميخته بازاريابي در ليگ برتر بسکتبال کشور
2- تبيين عامل مکان آميخته بازاريابي در ليگ برتر بسکتبال کشور
3- تبيين عامل ترویج آميخته بازاريابي در ليگ برتر بسکتبال کشور
4- تبيين عامل قيمت گذاري آميخته بازاريابي در ليگ برتر بسکتبال کشور
5- رتبه بندی باشگاه های لیگ برتر بسکتبال کشور بر اساس آمیخته باز اریابی (4p) به روش پرومیتی
6- رتبه بندی باشگاه های لیگ برتر بسکتبال کشور بر اساس هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی به روش پرومیتی

1- 4- سؤالات تحقيق
1- وضعيت عامل محصول آميخته بازاريابي ليگ برتر بسکتبال کشور چگونه است؟
2- وضعيت عامل مکان آميخته بازاريابي ليگ برتر بسکتبال کشور چگونه است؟
3- وضعيت عامل ترویج آميخته بازاريابي ليگ برتر بسکتبال کشور چگونه است؟
4- وضعيت عامل قيمت گذاري آميخته بازاريابي ليگ برتر بسکتبال کشور چگونه است؟
5- رتبه بندی باشگاه های لیگ برتر بسکتبال کشور بر اساس آمیخته باز اریابی (4p) به روش پرومیتی چیست؟
6- رتبه بندی باشگاه های لیگ برتر بسکتبال کشور بر اساس هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی به روش پرومیتی چیست؟

1- 5- محدوده هاي تحقيق
محدوده هایی که در این تحقیق توسط محقق اعمال شده است شامل:
1- محدوده مکانی: این تحقیق در حوزه مدیران باشگاه ها و مسئولین بازاریابی و سرپرستان تیم های حاضر در لیگ برتر و اعضای هیأت رئیسه و صاحبنظران مدیریت و بازاریابی و مدیریت ورزشی انجام شده است.
2- محدوده زمانی: دوره زمانی این تحقیق مربوط به لیگ برتر بسکتبال سال 90-89 بوده است.
3- تعداد عناصر آمیخته بازاریابی: این تحقیق از نظر موضوعی محدود به چهار عنصر آمیخته بازاریابی و شاخص های هر یک در لیگ برتر بسکتبال کشور می باشد.

1- 9- تعريف وا‍ ژه ها و اصطلاحات تحقيق
صنعت ورزش:
صنعت ورزش بازاري است كه در آن محصولات ورزشي به خريدارن آن كه خواهان خدمات ورزشي، سلامت و تندرستي، تفريحات سالم يا اوقات فراغت مرتبط با ورزش مي باشند عرضه گشته و ممكن است شامل فعاليتها، كالاها، خدمات، افراد، اماكن يا عقايد باشند(60).
بازاريابي:
بازاريابي عبارتست از مجموعه فعاليتهاي انساني، اقتصادي هدايت شده در جهت ارضاي نيازها و خواسته هاي افراد جامعه از طريق فرايند مبادلات(18).
بازاريابي ورزشي:
بازاریابی ورزشی شامل به کارگیری ویژه اصول و فرآیندهای بازاریابی محصولات ورزشی و غیر ورزشی مرتبط با ورزش است(5).
مديريت ورزشي:
از نظر دوسنسي، كلي، بلانتن و باتيل(1990) عبارتست از هر نوع تركيبي از مهارتهاي مرتبط با برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت، كنترل، بودجه بندي، راهنمايي و ارزشيابي در بافت يا اداره اي كه فرآورده يا خدمات اوليه آن مرتبط با ورزش يا فعاليت جسمي است.
آميخته بازاريابي:
آميخته بازاريابي، تركيبی استراتژيک از محصول، قيمت، مكان و ترويج مي باشد. معمولا اين عناصر را p4 مي نامند. تصميمات و استراتژي هاي هر يك از آنها براي بازارياب بسيار مهم است(63).
محصول5:
تركيبي از كالاها و خدماتي است كه شركت به بازار مورد نظر ارائه مي كند(30).
مكان6:
گاهي کانال های توزيع نيز ناميده مي شود، شامل فعاليتهايي است كه شركت انجام مي دهد تا محصول در دسترس مصرف كنندگان مورد نظر قرار دهد(49).
ترويج و گسترش7:
فعاليتهايي است كه شركت انجام مي دهد تا بتواند در مورد ارزش محصول اطلاعات خوبي به خريدار بدهد و مشتريان را تشويق كند كه محصول را بخرند(16).
قيمت8:
مقدار پولي است كه مشتري بايد براي يك محصول بپردازد(32).

مقدمه
در بخش نخست فصل دوم، و با استفاده از مبانی نظری تحقیق مبتنی بر مطالب عمومی بازاریابی و مدیریت بازار در کتاب های مرتبط با مدیریت استراتژیک بازاریابی ورزشی و بازاریابی رویدادهای ورزشی به تبیین بازاریابی به مفهوم عام، و بازاریابی رویدادهای ورزشی به معنای خاص پرداخته شده است.
در بخش دوم این فصل به ارائه تحقیقات محققان سراسر جهان که در مجلات معتبر این رشته به چاپ رسیده اند، بررسی پایان نامه ها و همچنین طرح های پژوهشی صورت گرفته، پرداخته شده است.

2- 1- مبانی نظری تحقیق
2- 1 – 1- تاریخچه بازاریابی
مهم ترین اقدام در آغاز مطالعه بازاریابی به صورت علمی و پژوهشی با نمونه برداری و آمارگیری از مؤسسات انتفاعی، بازرگانی در سال 1929 در ایالت متحده امریکا آغاز گردید. در این آمارگیری مؤسسات بازرگانی و اقتصادی از جنبه های متفاوتی نظیر نوع مالکیت ، محل جغرافیایی ، نوع فعالیت مؤسسه ، و روش های عملیات اجرایی مورد شناسایی و طبقه بندی قرار گرفتند.
توسعه تولیدات و پیشرفت تکنولوژی به قدری سریع بود که در نیمه دوم قرم بیستم (سال 1950) قدرت توانایی و استفاده از ابزارآلات و ماشین آلات یک کارگر امریکایی 5/2 برابر یک کارگر اروپایی تخمین زده شده است. در این دوران بود که ابزارآلات جدید ، روش های تولیدی جدید و پژوهش های بازار پیشرفت نموده و توسعه چشمگیری را برای کشورهای صنعتی آن دوران خصوصاً ایالات متحده به دنبال داشت. در این دوران بازاریابی به دوره جدیدی از فعالیت خود گام نهاد ، تا جایی که گروهی از دانشمندان این دوران را عهد بازاریابی نامیده اند. این پیشرفت سریع موجب گردید که بازاریابی به درستی عملی در حال تکوین و تکامل تلقی شود(21).
پایان گرفتن جنگ سرد در دهه 1990 به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه ای برای ایجاد زیر ساختهای مناسب اقتصادی انجامید. در این دوران اروپای غربی به ایجاد بازاری مشترک با 324 میلیون مصرف کننده روی آورد و اروپای شرقی به صورت بازاری آماده برای محصولات غربی درآمد. از سوی دیگر بدهیهای خارجی اقتصاد بسیاری از کشورها را فلج کرده است. این گونه کشورها، به رغم نیازمندیهای فراوان، با مشکل نبود قدرت خرید رو برو شده اند. از این رو کشورهای پیشرفته برای کسب بازار در اروپا، امریکا و خاور دور، با یکدیگر به رقابت پرداختند. این دگرگونی سبب شد که شرکتها رقیبان خود و تحولات بازار را در گستره جهانی جدی بگیرند، هزینه ها را کنترل کنند و به تحولات تکنولوژیک، نوع مواد مصرفی، ابزارهای مورد استفاده و روش های مدیریت توجه بیشتری نشان دهند. در این زمان، استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفت. بررسي ها نشان داده اند كه ناموفق بودن سازمانها در بهره گيري از فنون بازاريابي نشأت گرفته است. اين شركتها تحولات بازار و تغييرات الگوي مصرف مشتريان را ناديده گرفته و به جاي روي آوردن به بازاريابي پيشرفته، به فروش مي پرداختند و كسب سود بيشتر را بر رضايت مشتري ترجيح مي دادند. اما موفقیت های چشم گیر شرکت تری ام9 و مک دونالدز10 در آغاز دهه 1980 که از توجه دقیق آن ها به نیاز مشتریان، بازار و انگیزه کارکنان در راستای افزودن به کیفیت محصولاتشان سرچشمه می گرفت، سبب شد تا تدوین استراتژی کارای بازاریابی در اولویت قرار گیرد. پژوهش در این زمینه نشان داده است که گروه کثیری از مدیران ارشد شرکت های بزرگ امریکایی، تدوین استراتژی بازاریابی و اجرای درست آن را در اولویت برنامه ریزی ها و فعالیت های خود قرار داده اند و کوشش های گسترده ای را در راستای کنترل هزینه ها و بهبود و توسعه منابع انسانی به انجام رسانده اند. از دیگر یافته های پژوهش یاد شده این است که تقاضا برای جلب همکاری مدیران ارشد در مشاغل مهم که پیشینه تحصیلی و تجربی کارآمدی در زمینه بازاریابی داشته باشند، در مقایسه با گذشته 52 درصد افزایش داشته است.(18)
اكنون بازار كشورهاي جهان با ورود محصولاتي با برند و نامهاي گوناگون و متعدد چهره ديگري يافته است كه خود اين نگرش جامع به بازار را بسيار ضروري ساخته است. اكنون كه بازاريابي مورد توجه روزافزون سازمانها و نهادهاي خصوصي و دولتي قرار گرفته است و از مرحله اوليه توزيع و فروش به فلسفه پيچيده ايي براي ارتباط پوياي سازمانها با بازارهايشان تبديل شده است. سازمانهاي بزرگ و كوچك رفته رفته از تفاوت بين فروش و بازاريابي آگاه شده اند و در مرحله سازماندهي بازاريابي خود هستند(30).
دانش بازاریابی در ایران سابقه ای طولانی ندارد. گرچه در چهل سال اخیر به ویژه همزمان با برنامه های چهارم و پنجم عمرانی در سال های پیش از انقلاب اسلامی ، مطالعات بازاریابی مرسوم بوده ولی به لحاظ تابعیت اقتصادی کشور ، جهت گیری های وارداتی در اقتصاد ملی ، تک محصولی بودن اقتصاد ، بالاخره اتکا به دلارهای نفتی ، این مطالعات عموما ناظر به توزیع بوده و به تولید توجهی نداشته است. از جانب دیگر در فاصله سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1368 نیز به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و مشکلات تولید و محدودیت عرضه ، بازاریابی مورد توجه نبوده و آهسته آهسته از اواسط دهه هفتاد ، توجه دولت مردان ، صاحبان صنایع و کارآفرینان اقتصادی به بازاریابی جلب شده است(6).
در شرایط کنونی رهایی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی ورزشی، آمیخته بازاریابی، کشورهای پیشرفته Next Entries پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی، بازاریابی ورزشی، مصرف کنندگان، آمیخته بازاریابی