پایان نامه ارشد درمورد ارزیابی عملکرد، زمان پیامبر

دانلود پایان نامه ارشد

.2.3.2.2.4.2.22. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی محتوایی: نگارش قرآن بر روی سنگ ها و … در زمان پیامبر 9
مؤلف معتقد است که نگارش قرآن بر روی سنگ‌ها و … در زمان خود پیامبر 9 انجام گرفته است68؛ و به این موضوع که قرآن بر روی کاغذ نوشته شد، اشاره‌ای نکرده است، فقط ضمن توضیح واژه قراطیس می‌گوید جمع قرطاس به معنای کاغذ است که در آن زمان در هند ساخته می‌شد و چون حجاز مرکز تجارت کاغذ بود و از آنجا به شام و… می‌رفت، مسلمانان نیز با آن آشنا بودند و گاهی از آن برای نوشتن استفاده می‌کردند»69

.2.3.2.2.4.2.23. جدول حفظ و نگه‌داری و عملکرد محمدی در بررسی محتوایی

عصر بعد از پیامبر 9

عصر پیامبر 9
حفظ و نگه داری
نگارش
حافظه

نگارش

حافظه

نگارش قرآن به طور کامل و صحیح
استفاده از ابزارهای دیگر نگارش
نگارش بر روی کاغذ
توسط علی 7و دیگر کاتبان
دیگران

پیامبر9

+

+

+

+
محمدی

.4.2.2.4.2.2ارزیابی عملکرد محمدی در موضوع اصلی چهارم: سازماندهی70
1. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
2. نقد و بررسی محتوایی عملکرد محمدی در عرضه مباحث

1.4.2.2.4.2.2. نقد و بررسی شکلی عملکرد محمدی در عرضه مباحث
1. عملکرد نامطلوب مؤلف در بررسی شکلی: پراکندگی مباحث سازماندهی
2. جدول سازماندهی و عملکرد مؤلف در بررسی شکلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد نزول قرآن، آیات و روایات، قرآن کریم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام