پایان نامه ارشد درمورد ارتباط جمعی، امیرتیمور، عوامل اجتماعی، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

کلاسداری و…، تجربه هایی مشاهده می شود؛ اما آشنایان به قالب های هنر تبلیغ، بخوبی می دانند که هم در روش های تجربه شده از سوی حوزه، قالب ها و فرم ها و تکنیک های هنری نو وجود دارد و هم ده ها روش تجربه ناشده وجود دارد که در ارزش و بازدهی، جایگاه و منزلتی مشابه دارد.
دستگاه تبلیغی حوزه، باید ارزش هنر را با تمام وجود حس کند؛ این نکته را دریابد که زیبایی و جاذبه ارائه، بازدهی تبلیغ را با ضریب غیر قابل پیش بینی بالا می برد و دقت و فرصت گذاری مبلغان را در شعاعی وسیع، نتیجه بخش می کند.
استفاده ی از هنر، بایستی به حداکثر برسد. منظور، استفاده از هنرمندان موجود است. استعدادها و مایه های هنری، در طلبه ها هست و در غیر طلبه ها هم هست.کار هنر در باب تبلیغات، چیز بی بدیلی است؛ یعنی هیچ چیز، جای هنر را در تبلیغات نمی گیرد. اصلاً این، چیزی است که در دنیا ثابت شده است و امروز از آن استفاده می شود. یک کلمه حرف “این کار را بکن، این کار را نکن” را با یک شیوه ی هنری می گویند که آن کلمه ی «بکن» ، در اعماق وجود شنونده جا بیفتد و فکر کند که باید انجام بدهد. امروز، تبلیغات با هنر همراه است؛ پس، ما بایستی این تبلیغات را با هنر همراه کنیم.
دستگاه تبلیغی مسیحیت، این تجربه را آزموده و می آزماید. با استفاده از رشته های گوناگون هنری (رمان، فیلمنامه، تئاتر، فیلم، نقاشی، موسیقی و..). و با بهره وری از قالب های متفاوت در هر رشته، در تبلیغ مؤثر و غیر مستقیم باورهای مسیحی، تلاش می ورزد. مسیحیت، در پرتو دریافت اهمیت هنر و ارتباط نسبتاً موفق با آن، امروز در سطح جهان، حضوری ملموس پیدا می کند؛ حتی در کشورهای اسلامی، خود را به مخاطبان ناشناس تحمیل می نماید و به گونهای ناخودآگاه، در آن اثرپذیری می آفریند.
البته، ارتباط «حوزه» و «هنر» ، کار یکروزه و یکساله نیست؛ زمان بر میدارد، فرصت هایی را بر میتابد و برنامه ریزی هایی را طلب می کند.
دستگاه تبلیغی حوزه، می تواند با برنامه ریزی مناسب، راههای ارتباط را بجوید؛ به حضور «هنر» در «حوزه» کمک کند؛ ذوق هنری را در حوزویان کشف نماید و زمینه های پرورش و خلاقیت هنری را در اختیار ایشان بگذارد؛ از طلاب هنرمند، حمایت مادّی و معنوی کند؛ برای کارشان، ارزش قائل شود؛ قالب ها و گونه های مختلف هنری را ابزار تبلیغ دین بشمارد و در نظام تبلیغی، روش های استفاده از آن را پیش بینی کند.(احمدی،نوری،62،1387)

نتیجه گیری
براساس آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت، تبلیغ یک امر اجتماعی و گروهی است و همچنین فرآیند اثرگذاری آن هم به صورت نظام مند و سازمانی است؛ از این رو برای انجام یک تبلیغ موفّق، باید تمام جوانب را سنجید و به صورت سازمانی عمل کرد.
در فرآیند تبلیغ، مبلّغ به سبب اثربخشی بیشتر موضوع، مورد تبلیغ به نگرش مردم توجه می کند. نگرش، دارای سه عنصر شناخت، عاطفه و رفتار است که در جریان متقاعدسازی، تغییرات درعناصر نگرش به وجود می آید. این می تواند شاخص خوبی برای ارزیابی تلاش های مبلّغان باشد تا مشخص شود آنان تا چه حد بر رفتار جامعه تبلیغی، مؤثر واقع شده اند.
تبلیغ در جوامع اسلامی برای پرورش و تربیت دینی مطرح می شود؛ ولی اگر این امر مقدّس به خوبی انجام نگیرد، نتایج عکس را خواهد داشت. با اینکه منابع اصلی مورد استفاده، قرآن و احادیث است؛ ولی چرا از تبلیغ دینی، گاهی نتایج مطلوب حاصل نمی شود؟ اصولاً هر محتوای خوب و زیبا باید در یک قالب زیبا هم قرار بگیرد.
دین، محتوای زیبایی دارد؛ ولی این محتوای زیبا، باید با روش های مناسب و اثرگذار متناسب با زمان، به مخاطب ارائه شود. در اینجاست که شخصیت مبلّغ وشیوه های تبلیغی اش، اهمیت پیدا می کند و آنچه اهمیت بیشتری دارد، عملکرد خود مبلّغ است.
بدون شک، بی توجهی به شرایط تبلیغ مثل منطقه مورد تبلیغ، گستردگی مخاطبان، ابزارهای سنّتی و مدرن، می تواند آسیب جدی به دین وارد نماید که در برخی موارد قابل جبران نیست.
براساس نگاه نظام مند به تبلیغ، باید از هنر و روان شناسی اجتماعی، یاری گرفت و از آنها در امر سازماندهی و حتی اجرا، مدد جست. استفاده از فناوری روز، امری است که نباید از آن چشم پوشی کرد.

4-1-2-2-هنر، قالبی برای اندیشه
ما در غنای فرهنگ ناب شیعه، شک نداریم و با آگاهی از وظایف روحانیت، حال سوال اینجاست که برای این محتوای غنی و عمیق، چه قالبی باید انتخاب شود تا نزدیک ترین راه را پیموده باشیم و بتوانیم آن مفاهیم را موثرتر، به مخاطب منتقل کنیم.
بهترین جواب را شاید بتوان در کلام مقام معظم رهبری جستجو کرد که می فرمایند: هنر دقیق ترین و رساترین وسیله انعکاس اندیشه ها و آرمان های شریف می باشد(خامنه ای،13،1379) و هر ایده، اندیشه و انقلابی که در قالب هنر نگنجد، ماندنی نخواهد بود.(خامنه ای،15،1379)
یک نمود هنری جایگاه تلاقی روحی بزرگ ـ که دارای یک نبوغ هنری است ـ با دیگر ارواح انسان ها است که این تلاقی هم باید برای روح بزرگ هنرمند مفید باشد هم برای روح تماشاگر.
فائده هنر برای روح هنرمند این است که با علم به این که انسان هایی به اثر هنری او خواهند نگریست و رشد و کمال یا سقوط آن انسان ها، در خود هنرمند نیز اثر خواهد کرد. همه استعدادهای مغزی و اعماق و سطوح روح خود را به کار می اندازد تا تأثر و انگیزه تحوّل به رشد و کمال را به آن انسان ها ـ که خود جزئی از آن هاست ـ بدهد.
فائده هنر برای انسان های تماشاگر، در صورتی که از اعماق روح هنرمند توصیف شده برآید، فایده آب حیات برای حیات خواهد بود. (خامنهای،11،1378)

1-4-1-2-2-تعریف هنر
هنر عبارت است از کیفیت بیان و ادای یک مطلب به شکلی زیبا و ظریف و توأم با ذوق. این را ما هنر می گوییم که شامل سخن گفتن، شعر گفتن، داستان نوشتن، نویسندگی های هنرمندانه و انواع و اقسام شاخه های گوناگون هنر می شود، در هنر اصل این است که: هنرمند یک پیام، مقصود و مضمونی در ذهن داشته باشد و بخواهد آن را به مخاطب خودش تعلیم بدهد و به ذهن ها و دل ها برساند و در آن رسوخ بدهد و این کار را با ظرافت و زیبایی به صورت جاذبه دار انجام دهد. (خامنه ای،12،1379)
2-4-1-2-2-کارایی هنر
می دانید هنر این خصوصیت را دارد که به خاطر ملایمت با طبع آدمی، بی شک در طبع او اثر می کند. هر هنری در طبع آدمی اثر می گذارد. اگر چه آن کسی که مورد اثر قرار گرفته، نتواند آن هنر را تحلیل کند. هنر اثر خود را می گذارد؛ یعنی، دل را منقلب می کند و … اثری در روح باقی می گذارد. هرچه مایه هنری کمتر باشد، اثر هم کمتر می شود. (خامنه ای،12،1379)
از سوی دیگر اعمال انسان ها هر کدام رنگ جغرافیایی خاصی خورده است و محدود به مکانی خاص می شود. به طوری که برای سایر اماکن و مناطق ناشناخته و غیرمأنوس است ولی هنر آشنا به همه ی مرزها و مناطق است و مرز نمی شناسد. نمونه این سخن، ترجمه سخنان حافظ شیرین سخن و امثال او به چندین زبان زنده دنیاست.
توان سومین هنر آن است که تنها گوش را نمی نوازد و بلکه هوش را بر می انگیزد و عواطف، احساسات و عقل و وجدان را تحت سیطره ی خود قرار می دهد… این سه توان هنر (گذر از زمان، مکان و ظاهر) باید در خدمت تعهد، ایمان و ارزش های اسلامی قرار گیرد. به عبارت دیگر، معارف الهی را باید بر مرکب هنر نشاند تا در تمامی مرزها و همه ی زمان ها و عمق جان ها نفوذ کند و سیطره و سلطه خویش بگستراند. (خامنه ای،90،1378)
3-4-1-2-2-هنر و تبلیغ
با توجّه به آنچه در موضوع «هنر» گذشت، برای رسیدن به «تبلیغ مؤثر» ضرورت استفاده از این عنصر مهم، در قالب های تبلیغی کاملاً روشن است. بنابراین در سنگر تبلیغ علاوه بر داشتن محتوای ناب، کسب مهارت نسبت به قالب های هنری، بسیار مهم است و باید برای آموزش مهارت های تبلیغی برنامه ریزی کرد.
کار هنر با محتوا پایان نمی یابد، قالب نیز ارزش بسیار دارد. ظرف نازیبا، مظروف زیبا را، زشت جلوه می دهد. برای ساختن ظرف زیبا در عرصه هنر تنها استعداد کافی نیست، آموزش هم ضرورت دارد. هنرمندانی که قدرت آموزش اصول هنری را در خود می بینند، باید به یاری جوانان بشتابند. (خامنه ای،19،1380)

5-1-2-2-رسانه
1-5-1-2-2-تعریف:
رسانه یا Medium در لغـت به معنـاي وسيله رسـاندن يا وسيـله ارتبـاط جمعـي است. (دادگران،30،1383)
2-5-1-2-2-چیستی رسانه
ارتباط نه تنها یکی از عناصر مهم و اساسی زندگی گروهی انسان است، بلکه سنگ بنای جامعه و هسته اصلی تشکیل ساختمان اجتماعی است؛ چه اینکه بدون ارتباط، هرگز فرهنگ پدیدار نمی گشت و بدون فرهنگ، جامعه لباس وجود بر تن نمی کرد. از این رو، در نظام های اجتماعی کوچک و بزرگ همانند خانواده، اجتماعات روستایی، شهری، کشوری و بین المللی، ارتباط در انتقال دانش ها و مهارت ها و نگرش و باورها و ارزش ها، نقش برجسته داشته است و می تواند به شکل گیری و تغییر شناخت ها، عقاید، ارزش ها و رفتار انسان منجر گردد. به همین دلیل، ارتباط به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تغییرات اجتماعی و سیاسی مطرح است. (امیرتیموری،10،1377) روشن است که ارتباط، خود به خود صورت نمی گیرد، بلکه نیاز به ابزار است. رسانه را ابزار ارتباط دانسته اند و در تعریف آن چنین گفته اند: «رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود (پیام) را به گیرنده منتقل می کند. به عبارت دیگر، رسانه، وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده است. کتاب، روزنامه، مجلّه، عکس، فیلم، نوار صوتی و تصویری، رادیو، تلویزیون، ماهواره و… نمونه هایی از رسانه هستند.» (امیرتیموری،16،1377)
البته ارتباط گاهی کلامی است که در آن پیام ها در قالب رمزهای کلامی به صورت شفاهی و یا به شکل نوشتاری منتقل می گردد و گاه ارتباط غیرکلامی است که در قالب رمزهای غیرکلامی مثل طرّاحی، نقاشی و موسیقی منتقل می گردد.
ارتباط به لحاظ تعداد افراد درگیر نیز انواعی دارد که در این نوشتار، نوع ارتباط جمعی آن مورد نظر است. «ارتباط جمعی» نوعی ارتباط است که در آن افراد زیادی ناآشنا، غیرمشخص و نامتجانس، که به آسانی قابل شمارش نیستند، مشارکت دارند. سخنرانی در مجامع عمومی و یا ارسال پیام از طریق برنامه های رادیویی، تلویزیونی و نشریات از این جمله است. (امیرتیموری،14،1377)

3-5-1-2-2-رسانه های همگانی
یکی از مؤثرترین عوامل اجتماعی، در شکل دهی رفتارها در جامعه امروزی، رسانه های همگانی (ارتباط جمعی) است. جامعه شناسان بر این باورند که رفتار آدمی از طریق متغیّرهای زیادی شکل می گیرد. خانواده، آموزش و پرورش، گروه همسالان و… از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر رفتارند، اما رسانه به جهت گستردگی و تنوع از نقش بسیار بالایی برخوردار است.
رسانه های همگانی(Mass media) عبارت اند از تمام ابزارهای غیر شخصی ارتباط که بدان وسیله، پیام های دیداری و شنیداری، مستقیماً به مخاطبان انتقال می یابند. (گولد،1376، 436)
رسانه در فرهنگ جامعه، نقش غالب را بازی می کند و این بازی را نه فقط با بازتاب دادن فرهنگ بلکه با شرکت در فرهنگ سازی نیز به اجرا می گذارد. آنها از یک سو جزو فرایندهایی هستند که فرهنگ از آنها بیرون می آید و ساخته می شود و از سوی دیگر، در صحنه هایی بازی می کنند که حیات اجتماعی و فرهنگی در آن جریان دارد. رسانه ها در ساختاربندی مسائل برای عموم هوشیار، نقش اصلی را به عهده دارند.(لازار،1389، 86)
رسانه ها با تحولاتی که در جنبه های مختلف از بُعد فنآوری تجهیزاتی و حجم و روش داشته اند به عنوان حاملان و منتقلکنندگان پیام میتوانند در ساخت فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی موثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی عقیدتی و فرهنگی امکان حضور را در همه نقاط جغرافیایی پیدا کرده اند. این بحث مورد قبول و پذیرش همه دست اندرکاران امر فرهنگ است.

4-5-1-2-2-جایگاه رسانهها در عصر حاضر
امروز نقش و جایگاه رسانه ها در حدّی است که نمی توان زندگی را بی حضور آنها قابل تصوّر دانست. رسانه ها فقط وسیله سرگرمی نیستند؛ بلکه در بسیاری از جنبه های فعّالیت اجتماعی و فردی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد قابلیت اعتماد، مهندسی فرهنگی، ارزش های اجتماعی، طبقه اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد ارتباط جمعی، افکار عمومی، روزنامه نگاری، تعالیم اسلام