پایان نامه ارشد درمورد آموزش کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

9
هواپيماي ترابري C-208B
7 فروند
جهت استفاده نيروهاي ويژه ارتش
10
هواپيماي ترابري BN-2 Islander
2 فروند
قابل استفاده در گشت هاي دريايي
11
هواپيماي ترابري C-17 Globemaster
6 فروند
خريداري شده در سال 2011
12
هواپيماي ترابري C-130 Hercules /L-100-30
6 فروند
بروز رساني شده
13
هواپيماي ترابري CASA C-212
4 فروند

14
هواپيماي ترابري CN-235M
7 فروند
قابل استفاده در گشت هاي دريايي
15
هواپيماي ترابري IL-76
4 فروند
اجاره اي از سال 1994
16
هواپيماي ترابري Mystère-Falcon 20
يک فروند

مجموع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي امارات در سال 2013 : 53 فروند

– هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي امارات
انواع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي امارات بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، INSS)
جدول 25 هواپيماهاي آموزشي امارات
رديف
نوع هواپيما
تعداد
توضيحات
1
هواپيماي جت آموزشي MB-326 KD/LD
8 فروند

2
هواپيماي جت آموزشي MB-339
10 فروند
مورد استفاده در تيم آکروباتيک
3
هواپيماي جت آموزشي Hawk Mk 102
18 فروند

4
هواپيماي جت آموزشي Hawk Mk 61/63
13 فروند

5
هواپيماي آموزشي PC-21
25 فروند

6
هواپيماي آموزشي Pilatus PC-7
23 فروند

7
هواپيماي آموزشي G-115T (Grob)
12 فروند

8
هواپيماي آموزشي SF-260 WD
6 فروند

مجموع هواپيماهاي آموزشي نيروي هوايي امارات در سال 2013 : 115 فروند

-بالگردهاي نيروي هوايي امارات
در ارتش امارات ، يگان بالگردي تحت نظر نيروي هوايي اين کشور بوده و شامل بالگردهاي تهاجمي و ترابري بشرح جدول ذيل مي باشد( 2014 ، INSS)
جدول 26 بالگردهاي امارات
رديف
نوع بالگرد
تعداد
توضيحات
1
بالگرد تهاجمي آپاچي AH-64A Apache
22 فروند
بروز رساني شده
2
بالگرد تهاجمي AS-550 C3
6 فروند

3
بالگرد ترابري سنگين CH-47 Chinook
12 فروند

4
بالگرد ترابري متوسط S-70 Blackhawk
26 فروند

5
بالگرد ترابري متوسط AB-205/Bell 205
6 فروند

6
بالگرد ترابري متوسط AB-212
3 فروند

7
بالگرد ترابري متوسط AB-214
4 فروند

8
بالگرد ترابري متوسط AB-412
2 فروند

9
بالگرد ترابري متوسط AW 139
8 فروند

10
بالگرد ترابري متوسط IAR-330SM Puma
25 فروند
بروز رساني شده
11
بالگرد ترابري متوسط AS-365 Dauphin
3 فروند
ترابري VIP
12
بالگرد ترابري متوسط AS-332B Super Puma
2 فروند
ترابري VIP
13
بالگرد ترابري سبک AS-350/550 B2
12 فروند

14
بالگرد ترابري سبک A-109
3 فروند

15
بالگرد ترابري سبک BO-105
6 فروند

16
بالگرد رزم دريايي Alouette 2/3
4 فروند
عمليات نجات دريايي
17
بالگرد AS-332Super Puma
5 فروند
نبرد ضد زيردريايي
18
بالگرد AS-565SB Panther
7 فروند
نبرد ضد کشتي
مجموع بالگردهاي نيروي هوايي امارات در سال 2013 : 156 فروند

2-5-4 هواپيماي بدون سرنشين امارات
امارات عربي متحده در سال 2013 ميلادي از اولين هواپيماي بدون سرنشين خود رونمايي نموده است . اين هواپيماي بدون سرنشين تحت عنوان ” Yabhon United 40 – Block 5″ ساخت شرکت آدکوم امارات است که قابيلت حمل ده فروند موشک هدايت شونده با دقت بالا و برد 60 کيلومتر را دارا مي باشد و قادر است به مدت 100 ساعت بدون سوخت گيري تا ارتفاع 30000 فوت پرواز نمايد . اين هواپيماي بدون سرنشين ساخت امارات داراي دو موتور ، شش بخش کنترل پرواز و 400 کانال ارتباطي مي باشد . اين هواپيما که حداکثر وزن آن در هنگام پرواز 2000 کيلوگرم است ، قادر به فيلم برداري و تصوير برداري از مناطق هدف و ارسال اطلاعات به مرکز کنترل مي باشد ( 2013 ، me-confidential )

2-5-5 تسليحات نيروي هوايي امارات
امارات عربي متحده طي يک دهه گذشته با استفاده از سود سرشار از فروش نفت ، نسبت به عقد قراردادهاي نظامي با کشورهاي غربي بويژه آمريکا جهت دريافت انواع تسليحات بويژه در بخش هوايي اقدام نموده و انواع موشک هاي تهاجمي و تدافعي را دريافت نموده است که بشرح ذيل توضيح مختصري در خصوص ادوات موشکي اين کشور ارائه مي گردد ( 2014 ، INSS)
– موشک هاي هوا به هوا
انواع موشک هاي هوا به هواي امارات شامل
AIM-9L/M/X Sidewinder (267), AIM-120 AMRAAM (491), R-550 Magic (108), Mica مي باشد .
– موشک هاي هوا به زمين
انواع موشک هاي هوا به زمين امارات شامل
AGM-65D/G Maverick (1,163), AGM-84 Harpoon (52), AGM-88 HARM (163), AGM-114 Hellfire (360), AS-11, AS-12, AS-15TT (56), AS-30L, AM-39 Exocet, al-Hakeem (500/2000) (1,750), Black Shaheen , WCMDs (304) مي باشد .
– بمب هاي هدايت شونده
انواع بمب هاي هدايت شونده امارات شامل
BAP-100 anti-runway, GBU-12 Paveway 2 (488), GBU-24 Paveway 3 (450), JDAMs guided bombs (700) مي باشد .
2-5-6 نيروي پدافند هوايي امارات
پدافند هوايي امارات عربي متحده جزئي از نيروي هوايي اين کشور محسوب مي گردد که وظيفه دفاع هوايي را برعهده داشته و سامانه هاي پدافند هوايي اين کشور را هماهنگ و مديريت مي نمايد . در اين قسمت انواع سامانه هاي پدافندي امارات عربي متحده مورد بررسي قرار مي گيرد .
– سامانه هاي پدافند هوايي دور برد امارات
– سامانه پدافند هوايي پاتريوت
مهمترين سامانه پدافندي امارات ، سامانه پدافند هوايي پاتريوت ( MIM-104 Patriot PAC-3 ) است که در سال 2009 ميلادي طي قراردادي به ارزش 3/3 ميليارد دلار دو سامانه پاتريوت توسط آمريکا در اين کشور مستقر گرديده است . سامانه پدافند هوايي پاتريوت يک سامانه پدافند هوايي پيشرفته مجهز به رادارها و سيستم هاي الکترونيکي قوي است که ساخت شرکت لاکهيد مارتين آمريکا مي باشد و امارات نخستين کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس بود که به اين سامانه پدافندي مجهز
گرديد (2014 ، defenseindustrydaily )
– سامانه پدافند هوايي THAAD11
امارات عربي متحده طي قراردادي به ارزش 700 ميليون دلار با شرکت لاکهيد مارتين آمريکا نسبت به خريد دو سامانه پدافند هوايي THAAD اقدام نموده است . هر سامانه پدافندي دوربرد THAAD شامل 24 موشک ،سه لانچر شليک موشک و يک مرکز کنترل و فرماندهي آتش مي باشد . امارات نسبت به خريد 96 فروند موشک سامانه پدافندي مذکور اقدام نموده و اين سامانه احتمالاً در سال 2016 ميلادي عملياتي خواهد
گرديد (2014، strategy page )
– سامانه پدافند هوايي MIM-23B (improved HAWK)
امارات عربي متحده داراي پنج آتشبار سامانه پدافند هوايي مذکور مي باشد که از دهه 1990 در اين کشور مستقر گرديده است .
– سامانه هاي پدافند هوايي ميان برد امارات
– سامانه پدافند هوايي Pantsir-S1
دوازده آتشبار سامانه پدافند هوايي مذکور در نقاط مختلف کشور امارات استقرار يافته و امارات در مجموع داراي پنجاه لانچر پرتاب موشک اين سامانه پدافندي مي باشد که از سال 2007 در اين کشور مستقر گرديده است .
– سامانه پدافند هوايي Crotale
اين سامانه پدافند هوايي از سال 1978 در امارات مستقر گرديده و داراي سه آتشبار مي باشد .
– سامانه پدافند هوايي Rapier
سامانه پدافند هوايي راپير از سال 1976 با سه آتشبار در امارات مستقر گرديده است ( 2014 – cloudfront)
– سامانه پدافند هوايي Skyguard AD
امارات داراي هفت سامانه پدافندي اسکاي گارد مي باشد .

2-5-7 حضور زنان در نيروي هوايي امارات
امارات عربي متحده تنها کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس محسوب مي گردد که مجوز حضور زنان در نيروي هوايي بعنوان خلبان هواپيماي جنگده را صادر نموده و در حال حاضر داراي سه خلبان جنگنده زن در کادر پروازي خود مي باشد .
2-6 نيروي دريايي امارات عربي متحده
علي رغم قرار گرفتن کشور امارات در نوار ساحلي خليج فارس ، نيروي دريايي اين کشور يک نيروي محدود با حدود 2500 پرسنل مي باشد که البته طي يک دهه گذشته به تجهيزات مدرن دريايي مجهز گرديده و سطح آموزش کارکنان اين نيرو ارتقاء قابل توجهي داشته است (2014 ، global security )
ستاد نيروي دريايي امارات عربي متحده در شهر ابوظبي واقع شده و در حال حاضر فرمانده نيروي دريايي اين کشور “دريادار ابراهيم سالم المشرخ” مي باشد .
نيروي دريايي امارات علاوه بر ابوظبي در بنادر راشد ، خالد و جبل علي دبي ، بندر سکر12 راس الخيمه و بنادر خالد و خورفکان شارجه و نيز بندر فجيره داراي پايگاه و تاسيسات دريايي مي باشد . نيروي دريايي امارات در واقع يک نيروي وابسته به کشورهاي آمريکا و انگلستان است که بدون پشتيباني اين کشورها فاقد توان عملياتي لازم مي باشد . بر اساس برنامه بروز رساني نيروي دريايي امارات که از اواسط سال 2006 ميلادي آغاز گرديد ، هدف نيروي دريايي امارات کسب قابليت و توانايي اجراي عمليات دريايي در
خليج فارس ، درياي عربي و در فواصل دورتر درياي سرخ و اقيانوس هند مي باشد . در حال حاضر مهمترين مشکل نيروي دريايي امارات ، کمبود نيروي انساني مي باشد که روند مدرنيزاسيون اين نيرو را با مشکل مواجه نموده است(2014 ، Gulf Military Forces)
2-6-1 تجهيزات نيروي دريايي امارات
همانطور که ذکر گرديد امارات از سال 2006 ميلادي و در راستاي برنامه مدرنيزاسيون نيروي دريايي ، نسبت به خريد تجهيزات پيشرفته دريايي و انواع شناورهاي رزمي و گشت دريايي اقدام نموده که تاثير قابل توجهي در افزايش قابيليت هاي اين نيرو در خليج فارس داشته است . در اين قسمت اهم تجهيزات نيروي دريايي امارات مورد بررسي قرار مي گيرد ( 2014 ، INSS)
– شناورهاي رزمي نيروي دريايي امارات
شناورهاي رزمي نيروي دريايي امارات بشرح جدول ذيل مي باشند .
جدول 27 شناورهاي رزمي امارات
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
ناو فرماندهي ابوظبي
يک فروند
1/88 متر
-داراي سونار فعال CAPTAS
-داراي يک توپ 76mm
2
ناو Muray-Jib (Lürssen62 )
2 فروند
63 متر
-قابليت حمل يک فروند بالگرد
-داراي 8 سامانه موشکي ضدهواپيما
Crotale
-داراي يک توپ 76mm
4
ناوچه Falaj-2 (Diciotti) FAC
2 فروند
55 متر
-داراي سامانه موشکي اگزوست
-داراي يک توپ 76mm
5
ناوچه Ban-Yas (Lürssen TNC-45)
6 فروند
9/44 متر
-داراي سامانه موشکي اگزوست
6
ناوچه Mubarraz class (Lürssen)
2 فروند
9/44 متر
-داراي سامانه موشکي اگزوست
-داراي يک توپ 76 mm
– داراي دو توپ 20 mm
7
ناوچه Ghannatha FFB
3 فروند
5/26 متر
-داراي يک توپ 27 mm
– داراي مسلسل 12/7 mm
8
ناوچه مين روب Frankenthal class (Type 332)

2 فروند
5/54 متر
-داراي سامانه موشکي استينگر
— داراي يک توپ 40 mm
-داراي سونار DSQS-11M
مجموع شناورهاي رزمي نيروي دريايي امارات در سال 2013 : 19 فروند

– شناورهاي گشتي نيروي دريايي امارات
جدول 28 شناورهاي گشتي امارات
رديف
نوع شناور
تعداد
طول شناور(متر)
توضيحات
1
شناور گشتي Ardhana
(Vosper Thornycroft type)
6 فروند
5/33 متر
-داراي دو توپ 30 mm
– داراي يک توپ 20 mm
2
شناور گشتي Protector patrol craft
2 فروند
33 متر
-داراي يک توپ 20 mm
– داراي دو مسلسل 12/7 mm
3
شناور گشتي Baglietto GC-23
6 فروند
24 متر
-داراي يک توپ 20 mm
4
شناور گشتي Ghannatha
12 فروند
2/24 متر
– داراي دو مسلسل 12/7 mm
5
شناور گشتي Camcraft 77ft
5 فروند
4/23 متر
– داراي دو توپ 20 mm
6
شناور گشتي Camcraft 65ft
16 فروند
8/19متر
– داراي يک توپ 20 mm
7
شناور گشتي Baglietto 59 ft
3 فروند
1/18 متر

8
شناور گشتي MRTP 16
7 فروند
16 متر
– داراي دو مسلسل 12/7 mm
9
شناور گشتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد هوايي، --، نيروي Next Entries پایان نامه ارشد درمورد درآمد سرانه، سازمان ملل، سلسله مراتب