پایان نامه ارشد درمورد آداب و رسوم، حقوق اجتماعی، از خود بیگانگی

دانلود پایان نامه ارشد

انجام مراحل تحقيق مرحله به مرحله تحت نظر كارشناسان حوزه دريافت و موسيقي و اساتيد محترم راهنما بوده است . و در بعضي از فصوال با بازنگري و كنترل كارشناسان اين حوزه و اساتيد محترم راهنما، اصلاح و تعديل شده است.

فصل پنجم
دستاوردهاي تحقيق

5-1 مقدمه
اين تحقيق با 11 مصاحبه پديدارشناختي به اجرا در آمد. بر اساس نمونه گيري هدفمند 11 نفر عبارت از 5 زن و 6 مرد مورد مصاحبه قرار گرفتند‌. ازآنجا كه بر اساس ماهيت اين نوع تحقيق‌ها فراواني در مصاحبه حائز اهميت چنداني نبود پس از انجام آخرين مصاحبه به اشباع نظري دست يافتيم و پس از پايان هر مصاحبه فرآيند تحليل همان گونه كه در فصل چهارم توضيح داده شد به اجرا در آمد. نهايتا از تحليل مصاحبه‌هاي انجام شده مقوله‌بندي انجام شد‌. بنابر اين در اين فصل با توجه به مقوله‌هاي پديدار شده به تحليل و ارائه‌ي يافته‌هاي تحقيق پرداخته مي‌شود.
5-2 مفاهيم حاصل از رمزگذاري آزاد
فرار از زندگي روزمره
موسيقي محلي پناه گاهي براي دردها و مشكلات
موسيقي محلي آرامش‌بخش است
موسيقي محلي جزئي از فرهنگ ذاتي و مادي است
گوش سپردن به موسيقي محلي در اول صبح
ترس از بيگانگي مردم با فرهنگ بومي‌ان
ترس از بيگانگي جوانان از موسيقي محلي
موسيقي محلي وسيله‌اي براي تخليه‌ي روحي
تلاش براي شناساندن موسيقي محلي به ديگران
تلاش براي انتقال موسيقي محلي به نسل بعد
لازمه حفظ فرهنگ بومي‌حفظ موسيقي محلي است
خاصيت هوي‌ بخشي موسيقي محلي
موسيقي محلي با خاطرات و تجارب شخصي در ارتباط است
مرور خاطرات گذشته با موسيقي محلي
الگوسازي از اسطوره‌هاي موسيقي محلي
ميل به رفتن كنسرت موسيقي محلي
شروع روز با موسيقي محلي مازندراني
موسيقي محلي برانگيزاننده احساسات خوب و خلاقيت است
موسيقي محلي تداعي كننده خاطرات است
موسيقي محلي با ويژگي‌هاي روحي و رواني افراد در ارتباط است
خريد آثار موسيقي محلي
افتخار به مصرف موسيقي محلي
تنوع خواهي در موسيقي محلي
لزوم تغيير در موسيقي محلي
موسيقي محلي انسجام بخش است
ضرورت به پيش رفتن موسيقي با مقتضيات اجتماعي
ضرورت همراه شدن موسيقي با نيازهاي امروزي
موسيقي محلي با تاريخ محل زندگي درارتباط است
موسيقي محلي با شعر محلي در ارتباط است
موسيقي مازندران تداعي كننده طبيعت زيباي آن است
موسيقي محلي حاوي مضامين مذهبي است
آزار دهنده دانستن موسيقي محلي كه با ارگ اجرا مي‌شود
پرسروصدا دانستن موسيقي كه با ارگ اجرا مي‌شود
موسيقي محلي مسائل اجتماعي را برطرف مي‌كند
موسيقي محلي تداعي كننده آداب و رسوم محلي است
تعصب به موسيقي محلي مازندران
موسيقي مازندران تداعي كننده قهرماني‌ها و شجاعت پهلوانان مازندراني
دوران گذشته بهتر از دوران حال بود
جستجوي گذشته از راه موسيقي محلي
موسيقي محلي درد، غم وعشق را به خوبي انتقال مي‌دهد
موسيقي محلي ابزاري براي بيان درد و غم و عشق است
موسيقي مازندران با تاريخ و ادبيات مازندران در ارتباط است
كپي نكردن آثار موسيقي محلي
تلطيف احساسات بوسيله موسيقي محلي
دور شدن از روزمرگي از راه موسيقي محلي
تغيير دريافت بين نسلي از موسيقي محلي
حسرت به گذشته از راه موسيقي محلي
بيزاري از تلفيق سازهاي محلي با موسيقي پاپ
جدا دانستن موسيقي جدي محلي با موسيقي عامه پسند
موسيقي جدي محلي لذت مداوم و هميشگي ايجاد مي‌كند
موسيقي محلي دعوت به مضامين اخلاقي و انساني است
ارتباط موسیقی محلی با لالایی مادران
موسیقی محلی تداعی کننده یادمادراست
موسیقی محلی تسکین دهنده دردهای اجتماعی است
موسیقی محلی انسجام بخش است
تاثير جغرافياي مازندران بر موسيقي آن
بخشی از موسیقی محلی یادشهیدان را زنده می‌کند
موسیقی محلی یاد دوران جنگ را زنده می‌کند
تشبیه موسیقی مازندرانی به گمشده درونی افراد
پایبند شدن به ریشه‌های اصيل فرهنگ بومی
خرسندی از پایبندی به ریشه‌های اصیل بومی
فراراز ازخودبیگانگی
نسل امروز سرگشته وبی اطلاع هستند
رفع خستگی کردن با موسیقی محلی
شناسایی موسیقی از روی نام خواننده ها
ارتباط موسیقی مازندران با تاریخ مازندران
درک آرامش با موسیقی محلی
قابل تحمل بودن زندگی روزمره از راه موسیقی محلی
برخاستن موسیقی مازندران از دل مادران
فطری بودن موسیقی مازندران
مصرف موسیقی مازندران تجمل گرایی را کاهش می‌دهد
موسیقی محلی دعوت به ساده زیستی می‌کند
«رهاشدن» با موسیقی مازندرانی
موسیقی مازندرانی محتوای مذهبی دارد
عرفان شناسی در موسیقی مازندران
علاقه مندی به ساز محلی لله وا
غرور ورزشی در موسیقی مازندران متبلور است
ترس از ازدست دادن موسیقی محلی
ترس ازدست دادن هنرمندان محلی
انتقال موسیقی به نسل آینده
لهجه‌های مازندرانی برانگیزاننده علاقه به موسیقی مازندرانی
تحت تاثیربودن موسیقی مازندران از لالایی‌های مادران
ترس ازازدست دادن داشته‌های بومی محلی
قابل اعتماد بودن موسیقی مازندرانی
اخلاقمندبودن موسیقی مازندرانی
طبیعت مازندران برروحیه مردم تاثیرمثبت داشته است
الهام گرفتن ساز‌های محلی از طبیعت مازندران
موسیقی محلی مفاهیم زیبایی، مهربانی و محبت را به خوبی انتقال می‌دهد
پیام نوعدوستی در موسیقی مازندران متبلور است
افزودن بر سرمایه اجتماعی از راه موسسیقی مازندرانی
بی محتوا دانستن موسیقی‌های مدرن
تغیر جهان بینی افراد از طریق گوش دادن مستمر به موسیقی محلی
علاقه به موسیقی حماسی مازندران
حفظ سنت در کنار مدرنیته
حفظ سنت‌های محلی گذشته
موسيقي محلي پيام عدالت خواهي مي‌دهد
موسيقي محلي پيام احقاق حقوق اجتماعی مي‌دهد
نارضایتی از وضع فرهنگی اجتماعی موجود
موسیقی محلی تسکین درد‌های اجتماعی است
موسیقی مازندران اصیل و نجیب است
موسیقی محلی با فطرت افراد درارتباط است
قوی و غنی بودن منظومه‌های عاشقانه
مخفی کردن تمایل به موسیقی مازندران
تکرار سبك‌ها در موسیقی مازندران
مخاطب امروزی آثار پرمحتوا یا طولانی را درک نمی کند
موسيقي محلي قدرت عشق ورزی به دیگران مي‌دهد
سخت نگرفتن زندگی این دنیایی
زودگذر بودن زندگی
نبود محتوای صادقانه در موسیقی‌های مدرن
نبود محتوای صادقانه در موسیقی‌های مدرن
5-3 مقوله هاي حاصل از كدگذاري آزاد

1. موسيقي محلي فرصتي براي ساده زيستي و مقابله با مصرف گرايي
2. دريافت مفاهيم نوستالژيك موسيقي محلي
3. موسيقي محلي به مثابه اخلاق، مذهب، عرفان
4. دريافت موسيقي مازندراني از طريق لالايي‌هاي مادران مازندراني
5. الگوسازي ازاسطوره‌هاي موسيقي محلي به عنوان «گروه مرجع»
6. هويت بخشي موسيقي محلي مازندراني
7. مصرف موسيقي محلي ودور شدن از«ازخودبيگانگي»

جدول (5-1) مقوله‌هاي حاصل از رمزگذاري آزاد

5-3-1 مصرف موسيقي محلي ودور شدن از ازخودبيگانگي
مفهوم الیناسیون ‌‌(از خود بیگانگی) نخستین بار از طرف هگل فیلسوف معروف آلمانی مطرح شد. از خود بيگانگي به وضعي اطلاق مي‌شود كه در آن، انسان‌ها تحت چيرگي نيروهاي خود آفريده‌شان قرار مي‌گيرند و اين نيرو‌ها به عنوان قدرت‌هاي بيگانه در برابرشان مي‌ايستند (كوزر، 84:1385) در اين راستا مصرف موسيقي محلي مازندراني براي بعضي از مصاحبه شوندگان به عنوان فرصتي براي به دور ماندن از ازخودبيگانگي بود‌. از نظر آنها امروزه مدرنيته و خصوصا شهرنشيني با نفوذ در زندگي روزمره دورترين نقاط، سبك زندگي و ذائقه موسيقايي و فرهنگي آنها را متفاوت كرده است در اين زمينه بورديو معتقد بود- افراد در طبقات اجتماعي خاص داراي ذائقه و سبك زندگي خاص خود هستند- اما امروزه با سرعت سرسام آور تغييرات اجتماعي افراد با تغيير سبك زندگي‌شان هر روزه از ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي‌شان كنده شده و به سوي فرهنگ همسان و يكنواخت به پيش برده ميشوند‌. در اين راستا بسياري از مصاحبه شوندگان با بيان اين موضوغ بخشي از در يافت خود از موسيقي محلي را به عنوان فرصتي براي برگشتن به هويت و ريشه اجتماعي‌شان و يا فرصت براي بازگشتن به خود واقعي دروني‌شان گزارش مي‌كردند‌.
(پرسش:چه احساسي داريد از اينكه ديگران شما را به عنوان مخاطب اين نوع موسيقي بشناسند ؟)
«من خيلي خوشحال ميشم و به اين افتخار مي‌كنم من حتي گاهي ‌‌(لبخند مي‌زند) از اينكه كسي بهم بگه تو چقدر” امل” هستي كه اين موسيقي محلي رو گوش مي‌كني، خوشحال ميشم‌. مي‌دنيد چرا ؟چون اين به من ميگه من هنوز به ريشه‌هاي فرهنگيم وابسته هستم، هنوز همون داريوش قديم هستم و تكنولوژي امروز منو از خودم نگرفته. به قولي از خود بيگانه نشدم و اين باعث آرامش رواني براي من ميشه وآروم ميگيرم»
(داریوش- 54 ساله –کارمند)
در معرض مداوم موسيقي محلي بودن براي اين افراد به منزله ظرفي است كه پيوسته با گره زندن زندگي امروزي آنها به فرهنگ اجتماعي و قومي‌و مفاهيم و آداب و رسوم محلي‌شان موجب دور شدن آنها از ازخودبيگانگي مي‌شود‌. اين افراد در تقابل با سبك‌هاي ناخواسته زندگي امروزي در درون خود وظيفه‌اي فرهنگي احساس مي‌كنند‌. مصرف و دريافت محتواي موسيقي محلي مازندراني به آن‌ها اين پيام را منتقل مي‌كند كه ضمن هويت يابي با آن در مقابل فشار‌هاي زندگي امروزي از خود دفاع كنند.
شقايق 28ساله در باره ازخودبيگانگي جوانان و عملكرد ضعيف صدا و سيماي استاني در جذب مخاطب بومي‌معتقد است:
«براي مردم اين فرهنگ سازي تمايل به مصرف موسيقي محلي خوب انجام نشده و اينكه مردم هم حق دارند كه خيلي هاشون موسيفي و خصوصا موسيقي محلي خودشون رو نمي‌شناسن به خاطر اينه كه از رسانه‌ها زياد نديدنش، براشون جا نيفتاده و قدرش رو هم نميدونن و اصلا نمي‌شناسن و اين خيلي منو آزار ميده.‌. . مثلا صدا و سيما كه خودش منبع هست وقتي براي جووون برنامه نداره ديگه از ديگران چه انتظاري ميشه داشت؟ چطور جوونا از خود بيگانه و سرگشته نشن ؟چطور صداهاي بد وموسيقي مبتذل از توي ماشين جوونا بيرون نياد. خوب كار نشده ديگه ! اونطور كه بايد كار نشده»
5-3-2 هويت بخشي موسيقي محلي مازندراني
مفاهيم مربوط به مقوله هويت بخشي موسيقي محلي پربسامدترين مفهوم بدست آمده از داده‌هاي اين تحقيق است، دريافت حس هويت بخشي و هويت طلبي در متون اكثر مصاحبه‌ها به چشم مي‌خورد. به طوري‌كه مصاحبه شوندگان مفهوم هويت را در 2عنوان مطرح كردند:هويت شخصي، هويت فرهنگي
5-3-2-1 هويت شخصي،اجتماعي يا محلي
افراد موسيقي محلي را به عنوان بخشي از فرهنگ جامعه و يا بخشي از وجود خود قلمداد مي‌كنند‌. بنابراين موسيقي محلي بخشي از هويت شخصي آنها را تشكيل مي‌دهد
«موسيقي محلي مازندران چيزي هست كه من به ديگران مي‌تونم بگم اين مال منه، شناسنامه منه، مال آب و خاك منه»
(شقايق-28 ساله-گرافیست)
(پرسش:چه احساسي داري وقتي ديگران شما رو به عنوان مخاطب اين نوع موسيقي شناسايي مي‌كنند ؟)
«پاسخ:حس خوبي دارم و يه جورايي به خودم افتخار مي‌كنم، چون موسيقي محلي در واقع پدر منه، آباء و اجداد منه، زندگي منه و همه چيز منه و غير اين چيز ديگه‌اي نيست‌. يعني يه جوري كه پدر من، پدر بزرگ من همين موسيقي‌ها رو گوش مي‌كردن و با اين موسيقي زندگي كردن و اين براي من يك افتخار هست»
(علي -29 ساله-كارگر ساختماني)
«از اينكه اطرافيانم فكر كنند كه من موسيقي محلي زياد گوش مي‌كنم حس خوبي دارم‌. يكي از اقوام بهم ميگفتن هروقت موسيقي محلي ميشنون ياد من مي‌افتن خوب اين موسيقي ديگه الان بيشتر از 30 ساله ديگه رفته توي خون ما و از اين كه توي وجود من هست و بقيه منو اين جوري ميشناسن خوب افتخار مي‌كنم‌.»
( حميده- 51 ساله -خانه دار)
5-3-2-2 هويت فرهنگي
در اين زمينه افراد موسيقي محلي را در كنار ديگر عناصر فرهنگي مانند شعر، ادبيات، محيط جغرافيايي و زبان قرار مي‌دهند. و افراد مفاهيم عميق فرهنگ بومي‌و محلي راجزء جدايي ناپذير از زندگي خود قلمداد ميكنند به طوري‌كه اين مفاهيم براي آنان بسيار ارزشمند و حساس است و ضمن افتخار به آن، درمورد ازدست رفتن و نابودي آن ابراز نگراني مي‌كنند‌.
«اين موسيقي چون توي فرهنگ عامه ما هست، چون در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد استان مازندران، اعتبار سازه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد آداب و رسوم، گروه مرجع