پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

خود عمل کرده “وقتي که (او) طفل را از شير گرفت ، وي را که هنوز بسيار کوچک بود برداشته .. به معبد خداوند در شيلوه برد”. 234
سپس دعا کرده و خدا را که سبب شادي دل او بود شکر گفت. دعاي حنا مانند سرود مريم و دبوره به تفصيل در متن عبري ذکر شده است. اين دعا نيز همانند سرودهاي نامبرده از اوصاف خداوند، نعمت هاي فروان او داوري خدا بر اعمال انسانها، هشدار به بدکاران و بشارت به نيکوکاران و در نهايت پيگشويي آينده سخن مي‌گويد.
حنا، مادر سموئيل، پيوسته فرزند خود را براي خدمت به خداوند تشويق مي‌کرد و “هر سال يک رداي کوچک براي او مي‌دوخت و وقتي که براي تقديم قرباني سالانه همراه شوهر خود به شيلوه مي‌رفت ، برايش مي‌برد”. 235
اين عمل در نزد خداوند شايسته آمد و “خداوند به حنا لطف کرد و او داراي سه پسر و دو دختر شد. سمئويل نيز در خدمت خداوند رشد کرد”.236
در واقع مي‌توان گفت که سموئيل از بزرگترين داوران بني‌اسرائيل با ايمان و تلاش بي‌وقفه‌ي مادرش، توانست به بالاترين مقام‌هاي عالي انساني دست يازد. در سرتا سر اين داستان نقش حنا بعنوان مادر سموئيل در چگونگي شکل گيري شخصيت اين مرد بزرگ کتاب عبري، کاملاً مشهود و انکار ناپذير است.

2-1-2-5 اوي گائيل ( ابيجايل)
فصل 25 کتاب اول سموئيل به ماجراي ابيجايل و داوود مي‌پردازد. ابيجايل همسر نابال زني زيبا و دانا بود،‌ اما شوهر او مردي سنگدل و بد اخلاق بود. 237 او در ملاقات خود با داوود از پادشاهي و قدرت او در آينده سخن گفت و مرگ دشمنان او از جمله نابال (همسرش) را پيشگويي کرد .
داوود با شنيدن سخنان او آرام شد و از او تشکر ‌کرد. پس از چند روز، همانگونه که ابيجايل پيش بيني کرده بود نابال فوت مي‌کند و داوود با شنيدن اين خبر از ابيجايل خواستگاري کرده و از مي‌خواهد تا همسر وي شود. او نيز بلافاصله پيشنهاد داوود را پذيرفته و با پنج نديمه‌ي خود به نزد داوود مي‌رود.

2-1-2-6 حلده
در کتاب دوم تواريخ فصل 34 به يافتن نسخه‌اي از تورات اشاره مي‌شود در آيه‌ي 15 مي‌خوانيم:
” (حلقياي کاهن) به شافان، منشي دربار گفت: من کتاب قوانين را در معبد بزرگ پيدا کرده‌ام و کتاب را به او داد”.
هنگامي که يوشيا، پادشاه، کلمات تورات را شنيد امر کرد :
“برويد و از طرف من و ساير مردم .. از خداوند درباره‌ي آموزشهاي اين کتابي که پيدا شده ، هدايت بخواهيد … زيرا نياکان ما کلام خداوند را بجا نياوردند و مطابق نوشته‌هاي اين کتاب عمل نکردند،238 ” پس حلقيا و کسان ديگر نزد حلده‌ي نبي،‌ که زن شلوم بود رفتند”239
در اين آيات به تصريح از نام حلده‌ي نبيه ياد مي‌شود. “حلده” از انبياي بني اسرائيل از جانب خداوند سخن گفته و به قوم اعلام مي‌کند که تمام بلايا و نفرين‌هايي را که در کتاب ذکر شده بر سر قوم خواهد آمد چرا که آنان از ياد خدا و اطاعت از او غافل شده اند و براي خدايان ديگر قرباني مي‌کنند. در عين حال او به توبه‌کنندگان بشارت مي‌دهد که افرادي هم چون پادشاه (يوشيا) که در برابر خداوند فروتني کرده و از گناهان گذشته‌ي خويش پشيمان هستند از خشم الهي در امان خواهند بود 240.
اين روايت در کتاب دوم پادشاهان 241 نيز با اندکي اختلاف ظاهري بيان مي‌شود.

2-1-2-7 استر
کتاب استر، شرح وقايعي است که در کاخ زمستاني خشايار شاهنشاهي پارس، به وقوع پيوست. در مرکز اين حکايات، دختر يهودي به نام استر قرار دارد که به واسطه‌ي شجاعت و از جان گذشتگي در راه قومش سرانجام موفق مي‌شود آنان را از نابودي و قتل عامي حتمي نجات بخشد.
البته در کتاب استر نقش اصلي را عموي استر، مردخاي، بازي مي کند ولي استر با قدرت و نفوذ خود در دربار طرح‌ها و نقشه‌هاي وي را علمي مي‌ِسازد. در واقع، استر کاملاً مطيع مرد خاي بوده و تنها نقطه قوت او، نفوذ و محبوبيت بسيار او در کاخ سلطنتي است. البته نبايد تعصب قومي او و جان فشاني او براي قوم خود را نيز ناديده گرفت همان طور که در فصل 4 آيه‌ي 16 در پيغامي خطاب به مردخاي مي‌گويد:
” .. اگر لازم باشد در اين راه بميرم ، خواهم مرد”.

2-2 زنان در نقش زمامداري
در متن عبري از زناني ياد مي‌شود که بطور مستقيم يا غير مستقيم در صحنه‌ي سياست و هدايت جامعه نقش ايفا مي‌کردند. ارائه مثالهايي از زمامداري زنان در متن گواهي است بر وجود پتانسيل کافي در نهاد آنان که اگر به درستي پرورش يابد و به فعليت برسد چه بسا شکوه و عظمت تحسين برانگيزي را خلق کرده که حتي بسياري از حکومت‌هاي مرد سالار نيز با آن قابل مقايسه و رقابت نمي‌باشد.

2-2-1ملکه‌ي سبا
ملکه‌ي سبا که در کتاب دوم تواريخ فصل 9 به آن اشاره مي‌شود، نمونه‌اي از حکومتهاي عظيم و بي‌بديل در تاريخ بشريت است. عظمت، گستردگي و نفوذ فرمانروايي ملکه‌ي سبا، نشانگر درايت و کياست اين زن بزرگ است. روايت حکومت او در متن عبري و قرآن که شباهت بسياري با يکديگر دارد از هوش و فراست اين زن بزرگ تاريخ حکايت دارد. در هر دو کتاب به عظمت و گستردگي ملک و ثروت، دورانديشي، سياستمداري، فروتني و گرايش او به يکتاپرستي اشاره شده است.
زمانيکه ملکه‌ي سبا از شهرت سليمان با خبر شد به دور از هر گونه تکبر و لجاجتي جهت آشنايي هر چه بيشتر با سليمان، با گروهي از بزرگان دربار خود و هداياي بسيار، به سمت اورشليم سفر کرد تا او را با سوالات بسيار دشوار بيازمايد. هنگامي که او با سليمان ملاقت کرد، هر سوالي که در ذهن داشت از او پرسيد و سليمان به تمامي آنها پاسخ گفت. ملکه تحت تاثير حکمت سليمان و کاخ با شکوه او و سازمان کارکنان کاخ قرار گرفت و به پادشاه گفت: ” گزارشي که در سرزمين خود درباره‌ي پيروزيها و حکمت شما شنيدم حقيقت دارد.. شما به مراتب از آنچه مردم مي‌گويند برتر هستيد …” 242
ملکه سبا بدون هرگونه مقاومت و لجاجتي در مقابل سليمان سر تعظيم فروآورد که اين بيانگر حق گرايي و انصاف او مي‌باشد. در نهايت نيز حکمت سليمان و عظمت پادشاهي او را نشاني از قدرت، برتري و عدالت خداي سليمان دانسته و مي‌گويد:
“سپاس بر خداوند، خداي تو، که نشان داده است که چقدر از تو خشنود است .. تو را پادشاه کرد تا قانون و عدالت را برقرار سازي.. “243
هم چنين در فصل 9 آيات 9 و10 کتاب دوم تواريخ با شرح جزئيات، به تمامي هداياي ملکه‌ي سبا براي سليمان پادشاه اشاره مي‌شود که اين مسئله نشانگر سخاوت و ثروت او است.
با وجود تمام شواهد ارائه شده از جانب کتاب مقدس عبري مي بينيم که با آغاز قرون وسطي چهره اي اهريمني، خود کامه و جنسيت گرا از ملکه سبا و ديدار او با سليمان نبي ارائه مي شود. ملاقت وي با حضرت سليمان ا يک گفتگوي بين المللي به يک بحث جنسيتي و از روابط ديپاماتيک به روابط پيچيده ي بين زن و مرد تبديل مي گردد. در تصاوير ارائه شده از اين دوران اين ملاقات به جنگ با نيزه بر پشت اسب تشبيه شده و به عنوان تلاشي جدي براي بر هم زدن نقش هاي از پيش تعيين شده جنسيتي به تصوير کشيده مي شود که البته خيلي هم دور از انتظار نيست.244

2-2-2 ملکه عتليا
ملکه عتليا، در فصل 11 کتاب دوم پاشاهان با عنوان “حکومت عتليا بر يهودا” معرفي مي‌شود. او مادر “اخزيا” پادشاه يهودا بود که پس از شنيدن خبر مرگ پسرش،‌ دستور کشتار همه‌ي افراد خانواده سلطنتي را صادر کرد. او زني سنگدل و قدرت طلب بود که مخالفان زيادي داشت. در دوران حکومت وي خفقان همه جا را فراگرفته بود تا اينکه بزرگان معبد و حکومت که ديگر به ستوه آمده بودند نقشه ي قتل او را کشيده و او را از ميان برداشتند.

2-2-3ملکه ايزابل
ايزابل همسر اخاب پادشاه اسرائيل بود‌ و تاثير و نفوذ بسياري بر پادشاه داشت و او را به بت پرستي و گمراهي ‌کشاند. او با پرستش بت‌ها به شيوه‌ي آموري‌ها که خداوند از برابر قوم اسرائيل بيرون رانده بود به شرم آورترين گناهان دست زد. نفوذ و تاثير او بر اخاب به حدي بود که در کتاب اول پادشاهان245 در اين باره مي‌خوانيم:
“در واقع هيچ کس نبود که مانند اخاب خود را فروخته باشد تا آنچه را در خشم خداوند پليد بود به جا آورد زيرا توسط زنش ايزابل تحريک مي‌شد”.
در کتاب دوم پادشاهان فصل 9 آيات 30 تا 37 به کشته شدن ايزابل و پيش گويي ايلياي تشبي ( يکي از انبياي بني اسرائيل) درباره‌ي مرگ او اشاره مي‌شود. هنگامي که توسط ييهو کشته شد و رفتند تا جسد او را بياورند و دفن کنند، فقط کاسه‌ي سر و استخوانهاي دست و پاي او را يافتند. ييهو گفت : ” اين کلام خداوند است که توسط خدمتگزار خود ايلياي تشبي پيشگويي کرده بود که جسد ايزايل را در زمين يزرعيل سگها خواهند خورد و جسدش مانند سرگين در کشتزارهاي زمين يزرعيل پراکنده خواهد شد تا کسي نتواند بگويد که اين ايزابل است “.

2-3 زنان در نقش هاي منفي
بيان صريح و بي پرده داستان زنان بدکاره، جادوگر و جن گير که حاکي از ميزان نفوذ و تاثير آنان در جامعه اسرائيل مي باشد يکي از دلايلي است که در پژوهش حاضر به آن توجه شده و بخشي از آن به اين موضوع اختصاص يافته است. اکنون با بررسي اين نقشها به اهميت و جايگاه آن در جامعه پي خواهيم برد.

2-3-1 جادوگران و جن گيران
در کتاب لاويان 246 آمده است :
“از جنگيران و جادوگران طلب کمک نکنيد. زيرا آنها شما را آلوده و ناپاک مي‌سازند چرا که من خداوند خداي شما هستم”.
رجوع به جادوگران و بکارگيري سحر و جادو در اقوام مختلف امري شايع بوده و هست. مردم باستان به دليل ضعف در دانش و قوه‌ي تعقل براي مقابله با امور خارج از قدرت خود به ساحره‌ها و جادوگران مراجعه مي‌کردند تا از وقوع امور ناخوشايند در زندگي‌شان جلوگيري کنند.
در سرزمين کنعان جادوگري و رمالي از مشاغل رايج بوده است و زنان بيش از مردان از اين راه امرار معاش مي‌کردند. هم چنين زنان بيش از مردان براي رفع حوايج و گرفتاري‌هاي خود به جادوگران و رمالان مراجعه مي‌کردند.
در متن عبري کمتر از اسم جادوگران و نسب آنها نامبرده مي‌شود، نمونه‌اي که به طور مشخص از آن نامبرده مي‌شود ايزابل همسر اخاب است که در کتاب دوم پادشاهان247 از آن سخن گفته شده است.
يوشيا از داروان بني اسرائيل که براي هدايت قوم و ياد آوري پيمان آنان با خداوند برگزيده شده بود “احضار کنندگان روح، افسونگران، فالگيران، بتهاي خانگي و همه‌ي وسايل مربوط به آن را در سرزمين يهودا و اورشليم از بين برد..” 248
در متن عبري بين جادوگري و بت‌پرستي رابطه‌ي مستقيمي وجود دارد. هر جا که سخن از سحر و جادو است پاي بت پرستي نيز به ميان کشيده مي‌شود. در واقع لازمه‌ي بت پرستي، سحر و جادوست و اين دو مکمل يکديگرند؛ پس روي آوري به يکي ،‌توجه به ديگري را نيز اجتناب ناپذير مي‌نمايد. متن عبري نيز با توجه به اين نکته، سحر و جادو را از ويژگي‌هاي اقوام بت پرست معرفي مي‌کند. تلاش و جهد انبياي بني اسرائيل نيز در مقابله با سحر و جادو، جلوگيري از انحراف و پرستش بت‌ها بوده است .
در کتاب لاويان 249 نيز در اين باره آمده است :
“اگر شخصي از ارواح و جادوگران کمک طلب کند. گناهکار است و من بر ضد او بر مي‌خيزم و از بين قوم طردش مي‌کنم… زيرا من خداوند خداي شما هستم …”
در ادامه‌ي فصل آيه‌ي 27 نيز آمده : “هر مرد يا زني که ارواح مردگان را احضار مي‌کند بايد سنگسار شود و خونش به گردن خودش خواهد بود”.
علاوه بر آنکه جادوگري زمينه انحراف و بت‌پرستي قوم را ايجاد مي‌کرد، توسل به جادوگران و ابراز نياز به قدرت آنان و برتر دانستن قدرت آنان نسبت به ساير قواي مافوق طبيعي نيز عامل ديگري بود که سبب مي‌شد تا خداي اسرائيل از روي آوردن به جادوگران ابراز نارضايتي کند. در واقع مردم با ياري طلبيدن از جادوگران نه تنها قدرت آنان را مافوق هر موجود ديگري مي‌پنداشتند بلکه از نيروي کمک دهنده و رحمانيت خدا نيز غافل مي‌شدند و همين امر، خشم خدا را بر مي‌انگيخت . به همين دليل در کتاب سفر خروج 250 به صراحت دستور داده مي‌شود:
“زن جادوگر را زنده نگذاريد”.
نکته‌اي که پيش از اين نيز به آن اشاره شد علاقه و توجه بيشتر زنان به طلسم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس Next Entries پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس، محل سکونت، حل اختلاف