پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس، محل سکونت، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

و جادوگري و فالگيري نسبت به مردان است. در اين آيه گفته مي‌شود. “زن جادوگر” و نه “مرد جادوگر” که اين به دليل اشتغال بيشتر زنان نسبت به مردان به اين امور مي‌باشد. درکتاب اشعيا 251 نيز به زنان مغرور اورشليم اخطار داده مي‌شود که :
” ‌(خداوند در روزي) طلسم‌هايي که به بازوي خود مي‌بندند… همه را از آنها خواهد گرفت”.
فصل 13 آيات 18 تا 21 کتاب حزقيال نيز به زنان ساحر و جادوگري اشاره مي‌کند که با سحر خود قوم را محسور خود گردانيده و براي کسب لقمه‌اي نان ايمان مردم را نسبت به خداوند کم رنگ مي‌نمايند .
در اين آيات نيز “زنان جادوگر” مورد خطاب واقع شده‌اند که گواهي است بر تاکيد متن عبري درباره‌ي نقش زن در سحر و جادوگري. هم چنين اين آيه متذکر مي‌شود که اين افراد به نيت امرار معاش و گذران زندگي پا به اين ورطه گذاشته، غافل از اينکه تلاش آنان چيزي جز رويايي با خداوند نيست که عاقبت آن نيز شکست و رسوايي اهل آن است.
اما علاقه و اعتقاد به سحر و جادو مختص زنان نبوده و برخي از مردان بزرگ نيز در متن عبري هستند که به اين امور معتقداند . منسي پادشاه يهودا از جمله مرداني است که در مورد وي در فصل 21 کتاب دوم پادشاهان به بت پرستي و توجه او به امور خرافي و جادوگري اشاره مي شود.
” در هر دو صحن معبد بزرگ خداوند، قربانگاههايي را براي پرستش ستارگان بنا نمود”.
در ادامه نيز مي خوانيم:
” او پسر خود را در آتش قرباني کرد و فالگيري و افسونگري مي‌کرد و با جادوگران و احضار کنندگان ارواح مشورت مي‌نمود”252.
در اول سموئيل فصل 28 از داستان رابطه شائول (پادشاه بني اسرائيل) با زني که ارواح را احضار مي‌کند، سخن به ميان آمده است. او از زن رمال خواهش کرد تا روح سموئيل را برايش احضار کند. البته او به ظاهر خود را مخالف جادوگران نشان مي دهد و تمامي آنها را از سرزمين خود خارج مي کند، اما وقتي خود گرفتار شده و براي کار خود راه چاره‌اي نمي‌يابد و فکر مي‌کند که خدا او را ترک کرده به سراغ جادوگران و فالگيران مي‌رود. اين داستان از طرفي بيانگر نفوذ جادوگران و رمالان و اهميت جايگاه آنان در فرهنگ مردم باستان بوده که حتي افراد بزرگي چون شائول نيز براي رفع گرفتاري خود به آنها مراجعه مي‌کردند و از طرف ديگر تمايل رجوع به اين افراد را نشان مي‌دهد که زن و مرد نداشته و افرادي از هر دو جنس به آنان معتقد بودند. ويل دورانت نيز مي‌نويسد:
“ربن‌ها اعتياد زنان به علوم خفيه.. را نکوهيده مي‌شمردند…”253
وي در جلد اول کتاب خود نيز مي‌نويسد :
” بنابر قوانين شريعت يهود ….کيفر جادوگري نيز اعدم بود، زن جادوگر را زنده مگذار”. 254
در تلمود نيز زمانيکه به تقبيح تولد فرزند دختر اشاره مي‌کند يکي از دلايل ضعف دختران را ، جادوگري آنان در سن پيري و ميانسالي مي‌داند. 255

2-3-2زنان بد کاره
بيان بي پرده روابط مردان با زنان بدکاره، امر رايجي در کتاب مقدس عبري مي باشد که پيشتر به نمونه هايي از آنها اشاره کرديم. مثلا در کتاب يوشع زمانيکه ماجراي فتح اريحا به ميان مي‌آيد، به نام راحاب، فاحشه اي اشاره مي شود که به يوشع و جاسوسان او کمک مي نمايد256. راحاب زن بدکاره‌ي کنعاني، در اين آيات علاوه بر اقرار به بزرگي ، يکتايي و قدرت خداي اسرائيل، به جاسوسان يوشع کمک مي‌کند و از اين رو زمانيکه سپاه يوشع وارد کنعان مي‌شوند همه را از دم تيغ مي‌گذارنند و فقط راحاب و خانواده‌ي او در امان مي‌مانند.
در کتاب اول پادشاهان نيز به داوري سليمان درباره‌ي دو فاحشه اشاره مي‌شود. اين دو زن بدکاره در مورد کودکي ادعاي مادري مي‌کردند که سليمان جهت حل اختلاف آن دو پيشنهاد مي‌دهد که کودک را نصف کرده و آنرا را به هر دو بدهند. مادر واقعي کودک از ادعاي خود صرف نظر مي‌کندو به اين ترتيب سليمان او را شناخته و کودک را به او مي‌دهد 257. در اين ماجرا نيز فاحشگي نوعي شيوه‌ي زندگي و تولد بچه به اين طريق امري معمول به حساب آمده!
در کتاب هوشع258 نيز خداوند به او دستور مي‌دهد که با يک زن فاحشه ازدواج کند و صاحب فرزند شود!
در کتاب داوران فصل 11 نيز “يفتاح جلعادي” ، يکي از داوران بني اسرائيل، پسر يک فاحشه معرفي مي‌شود !
مثالهاي فوق حاکي از ادبيات عامه گراي متن عبري است که با صراحت هر چه تمام به بيان داستانهايي در اين زمينه مي‌پردازد. اما سوالي که در اين زمينه مطرح مي‌شود آن است که تعريف فحشا و زنا در متن عبري چيست؟ ويل دورانت در تعريف عمل زنا در ميان قوم يهود مي‌نويسد:
“زنا در نزد آنان عبارت بود از اين که مردي هم خوابه‌ي زني شود که آن را مرد ديگري خريده است. در واقع زنا عنوان تجاوز به حق مالکيت را داشته و زن و مرد زناکار هر دو به اعدام محکوم مي‌شدند. فسق بر زن بي‌شوهر حرام بود اما اگر مرد عزبي چنين مي‌کرد عنوان گناه قابل آمرزش داشت”259.
اما فحشا در کتاب مقدس عبري رويکردهاي متفاوتي دارد که به آن اشاره خواهيم کرد.
1- فحشا و لواط راهي براي امرار معاش و کسب درآمد
در کتاب ارميا 260 زنان هرزه، زناني هستند که شرم و حيا را از خود دور کرده‌اند، در انتظار مردان فاسق مي‌نشيند و از فاسقان خود پول و هديه مي‌گيرند و با درآمد حاصل از اين عمل روزگار خود را مي‌گذرانند. کتاب تثنيه 261 نيز فحشاي زنان و مردان را يکي از راههاي امرار معاش بر مي‌شمرد و مي‌گويد:
” مردان يا زنان اسرائيل نبايد فاحشه‌ي پرستشگاه شوند. شما نبايد پولي را که از راه فحشا و لواط به دست مي‌آيد، به عنوان نذر به خانه‌ي خداوند خدايتان بياوريد، زيرا خداوند از فاحشه‌ هاي پرستشگاه بيزار است”.
در اين آيات زنان و مردان مورد خطاب قرار گرفته اند و خطاب متن به نوع يا جنس خاصي نيست.
2- تسامح بزرگان بني اسرائيل در مورد انحرافات جنسي
نکته‌ي قابل توجه آن است که متن از انجام اين اعمال قبيح توسط بزرگ مردان بني اسرائيل نيز نمونه‌هاي بسياري ذکر مي‌نمايد.
در فصل 38 پيدايش، ماجراي “يهودا و تامار” مثالي است از رابطه‌ي مردان اسرائيلي با زنان فاحشه.ماجراي هم خوابي داوود با بتشبع که در فصل11 و 12 کتاب دوم سموئيل به آن اشاره مي‌شود، نمونه‌اي ديگر از روابط نامشروع بزرگ مردان اسرائيل مي‌باشد.
سامسون يکي از داوران بني اسرائيل نيز زمانيکه به غزه مي‌رود، شب را با يک زن فاحشه به سر مي‌برد. 262رئوبين، نخست زاده‌ي يعقوب نيز با بلهه صيغه‌اي پدرش هم خواب مي‌شود .263 در کتاب داوران فصل 19 و 20 نيز ماجراي مفصلي از اين موضوع ارائه مي شود که به روشني حاکي از گرايش اعمال منافي عفت در ميان قوم بني اسرائيل مي‌باشد. هم چنين به جايگاه و منزلت فرودست زن در جامعه‌ي بني اسرائيل اشاره مي نمايد. در سفر پيدايش نيز گفته مي شود که اسحاق و ابراهيم براي زنده ماندن حاضر شدند تا ناموس خود را بفروشند.
3- رواج لواط در ميان قوم اسرائيل
عمل لواط نيز در ميان قوم بني اسرائيل شايع بوده است آنگونه که در کتاب دوم پادشاهان فصل 23 آيه‌ي 7 آمده است، محل سکونت لواطيان در معبد بزرگ بود. در فصل 19 پيدايش نيز به گناهکاري مردم سدوم اشاره مي‌کند که به لواط مي‌پرداختند.
ويل دورانت نيز در زمينه‌ي شيوع لواط در قوم بني اسرائيل مي‌نويسد:
“عمل زنا در ميان قوم يهود انتشار داشت. حتي پس از ويراني سدوم و عموره نيز آن قوم از عمل لواط دست نکشيدند”.

2-4 مشارکت اجتماعي نمودي ازجايگاه اجتماعي زن در متن عبري
وجود قوانين و دستورات مختلف براي زنان و مردان در موقعيت هاي مکاني و زماني متفاوت حاکي از توجه متن به نقش ها و کارکردهاي افراد جامعه مي‌باشد. ارائه قوانيني در مورد پوشش و نحوه‌ي برخورد زن و مرد با يکديگر و تاکيد بر عفت و پاکدامني و در نظر گيري اشد مجازات براي نامطيعان از نمونه‌هاي بارز قوانين اجتماعي در متن عبري به حساب مي‌آيند. که اين قوانين دو سويه بوده و براي نوع خاص يا جنس خاصي مقرر نگرديده بلکه هر دو جنس موظف به رعايت و اطاعت از اين فرامين مي‌باشد. در مورد مجازات نامطيعان و نافرمايان نيز هيچ گونه رافت و گذشتي درمورد جنسيت فرد خطاکار در نظر گرفته نشده است، بطور مثال در قوانين مربوط به امور منافي عفت، زن و مرد هر دو مجرم به حساب آمده و کيفر يکساني را متحمل مي‌گردند. وجود چنين قوانيني به حضور زن و مرد در اجتماع و در کنار يکديگر معنا بخشيده و به حفظ سلامت و بقاي جامعه کمک مي‌نمايد.
شايد به نظر برسد که چنين اوامري منجر به محدوديت يک جنس و به ويژه زنان در جامعه مي‌گردد، اما اين فرامين خود بهترين عامل براي حضور مشارکت اجتماعي زن در جامعه قلمداد مي‌شوند. در جامعه‌ي بدون قانون و چارچوب بويژه در امور اخلاقي، قرباني نخست زنان بوده چرا که به دليلي وضعيت جسماني و روحي متفاوت آنان با مردان بيشتر مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند. از اين رو وضع چنين قوانيني نه تنها به ضرر آنها نيست که به نوعي حامي حقوق مادي و معنوي آنان به حساب آمده و پيشاپيش راه را براي هر گونه سوء استفاده از زنان بسته و از هر گونه اجحاف در حق آنها جلوگيري مي‌نمايد.
نمودهاي مختلف حضور زن در متن عبري گواهي است بر تائيد تاثير حضور زن در جامعه. متن عبري نه تنها امر صريحي بر خانه‌نشيني زنان و دوري آنان از جامعه ندارد بلکه بر اساس روايتي از کتاب امثال سليمان زن مي‌تواند از دسترنج خود صاحب درآمد بوده و از آن براي رفع حوائج شخصي يا خانوادگي خود استفاده نمايد.
در تعريف زن لايق (در فصل31) کتاب امثال آمده است او يک مدير کامل در امر خانه‌داري و حتي کشاورزي و باغداري و روابط بين افراد خانواده مي‌باشد. متن عبري هرگز زن کامل و لايق را به صورت فردي و جدا از جامعه تعريف نمي‌کند، بلکه زن زماني صفت لايق را مي‌يابد که بتواند بر روابط بين خود و افراد جامعه براساس قوانين و فرامين متن مديريت داشته باشد. در واقع زن در بطن جامعه مي‌تواند به کمال و سعادت مد نظر در متن دست يابد در اين صورت است که “ارزش او از جواهرات هم زياد تر است”.264
علاوه بر مطالبي که در بخش هاي پيش درباره‌ي نقش زنان تأثيرگذار در جامعه هم چون ساره، و مريم .. گفته شد، در کتب مختلف متن عبري به نوعي از حضور اجتماعي زن سخن به ميان رفته است. از جمله آنکه مردان و زنان هر دو در ساخت خيمه اجتماع مشارکت داشتند هر چند که مسئوليت اصلي با مردان بود. در سفر خروج 265 که به خروج قوم بني اسرائيل از مصر اشاره دارد به وصف شادي زنان که در راس آنها مريم خواهر موسي قرار دارد مي‌پردازد:
“مريم که نبيه و خواهر هارون بود دف خود را برداشت و تمام زن‌ها به دنبال او دف‌هاي خود را برداشته رقص کنان بيرون آمدند”.
در فصل اول سفر خروج نيز به نقش زنان قابله در زنده نگه‌داشتن پسران بني اسرائيل اشاره مي‌شود. در آيه‌ي 17 از اين فصل آمده است :
“اما قابله‌ها از خدا ترسيدند و از دستور فرعون اطاعت نکردند و پسران را نکشتند”.
در ماجراي تصرف تاباص در کتاب داوران 266 مردم همه از زن و مرد در داخل برج شهر رفته تا با ابيملک مبارزه کنند. در اين ميان زني از بالا سنگ آسيابي را بر سر ابيملک انداخته و کاسه‌ي سر او را مي‌شکند. ابيملک نيز براي آنکه مردم نگويند که يک زن او را کشته به سرباز جواني دستور مي‌دهد تا شمشير بر او فرو کرده و او را بکشد.
در کتاب اول سموئيل فصل 18 بعد از پيروزي سپاه شائول، ‌هنگامي که داوود و سربازان پس از کشته شدن جليات بر مي‌گشتند، زنها از تمام شهرهاي اسرائيل با ساز و آواز و رقص کنان به استقبال آنان آمدند و مي‌خواندند ” شائول هزاران نفر را و داوود ده هزار نفر را کشته است”.267
در کتاب دوم سموئيل 268 يوناتان و اخميعص (از ياران داوود) از آنجا که خود نمي‌توانستند داخل شهر بروند، توسط کنيزي از اخبار شهر مطلع مي‌شدند. در ادامه داستان نيز زمانيکه يک غلام به محل اختفاي آنها پي برده و آنرا به ابشالوم (از دشمنان داوود) اطلاع داد، آنان فرار مي‌کنند و به خانه‌ي زني اهل بحوريم مي‌روند، و او آنان را مخفي کرده و سپس فرار مي‌دهد.269 در فصل 20 آيه 22 همين کتاب نيز به نقش يک زن حکيمه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس Next Entries پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس