پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس، خارج از خانه

دانلود پایان نامه ارشد

اجراي احکام اصلي يهودي مانند، روز سبت، حلال و حرام خوارکي‌ها و مسائل مربوط به زناشوئي.
5- ازدياد نسل و پرورش فرزندان ( که در فصول پيش به آن اشاره شد.)
شناخت نقش واقعي زن منوط به درک مفاهيم کتاب مقدس است . سنت يهودي اساساً دو جنس زن و مرد را جسماً و روحاً متفاوت مي‌داند . گرچه اين دو در بعضي از مشخصات عمومي يک انسان مشترک مي‌باشند ولي شباهت روحي آنان کمتر از تفاوت‌هاي ظاهري آنان است. تفاوتهاي تکويني در زن و مرد باعث تکامل و هارموني نقش هاي آنان مي‌گردد. اولين شرط بقاء وحفظ آرامش خانه در يهوديت، همکاري و هماهنگي افراد خانواده است. در اين ميان نقش زن از ساير اعضاي ديگر خانواده برجسته تر است.

1-4-3-1 توجه به امر خانه‌داري و رفع حوائج خانواده
ويل دورانت مي‌گويد:
“زن کامل زني بود که پيوسته در خانه‌ و اطراف آن کار مي‌کرد و جزء به شوهر و فرزندانش به چيزي نمي‌ انديشيد”.201
در کتاب امثال فصل 31 آيات 12 -30 نيز توصيف زن لايق چنين آمده است:
” .. ( او) سراسر عمرش به شوهر خود خوبي مي‌کند نه بدي .. پشم و کتان را مي‌گيرد و با دستهاي خود آنها را مي‌ريسد. او براي تهيه خوراک مانند کشتيهاي تاجران به راههاي دور مي‌رود. پيش از آنکه هوا روشن شود از خواب بر مي‌خيزد و براي خانواده خود خوراک آماده مي‌کند و دستورات لازم را به کنيزان خود مي‌دهد. مزرعه‌اي را انتخاب مي‌کند .. و با دسترنج خود تاکستاني را آباد مي‌کند. او نيرمند و پرکار است و .. شبها تا دير وقت کار مي‌کند. با دستهاي خود نخ مي‌ريسد و پارچه‌هاي کتان ارغواني مي‌دوزد تنبلي نمي‌کند و احتياجات خانواده خود را فراهم مي‌نمايد، فرزندانش از او راضي هستند و شوهرش او را ستايش مي‌کند..”
در متن عبري زن نه تنها از طريق انجام امور داخلي خانه که با اشتغال در خارج از منزل نيز بايد در رفع حوائج اعضاي خانواده بکوشد. زماني که انجام امور روزمره‌ي خانه و يا حتي خارج از خانه مثل باغداري يا فروش صنايع دستي و .. جهت حفظ آرامش فرزندان و شوهر و رفع نيازهاي آنان باشد، مقدس است و مورد پسند و تحسين خدا مي‌باشد.
“در گذشته، کار زنها بيشتر به محيط خانه محدود بود. چرخ ريسي، بافندگي، آشپزي، شست و شو، پختن نان و آسياب کردن گندم از جمله کارهايي بود که زنها در انزواي خود در خانه انجام مي‌‌دادند و جمله‌اي در تلمود هست که اين زندگي منزوي را چنين توصيف مي‌کند:
او ( زن ) از جمع مردم به زنداني بسته تبعيد شده است. اما با گذشت زمان و مطلوبتر شدن شرايط فرهنگي جامعه، ‌بعضي وقتي ها زنان براي ياري شوهرشان در خارج از خانه نيز کار مي‌کردند . زنها با کشاوزي، تجارت و … در ارتقا سطح کيفي خانواده خود نقش به سزايي ايفا مي‌کردند. هر چند هنوز عده قليلي هستند که احکام يهود را قوانين لايتغيير الهي فرض مي‌کنند و با حضور اجتماعي زن به شدت مخالفند اما اکثر يهوديان معتقدند که آداب سنتي يهود حالتي پويا داشته ، مي‌تواند با جامعه و تحولاتش منطبق شود”202.

1-4-3-2 ايجاد آرامش خانواده
در متن عبري زن لايق، زني بود که نيکو سيرت بوده و مايه‌ي آرامش همسر و فرزندان مي‌باشد زن ستيزه جو و بهانه گير از جمله زنان نالايق و بي کفايت در متن هستند که زندگي با آنان از زندگي بر پشت بام و يا سکونت در بيايان بي‌آب و علف سخت تر است.
آنچنان که در پيدايش 203 مي‌خوانيم زندگي اسحاق و ربکا در متن به دليل آرام بخشي زن به عنوان يک زندگي، الگو و ايده ال مطرح مي‌شود و پس از مرگ مادر اسحاق ( سارا)، ربکا باعث تسلي و آرامش وي مي باشد.
تلمود نيز با توجه به همين نقش زن مي‌گويد: ” هرمردي که همسرش را از دست مي‌دهد دنيا برايش تاريک مي‌شود “. 204

1-4-3-3 تشويق شوهر و فرزندان به تحصيل تورات
تحصيل تورات از اموري است که به مردان سفارش شده تا مي‌توانند در آن بکوشند. در مقابل زنان نه تنها به اين امر توصيه نمي‌شود بلکه بايد به شوهر و پسران خود کمک کنند تا در اين راه به موفقيت هر چه بيشتر برسند. ” طبق قانون سنهدرين آموزش تورات تنها براي پسران اجباري بود”.205 اين در حالي است که در سفر تثنيه‌ فصل 30 آيه 12 دستور داده شده است تا:
” همه‌ي مردان، زنان، کودکان و بيگانگاني را که در شهرهاي شما زندگي مي‌کنند گرد هم آورند تا همه بشنوند و بياموزند (تورات را) و به خداوند خدايتان احترام بگذارند و از آموزشهاي او با دقت پيروي کنند “.
بر اساس اين آيه تحصيل تورات و عمل به آن وظيفه‌ي تمام انسآنها از زن و مرد و يهودي و غير يهودي است چرا که آن دستور زندگي است و خطاب به فرد يا گروه خاصي تبيين نشده است، اما اينکه چرا در سنت يهود زنان از اين امر خطير محروم بوده اند جاي سوال دارد؟
در ادامه‌ي اين آيات حتي توضيح داده مي‌شود که به کودکانتان تورات را بياموزد تا آنرا هرگز فراموش نکنند و گفته نمي‌شود به پسرانتان بلکه مي‌گويد به فرزندانتان. در واقع متن مقدس به تلويح نقش مادر را در يادگيري تورات از همان زمان کودکي مي داند.حال سوال اين است که اگر مادر خود از اين آموزش‌ها به دور باشد پس چگونه مي‌تواند به فرزندان خود در تحصيل تورات کمک نمايد ؟!.
“طبق هلاخا، پدر موظف است که به فرزندش تورات بياموزد. البته اين الزام فقط در مورد فرزند پسر است نه دختر. حکم معافيت زنان از مطالعه تورات، ‌از کتاب ميشنا و تفسير تلمودي آن (قيدوشين ، 29 الف ) گرفته شده است. اين معافيت بدان معني نيست که زنان نبايد تورات را بياموزند. در بخش (سوطا، 29الف) در کتاب تلمود عنوان شده است که دو معلم مذهبي در قرن دوم، بن عزاي و ربي اليعارز در مورد اين حکم اختلاف نظر داشتند. بن عزاي معتقد بود که پدر موظف است که به دخترش نيز تورات را بياموزد،‌ اما اليعازر مخالفتش را اين چنين بيان کرده ” هر که تورات را به دخترش بياموزد، کاري عبث انجام داده است.” گرچه جمله‌ي ربي اليعازر بعدها در گمارا ( سوطا ، 21 ب) با کمي تعديل ذکر شده است،‌ بايد اين طرز تفکر را معلول قرنها غفلت از اهميت و نقش زنها در يادگيري متون مذهبي دانست . راحيل بايل206 در حکم هلاخا، بين وظيفه‌ي قانوني پدر در تعليم تورات به پسرش و نقش مادر در خانه، تناقض جالبي را مطرح کرده است :
“جالب است بدانيم که در قيدوشين ( 29 الف) مسئوليتي که براي پدر در قبال تربيت کودک و پرورش او براي نيل به يک زندگي مطلوب يهودي مطرح شده است، با نقش مطلوب زن در زندگي سنتي يهودي در تباين است. تصوير زن در ادبيات ، خاطرات و نوشته‌هاي احساسي و عاشقانه همواره نشان دهنده‌ي نقش والاي او در خانواده به عنوان حامل آيين و سنت خانه و نيز منتقل کننده‌ي اهل و تبار يهوديت به فرزندانش بوده است. اما بايد اذعان داشت که نقش شکوهمند زن آن چنان که در متون فوق ستاش شده، در واقعيت تاريخي اعتبار داده نشده است.. در واقع اين تصوير مطلوب، فقط در کتب و عادات و رسوم قومي مطلوب يهوديت که احتمالاً آن را افراد احساساتي بزرگنمايي کرده‌اند، ديده مي‌شود و در مفاد هلاخا نيست “207.
از طرفي درخشش زنان عالم و عاليقدر تاريخ يهوديت نيز گواه ديگري‌اند بر تناقض احکام هلاخا با واقعيت زندگي. در کتاب زن در اديان بزرگ جهان به معرفي تني چند از اين زنان پرداخته شده که عبارتند از بروريا همسر ربي معير،‌ آيما شالوم همسر اليعازر بن هير کانوس و خواهر ربان گماليل. نويسنده اين کتاب در ادامه مي افزايد پيروي از فرامين الهي نياز به فهم و تحصيل قوانين الهي دارد و دانستن برخي از قوانين اصلي مذهب يهوديت واجب و ضروري است. البته اختلاف عقيده بين دانشمندان يهودي بر سر تحصيل و دانش اندوزي زنان حتي تا قرن بيستم نيز ادامه داشته است. گرچه عقيده‌ي ربي اليعازر مبني بر عبث بودن تعاليم زنان طرفداران چنداني پيدا نکرد اما تا همين اواخر نيز بين تعليم و تحصيل زنان و مردان نابرابري وجود داشت. امکان تحصيل علوم مذهبي و غير مذهبي براي زن يهودي ، تا حد زيادي به سطح اقتصادي و اجتماعي خانواده او بستگي دارد 208.

1-4-3-4 اجراي احکام
در سنت يهود سه حکم از احکام اصلي به حساب مي‌آيند که نقش زن در آنها اساسي بوده و بدون توجه و احاطه‌ي کامل وي به اين احکام ،‌اجراي آنان دچار اختلال مي‌شود،‌اين احکام عبارتند از :
1- احکام مربوط به روز سبت شامل روشن کردن شمع‌هاي روز سبت و بريدن خميرهاي ” خلّا” ( نان روز سبت).
2- احکام مربوط به حلال و حرام خوراکيها
3- احکام مربوط به زناشوئي

احکام مربوط به روز سبت
روز سبت مقدس ترين روز در سنت يهودي به حساب مي‌آيد که معادل روز شنبه است. در اين روز آن گونه که در سفر خروج209 مي‌خوانيم انجام هر گونه فعاليتي ممنوع است.
آشنايي و درک اهميت اين روز مقدس از خانه آغاز مي‌شود. خانه جايي است که کودک براي اولين بار با سنن يهودي آشنا مي‌شود. زنها هر شب شنبه با روشن کردن شمع آمدن روز شنبه را گرامي مي‌دارند. بريدن خمير نان روز سبت معروف به “خلّا” نيز از جمله وظايف ديگر زنان در روز سبت است . در سفر لاويان فصل 24 آيات 5-8 در باب چگونگي پخت و تهيه آن که از وظايف زنان مي باشد سفارش شده است. “در روز سبت به مردان يهودي سفارش شده است تا شعري در مدح همسر خود خوانده و تقوا و ايمان او را ستوده و او را ” همسر دلير” بخوانند”210.

احکام مربوط به حلال و حرام خوراکيها
آشنايي زنان با انواع خوراکيهاي حلال و نحوه ي تهيه و طبخ غذاي حلال يعني کوشر از جمله وظايف زنان به شمار مي آيد. عدم آشنايي زنان با اين احکام منجر به ايجاد اختلال در اجراي کامل احکام مي گردد و اين حاکي از اهمييت آشنايي زنان با احکام مربوط به خوراکيها مي باشد.

احکام مربوط به روابط جنسي و زناشويي
“ديدگاه سنت يهود نسبت به روابط جنسي با زن از طريق دو حکم مشخص مي‌شود.حکم اول ‌، نيّدا که مجموعه‌اي از احکام درباره‌ي دوران قاعدگي زنان است. در شرع موسي نيز هم چون ساير شرايع ،‌ارتباط جنسي با زن حائض حرام است. روابط جنسي زن و شوهر در اين دوران براساس نيّدا بسيار محدود بوده و شوهر حق ندارد در اين مدت و بعد از آن تا مدتي معين با همسرش همبستر شود. حکم دوم، تعين کننده‌ي ميزان آزادي زن و شوهر در اعمال و رفتارهاي جنسي است”.211
آشنايي و احاطه زن و مرد به احکام مربوط به زناشويي امري کاملاً ضروري بوده و هر دو در آشنايي با اين احکام به يک اندازه مسئول مي‌باشند. چنانچه يکي از طرفين از خود سلب مسئوليت نمايد و بدون آگاهي از وظيفه‌ي خود وارد عمل شود به تبع پيامدآن دامنگير هر دو خواهد بود.

5-1 نمودهايي از مادران و همسران نمونه
ذکر نمونه هايي از زنان بزرگ و تاثير گذار در نقش هاي مهم خانوادگي اعم از مادري يا همسري گواهي است بر اهميت جايگاه زن در خانواده در نظر کتاب مقدس عبري. اين زنان بزرگ عبارتند از:

1-5-1ربکا (رفقه)
ربکا همسر اسحاق از جمله زنان بزرگ کتاب مقدس به شمار مي آيد. پس از ازدواج ربکا با اسحاق ، او مايه‌ي آرامش شوهر خود گشته و در زمان فوت سارا، مادر اسحاق، به او تسلي مي‌دهد. در واقع ربکا نمادي از يک زن مهربان، زيرک، مستقل و صاحب نظر است.
وي مادر پسران دو قلو است که همين مسئله اهميت و ارزش او را دو چندان مي نمايد. ربکا با خداوند درباره‌ي فرزندان خويش نجوا مي‌کند و خداوند نيز با او سخن مي‌گويد و به او مي‌فرمايد:
” دو ملت در شکم تو مي‌باشند. تو دو قوم را، که رقيب يکديگرند، به دنيا مي آوري… ” 212

1-5-2راحيل وليه
راحيل و ليه دو خواهري هستند که همسر يعقوب بودند. آنان مادران قوم بني اسرائيل به شمار مي آيند.
يعقوب راحيل را بيشتر از ليه دوست مي‌داشت هر چند که او نازا بود و ليه صاحب شش پسر بود. تا اينکه “خدا راحيل را به ياد آورد. دعاي او را مستجاب کرد و به او قدرت بچه‌دار شدن عطا فرمود، بنابراين اسم او را يوسف گذاشت .. ” 213
هر چند که يعقوب از ليه و صيغه‌هايش صاحب 10 پسر بود اما اين پسر راحيل ( يوسف) است که “يعقوب او را بر تمام پسرانش بيشتر دوست مي‌داشت”214 و به همين دليل مقام بالاتر نسبت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس، انتخاب همسر، سلامت خانواده Next Entries پایان نامه ارشد درباره کتاب مقدس