پایان نامه ارشد درباره ناخودآگاه، خودآگاهی، ادیان الهی، هزار و یک شب

دانلود پایان نامه ارشد

بوسیلۀ حروف اسماء می توان بر اسرار طبیعت دست یافت و بر آنها اثر گذاشت. رمالان و دعا نویسان، به همۀ این امور آشنایی دارند و از آنها در کارشان بهره می گیرند.
« از علومی که نیاز به شناخت ابجد داشت تقویم، گردش ماه و آفتاب، حرکت سیّارات استخراج بروج و جداول نجومی بود که مطابق رسوم آن زمان به طور عمده با حروف ابجد و یا ترکیب این حروف با حروف فارسی و عربی ثبت می شد و در نزد منجمین به ” جُمَل ” معروف بود. » ( تناولی، 1385 :24)

3-9-4 جادوی اعداد
مصریان و فلاسفۀ مکتب فیثاغورثی نیز طرفدار دانش اعداد بودند و هنوز هم در جایی که اعداد یا اشکال هندسی در دایره های جادویی و طلسم ها دیده شوند، می توان رد پای آنها را دید. « پلوتارک می گوید اعداد چیزی را بیان می کنند که بنیان گذار این مکتب، در معابد مصری مشاهده کرده بود. آنها به مراسمی که در این معابد اجرا می شد و یا به نمادهایی که آنجا نماینده می شدند، دلالت می کنند. » (گلسرخی، 1377: 100)
یکی از عملیات مهم علوم غریبه و مباحث شیرین این علم، ” صنعت وفقی ” یا ” مربعات ” است که عبارتست از تقسیم یک مربع به مربعات کوچکتر با خانه های مساوی در طول و عرض و پر کردن خانه ها با اعداد، به طوری که حاصل جمع اعداد همۀ ردیف های افقی عمودی و اریبی، با هم مساوی باشند. تقسیم مربع به مربعات کوچکتر بر طبق تعداد خانه ها نامیده می شود. برای مثال، مربعی که به سه قسمت تقسیم شده باشد و جمع خانه های آن 9 باشد مثلث، مربعی 4 x 4 که جمع خانه های آن 16 باشد مربع، 5 x 5 مخمس، 6 x 6 مسدس و…..خوانده می شود. طریقۀ انتخاب اعداد برای خانه های مربعات، محاسبه ای ساده اما دقیق دارد برای مثال: برای یک مثلث وفقی که جمع خانه های آن 9 است، اعداد یک تا نه را انتخاب می کنند و برای مربعی که تعداد خانه های آن 16 است، از 1 تا 16 و…..حال باید این اعداد را طوری در خانه ها جا دهند که حاصل جمع همه ردیف ها یکی باشد. در یک مثلث وفقی 8 ردیف خانه وجود دارد، 3 ردیف افقی، 3 ردیف عمودی و 2 ردیف اریب . حاصل جمع همۀ ردیف ها باید یک عدد، بطور مثال 15؛ شود که این عدد را ” عدد وفق ” می خوانند.
اگر کسی خواب و آرام نداشته باشد و مربعی ترسیم کند و داخل آنرا با حرف ” ب ” ( که معادل ابجد آن 2 است ) پر نماید به آرامش و خواب دست می یابد و حرف ” ت ” و معادل آن که 400 است، برای سر درد خوب است.

3-9-5 دعا و دعا نویسی
الف – دعاهای دستۀ اول دعاهایی هستند که از حروف و اشکال عجیب بهره می جویند و از نظر اسلام منفورند. در آنها از حروفی برای طلسمات استفاده شده است که همگانی نبوده و برای همه کس قابل درک نیست و بیشتر مورد استفادۀ رمالان، دعانویسان و عالمان علوم ریمیا و سیمیا قرار می گیرد. این حروف ” حروف لایقرایی ” که به معنی غیر قابل خواندن است، نامیده می شود. از دیگر حروفی که در این حوزه کاربرد دارد، حروف بی نقطه یا صامت است و بیشتر در بستن زبان اشخاص مؤثرند. حروف صامت نقش مهمی در برخی طلسم ها دارند و در امتزاج و ترکیب اسامی افراد جهت نزدیک یا دور کردن آنها از هم؛ اثر دارند.
اساس دستۀ دوم از حروف طلسمی بر نقطه و خط استوار است. استفاده از نقطه و خط قرن هاست برای علم رَمل استفاده می شود و در گذشته برای ارسال پیام یا همان علامت ” مورس ” نیز از آن استفاده می شد که سرآغازی در مخابرات بود.
سومین گروه از حروف طلسمی، ریشه در خط عربی – فارسی دارد. برای این نوشته ها جدول خاصی نیست بلکه رمال و سیمیاگر برخی از کلمات و حروف را به ترتیبی که صلاح بداند، کش و قوس می دهد.
ب – دعاهای دستۀ دوم دسته ای از ادعیه هستند که بر اساس آیات قرآنی نوشته می شوند و اسلام آنها را توصیه می کند:
در این دسته از ادعیه، تکرار حروف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتقاد بر این است که تکثیر یک کلمه یا عدد بر قدرت و کارآیی آن می افزاید. برای مثال: گفتن یکبار ” یا رحمان ” گرچه نیکوست اما اگر همین کلمه 40 بار تکرار شود، به همین تعداد بر قدرت آن می افزاید. در اکثر ادعیه و اجرای مراسم ویژۀ مذهبی تکرار وجود دارد مانند : 70 مرتبه تکرار” استغفر ال….. ربّی و اتوب الیه ” که از دعاهای شب های احیا، در ماه مبارک رمضان است.
چهارمین و آخرین گروه را باید حروف عربی یا ترکیب حروف عربی با حروف ابجد و یا یکی از حروف طلسمی دانست. خط عربی برای رمالان و دعانویسان همیشه خطی پر جاذبه و با کاربرد بوده است بویژه که اسماء الهی و آیه های قرآنی با این خط نوشته می شود.
یکی دیگر از روش های نوشتن دعا، روش ترکیب حروف است که بویژه بکار گیری آن با اسم افراد اثرات زیادی در نزدیکی آنها با یکدیگر دارد و بطور مثال برای نزدیک کردن و به معشوق رساندن مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا حروف دو کلمه را از هم تفکیک کرده، معادل ابجدی آنها را با هم ترکیب می کنند و برای آنکه اینکار با قدرت بیشتری انجام شود، نام واسطه ای را در بین نام طالب و مطلوب قرار می دهند. کلمۀ ” ودود ” که از صفات خداوند می باشد، یکی از بهترین اسماء واسطه برای ایجاد محبت است که معنای ” محبت و دوستدار ” می دهد.
یکی از بخشهای مهم علوم غریبه فراگیری اسماء الحسنی ( نام های زیبا ) است. این نام ها جملگی متعلق به ذات الهی و هریک دارای خاصیت و قدرت ویژه ای می باشند: « علم الحروف که با هدف ارزیابی اسماء الهی و کلمات مقدس بنیان گذاشته شد، به تدریج با علم اعداد و صنعت مربعات تلفیق و از ماحصل آن هنری بی نظیر بوجود آمد. این هنر، که به احتمال آغاز آن به آغاز دولت صفوی ( و همچنین عثمانی ) می رسد؛ کار را با نوشتن آیات قرآنی و اسماء الهی بر پیراهن سلاطین شروع کرد و با تحولاتی که پیش آمد به آثار دیواری ختم شد. » ( تناولی، 1385: 36 )
دعاهای اسماء الحسنی بر پوست، کاغذ و پارچه نوشته شده اند. این دعاها را در دوران قاجاری در قاب گرفته و در تالار خانه ها می آویختند تا خانه و اهالی آن را از هر نوع گزند و چشم زخمی محفوظ بدارد. قابل توجه است که دست کم تا اوایل پادشاهی رضا شاه، هنر اسماء نویسی از جایگاه بالایی برخوردار بوده است.

3-9-6 علم تعبیر خواب
” هر که در خواب بیند مرغ و ماهی یا به دولت می رسد یا پادشاهی “
« زبان ناخودآگاهی، زبان رؤیاست. به یاری رؤیاست که ناخودآگاهی نهفته، خویش را بر ما آشکار می سازد. از این روی، رؤیا دروازۀ رازهاست. دروازه هایی است که بر جهان پیچ در پیچ و تاریک و رازناکی که جهان ناخودآگاهی است، گشوده می شود یا اگر بر باورها و اندیشه های کهن در رؤیا بنیاد کنیم، دروازه ای است به سوی جهان هایی دیگر همچنان رازآلوده و ناشناخته در فراسو. » ( دماوندی، 1388: 30 )
رؤیا در روزگار ما از دید روانکاوی و راه بردن به نهفته های ناخودآگاهی و درمان گره های روانی ارزش و کاربرد یافته است. این نگرش نو به رؤیا و بهره جستن از آن در روانکاوی و روان درمانی، با “زیگموند فروید” آغاز شد. او در کتابش به نام ” دانش رؤیاها ” که در سال 1900 از چاپ درآمد دیدگاه های خویش را پیرامون رؤیا و کاربرد آن در روانکاوی بیان کرد. از دیدگاه فروید، رؤیاها و کابوس های ما بر گرفته از ضمیر ناخودآگاه و امیالی سرکوب شده اند که در طول روز، بوسیلۀ مغز یا ضمیر خودآگاهمان محبوس شده و مجال تجلی نمی یابند. بررسی این رؤیاها می تواند درونیات نهفتۀ شخص را، که گاهی خود نیز از وجود آنها بی خبر است؛ آشکار ساخته و روانکاو را به اصل و ریشۀ بیماری و مشکل برساند. شیوۀ خواب مصنوعی و یا ” هیپنوتیزم ” نیز بر همین اساس استوار است.
علم تعبیر خواب، حوزۀ خاصی از علوم را در بر گرفته و بیشتر جزو علوم غریبه است و هیچ راه و روش علمی و مستند برای آن وجود ندارد چرا که خواب، با بینندۀ آن و احوال و شرایطش رابطه ای مستقیم داشته و بر این اساس، دیدن هر چیز در خواب ممکن است تعابیر مختلف و گاه متضادی داشته باشد. بطور مثال: دیدن مار بزرگ و تنها را زنی فریبنده دانسته اند که جذاب و در عین حال دشمن است اما دیدن مارهای در زیر فرش یا زیر زمین خانه، تعبیر مال دارد.
دیدن حیوانات در خواب مفاهیم ویژه ای دارد از جمله: اگر کسی در خواب ببیند بر شیری سوار است و نمی ترسد، بر دشمن پیروز می شود یا اگر ببیند سر شیر را می خورد، به شاهی می رسد. دیدن خرگوش در خواب ملاقات زن زیبایی را به دنبال دارد، موش در خواب نشان دزد است و……….
اهمیت رؤیاها بیشتر در تفسیر درست آنهاست و کسانی که در گذشته از این موهبت برخوردار بودند، پاداش قابل توجهی دریافت می کردند. اهمیت آن از اینجا پیداست که در دربار هر پادشاهی وجود معبّر و گاه چندین تن از آنان جزو ملزومات بود و عاملی که یوسف ( ع ) را از زندان رهانید همان تعبیر خواب بود.
در این زمینه کتب بسیاری نگاشته شده و آنکه در ایران بیشتر از همه شناخته شده است ” ابن سیرین ” بوده که بر اساس تعابیر دانیال نبی ( ع ) نوشته شده است. کتاب تعبیر خواب اثر ” آرتمیدوروس دالدیانوس89 ” ( معاصر بلیناس ) نیز شهرت بسیار یافت. آرتمیدوروس می گوید: « بسیاری از رؤیاها تصاویری ساده و مستقیم از حوادثی هستند که پیشگویی می شوند اما دیگر رؤیاها نمادهایی هستند که باید معنی آنها را معلوم کرد. خواب گزار باید جزئیات رؤیایی را که می خواهد تفسیر کند بداند. اگر آغاز رؤیا مغشوش بود باید از انتها شروع کرد و به آغاز رسید و مهمتر از همه آنکه خواب گزار باید به حالت فکری، موقعیت اجتماعی و سلامت جسمی بینندۀ رؤیا آگاه باشد. دانستن اینکه بینندۀ خواب ارباب است یا برده، ثروتمند است یا فقیر، جوان است یا پیر بسیار مهم است زیرا خواب های آنها اگرچه مشابه باشند اما در تفسیر متفاوتند. » ( گلسرخی: 1377، 113)

3-9-7 احضار ارواح و دیگر موجودات ماوراءالطبیعه
احضار ارواح و اجنه نیز از فنون اهل علوم غریبه است. بیشتر رمالان، فالگیران و دعانویسان مدعی این هستند که دارای جن تحت فرمانند و این جن، به آنها در پیشگویی و حل مسائل مراجعه کنندگان کمک می نماید. البته بخصوص در ادیان، چهرۀ شناخته شده ای وجود دارد که روایت است بر جن و انس و کائنات فرمان می رانده و او سلیمان نبی ( ع ) می باشد. در تمامی ادیان الهی آمده است که حضرت سلیمان، زبان حیوانات را می دانست و اجنه و دیوهای زیادی را تحت فرمان داشت. به این امر، بویژه در داستانهای هزار و یک شب؛ بسیار اشاره شده است.
احضار ارواح نیز با شرایط خاصی توسط افرادی که خود را اهل فن می دانند، انجام می گردد و البته زمینه ساز شیادیهای بسیار از طرف این گروه است. یکی از روش های آن اینست که در فضایی تاریک نور شمع روشن نموده و کسانی که می خواهند روح کسی را احضار کنند، بهمراه احضار کننده؛ دور میزی می نشینند. احضار کننده بعد از درخواست سکوت کامل برای تمرکز، با خواندن اورادی کار خود را شروع می کند. همزمان دست راست او و یا یکی از متقاضیان، بر روی بشقاب گردی است که بر روی صفحه ای از حروف و کلمات قرار دارد. وقتی بالاخره روح احضار شد، متقاضیان می توانند آنچه می خواهند از او سؤال نمایند و البته او مجاز به پاسخگویی به سؤال هایی که جوابشان از اسرار آن دنیاست نمی باشد. امر احضار، بویژه احضار ارواح؛ در اسلام و سایر ادیان الهی برای مردمان عادی امری نکوهیده و تقبیح شده است و قرآن بر کسانی که دست به این کار می زنند لعنت می فرستد چرا که در شریعت آمده، این کار روح مردگان را در عذاب قرار می دهد.
فن ” احضار مردگان90 ” به وسیلۀ جادوگر، با احضار شیاطین رابطۀ نزدیکی دارد. مردگان به درخواست احضار کننده از قبر خود بر می خیزند و از آینده به او خبر می دهند و یا جای گنج هایی را که در زمان حیات خود مخفی کرده اند، آشکار می کنند. مردگان البته گاهی بدون احضار قبلی در شب ظاهر می شوند و گاهی هم بطور مرموزی دسته جمعی، در شهر وحشت زده؛ به راه می افتند.

3-9-8 فالگیری و کتاب بینی
فالگیری و کتاب بینی طرق مختلفی دارد. بر خلاف امروز که روز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره اعداد و ارقام، نصیر الدین طوسی، شگفت انگیز، خواجه نصیر Next Entries پایان نامه ارشد درباره قصه های عامیانه، افسانه های عامیانه، علم و دین، فارسی میانه