پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، سازمان ملل، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

اثرات اقتصادي،جنبه فرهنگي و اجتماعي آن نمود بارزتري پيدا مي کند.از جمله اين آثار اجتماعي مي توان به ترويج اعتياد و گسترش فحشاء-بالاخص در بين جوانان حتي کودکان و نوجوانان-اشاره کرد.علاوه بر تبعات فوق الذکر تاثيرات مخربي در کيفيت تحصيل و آموزش اين افراد دارد.90 نگاه باندها و افراد فعال در قاچاق به انسان نگاهي حيواني است.زناني که در دام قاچاقچيان گرفتار مي شوند،اولين چيزي را که از دست مي دهند،شخصيت انساني شان است.قاچاقچيان انسان آنها را همانند ماشين و اسلحه و اجناس ديگر در آژانس هاي معاملاتي خريد و فروش مي کنند و اندام آنها را براي جلب مشتري به نمايش مي گذارند.91 بسياري اوقات افراد خوشگذران و فاسد – از جمله در کشورهاي حاشيه خليج فارس – از بازي ربودن و قاچاق کودکان براي تفريح و سرگرمي استفاده مي کنند.اخيراً سازمان تحقيقاتي پليس فدرال پاکستان با همکاري پليس بين الملل (اينترپل)و وزارت کار و امور پاکستاني ها خارج از کشور گزارشي در مورد 43 نوجوان پاکستاني که براي بردگي قاچاق شده بودند ،منتشر ساخت.92 در کنار مطالب مذکور عده اي از دست اندرکاران معتقدند که بحران سالاري مي تواند اثرات مخربي بر روي هويت بگذارد و بحران هويت را تشديد کند و مي تواند در بروز پديده قاچاق انسان نقش مهمي را ايفاء کند.بحرانهايي از قبيل:پديده سالاري،مد سالاري،پدر سالاري،مادر سالاري،فرزند سالاري،پول سالاري،کالا سالاري،اطلاعات و داده سالاري که هر کدام از آنها مي تواند زمينه ساز مساعدي براي گسستن روابط،خروج از خانه،مهاجرت و قاچاق انسان باشد.93
قاچاق زنان از کشورهاي اسلامي ايران ،مي تواند حيثيت ملي و اسلامي نظام را مخدوش کند،چرا که معمولاً کشورهاي مبدأ قاچاق زنان ،کشورهاي فقيري هستند که دچار انواع نابساماني هاي اجتماعي مي باشند،نظير کشورهاي حوزه بالکان و جمهوري هاي شوروي سابق که از شدت فقر ،حاضر به هر کاري ولو خودفروشي هستند.وضع اجتماعي در سطح ملي بسيار نابسامان است به حدي که مردم از شدت فقر و مشکلات معيشتي ،دختران خود را مي فروشند.اين در حالي است که اين امر در ايران نيز سابقه دارد.به يک مورد گزارش در اين زمينه توجه کنيد:
“يک دختر 13 ساله به دليل اعتياد پدر،به مرد 35 ساله اي که فروشنده مواد مخدر بود،در مقابل 100 هزار تومان فروخته شد”.

3-پيامد رواني- بهداشتي
با آن که بزه ديدگان قاچاق انسان،نيازهاي گوناگوني دارند ولي پاره اي از نيازهاي ضروري و مبهم آنها،بهبودي رواني و بهداشتي آنها را تأمين مي کند.بزه ديدگان در فرايند انجام قاچاق انسان به بيماري هاي گوناگون و در برخي موارد خطرناک چون ايدز و هپاتيت مبتلاء و از آن در رنج اند.از اين رو تمامي بزه ديدگان قاچاق انسان نيازمند سطحي از کمک هاي بهداشتي و پزشکي هستند.دوره ي استراحت و بهبودي و اقامت شخص در يک پناهگاه و خانه ي امن فرصت مناسبي را فراهم مي کند که بزه ديدگان قاچاق،وضعيت جسمي خويش را در پرتو درمان هاي پزشکي که با حمايت دولت يا گروه هاي مردم نهاد انجام مي گيرد،بهبود بخشند.قاچاق انسان علاوه بر ابتلاء به بيماري هاي جسماني،پيامدهاي رواني نيز دارد.با توجه به اين که قربانيان با زور ، رعب و وحشت وادار به خواسته هاي قاچاقچيان مي شوند،از آمادگي بالايي براي بروز اختلالات رواني برخوردار مي باشند.اختلالات اضطرابي به صورت حملات وحشت زدگي،ترس هاي مرضي ساده،ترس از تاريکي و ساير اختلالات رواني بروز مي نمايد.ابتلاي قربانيان به اختلال استرس پس از سانحه ،مي تواند سال هاي سال به تداوم روان رنجوري آنها منتهي شود.آلوده نمودن بهداشت محيط و اشاعه ي بيماري هاي مقاربتي مانند سوزاک و سفليس يا ابتلاء به ويروس مرگبار ايدز،سلامت و پايداري کل جامعه را به خطر مي اندازد و به مانعي جدي مبدل مي شود.هر ساله ميليون ها انسان بر اثر بيماري ايدز کشته مي شوند.94 اين بيماري باعث از هم گسيختگي و فقر خانواده ها،تضعيف نيروي کار و يتيم شدن ميليون ها کودک مي شود.تحقيقات مجله ي انجمن پزشکي آمريکا روي 287 زن و دختر نپالي که بين سال هاي 1997 تا 2005 به هند قاچاق شده و بازگشته بودند ،نشان داد که 40 درصد آنها آلوده به ويروس HIV هستند.اين آمار در ميان افرادي که قبل از 15 سالگي قاچاق شده بودند،حدود 60 درصد بود.يافته هاي اين تحقيق در اين منطقه،گمانه زني قبلي درباره ي اين که قاچاق انسان مي تواند يک عامل کليدي در گسترش HIV و تبديل آن به يک اپيدمي در جنوب آسيا باشد را ،تاييد مي کند.95
برخي از صاحب نظران معتقدند که رفتارها و انحرافات اخلاقي را نيز بايد نوعي بيماري رواني به شمار آورد و گروهي ديگر معتقدند که انحرافات اخلاقي ربطي به اختلالات رواني ندارند و در واقع يک معضل فرهنگي و اجتماعي هم مي تواند تلقي شود.آنطور که آمار جهاني نشان مي دهد 3 درصد مردان و 1 در صد زنان هر جامعه اي از اختلال شخصيت ضد اجتماعي رنج مي برند.96 پيامدهاي روانشناختي مي تواند اختلال انطباقي،افسردگي،بروز ترس و اختلالات اضطرابي،يادآوري حادثه تروماتيک،اجتناب مستمر از محرک هاي مربوط به حادثه،اعتياد و رفتن به سمت مواد مخدر باشد.انسان موجودي عاطفي و داراي شعور است که از آنچه در اطرافش مي گذرد متأثر مي شود و متقابلاً در محيط اثر گذار است.اختلال انطباقي به معني ورود قرباني به دنيايي کاملاً متفاوت از دنيايي که در آن زندگي مي کرده است.به عنوان مثال ورود از يک دنياي شرقي و خانواده هاي پرجمعيت و با روابط بين فردي متعدد به يک دنياي غربي،افراد جدا از يکديگر و خانواده هاي تک والد و يا بدون والد وارد شود.اين امر منجر به پاسخ رفتار بيمار گونه اي مي گردد که کمترين آن اخلال در عملکرد اجتماعي و حرفه اي فرد مي باشد.97در مورد افسردگي که دومين مورد است، اختلال شديدي را که اين افراد تجربه مي کنند،اختلال خلقي شديد و عمدتاً به صورت افسردگي اساسي مي باشد.98 بروز ترس و اختلالات اضطرابي که حالت بيمار گونه شخص همراه با بيم و نگراني دائم همراه با نشانه هاي جسمي حاکي از درگيري شديد دستگاه اتونوميک است که شديداً فعال شده است.يادآوري حادثه تروماتيک که حادثه مستمراً براي وي يادآوري مي شود و يا آنها را در خواب مي بيند و يا رفتاري از خود بروز مي دهد که انگار آن حادثه هم اينک در حال انجام مي باشد.اجتناب مستمر از محرک هاي مربوط به حادثه مانند سعي براي اجتناب از افکار و احساس هاي مربوط به ضربه يا موقعيت هايي که خاطره ضربه را بر مي انگيزند.در مورد اعتياد و رفتن به سمت مواد مخدر که اين عارضه براي فرار از هوشياري و واقعيت هاي پيرامون قرباني از جمله بيماري ها و آسيب هايي است که افراد قاچاق شده ،در معرض آن خواهند بود رخ مي دهد.بزه ديدگان در فرآيند قاچاق انسان به بيماري هاي گوناگون و در برخي موارد خطرناک مبتلاء و از آن در رنج اند.99

فصل دوم:ويژگي هاي قاچاق انسان
ويژگي هاي قاچاق انسان بسيار گوناگون و وسيع است و بخش ها و جنبه هاي متعددي را در بر مي گيرد.پديده قاچاق انسان در آغاز شامل خريداري کردن برده ها و زنان براي کار در مزارع و منازل بود و حتي براي خريد و فروش برده ها مزايده صورت مي گرفت.سپس ويژگي هاي اين پديده و خود پديده قاچاق انسان شروع به پيشرفت کرد تا اين که به جايي رسيد که افراد مجبور به کارهايي که به آنها تمايل نداشتند مي شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،بر اساس تحقيقات صورت گرفته توسط نهادهاي بين المللي،در طول چند دهه گذشته ويژگي هاي قاچاق انسان و خود پديده قاچاق انسان افزايش چشمگيري يافته است.بر اساس گزارش هاي دولتي،قاچاقچيان با خطرات کمي روبرو بوده و به راحتي مي توانند قربانيان بالقوه را براي کار و کسب درآمد در خارج از کشورها فريب دهند.بازيگران قاچاق انسان نقش هاي متنوع و در عين حال مهمي را ايفاء مي کنند.همه اينها مانند زنجيره اي هستند که به هم متصل مي باشند.
.

1-سازمان يافتگي و فراملي بودن
با توجه به تعاريف اکثر نويسندگان که معتقدند قاچاق انسان جرمي است سازمان يافته و سازمان يافتگي را از خصايص قاچاق انسان مي دانند و بيان مي کنند:”قاچاق اشخاص يکي از نگران کننده ترين جنبه هاي مجرميت سازمان يافته است.”100 از اين رو مي توان يکي از معضلات اصلي قرن حاضر را جنايات سازمان يافته دانست و بدون ترديد قاچاق انسان يکي از اين جرايم است.از جمله ويژگي هاي جرم قاچاق انسان سازمان يافتگي و فراملي بودن و بين المللي بودن اين معضل است که در بسياري از اسناد و کنوانسيونها از جمله در قانون مبارزه با قاچاق انسان به آن اشاره گرديده است و جزء جرايم سازمان يافته بين المللي به شمار مي آيند.معمولاً باندهايي که در اين حرفه فعالند افرادي را در کشورهاي مبدأ مأمور جذب قربانيان نموده و با اعزام آنها به کشورهاي ديگر به دست افراد خود،در کشورهاي مقصد مي سپارند که در آنجا براي فروش و جذب در فاحشه خانه ها عرضه مي شوند.امروزه ويژگي فراملي بودن در بسياري از جرم هاي سازمان يافته به ويژگي هاي اين جرم افزوده شده است.101در عصر فناوري اطلاعات،مجرمين بين المللي به راحتي با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند.102 مطابق پروتکل قاچاق انسان و به اعتقاد بسياري از صاحب نظران،قاچاق انسان به دليل ابعاد وسيعي که در جهان دارد به عنوان يک جرم سازمان يافته تلقي مي شود.103بسياري از سازمانهاي ملي و بين المللي نيز دلايلي براي اثبات دخالت گروه هاي سازمان يافته در اين رابطه ارائه کرده اند.104 سازمان يافتگي ذاتاً يک صفت ايجابي و مثبت است اما بخشي از جرايم بر اساس نبوغ،تفکر و بر اساس موقعيت اجتماعي مرتکب به وقوع مي پيوندد که نياز به برنامه ريزي دارد.امکان تحرک بيشتر مردم،کالاها و خدمات در عرض مرزهاي بين المللي و پديدار شدن اقتصاد جهاني،جرم را از بستر داخلي آن جا به جا کرده است و به سمت فراملي بودن کشاند.بنابراين جرمي را مي توان فراملي قلمداد کرد که باعث نقل و انتقال اطلاعات،اشياء،اشخاص،پول يا ساير اموال از مرزهاي يک کشور مي شود و حداقل يکي از کشورهاي درگير براي اين عمل،خصيصه مجرمانه قائل است.105از دلايلي که مي توان بر سازمان يافته بودن قاچاق انسان ارائه داد،پروتکل پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان مصوب سال 2000 است که به عنوان پيوستي از کنوانسيون سازمان ملل در مورد مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي مي باشد.در اين سند قاچاق انسان جزء جرايم سازمان يافته قرار داده شده است.اين سازمان يافتگي را مي توان در کنوانسيونهاي ديگر و به عنوان مثال در کنوانسيون مبارزه با قاچاق اشخاص،سوء استفاده و استثمار از راه فاحشگي ديگران مصوب 1949 نيز مشاهده نمود.با توجه به اسناد بين المللي و آراء صاحب نظران نشان مي دهد در خصوص سازمان يافته بودن قاچاق انسان در قالب سازمان هاي بزرگ مافيايي،جايي براي بحث در اين خصوص باقي نمي گذارد و در واقع جنايات سازمان يافته امنيت ملت ها و دولت ها را تهديد مي کند.پروتکل پالرمو در تکميل کنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به مبارزه با جرايم سازمان يافته بين المللي به تصويب رسيده و همين امر دليل مهمي بر فراملي و بين المللي بودن جرم قاچاق مخصوصاً قاچاق انسان به شمار مي آيد.در خصوص سازمان يافتگي قاچاق انسان ،قاچاق زنان در زمره ي جرايم سازمان يافته بين المللي محسوب مي شود.علت سازمان يافتگي جرايمي همچون قاچاق انسان را بايد منافع سرشار اقتصادي آن مرتکبين دانست.در حقوق ايران به نظر مي رسد که با وضع قانون مبارزه با قاچاق انسان،نبايد سازمان يافتگي را از ارکان اين جرم محسوب کرد زيرا از مواد 1 و 2 قانون مذکور چنين استنباط مي شود که تعدد مرتکبين و سازمان يافتگي گروه مجرمان،از ارکان تحقق جرم قاچاق انسان نيست.قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز براي اولين بار ارتکاب قاچاق انسان به صورت سازمان يافته را جرم انگاري نمود.اما باز هم تعريفي مفيد از واژه مذکور ارائه نداد.

2-قصد قاچاقچيان براي ارتکاب جرم
جرم شديد عمل مجرمانه اي است که حداقل مستوجب چهارسال حبس يا بيشتر باشد.در مورد قاچاقچيان انسان بايد اظهار کرد در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، سپتامبر 2001، واقعه 11 سپتامبر Next Entries پایان نامه ارشد درباره ارتکاب جرم، مواد مخدر، حقوق بشر