پایان نامه ارشد درباره فن آوری اطلاعات، نیاز سنجی، محدودیت ها، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

بندی نیازهای شناسایی شده:
الف- انتخاب معیارهای تعیین اولویت: ملاک های زیادی برای تعیین درجه اولویت برای نیازهای شناسایی شده وجود دارد که از میان آنها به چهار گروه اصلی معیار توجه بیشتری می شود:
1- میزان تاثیر41 بر جمعیت هدف از نظر شدت (تاثیر بر عملکرد افراد و اثرات طولانی مدت آن) و بزرگی (تعداد افراد درگیر با این نیاز)
2- میزان تغییرپذیری42 آنها در نتیجه مداخلات مناسب
3- قابل قبول بودن43 تغییرات مورد نظر برای کسب تاثیر مطلوب
4- در دسترس بودن منابع44 برای تغییرات در آنها
ب- وزن دهی به معیارهای انتخاب شده: از آنجا که ممکن است میزان اهمیت هر یک از معیارهای اولویت بندی با دیگری متفاوت باشد، برای هر معیار وزن ثابتی مدنظر قرار می گیرد. از این امتیاز در محاسبه امتیازات نهایی هر نیاز استفاده خواهد شد.
ج- امتیازدهی و تعیین اولویت ها: با داشتن فهرستی از نیازهای شناسایی شده، معیارهای امتیازدهی و وزن آنها، افراد گروه نظرات خود را درباره هر نیاز ارائه می کنند و با جمع امتیازات داده شده، اولویت ها تعیین می شود.
هدف از اینکار، تعیین لیستی از اولویت ها برای جمعیت تعریف شده، ارزیابی شرایط و عوامل تعیین كننده مرتبط برای هر یك از این اولویت ها برای اثر بر حسب میزان و شدت و قابلیت تغییر است.
ارزیابی اختصاصی اولویت انتخاب شده: هنگامی که اولویت پرداختن به نیازهای شناسایی شده مشخص شد، لازم است به طور اختصاصی نیازهای اولویت دار بررسی شود و برای رفع آنها اقدام گردد. تحلیل درست نیاز در اولویت که شامل بررسی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن هستند، بخش عمده اقدامات این مرحله را تشکیل می دهد. با کمک نتایج این مرحله از نیازسنجی است که می توان مداخله مناسبی را برای رفع نیازهای منتخب طراحی و اجرا کرد.

2-5- حوزه ی نیاز سنجی در این پژوهش
در مدت نیم قرن گذشته، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان، آن چنان دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که به زحمت می توان اندک شباهتی میان ساختار روابط افراد و سازمانها در زمان حال و گذشته یافت. تغییر پرشتاب در همه ابعاد زندگی اجتماعی و سازمانی، نه تنها امکان هرگونه خام‌اندیشی را از افراد، سازمانها و جوامع سلب کرده، بلکه حیات و بقای آنان را نیزتحت الشعاع خود قرارداده است (عباسپور،1382). مهارت های فن آورانه در جامعه ی امروز به یک نیاز ضروری برای ادامه ی زندگی تبدیل شده است. افراد بدون داشتن مهارت های اولیه، قادر نخواهند بود که امور ضروری خود را به راحتی انجام دهند. از نگاه دیگر یادگیری مهارت های فن آورانه موجب می شود که خدمات زیادی در دسترس مردم قرار گیرد. از رفت و آمد های غیر ضروری برای انجام امور اداری و یا حتی خرید و … کاسته شود. به همین جهت مجهز کردن دانش آموزان به ابزارهای فناوری اطلاعات به نظر می رسد که از ضروریات آموزشی می باشد. از طرف دیگر افرادی که از دانش و مهارت های فن آورانه ی مناسبی برخوردار می باشند در رقابت برای دست یافتن به فرصت های شغلی موفق تر عمل می کنند.
در این پژوهش حوزه ی نیاز سنجی را بر آموزش مهارت های فن آورانه در دبیرستان و به طور مشخص تر برای دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه متمرکز نموده ایم. در این مقطع تحصیلی آموزش هایی که در رابطه با فناوری اطلاعات می باشند برای این پژوهش در اولویت بررسی قرار می گیرند. از جمله ی این آموزش ها می توان به کار با کامپیوتر و توانایی استفاده از نرم افزارهای اداری و نیز بهره گیری از اینترنت و منابع اطلاعاتی بی کران آن اشاره نمود.
به طور دقیق تر در این پژوهش لزوم آموزش نرم افزارهایی که در انجام کارهای اداری و روزمره در جامعه ی ما بیشترین و پایه ای ترین کاربرد را دارند و نیز در دبیرستان تا حدودی آموزش داده می شوند را مورد بررسی قرار می دهیم. از جمله توانایی کار با نرم افزار واژه پرداز45، پاورپوینت46، اکسل47، اکسس48، آشنایی با اینترنت و توانایی استفاده از آن.
در این زمینه باید گفت که آموزش این ابزارها به دانش آموزان به آها کمک می کند تا برای مثال با استفاده از واژه پرداز بتوانند مطالب و نوشته های خود را جمع آوری و ویرایش کنند و با استفاده از پاورپوینت آنها را برای ارائه آماده کنند. همچنین با استفاده از نرم افزار اکسل توانایی کار با اعداد و ذخیره ی داده های دقیق و نیز محاسبات را یاد می گیرند و با استفاده از اکسس داده های مهم را در پایگاه داده ذخیره و بازیابی می کنند. همچنین با استفاده از اینترنت توانایی استخراج اطلاعات مورد نیاز خود و نیز نشر دانش و اطلاعات را فرا می گیرند. علاوه بر این با اینترنت توانایی انجام بسیاری از امور زندگی امروزی را مانند انجام تراکنش های مالی و استفاده از امکاناتی مانند مجلات و کتب الکترونیکی را فرا خواهند گرفت.
در این پژوهش بر آنیم تا با استفاده از روش دلفی داده هایی را جمع آوری کنیم که به نیاز سنجی مهارت های فن آورانه در دانش آموزان مقطع دبیرستان کمک کند.

2-6- منابع مورد نیاز برای نیازسنجی
این پژوهش روش نیاز سنجی دلفی را برای آموزش مهارت های فن آورانه بکار گرفته است. بنابراین برای پیاده سازی این روش از پرسش نامه های دوره ای و تکمیلی استفاده خواهد شد. زمان استفاده از این پرسش نامه ها در طی سال تحصیلی است. علاوه بر این برای سنجش و ارزیابی نتایج نیاز سنجی از نرم افزارهای آماری و به طور مشخص تر spss استفاده خواهیم نمود. منابع انسانی ای که برای این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد عبارت خواهد بود از دانش آموزان دوره ی دوم دوره ی متوسطه و دبیران آنها.

2-7- محدودیت ها
نیاز سنجی آموزشی به دلیل نقش زیر بنایی و ساختاری خود نسبت به سایر اجزای فرایند آموزش، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی تری برای برنامه ریزی فراهم خواهد آورد (پاکدل، 1379). با توجه به اهمیت موضوع نیاز سنجی آموزشی در این بخش برخی از محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد را بررسی می نماییم.
آموزش و پرورش ما، به رغم تلاش های صورت گرفته، در حیطه برنامه ریزی تحصیلی آموزشی و درسی و نیز در حیطه های اجرایی و اداری نظام متمرکزی است. این تمرکز، برنامه های درسی یکسان و بدون انعطافی را از لحاظ محتوا، شیوه های آموزشی و تدریس و نوع ارزش یابی برای هر موضوع درسی، برای کلیه ی دانش آموزان اعم از شهری، روستایی و عشایری، با هر نوع استعداد، علاقه و خاستگاه اقتصادی و اجتماعی، از هر جنس، نژاد، زبان و……تجویز می کند. این تمرکز، در کتاب درسی واحد و آیین نامه ی آموزشی یکسان تجلی می کند. در این شرایط کاربرد فن آوری اطلاعات در آموزش تنها در سطح حداقل، مثلا به صورت یک موضوع درسی، امکان پذیر خواهد شد. افزون بر آن، به واسطه ی این تمرکز، توان برنا مه ریزی در سی و رهبری فرآیند یاد گیری، که از مهارت های اصلی در کاربرد فن آوری اطلاعات در آموزش به شمار می رود در معلمان رشد نیافته است.
نیروی انسانی در آموزش و پرورش از نظر کاربرد فن آوری اطلاعات در آموزش با دو نارسایی عمده رو به رو است:
۱-پرورش نیافتن تفکر منطقی، خلاقیت ذهنی، روحیه ی جستجوگری و مهارت مدیریت فرآیند یاد گیری ناشی از نارسایی های برنامه های تربیت معلم و مساعد نبودن شرایط محیط کار برای بروز و شکوفایی هر نوع خلاقیت در معلمان.
۲-ضعف قابل توجه انگیزه ناشی از علاقمند نبودن به حرفه معلمی یا توان لازم را برای ایفای این نقش نداشتن، جو مدیریت آمرانه و غیر مشارکتی حاکم بر روابط اداری، کمی حقوق و دستمزد، احساس وجود تبعیض بین کارکنان دولت با معلمان و بالاخره منزلت نداشتن حرفه معلمی.
می توان گفت که نیاز سنجی عملا یک ابزار گرد آوری اطلاعات است که اگر به درستی اعمال شود سازمان ها را از یک موضوع انفعالی و ابهام آمیز در فعالیت های آموزشی خارج ساخته، در یک موضع شفاف و فراکنشی قرار می دهد و اطلاعاتی پیرامون نظریه های صریح و ضمنی سازمانی را که با اجرای آموزش براورده می شود، جمع آوری می کند (باربازت، 2006).
مساله مدرک گرایی و کنکور سبب شده است در آموزش و پرورش ایران چهار اصل یاد گیری: – یاد گیری چگونه آموختن -یاد گیری با دیگران زیستن – یادگیری برای به کار بردن و – یاد گیری برای بهتر زیستن تبدیل به یک اصل مادر شود: یادگیری برای کسب نمره ی مناسب جهت به دست آوردن مدرک تحصیلی بالاتر. تحمیل شدن این فرهنگ به مدارس سبب شده است که فقط جنبه هایی از یاد گیری که فرد را به این هدف می رساند مورد توجه قرار گیرد و برای چنین نوع یادگیری، چندان نیازی به کاربرد فن آوری اطلاعات نخواهد بود (فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۴).
در دانشگاه های کشور در زمینه ی تخصص های مرتبط با کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش به ویژه تهیه ی محتوای آموزشی مناسب و نرم افزار های لازم فعالیت آموزشی قابل توجهی صورت نمی گیرد. همچنین توان پژوهش هایی کشور در این زمینه بسیار اندک و سازمان نایافته است. وجود این نارسایی ها سبب می شود توان طراحی برنا مه های مناسب برای کاربرد فن آوری اطلاعات در آموزش، تربیت نیروی فنی برای اجرای برنامه ها و نظارت و ارزشیابی از برنامه ها با کندی در فضای غیر رقابتی و با کیفیت ضعیفی صورت پذیرد.
محدودیت ناشی از متفاوت بودن زبان نرم افزار های کامپیوتری آموزشی موجود در دنیا با زبان فارسی و نیز محدودیتی که به همین سبب دانش آموزان در تعامل با دنیای خارج از طریق اینترنت با آن رو به رو می شوند، کوشش مضاعفی را از جانب طراحان ایرانی نرم افزار های کامپیوتری آموزشی طلب خواهد کرد.
مساله ی تامین منابع مالی در آموزش و پرورش و کسری بودجه مزمن این بخش در یک دهه ی گذشته از جمله موانع پیش روی کاربرد فن آوری اطلاعات در آموزش است. زیرا این برنامه در آغاز نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه برای تجهیز مدارس، استقرار شبکه ها، تدوین و تولید محتوای آموزشی و نرم افزار های لازم می باشد.
کاربرد فن آوری اطلاعات می تواند تاثیرات مثبت زیر را در رابطه با آموزش موضوعات درسی داشته باشد:
۱-کاهش محدودیت های یاد گیری و تقویت برابری فرصت ها
۲-امکان تسهیل دست یابی همگان به فرصت های یاد گیری با کیفیت خوب و به بهای مناسب.
۳-امکان از میان برداشته شدن محدودیت های ناشی از زمان یاد گیری (در طول شبانه روز و در همه ی اوقات سال)، طول یادگیری (طول دوره ی تحصیلی)، مکان یاد گیری (یادگیری موثر و سازمان یافته در هر جا می تواند صورت پذیرد) و فاصله میان فراگیر و منابع یادگیری از جمله معلم.
۴-امکان از میان برداشته شدن محدودیت های ناشی از جنس، نژاد، قومیت، موقعیت اقتصادی-اجتماعی فراگیر، که هر یک از آن ها می تواند در فرآیند یاد دهی –یاد گیری اختلال ایجاد کند.
۵-امکان از میان برداشته شدن قسمتی از محدودیت های ناشی از معلولیت های جسمی و ذهنی در فرآیند یاد گیری.
۶-امکان کاهش هزینه ی دست یابی به اطلاعات نادر و پر هزینه ی مورد نیاز در آموزش های تخصصی و در پژوهش ها.
۷-ارتقای کیفیت یادگیری، اعطای مسئولیت یادگیری به خود دانش آموز و برقراری نظام منسجم و هماهنگ و جامع برای ارایه ی خدمات آموزشی به دانش آموز، متناسب با نیاز های او در هر زمان و مکان که او طلب کند.
۸-بیشتر شدن سهم دانش آموز در فرآیند یاد گیری و مشارکت هر چه بیشتر او در این زمینه که به یاد گیری در سطوح بالاتر می انجامد (فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۴).
نیازها:
۱-کامپیوتر های مستقر در مدرسه و خانه ی دانش آموز که به شبکه ی جهانی متصل شده و در سراسر کشور گسترده باشد.
۲-معلمانی که برای کار با رایانه و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاد دهی –یادگیری تربیت شده و از انگیزه و شوق بالایی برخوردار باشند.
۳-محتوای برنامه هایی که در شبکه ها در دسترس دانش آموزان و معلمان قرار می گیرد با هدف های آموزشی سازگار بوده و از نظر یاد دهی و یاد گیری کارا و موثر باشند.
۴-محیط اداری و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره نیازسنجی، پرسش نامه، شاخص های سلامت، فن آوری اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات، دوره متوسطه، تعلیم و تربیت