پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، سیستم اطلاعاتی، زنجیره تأمین، زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

زنجیره تامین)
Pn
(فرایند برنامه ریزی)
R1 (برگشت محصول انبار شده)
R2(برگشت محصول سفارش شده)
R3(برگشت محصول مهندسی برا سفارش)
D1(تحویل محصول انبار شده)
D2(تحویل محصول سفارش شده)
D3(تحویل محصول مهندسی برای سفارش)
M1(ساخت برای انبار)
M2(ساخت برای سفارش)
M3(مهندسی برای سفارش)
S1(تامین اقلام انبارشده)
S2(تامین اقلام ساخت برای سفارش)
S3(تامین اقلام مهندسی برای سفارش)
P1
P2
P3
P4
P5
Ex(فرایند اجرایی)
ER (توانمندسازی برای برگشت)
ED (توانمندسازی تحویل)
EM (توانمندسازی ساخت)
ES (توانمندسازی تامین)
EP (توانمند سازی برنامه ریزی)
En(فرایند توانمندسازی)

سطح 3: سطح 3 اطلاعات لازم براي طراحي را تعيين می‌کند و اهداف را به‌طور مشخص‌تری براي بهبود، به‌وسیله جزئی ترکرده اطلاعات هر يك از فرايندهاي هسته‌ای سطح 2، تنظيم می‌کند.
سطح 4: سطح 4 بر روي اجر ا تمركز دارد و هنگامي وجود دارد كه شركت، پروژه‌های بهبود زنجیره‌ی تأمين خود را براي اجرا انتخاب می‌کند. بنابراين، اين سطح بنا به نيازهاي هر شركت و متناسب با آن تعريف می‌شود.
به‌طورکلی چهارچوب GSCF جهت‌گیری استراتژيك بيشتري داشته و بر روي افزايش ارزش بلندمدت سهامداران به‌وسیله روابط فرا كاركردي نزدیک‌تر با اعضاي كليدي زنجيره تأمین متمركز است. اين چهارچوب بيشتر در موقعیت‌های کسب ‌و کاري كه توانايي شناسايي، ايجاد و حفظ روابط کسب ‌و کار يك مزيت رقابتي تلقي می‌شود، بكار گرفته می‌شود (كريمي دستجردي و همکاران، 1388).

شکل 2-6 – چهارچوب GSCF (Lambert, 2010)

2-3-5- قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین
مرور مکتوبات بیانگر آن است که قابلیت‌های زنجیره عرضه، کلیدی برای مزیت رقابتی یک شرکت می‌باشند. این قابلیت‌ها توسط «وو» و همکارانش به این صورت تعریف‌شده‌اند: ((توانایی یک سازمان برای شناسایی، بهره‌کشی و تجمیع اطلاعات/منابع داخلی و خارجی جهت تسهیل فعالیت‌های کلی زنجیره تأمین)). «وو» و همکارانش در سال 2006 با در برگرفتن چهار بعد مثل مبادله اطلاعات، هماهنگی، ادغام فعالیت بین شرکتی و پاسخگویی زنجیره تأمین، دیدگاه یکپارچه‌ای در خصوص قابلیت‌های زنجیره تأمین ارائه دادند. مشخصاً، آن‌ها تأثیر یک سیستم بین سازمانی (مثل سیستم ارتباطات زنجیره تأمین) بر روی پیشرفت زنجیره تأمین شرکت را بررسی کرده و استدلالی نمودند که فناوری اطلاعات توسعه توانمندی‌های زنجیره تأمین را تسهیل می‌کند، قابلیت‌هایی که مختص هر شرکت‌اند و کپی‌برداری از آن‌ها در همه سازمان‌ها دشوار است (Hee Youn et al, 2014).
در این مطالعه، قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین تفهیم می‌گردند به‌نحوی‌که دو جنبه مهم از شیوه‌های تسهیم اطلاعات را شامل گردند: (1) ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی که سنگ بنای اصلی تسهیل اشتراک اطلاعات بین شرکای زنجیره تأمین می‌باشد و (2) صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی که نتیجه اشتراک اطلاعات در زنجیره تأمین است. نظریه سیستم اجتماعی-فنی (STS) از این مفهوم‌سازی حمایت می‌کند. نظریه STS استدلال می‌کند که هر سازمان و زنجیره تأمین آن دارای عناصر فردی (سیستم اجتماعی) و تکنیکی (سیستم تکنیکی) می‌باشند. بر طبق نظر پاسمور (1988), میزان تطابق سیستم‌های اجتماعی و تکنیکی، تأثیربخشی سازمان و زنجیره‌های تأمین آن را معلوم خواهد کرد. ما این‌طور استدلال می‌کنیم که ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی به‌منزله رکن تکنیکی زنجیره تأمین یک شرکت کانونی عمل می‌کند درحالی‌که صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی به‌منزله سیستم اجتماعی عمل می‌نماید. پیرو منطق STS و با اتکا بر تعریف «وو» و همکارانش (2006), ما قابلیت‌های اطلاعاتی زنجیره عرضه را این‌طور تعریف می‌کنیم: توانایی یک شرکت مرکزی برای شناسایی، بهره‌کشی و تجمیع اطلاعات داخلی و خارجی جهت تسهیل فعالیت‌های اشتراک اطلاعات بین شرکای زنجیره عرضه و توسعه صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی (Hee Youn et al, 2014).

2-3-5-1- ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی
براي يكپارچه كردن زنجیره‌ی تأمين بايد تبادل اطلاعات بين اعضاي زنجیره‌ی تأمين سريع و دقيق صورت گيرد. هماهنگي در فعالیت‌های اطلاعاتي و برنامه‌ریزی منجر به كاهش هزينه، بهبود ارزش و اجراي فعالیت‌های برنامه‌ریزی منسجم می‌شود. امروزه همه‌گیری ابزارهاي ارتباطي مبتني بر اينترنت امكان استفاده از آن را براي همه سازمان‌ها، برنامه‌ریزی مشترك، تداركات الكترونيكي،VMI فراهم كرده است. كاربردهايي نظير رديابي محموله، مديريت الكترونيكي سفارش‌ها و پرداخت صورتحساب را می‌توان بر روي يك زيرساخت پايه براي تبادل اطلاعات، عملي ساخت (رجب‌زاده و همکاران، 1388).
همان‌طور كه سازمان‌ها بيشتر و بيشتر به سمت استفاده از اينترنت و ديگر شبکه‌های ارتباطي روي می‌آورند، راه‌هایی براي به اشتراک‌گذاری اطلاعات براي انجام بهتر تبادلات خود می‌یابند. اين قابلیت‌ها به‌طور حتم منجر به اثربخشي سازمان و ايجاد سودآوري بيشتر خواهد شد. تجارت الكترونيك و اينترنت طبيعت زنجیره‌های تأمين را به‌طور اساسي تغيير داده و چگونگي آگاهي مصرف‌کننده از محصولات، انتخاب، خريد و استفاده از محصولات و خدمات را دوباره معنا می‌کنند. هزاره‌ی جديد با ظهور فناوري اطلاعات و محيط کسب ‌و کار جديد، منجر به ایجاد زنجیره‌ی تأمين الكترونيكي شده است. تمركز زنجیره‌های تأمين الكترونيكي برخلاف نوع سنتي كه بر محصول بود، بر مشتري است. از سوي ديگر اتصال الكترونيكي موجب يكپارچگي زنجیره‌ی تأمين و درنتیجه منجر به انجام مؤثر فعالیت‌های بين سازماني و هماهنگ‌سازی عمليات سازمان‌های متعامل می‌شود (رجب‌زاده و همکاران، 1388).
ظرفیت سیستم اطلاعاتی بین سازمانی یک سیستم اطلاعاتی اتوماتیک است که بین دو یا چند شرکت مشترک است. ظرفیت سیستم اطلاعاتی بین سازمانی حول فناوری اطلاعات ساخته می‌شود که ایجاد، ذخیره، انتقال و ارسال اطلاعات را تسهیل می‌کند. از قدیم محققان جوانب مختلف سیستم‌های بین سازمانی در زنجیره تأمین را بررسی کرده‌اند که شامل برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، زیرساخت برای فناوری اطلاعات، دانش و مدیریت فناوری اطلاعات و اجرای فناوری اطلاعات. در میان این‌ها، جوانب اصلی ظرفیت سیستم اطلاعاتی بین سازمانی به این صورت شناسایی‌شده‌اند: (1) ابعاد استراتژیک (برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی، هم‌راستایی سیستم اطلاعاتی و استراتژی‌های کسب ‌و کار و الوات‌های استراتژیک کلی سیستم اطلاعاتی) و (2) ابعاد رهبری/پرسنلی سیستم اطلاعاتی سازمانی (مدیر فناوری اطلاعات، مدیرعامل و پرسنل تیم فناوری اطلاعات) (Hee Youn et al, 2014)

2-3-5-1-1- ظرفیت برنامه‌ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
مطالبات استراتژیک ظرفیت سیستم‌های اطلاعاتی بین سازمانی در شرکت مورد تأکید قرارگرفته‌اند چراکه کسب ‌و کار به صورتی افزاینده چه به‌صورت عملی و چه صورت استراتژیک به سیستم اطلاعاتی اتکا دارند. برای مثال، کسب ‌و کارهای توانمند شده با فناوری اطلاعات (مثل تبادل الکترونیکی داده ها و تجارت الکترونیک) در تمامی واحدهای سازمانی رایج‌تر گشته‌اند. بنابراین تجهیز ظرفیت برای برنامه‌ریزی سیستم اطلاعاتی در سطح استراتژیک، برای موفقیت‌آمیز بودن عملیات زنجیره تامین اساسی است (Hee Youn et al, 2014).
ظرفیت برنامه‌ریزی سیستم اطلاعاتی در سطح استراتژیک، طراحی یک شبکه زنجیره تامین و حفظ روابط میان اعضای زنجیره تامین را دربرمی گیرد. برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی همچنین می بایست از اهداف عینی و هدف‌های اصلی مدیریت زنجیره تامین پشتیبانی کند، اهدافی که به‌واسطه آن‌ها شرکت‌ها می‌توانند به احتیاجات ناپایدار بازار پاسخ‌گویند. به این دلیل، هم‌راستایی استراتژیک بین سیستم اطلاعاتی و استراتژی‌های کسب ‌و کار به تعاملات نزدیک‌بین مدیر فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت نیاز دارد. همچنین لازم است شرکت‌ها برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی را در الوات قرار دهند چراکه پذیرش سیستم‌ها بین سازمانی مثل تبادل الکترونیکی داده ها و برنامه‌ریزی منابع سازمانی باعث تغییرات سازمانی خواهد شد نقش کلی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های بین سازمانی، تسهیل سطح اشتراک اطلاعات بین شرکا زنجیره تامین است (Hee Youn et al, 2014).
2-3-5-1-2- ظرفیت پرسنلی/ رهبری سیستم‌های اطلاعاتی
جنبه دیگر سیستم‌های بین سازمانی، پرسنل/رهبری سیستم‌های بین سازمانی در گستره شرکت می‌باشد. رهبری سیستم اطلاعاتی دربرگیرنده رهبری مدیر فناوری اطلاعات است که کارکردهای تکنیکی و کسب ‌و کار در زنجیره عرضه را درک می‌کند. لازم است که مدیر فناوری اطلاعات، دیدگاهی کلی راجع به سازمان داشته باشد چراکه سیستم اطلاعاتی به‌تمامی کارکردهای کسب ‌و کار نفوذ می‌کند. نقش تعهد مدیرعامل در اجرای فناوری اطلاعات نیز در مکتوبات سیستم اطلاعاتی بررسی‌شده است. این قبیل مدیرعامل ها مایل‌اند فناوری اطلاعات را با استراتژی سطح کسب ‌و کار و فرآیندهای آن ادغام کنند. (Hee Youn et al, 2014).
همچنين با توجه به اينكه حمايت رهبري نقش مهمي در شکل‌دهی ارزش‌ها و دیدگاه‌های سازماني بازي می‌کند، درك رهبر از منافع خاص به اشتراک‌گذاری اطلاعات به همسوسازي استراتژي تسهيم اطلاعات با استراتژي کسب ‌و کار، كسب منابع موردنیاز براي پیاده‌سازی موفق به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ايجاد فرهنگ مشاركتي حامي آن كمك می‌کند (صفری و همکاران، 1391).
همچنین پرسنل فناوری اطلاعات سطح آموزشی اعضای تیم فناوری اطلاعات، تأثیربخشی تشکیل تیم فناوری اطلاعات و صلاحیت کسب ‌و کار ایشان را شامل می‌شود. این مؤلفه‌ها پرسنلی فناوری اطلاعات از اهمیت بسزایی در شرکت‌ها برخوردارند چراکه سطح بالایی از تسهیم اطلاعات در زنجیره عرضه را شامل می‌شوند (Hee Youn et al, 2014).

2-3-5-2- صلاحیت رابطه‌ای بین سازمانی
با افزايش رقابت جهاني، نياز براي زنجيره تأمين يکپارچه و استراتژی‌های تشریک‌مساعی به‌طور پيوسته در دهه اخیر رشد داشته است. رابطه نزدیک‌بین مشتريان و توليدکننده، فرصت‌هایی را براي افزايش دقت اطلاعات تقاضا که زمان طراحي محصول توليدکننده و زمان برنامه‌ریزی توليد و منسوخ شدن موجودي را کاهش می‌دهد، ارائه می‌کند و بنابراين اجازه پاسخ‌گویی بيشتر را به نيازهاي مشتري می‌دهد. رقابت جهاني و افزايش انتظارات مشتري، باعث شده تا توليدکنندگان بیش‌ازپیش روي سرعت تحويل، قابليت اطمينان و انعطاف‌پذیری تمرکز کنند، براي ارتقاء اين توانمندی‌ها، شرکت‌های زيادي، استراتژی‌های زنجيره تأمين يکپارچه را به کار گرفتند. ازآنجاکه همواره يکي از دغدغه‌های اصلي شرکت‌های توليدي، رسيدن به سهم بازار بيشتر می‌باشد و با توجه به مطالعات موجود، اين امر با داشتن هماهنگي و تشریک‌مساعی در کل زنجيره تأمين و درنتیجه رسيدن به توانمندی‌های رقابتي ازجمله داشتن نوآوري، تحويل به‌موقع، کيفيت محصول و هزينه کمتر و…قابل‌دستیابی می‌باشد (ناظمی و خریدار، 1391).
از طریق مشارکت و همکاری گروهی، تأمین‌کنندگانی که هرکدام به تنهائی توان رقابت ندارند، می‌توانند مزیت‌های رقابتی و توانمندی‌های اساسی خود را ترکیب کرده و با همکاری در قالب زنجیره تأمین به تولید و ارائه خدمات بهتر جهت دوام و بقا در بازار بپردازند. به‌علاوه در این حالت سازمان‌ها از تجارب یکدیگر استفاده نموده و کارایی و قدرت مانور آن‌ها در برابر تهدیدات محیطی افزایش می‌یابد. ازاین‌رو به‌طورکلی می‌توان گفت مشارکت شرکت‌ها و سازمان‌ها در زنجیره‌های تأمین به دو دلیل عمده صورت می‌گیرد 1- نیاز به استفاده از مزیت‌های رقابتی دیگر شرکا، 2- نیاز به کارایی از طریق تسهیم منابع با دیگر شرکا (شفيعي و تارمست، 1393)
به اشتراک‌گذاری اطلاعات به ميزان زيادي تحت تأثير توانمند سازهای رابطه‌ای است. اين نكته مهمي است كه بيانگر اهميت روابط قوي با شركاي زنجيره و تلاش براي بهبود روابط است. هرچند فناوري اطلاعات براي اتصال فيزيكي فرآيندهاي زنجيره كافي است اما بدون وجود زيربنايي از روابط بين سازماني، هيچ تلاشي براي مديريت جريان اطلاعات يا مواد در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، زنجیره تامین، مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری Next Entries پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، مزیت رقابتی، عملکرد شرکت، عملکرد سازمانی