پایان نامه ارشد درباره فعال نمودن، سازمان ملل، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه و رشد اين مسئله شامل فقر اقتصادي و اوضاع نامناسب آن،عدم مبارزه با اين پديده،مهاجرتهاي غير قانوني از جمله عواملي مي باشد که دست به دست هم داده تا آسيب پذيري زنان و کودکان را فراهم نموده و طعمه قاچاقچيان و سوداگران انسانها گرداند.160 از ابتداي دهه 1990،با توجه به جهاني شدن اين معضلات ايالات متحده آمريکا نيز در اين خصوص احساس خطر نموده و واکنش هايي در اين مورد از خود نشان داده است.در سال 1998،رئيس جمهور وقت آمريکا بيل کلينتون طي فرماني جهت مبارزه با خشونت عليه زنان و قاچاق دختران و زنان،تلاشهاي جهاني جهت مبارزه با اين معضل را مورد تأکيد قرار داده و خود را نيز متعهد کرد که نسبت به مبارزه با اين معضل اقدام قاطع داشته باشد.متعاقب آن در سال 2000رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا،جورج بوش،بر مبارزه با اين امر تاکيد و در ايالات متحده آمريکا قانون حفاظت قربانيان قاچاق در سال 2000 را به تصويب رساند.به دستور رئيس جمهور آمريکا در اکتبر 2001،دفتري تحت عنوان دفتر آگاهي و مبارزه با قاچاق اشخاص تشکيل گرديد،که اين دفتر وظيفه تحقيق در اين خصوص و نيز ارائه گزارشهاي لازم را در خصوص راهکارها و نهايتا پيشنهادها براي وضع قانون بر عهده دارد.در ايالات متحده آمريکا نهاد جديدي تحت عنوان سازمان توسعه بين الملل ايالات متحده (USAID)در فوريه 2003 تشکيل گرديد که آن نهاد استراتژي خود را در قبال قاچاق انسان و راه هاي مبارزه و پاسخگويي به اين معضل اعلام داشته است.از نظر داخلي و بين المللي رويکرد ايالات متحده آمريکا در قاچاق انسان مبتني بر پيشگيري و تعقيب و حمايت قربانيان و تعقيب قاچاقچيان است.(USAID)براي پيشگيري از قاچاق و حمايت از قربانيان،با کاهش آسيب پذيري زنان ، کودکان و مردان در قبال قاچاقچيان به وسيله به کار بردن اراده سياسي،حقوقي و به کارگيري ظرفيت سازماني مورد نياز براي ريشه کن کردن قاچاق در آمريکا تشکيل شده است.علل و رشد پديده قاچاق در ايالات متحده آمريکا طبق تحقيقات به عمل آمده توسط سازمانهاي دولتي و غير دولتي علت رشد اين پديده را مي توان شامل فقر و تنگدستي اقتصادي و وضعيت نابسامان اقتصادي ،کشمکشهاي داخلي مانند بروز انقلابات و جنگها،مهاجرتهاي غير قانوني،عدم فرصتهاي شغلي و تبعيض هاي ناروا دانست.بر اساس اين تحقيقات انجام گرفته،با توجه به اين که آسيب پذيري زنان معمولاً بيشتر مي باشد اين افراد به جهت اهداف مختلف خصوصاً اهداف جنسي بيشتر طعمه قاچاقچيان قرار مي گيرند.افزايش روز افزون قاچاق زنان،ابتلاء به بيماريهاي خطرناکي چون ايدز و هپاتيت B و C و سرايت آن به ساير اعضاء خانواده،فروپاشي خانواده ها،فقر و بيکاري و ارتکاب جرمهاي مرتبط با قاچاق انسان دور نمايي از وضعيتي است که امروزه سرنوشت هزاران بزه ديده قاچاق انسان را رقم زده است.تشديد اين معضل از جهات گوناگون،دولتهاي درگير مسأله قاچاق انسان را بر آن داشت تا با تصويب و وضع قوانين و مقررات جديدي که بعضا در قالب يک برنامه يا راهبرد ملي انجام گرفته است،همه بخشهاي دولتي و غير دولتي تأثير گذاري در موضوع را عليه شيوع و گسترش اين پديده بسيج کنند تا در کنار مقابله با قاچاق انسان که معمولاً به صورت سازمان يافته و با توان مالي و تشکيلات بالايي انجام مي شود راهي براي رهاندن بزه ديدگان اين جرم بيابند.161 از ابتداي دهه 1990 که مسئله قاچاق انسان پس از فروپاشي شوروي سابق به صورت يک معضل جهاني درآمد،ايالات متحده آمريکا نيز مانند ساير کشورهاي درگير اين پديده واکنشهايي را در اين خصوص از خود نشان داد. ايالات متحده آمريکا نيز به عنوان يکي از کشورهاي درگير در اين معضل،پيشگيري را به عنوان يکي از راهکارها در مبارزه با اين پديده اعلام نموده و اراده خود را با تدوين برنامه هاي اقتصادي و توسعه اجتماعي براي قربانيان خصوصاً زنان در کشورهاي مبدأ به جهت مقابله و مبارزه با قاچاق انسان در مقابل وعده هاي دروغين قاچاقچيان و ايجاد وسوسه در ترک کشور و افزايش فرصتهاي شغلي در آن کشورها نشان داده است.پيشگيري در قاچاق انسان در برنامه هاي اجرايي(USAID)نيز مشاهده مي گردد،به طوري که يکي از اهداف عنوان شده آن پيشگيري است.استراتژي بعدي اعلام شده از سوي ايالات متحده آمريکا،مسئله حفاظت و کمک به قربانيان است.مسئله کمک و حفاظت از قربانيان در اسناد بين المللي امضاء شده توسط کشورهاي متعاهد نيز تأکيد شده است.ايالات متحده آمريکا با تخصيص بودجه هايي جهت بازگشت قربانيان به وطن خويش نسبت به حمايت و کمک به قربانيان اقدام نموده است.نمونه اقدامات حمايتي ايالات متحده را مي توان در تخصيص بودجه جهت بازگرداندن قربانيان قاچاق بوسني و هرزه گوين بيان نمود.تعقيب قاچاقچيان و ناامن کردن بيشتر فعاليت آنها در سطح ملي و منطقه اي و بين المللي از جمله سياست مبارزه با اين پديده توسط کشورها و سازمانهاي بين المللي در سطح گسترده مي باشد.يکي ديگر از استراتژي هاي اعلام شده توسط ايالات متحده آمريکا مسئله تعقيب قاچاقچيان مي باشد.تعقيب قاچاقچيان توسط مقامات اجرايي به تنهايي امکانپذير نخواهد بود.به همين لحاظ مسئولين جهت مبارزه با اين پديده و تعقيب مجرمان وجنايتکاران بين المللي مشارکت سازمانهاي غير دولتي را مد نظر قرار داده و تأسيس يک نهاد ويژه اي براي مبارزه با مجرمين در مساعدت و همکاري جهت حذف قاچاق انسان و ديگر اشکال بردگي مدنظر دارند.استراتژي مؤثر در مبارزه با قاچاق انسان منوط به مشارکت در فعاليتهايي است که به منظور مبارزه با اين معضل انجام مي شود.در مبارزه با اين پديده توجه جدي تر به کشورهايي که جزء منابع و تامين کننده بازارهاي جهاني قاچاق انسان مي باشند ضروري است.مشارکت و همکاري بين کشورهاي مبدأ و کشورهاي مقصد و تأسيس يک اتحاد بين المللي توسط اين کشورها در مقابله و مبارزه با اين معضل مي تواند تأثير به سزايي داشته باشد.

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا
متأسفانه پس از فروپاشي کمونيسم،به دليل کاهش مراقبت هاي مرزي،تجارت زنان و کودکان اروپاي شرقي،مرکزي و همچنين جمهوري هاي شوروي سابق افزايش چشم گيري پيدا کرده است.تعداد بزه ديدگان جنسي در اتحاديه اروپا تا نيم ميليون نفر تخمين زده مي شود که حداقل دو سوم اين زنان از اروپاي شرقي و يک سوم ديگر از اتباع کشورهاي در حال توسعه،قاچاق شده اند.کشورهاي اروپايي همچون ساير مناطق براي پيشگيري و مبارزه با اين پديده ي غير انساني اقدام کرده اند و اسناد منطقه اي متعددي در اين زمينه به تصويب رسيده اند.پيمان استوار کشورهاي جنوب شرقي اروپا،گروه کاري کشورهاي اروپايي حوزه ي بالتيک شمالي عليه قاچاق انسان،بيانيه ي بروکسل در پيشگيري و مبارزه با قاچاق انسان،کنوانسيون اروپايي مبارزه عليه قاچاق انسان جزء اين اسناد به شمار مي آيند.در اروپا از سال 1989 به لحاظ تغييرات ايجاد شده و همزمان با گشايش مرزها که به بيشتر مردم آزادي بخشيده و چهره زندگي را با صلح و امنيت آراسته کرده،نتيجه منفي اين تحولات را مي توان بحران عميق”فقر و فساد تشکيلات اجتماعي و سياسي” و يا به عبارت ديگر “ايجاد سازمان جنايتکار سازمان يافته”بيان نمود.در کشورهاي جنوب شرقي اروپا،مشکل قاچاق انسان ،بي ثباتي جوامع حقوقي و عدم وجود قانون مؤثر و به لحاظ فعاليتهاي سازمان يافته جنايي همراه مي باشد.در نتيجه در سالهاي اخير قاچاق انسان به طور دراماتيکي توسعه يافته است و به تجارت بزرگي تبديل شده است.از سپتامبر 2000 تحولات عظيمي در وضع فعاليتهاي ضد قاچاق در اروپا ايجاد شده است.دولتهاي اروپايي تقدم مبارزه با اين موضوع را مدنظر قرار داده و در همين چارچوب دولتها طرحهاي اجرايي ملي به کار گرفته اند.اين کشورها در جريان قانونگذاري”قاچاق انسان”را جرم انگاري و مجازاتهايي براي اين جرم در نظر گرفته اند.در آگوست 2000،يونيسف گزارشي را تحت عنوان “قاچاق اانسان در اروپاي شرقي”تهيه کرده است.اين گزارش شامل رسيدگي به وضعيت کنوني و واکنش ها نسبت به قاچاق انسان در آلباني،بوسني و هرزه گوين و جمهوري فدرال يوگسلاوي مي باشد.از آنجايي که کشورهاي جنوب شرقي اروپا،از جمله کشورهاي مبدأ قاچاق انسان به شمار مي رود،مبارزه با اين پديده در اين مناطق از ساير کشورها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.اين کشورها که شامل آلباني،بوسني و هرزه گوين،کرواسي،يوگسلاوي،مقدونيه،مولداوي و روماني مي باشد،با توجه به افزايش قاچاق انسان در سطح اين کشورها يک “گروه ويژه کاري”162 جهت مبارزه با اين مشکل تشکيل دادند.اين گروه ويژه کاري که در مورخ 18 سپتامبر 2000 با رياست دکتر هلگا کنراد163 از (OSEC)164 سرپرستي مي شود .در خصوص امنيت در اروپاي شرقي و محاسبات اجتماعي و اقتصادي در خصوص علل قاچاق انسان و ابتکارات منطقه اي تحقيقات خود را انجام خواهد داد.کشورهاي جنوب شرقي اروپا در 13 دسامبر 2000،به لحاظ افزايش قاچاق انسان در آن منطقه و درک اين واقعيت براي آن کشورها و براي پيشرفت و رشد کمک به بزه ديدگان و به لحاظ اصلاحات قانوني ،ضمانت اجراهاي قانوني،تعقيب و مبارزه با قاچاقچيان،اقدام به صدور بيانيه اي عليه قاچاق نمودند.قاچاق انسان در اروپا يک مسئله جدي است.هر سال تعداد زيادي از مردم،قرباني اين معضل هستند و اين موضوع يکي از اشکال جديد بردگي است.به همين لحاظ کنوانسيون اروپايي اقدام به پيش نويس مبارزه عليه قاچاق انسان نموده است.در اهداف اين پيش نويس آمده است که شوراي اروپا يک سازمان بين المللي است که نخستين ارتباطش ،حمايت و حفاظت از حقوق بشر مي باشد.قاچاق انسان به طور مستقيم ارزشهايي را هدف قرار داده که شوراي اروپا بر مبناي آن بنا شده است.علاوه بر اين شوراي اروپايي165 به عنوان يک سازمان “پان-اروپائيسم”166 از ميان 45 عضو خود با هدف سازماندهي بزه ديدگان قاچاق بازسازي شده است. سازمان همکاري و امنيت اروپا167در خصوص مبارزه عليه قاچاق انسان نيز اقداماتي انجام داده است.در اساسنامه امنيت براي اروپا در سال 1999 در استانبول ترکيه تصميم گرفته شد که “همه اشکال تمايز عليه زنان حذف،همه خشونتها عليه زنان و اطفال،سوء استفاده جنسي و ديگر اشکال قاچاق انسان”را از بين برده و با آن مبارزه کنند.در سال 2002 در کشور پرتغال،اين سازمان در خصوص قاچاق انسان بيانيه اي صادر نمود و در اين بيانيه ،جلوگيري از قاچاق انسان در کشورهاي اروپايي،کنترل مرزها،تدوين قوانين،خدمات و عدالت اجتماعي،همکاري با سازمانهاي غير دولتي،فعال نمودن مشارکت بين المللي در مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي مانند قاچاق اعضاء انسان،قاچاق مهاجرين و قاچاق انسان را خواستار شد.168 اعضاء اين سازمان(osce) با رشد ظرفيت ابزارهاي مبارزه و جلوگيري از قاچاق با کمک به کشورهاي مختلف در اين مبارزه نقش مهمي داشته است.
اين سازمان با افزايش همکاريهاي خود با سازمانهاي بين المللي و سازمانهاي غير دولتي و ديگر سازمانهاي مربوطه در اين زمينه در بهبود روند مبارزه تأثير به سزايي داشته است.

4-ميثاق جامعه ملل
قاچاق انسان و خريد و فروش انسانها خصوصاً کودکان و نوزادان در اسناد اوليه بين المللي با توجه به حساسيت موضوع به چشم مي خورد.پس از جنگ جهاني اول کشورهايي که درگير جنگ بودند براي جلوگيري از ايجاد جنگ خانمانسوز ديگر به فکر ايجاد يک سازمان جهاني افتادند که نهايتاً در 28 ژوئن 1919 جامعه ملل تشکيل گرديد.ايران هم در 9 جولاي 1300به اين پيمان پيوسته است.اين ميثاق که در واقع داراي يک مقدمه و 26 ماده مي باشد مي توان آن را يک نهاد مداوم و تنظيم يافته و داراي صلاحيت گسترده ولي فاقد کارايي و تشريفات مربوط به مجازات و جنبه هاي نظري آن دانست.همانطور که بيان گرديد اين ميثاق در واقع پس از جنگ جهاني اول و صرفاً به لحاظ دوري کشورها از جنگ و روابط بين کشورها بر اساس عدالت و شرافت در سطح بين الملل تصويب شده و نهايتاً زمينه ساز ايجاد سازمان ملل گرديده است.اين پيمان داراي ويژگي هايي مي باشد که مي توان به شرح ذيل به آنها اشاره کرد:
1-جهاني بودن،منظم بودن،داشتن صلاحيت عام،فقدان کارايي لازم 2-تشريفات مربوط به مجازات بيشتر جنبه نظري و تئوريک دارد تا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، مواد مخدر Next Entries پایان نامه ارشد درباره حقوق بشر، سازمان ملل، تکرار جرم