پایان نامه ارشد درباره فرق و مذاهب، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

اتاقي‌ها

27- داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي(جهت خريدو …)

28- درگيري‌هاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر

29- نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر (اختلاف شيعه و سني)

30- نفوذ عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه

31- رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني (نماز، روزه و …)

32- ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان

33- اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌اتاقي‌ها

34- مزاحمت‌هاي ناشي از گوش‌دادن به ضبط و مواردي از اين قيبل توسط دانشجويان ديگر

35- نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه

36- نگراني از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه

37- نگراني از گسترش بي‌بند و باري در خوابگاه ار طريق بلوتوث

38- نگراني از بي‌توجهي به اعمال و اعتقادات ديني‌ام بدليل تضاد با فرهنگ‌هاي ديگر

39- احتمال سرقت از پول و وسايل شخصي‌ام

40- نگراني ازمزاحمت و تعرض دانشجويان ديگر(مانند درگيري و نزاع …)

41- به طور کلي در محيط خوابگاه چقدر احساس امنيت مي‌کنيد؟

از اين كه وقت خود را در اختيار ما قرار داديد مجدداً تشکر و قدرداني مي‌شود.

The Study of Cultural Problems in Dormitory Life among Male Students of Yazd University, 2010-2011

Abstract:
This research aims to study the cultural problems in dormitory life among male students of Yazd University (2011). This was a survey research which includes a sample of 345 university students in Yazd University. The sample was selected through a stratified sampling method according to the field and the level of education of respondents. A self-administered questionnaire was the main data collection technique and its reliability assessed through Crobach Alpha. Data analyzed using SPSS and Excel spreadsheet software. The findings show that the level of Cultural Problems was less than average level. The results indicate that the average of Cultural Problems in married students is lower than single students. Among educational levels there is also a significant difference, that is, B.A. students have more Cultural Problems than MA or PhD students. According to the results, there is no significant relationship between social control and socio-economic status with Cultural Problems. It has also been found that there is a significant but negative relationship between religiousness and social capital with Cultural Problems.

Key words: Cultural Problems, University Student, Dormitory, Social Capital, Religiousness.

Islamic Azad University
Khorasgan Branch
Faculty of cultural facts

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments for the Degree of M.Sc (Ph.D) in cultural affairs

Title
The study of cultural problems in dormitory life among male students of Yazd University,2010-2011

Supervisor
Dr. Seyed Alireza Afshan

Advisor
Dr. Abbas Askari Nodooshan

By
Majid Sefid

February 2012
1 – Cabal
2- value
3 – Socio-Economic Status
4 – subculture
5 – Religiousness
6 – Social Capital
7 – Bourdieu
8 – Culture
9 – Taylor
10 – Social Control
11 -norms
12 -Tenbruk
13 – Herskovits
14 – Hofstede

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره دانشکده اقتصاد، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تهران، توسعه فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آداب و رسوم، خوابگاه دانشجو، بهداشت روان، اوقات فراغت