پایان نامه ارشد درباره حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی، صورتهای مالی، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرس مستقل،
ارائه پيشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مديره متناسب با بررسي‌‌‌ها و الزامات،
پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن‌ها،
مذاكره با حسابرس مستقل و بازرس قانوني درباره برنامه‌ریزی کلی و راهبرد حسابرسي،
حسب مورد، کسب اطمينان معقول از هماهنگي حسابرسي مستقل ِشرکت‌های اصلي و فرعي در مواردي ‌که بيش از يک مؤسسة حسابرسي درگير کار حسابرسي است،
هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،
بررسی پیش‌نویس گزارش‌ حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختلاف‌نظر بین حسابرس مستقل با هیئت‌مدیره و مدیرعامل،
بررسي نتايج يافته‌هاي حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مديريت اجرایی. اين بررسي شامل بررسي هرگونه محدوديت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل، هرگونه عدم توافق حسابرس مستقل با مديريت، قضاوت‌های کلیدی حسابداری و حسابرسی، اشتباهات و اصلاحات گزارش‌های مالی و حسب مورد پاسخ‌خواهی از مدیریت اجرایی نيز مي باشد،
بررسي “نامة مدیریت” حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،
بررسي و پيگيري اقدامات انجام شده برای رفع بندهاي مندرج در گزارش حسابرسي و بازرس قانونی و تکاليف تعیین شده توسط مجامع عمومي،
اعلام نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرس مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارایه این خدمات، و
برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.
5) رعايت قوانين، مقررات و الزامات
اهم مسئوليت‌های‌ کميته حسابرسي نسبت به رعايت قوانين، مقررات و الزامات، کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندهای اثر‌بخش جهت نظارت بر موارد زیر است:
رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت،
وجود برنامه راهبردی و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دست‌یابی به اهداف کلی و عملیاتی،
وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان به آن،
پيگيري آثار تغييرات صورت گرفته در قوانين و مقررات مربوطه بر فعالیت شرکت، و
پيگيري گزارش‌های دريافتي مبني بر عدم رعايت قوانين، مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئت‌مدیره.
6) گزارش‌دهی
اهم مسئوليت‌‌های کميته حسابرسي نسبت به گزارش‌دهی، به شرح زير است:
ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسي داخلي و حسابرسی مستقل به هیئت مديره شرکت،
تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضا و سوابق آن‌ها، اهم وظایف، فعالیت‌های انجام شده، دستاوردها و برنامه‌های آتی جهت درج در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی،
ارائه سایر گزارش‌های لازم به هیئت‌مدیره در چارچوب این منشور.
در صورت وجود موارد با اهمیتی از عدم توافق کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره، هیئت مدیره مکلف است موضوع را در گزارش کنترل‌های داخلی توضیح دهد.
7) ساير مسئوليت‌ ها
اهم سایر مسئوليت‌های‌ کميته حسابرسي، به شرح زير است:
نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته،
کسب اطمینان معقول نسبت به سلامت، قابلیت اعتماد و به موقع بودن سایر گزارش‌های تهیه شده برای انتشار به خارج از شرکت،
حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی جهت پاسخگویی به سوالات سهامداران،
کسب اطمینان معقول از آگاهي هيئت مديره از موضوعاتي که ممکن است اثر با اهميتي بر وضعيت مالي يا امور مرتبط با فعاليت شرکت داشته باشد،
تعامل با ساير کميته‌‌هاي هيئت مديره،
ارزيابي منظم عملکرد کميته اعم از عملکرد هر يک از اعضا و کميته، و
انجام ساير فعاليت‌هايي که به اين منشور مربوط مي‌شود، بنا به درخواست هیئت‌مديره(منشور کمیته حسابرسی، 1391).

2-6- مزایای وجود کمیته حسابرسی
ایجاد کمیته حسابرسی مزایای زیر را به همراه دارد:
– مرور عینی صورتهای مالی توسط فردی مستقل از مدیریت که باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به اعتبار صورتهای مالی و بهبود عملیات گزارشگری مالی می‌شود.
– کمیته حسابرسی باعث تحکیم استقلال حسابرسان داخلی و مستقل از زمانی که آنها به طور مستقیم با کمیته حسابرسی ارتباط دارند، می‌شود.
پرایس واتر هاوس18 معتقد است اکنون بر سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و قانون‌گذاران مشخش شده است که کمیته‌های حسابرسی کمک بزرگی به کیفیت گزارشگری مالی می‌کنند. کمیته‌های حسابرسی تبدیل به ابزاری مهم برای شرکتها شده‌اند تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت نمایند. یک راه افزایش اعتماد عموم نسبت به صورتهای مالی دخالت مستقیم هیئت مدیره در روند حسابرسی و صحت اطلاعات مالی گزارش شده می‌باشد.
کمیته‌های حسابرسی به عنوان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره کمیته حسابرسی، اطلاعات حسابداری، ارتباط ارزشی، ارزش دفتری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی، پیش آزمون