پایان نامه ارشد درباره انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس، سیاست خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

خارجی را در راستای روابط متقابل بین‌المللی بازیگران و در چهارچوب ساختار تبیین می‌کند. موضوع کنشگری ـ ساختار برای تحلیل سیاست خارجی خوب بوده است. این موضوع مسائل همیشگی علیت و هرگونه جبر و اختیار را به دستور کار روابط بین‌الملل بازگردانده و به بررسی دقیق‌تر بنیاد مفهومی نسبتاً ساده برخی مطالعات سیاست خارجی منجر شده است. ازطرف دیگر، مجادله درباره این موضوع عمدتاً منطقی خصلتی بسیار انتزاعی داشته، بر معرفت‌شناسی و فراهستی‌شناسی8 متمرکز بوده است.
برای برقراری رابطه به نوعی «عقلانیت اقدام» نیاز است. یعنی پیش از حصول نتیجه رضایت‌بخش باید گردآوری اطلاعات مناسب و شیوه‌های تصمیم‌گیری در سیمای کنش و اقدام ترجمان یابد. زمانی‌که معادله عقلانیت ـ کنش در چارچوب قالب‌های فراهستی‌شناسانه قرار گیرد، طبیعی است که زمینه‌های کنش‌گری در محیط استراتژیک جدید که از اوایل دهه ۱۹۸۰ شکل گرفته را منعکس خواهد ساخت. انگلستان به عنوان یکی از بازیگران کنشگر در راستای حفظ وضع موجود تلقی می‌شود. در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران مبانی کنش سیاسی و استراتژیک خود را برای تغییر در نظم بین‌المللی طراحی و سازماندهی کرده است. از دیدگاه ایران و کشورهای اسلامی فرآیند موجود نظام بین‌الملل ماهیت ناعادلانه دارد، یعنی اینکه فاقد موازنه و تعادل است.
در فضای جدید رقابت‌های ژئواستراتژیکّ، قالب‌های گفتمانی نه‌تنها بر روابط اجتماعی تأثیر به جا می‌گذارند؛ بلکه آثار و پیامد آن را می‌توان در فضای ژئوپلیتیک ـ ژئوکالچر نظام بین‌الملل نیز مورد ملاحظه قرار داد. مهم‌ترین نقشی که انقلاب اسلامی در گستره عربی ـ اسلامی بازی می‌کند، نقش فرهنگی اسلام است. انقلاب اسلامی ایران پرچمدار اسلام‌گرایی کامل در مقابله با غرب است. بعد اسلام‌گرایی حکومت و جامعه در ایران، انقلاب‌ اسلامی را براساس اندیشه اصول‌گرایی اسلامی و الگویی از حکومت ترویج کرد که براساس ولایت فقیه پا گرفته است. (ابوالنصر ۱۳۷۸: ۱۲۶)
ایجاد حکومت اسلامی در کشورهای عربی ـ اسلامی در اساس، فلسفه‌ای است که انقلاب اسلامی برمبنای آن ایجاد شده است. همراهی خودجوش مردم جهان عربی ـ اسلامی با انقلاب اسلامی ایران، حالتی از جوشش و غلیان را در جوامع عربی ـ اسلامی پدید آورد. این حالت خودجوش به دخالت مستقیم و غیرمستقیم ایران نسبت داده شد و در نتیجه بسیاری از حکام عرب و مسلمان و همچنین داعیان نظم جهانی را علیه انقلاب اسلامی برانگیخت. (همان: ۱۲۷)

4-5-جایگاه ایثار و شهادت در ژئوکالچر ج.ا.ا
دوران دفاع مقدس دوران عزت و سربلندی ملت ایران و تاریخ پرافتخار ملی ماست و جوانان سلحشور ایران با پیروی از امام و رهبر خود و با ایمان عمیق حماسه‌هاییآفریدند که تاریخ بشریت چنین عظمتی را به خود ندیده است. دوران دفاع مقدس ما گنجینه‌ای گرانبها و ذخیره‌ای پایان ناپذیر است که نسل امروز و فردای ایران می‌تواند از برکات آن بهره مند شوند. بنابراین، تجارب ارزشمند دوران دفاع مقدس، سرمایه عظیمی برای نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌شود و دارای نتایج و دستاوردهای فراوان و منشاء اصلی رشد و توسعه کشور در ابعاد مختل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره ژئوپلیتیک، انقلاب اسلامی، خاورمیانه، امام خمینی Next Entries منابع مقاله درباره بازار سرمایه، بازده بلندمدت سهام شرکتها، بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار