پایان نامه ارشد درباره امام زمان، آخرالزمان، کتابخانه تخصصی

دانلود پایان نامه ارشد

دسته اول وآن صحیح بخاری ، مسلم ، ابو داوود،ترمذی ، نسایی ، ابن ماجه … گردآوردم در صورتی که بنده صحیح بخاری را برای اطمینان چند بار برگ برگ وحدیث به حدیث گشتم وهمچنین صحیح مسلم ، از معجم احادیث الامام المهدی استفاده کردم وبرای اطمینان سپس به خود کتب صحاح مراجعه کردم تا جایی که حتی از آن صفحات تصویربرداری کردم ونزد خود نگه داشتم.
مشکل سوم : عدم دسترسی به کتابخانه تخصصی وغنی واستاد راهنما بود به شکلی که بنده ساکن شادگان هستم وبرای دسترسی به کتابخانه واستاد راهنما ناچار می شدم به اهواز مسافرت کنم تا از کتابخانه دارالتحقیق استفاده کنم وهمین کار راکردم وچندبارمراجعه کردم واز مهمترین کتب اهل سنت ومهدویت استفاده نمودم ، که در اینجا لازم می دانم که ازکارکنان محترم آن مجموعه ، تشکروقدردانی نمایم.

بخش اول : کلیّات

1-طرح تحقیق :
1-1واژگان کلیدی : حدیث ، پیامبراکرم «ص» ، اهل سنت ، مهدویت«ع» ، منجی ، آخرالزمان ، ، دجال ، سفیانی
2-1تبیین مساله :
در کتب معتبر حدیثی اهل سنت (صحاح سته) ، احادیث معتبری در زمینه ، موضوع مهدویت روایت هایی وارد شده است که از بزرگان صحابه نقل شده وبه حد تواتر نیز رسیده اند که برخی علما آن اخبار را مستفیض وبرخی قائل اند که متواتر معنوی هستند ، وآن هم به دلیل این که از بزرگان صحابه نقل شده اند.
3-1پرسش های تحقیق :
پرسش اصلی :آیادر صحاح سته اهل سنت ، احادیث معتبری در مورد امام مهدی (ع) روایت شده است؟
پرسش های فرعی :
در صحاح سته اهل سنت آیا احادیثی خاص در باره امام زمان عج روایت شده است ؟
آن احادیث کدامند ودر زمینه چه موضوعاتی وارد شده اند؟
درمورد اوصاف امام مهدی ، نسب و… چه احادیثی روایت شده است ؟
چند روایت در زمینه ی مهدویت در کتب اهل سنت نقل شده ، وآیا این روایات در حد تواتر هستند؟
آیا میان احادیثی که شیعه واهل سنت در باره مهدی ع نقل کرده اند تعارضی وجود دارد؟
چه شبهاتی درمورد احادیث مهدویت نزد اهل سنت وجود دارد وپاسخ به آنها چیست ؟
آیا در بین علمای اهل سنت کسانی هستند که در مساله مهدویت تشکیک کرده اند؟
در مورد علایم وشرایط ظهور امام زمان ع چه احادیثی نقل شده است؟
درمورد حضرت عیسی ع وامام زمان ع چه احادیثی نقل شده است ؟
آیا روایات تطبیقی درمورد مهدویت میان اهل سنت وشیعه وجود دارد؟
4-1 فرضیه تحقیق : در کتب معتبر اهل سنت « صحاح سته » ، احادیث معتبری در زمینه مهدویت روایت شده است.
5-1 ضرورت تحقیق : بنابراین موضوع مهدویت از سنخ توحید ، نبوت وقرآن تلقی شده است . لذا با قاطعیت می توان گفت : در اعتقاد به منجی آخر الزمان ومهدی موعود ، نوعی وحدت نظربین فرق مسلمین برقراراست هر چند برخی افراد با انگیزه های سیاسی وغرض ورزی ویا نا آگاهی به مبانی اسلامی«مانند ابن خلدون واحمد امین..). در صددند این باوررا کم رنگ ویا عقاید یهودی ، مسیحی جلوه دهند در حالی که این اصل طبق عقل وفطرت وآیات قرآن وکلمات گهربارپیامبر اکرم (ص) می باشد.
6-1 پیشینه تحقیق : علماي اهل سنت از همان آغاز نسبت به مساله مهدویت اهمیت زیادی قائل شدند ودر این زمینه کتاب های زیادی تالیف نمودند. کتابهایی که علمای اهل سنت درمورد مهدویت تالیف کردند برخی از آنها عبارتند از: ، العرف الوردی از سیوطی ، عقدالدرر از مقدسی شافعی، ابوالفیض سیداحمد بن محمد بن صدیق غماری شافعی ازهری مغربی، متوفای ۱۳۸۰ ق، صاحب کتاب إبراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون، چاپ دمشق، شیخ محمود بن عبداللَّه تویجری از استادان دانشگاه اسلامی در مدینه منوره، صاحب کتاب الاحتجاج بالأثرعلی من أنکر المهدی المنتظر، در رد شیخ ابن محمود، قاضی قطر
،شیخ عبداللَّه سبیتی عراقی، صاحب کتاب إلی مشیخه الأزهر در رد کتاب المهدیه فی‏الاسلام، اثر سعد محمد حسن، که از منکران مهدویت است ،محمد بن عبدالعزیز بن مانع، (متوفای ۱۳۸۵ ق) صاحب کتاب تحدید النظر فى أخبار الإمام المنتظر در اثبات امام مهدی(ع) و ظهورش و در رد ابن خلدون
، کتاب الجزم لفصل ابن حزم در رد ابن حزم اندلسى که بخشى از کتاب الفصل فی الملل و الأهواء و النحل را به انکار و تکذیب احادیث مربوط به امام زمان(ع)اختصاص داده است، عبدالمحسن بن حمد العباد، استاد دانشگاه مدینه منوره و عضو هیأت علمی آن دانشگاه، صاحب کتاب الرد على من کذب بالأحادیث الصحیحة الواردة فى المهدى، در رد کتاب لامهدى ینتظر بعد الرسول سید البشر از شیخ آل محمود قطرى
،أبوالعباس بن عبدالمؤمن مغربى، صاحب کتاب الوهم المکنون فى الرد على ابن خلدون .
در مذهب اهل سنت روایات زیادی دراین زمینه وارد شده است تاجایی که منکرآن را براساس برخی روایات ، کافر نامیدند . بطور مثال : اهل سنت از جابر بن عبدالله (ره) نقل می کنند: عن محمد بن علی بن الحسن ، عن الحسین بن محمد بن احمد، عن اسماعیل بن ابی اویس، عن ابن المنکدر، عن جابر(ره) رفعه (قال:قال:رسول الله«ص»)
«من انکرخروج المهدی فقد کفربما انزل علی محمد ، ومن انکرنزول عیسی فقد کفربما انزل علی محمد ومن لم یومن بالقدر خیره وشره فقد کفر بماانزل علی محمد » ؛ فان جبرئیل اخبرنی ان الله (عزوجل) قال: من لم یومن بالقدر خیره وشره فلیتخذ ربا غیری». (عسقلانی ، 1329ق ، ص130 .)
محمد بن عیسی ترمذی(209- 279 ه) درباره دوحدیث از احادیث مهدوی می نویسد :«حسن صحیح» ودرباره یکی از آنها می نویسد:«حسن». ( ترمذی ،1279م ، ص55ح2235و2236 .)
ابی عبدالله حاکم نیشابوری «م405»: وی در کتاب الفتن در چهارباب ، احادیثی که به اسم حضرت مهدی«ع» تصریح کرده ، آورده است.واحادیث دیگری درباب ذکر خروج مهدی«ع» آورده وگوید: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ؛ این حدیث صحیح است ومنطبق با شرایط بخاری ومسلم درمورد صحت احادیث می باشد .اما آن دواین احادیث را نیاورده اند.
بعضی دانشمندان اسلامی در باره مهدی کتا بهای ویژه ای نوشته اند؛ از آن جمله است : ابو نعیم در کتاب اخبارالمهدی ، ابن حجرهیتمی، در کتاب القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر، شوکانی در کتاب التوضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر والدجال والمسیح ، ادریس عراقی مغربی در کتاب المهدی ، ابوالعباس بن عبدالمومن مغربی در کتاب الوهم المکنون فی الرد علی بن خلدون ،سیوطی در العرف الوردی و…
عده ای در نوشته های خود تصریح کرده اند که احادیث مربوط به مهدی متواتر است وبه هیچ وجه قابل انکار نیست ؛ از آن جمله : سخاوی در کتاب المغیث ، محمد بن احمد سفارینی در کتاب شرح العقیده ، ابوالحسن آبری در کتاب مناقب الشافعی ، ابن تیمیه در کتاب فتاوا ، سیوطی در کتاب الحاوی و…
عبدالحلیم احمد بن تیمیه «متوفی728ه»: وی درکتاب منهاج السنه ج4 ، ص211 ، می نویسد:« ان الاحادیث التی یحتج بها علی خروج المهدی احادیث صحیحه رواها ابوداوود والترمذی واحمد وغیرهم من حدیث ابن مسعود وغیره.(عقیده اهل السنه والاثرفی المهدی المنتظرص189)
ابن قیم جوزیه «متوفی751ه»: می گوید: والاحادیث علی خروج المهدی اصح اسنادا،(همان ص191-192)
عبدالعزیز بن باز می گوید: «اما انکارالمهدی المنتظربالکلیه کما زعم ذلک بعض المتاخرین ، فهوقول باطل ، لان احادیث خروجه فی آخرالزمان ، وانه یملاءالارض عدلاوقسطا ،کما ملئت جورا ، قدتواترت تواترا معنویا ، وکثرت جدا واستفاضت کما صرح بذلک جماعه من العلما…
ترجمه: واما انکار موضوع مهدویت به طور کامل همانگونه که برخی معاصرین پنداشتند، سخن نادرستی است ، زیرا که احادیث ظهورآن حضرت درآخر زمان ، واینکه زمین را پراز عدل وداد می کند ، همان گونه که پر از ظلم وستم شد ، متواتر معنوی است ، واین احادیث بسیار نقل شده وبه حد استفاضه رسیدند به طوری که برخی از علماء به آن تصریح کردند.(ترجمه از ماتن) ( حیدری ،1389 ،ص90)
محي الدين عربي عارف برجسته‌ي جهان تسنن درباره‌ي مهدي(ع) چنين مي‌گويد
اعلم ایدنا الله ان لله خلیفه یخرج وقد امتلات الارض جورا وظلما فیملوها قسطا وعدلا ، ولو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یلی هذا الخلیفه من عتره رسول الله «ص» من ولد فاطمه یواطیء اسمه اسم رسول الله «ص» جده الحسن بن علی بن ابی طالب یبایع بین الرکن والمقام …
« وبدان که خدا ما را پیروز می گرداند ، قطعا برای خداوند خلیفه ای ظهور می کند وزمانی که زمین ازظلم وستم پرشده او زمین را از عدل وداد پر خواهد کرد ، واگر از از عمر دنیا حتی یک روز هم باقی نماند خداوند آن روز را چنان طولانی خواهد کرد که این خلیفه از خاندان پیامبر«ص» ظهور می کند از فرزندان فاطمه«س» که نامش ، همنام پیامبر«ص» است پدربزرگش حسن بن علی ابن ابی طالب «ع» است ، که میان رکن ومقام با او بیعت می کنند…«ترجمه ماتن» (ابن عربی ،1414ق ،ص63.)
7-1 روش تحقیق : روش کتابخانه ای که شامل فیش برداری ، جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آنها است.
8-1 هدف تحقیق : هدف از نگارش این تحقیق ، ایجاد وحدت نظر بین دو مذهب بزرگ اسلامی (شیعه واهل سنت) ، وآن هم دردوره ای بسیارخطیر، وآن زمانی است که دشمنان اسلام سعی بر آن دارند تا هر چه در توان وقدرت دارند از طریق تالیف کتب ، رسانه های جمعی ، ماهواره واینترنت و… شکاف بیشتری میان مسلمانان ایجاد کنند ، تا به آرزوی خود «تفرقه بینداز وحکومت کن» برسند . پس لازم دانستم پژوهش «پایان نامه» خود را دراین زمینه انتخاب نمایم و طبق آیه شریفه« واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا واذکروا نعمه الله علیکم ان کنتم اعداء فالف بین قلوبکم واصبحتم بنعمته اخوانا»(آل عمران103)، یکی از مباحث مهم عقایدی و اصول دین یعنی« امامت » نزد شیعه واز مباحث فروع دین نزد مذهب اهل سنت ، می باشد را تحقق نمایم.«ماتن»

2- توضیحی مختصردرمورد صحیحین (صحیح بخاری ومسلم) وروش گزینش حدیث :
درصحاح سته ، بخاری ومسلم نامی از امام مهدی«ع» نیاورده اند ، وفقط به ذکراوصاف آن حضرت اکتفا نمودند وآن هم نماز خواندن عیسی«ع» درپشت سرآن حضرت وخروج دجال و… ، ولی سنن ابن ماجه ، ابی داوود ، ترمذی ونسایی ، هم نام مبارک آن حضرت هم اینکه از نسل پیامبر«ص» وشبیه پیامبردرخلق وچهره واندام و… احادیثی چند، آمده است. تا جایی که علمای سنت همچون ابن تیمیه وبن بازو… تصریح کردند احادیث مهدی«عج» صحیح الاسناد هستند ، وآن هم بخاطر اینکه ازبزرگان صحابه نقل شده اند. اگر سوال شود که چرا صحیحین(بخاری ومسلم) احادیثی روشن ودقیق از «امام مهدی» نیاوردند، پاسخ به آن روشن است ؛ اولا: آندودرمقدمه صحیح خود اعتراف واذعان نمودند که همه احادیث موجود را نیاوردند واحادیثی که گردآوری کردند را ، از میان هزاران حدیث انتخاب کردند وآن هم بخاطر روش خاص هرکدام اقدام به گزینش حدیث کردند.
همانگونه که نووی در شرح خود بر صحیح مسلم گوید : « قال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه كما اذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك كما اذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح فاذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آرماگدون، علوم دینی، آخرالزمان Next Entries پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، کتاب مقدس