پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی، میانجی گری

دانلود پایان نامه ارشد

اعلام ختم رسیدگی نماید . ( ماده 184 ق.آ.د.م ) پس از اعلام ختم رسیدگی نیز دادگاه می بایست ، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید .
در خصوص اینکه آیا دادگاه باید فوراً اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید یا اینکه مهلت خاصی در این خصوص وجود ندارد ؟ قانونگذار پاسخ صریحی ارائه ننموده است ، ولی در قسمتی از نظریه مشورتی شماره 1446/7 مورخ 27/4/83 اداره حقوقی قوه قضائیه این چنین تعیین تکلیف شده است :
« مهلت یک هفته برای انشای رأی ، شامل گزارش اصلاحی نیز می گردد .»
در اینجا به همین مقدار بسنده کرده و تفصیل بیشتر را به مبحث دوّم که اختصاص به گزارش اصلاحی دارد واگذار می نماییم .
بند چهارم : سازش در دادگاه پس از اقامه دعوا
یکی دیگر از زمانهای سازش ، وقتی است که اختلاف طرفین منجر به طرح دعوا در دادگاه شده و ممکن است طرفین در دادگاه این دعوا را با سازش و مصالحه خاتمه دهند .
سازش پس از اقامه دعوا نسبت به سازش پیش از اقامه دعوا رواج بیشتری دارد و غالباً اختلافات پس از اقامه دعوا در دادگاه با میانجی گری قاضی یا افراد دیگر منجر به مصالحه می گردد .
البته نکته قابل ذکر این که ممکن است حتّی در این حالت هم طرفین پس از انجام مذاکرات اصلاحی به سازش و نتیجه ای مثبت دست نیابند که در این صورت دادرسی ادامه خواهد یافت ؛ گرچه عدم حصول سازش در این روش( که معمولاً طرفین قبلاً به توافق هایی رسیده اند و بعد برای سازش به دادگاه مراجعه می کنند ) کمتر اتفاق می افتد . اعلام تمایل به سازش در جریان رسیدگی به دعوا ممکن است در جلسه رسیدگی طرح گردد و طرفین رغبت به سازش را اعلام نمایند یا اینکه در خارج از دادگاه به توافق رسیده و با ارائه لایحه ای به دادگاه ، خواستار سازش شوند . در این نوع سازش ( پس از اقامه دعوا ) نیازی به تقدیم درخواست ، پرداخت هزینه دادرسی ( سازش ) و ارجاع به یکی از شعب نیست.عدم لزوم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی در سازش پس از اقامه ی دعوا از فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی قابل استنباط است . چرا که ، عنوان مبحث اول این فصل « سازش » می باشد ، بر خلاف عنوان مبحث دوم که « درخواست سازش » است و همچنین در هیچ یک از مواد این مبحث اشاره ای به تقدیم درخواست یا پرداخت هزینه دادرسی نشده است .
از نحوه ی بیان ماده 178 ق.آ.د.م چنین بر می آید که پس از اقامه دعوا ، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا صرفاً زمانی وارد رسیدگی اصلاحی می شود که ( طرفین ) به سازش رضایت داشته باشند ، نه یکی از آنها. سؤالی که می خواهیم در اینجا به آن پاسخ دهیم این است که ،آیا پس از اقامه دعوا ، امکان درخواست سازش ( مطابق مواد 186 به بعد ق.آ.د.م ) نیز امکان پذیر است ؟
در پاسخ می توان به دو صورت استدلال نمود :
استدلال اول : کاربرد ماده 186 به بعد ق.آ.د.م برای زمانی است که دعوایی طرح نشده باشد و به همین دلیل است که در ماده 186 این قانون از عبارت « هر ادعایی » که منظور از آن اختلاف پیش از طرح دعوا می باشد ، استفاده شده است. لذا با اقامه دعوا در دادگاه، ادعا تلقی کردن آن صحیح نیست،بنابراین درخواست سازش پس از اقامه ی دعوا امکان ندارد .
استدلال دوم : ماده 186 ق.آ.د.م اطلاق دارد و بر اساس این ماده در خصوص هر ادعایی می توان از دادگاه نخستین درخواست سازش نمود؛ منظور از « ادعا » در این ماده، معنای عام آن است که بر این اساس اقامه ی دعوا نیز نوعی ادعا محسوب م

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، قانون مدنی، دیوان عالی کشور، قواعد عمومی Next Entries منبع تحقیق درمورد تجارت الکترونیک، سند الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی