پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، عمر بن عبدالعزیز، علامه مجلسی

دانلود پایان نامه ارشد

(مناوی،1391 ق،ص14،ج3 .)
8-7-2 ابن حجرهیتمی می نویسد:
عترت باید کسانی باشند که تمسک به آنها تا قیامت شایسته ، وموجب بقا وایمنی برای اهل زمین باشد؛ همچون قرآن کریم ؛ به همین سبب پیامبر«ص» تمام مسلمین را امر کرده است که به اهل بیت او تمسک کنند.(ابن حجر،1417ق ،ص89،)
اکنون مصداق اهل بیت راباید بیابیم ، باتوجه به روایات پیامبرص آن هم در صحاح سته ، درمی یابیم وجود مبارک آن حضرت مصادیق عترت را مشخص فرموده است .
پیامبر اکرم ص در روایات متعدد امام مهدی را فردی ازاهل بیت وعترت خود مطرح کرده که هم سنگ قرآن است ، یعنی پیامبر حجت را تمام کرده است که هیچ زمانی نیست که زمین از عترت واهل بیت خالی باشد ، همان طور که از قرآن خالی نیست .
طبق احادیثی که مطرح شد، در می یابیم که قرآن واهل بیت ع در هیچ زمانی از هم جدا نخواهند شد ووجود یکی بدون دیگری ممکن نیست ونیز می یابیم که امام مهدی از فرزندان فاطمه س واهل بیت وعترت پیامبر ص ویکی از ثقلین است که همتای قرآن است وتمسک به آن حضرت در کنار قرآن موجب سعادت خواهد شد.(قادری ،1388ق،ص71.)
3 )حدیث معرفت امام :
یکی دیگراز احادیثی که شیعه وسنی آن ار نقل ودر کتب معتبر خود مطرح کرده اند، حدیث « معرفت امام» است. این حدیث درقالب های گوناگون نقل شده است؛ ولی اساس روایت یک معنا را دارد.
متن حدیث:
1-3 بخاری در صحیح خود از ابن عباس نقل می کند که پیامبرص فرمود:
من خرج من السلطان شبرا مات میته جاهلیه ؛( بخاری، 1401ق،ج2 ص13،)
هرکس از سلطنت حاکمی به اندازه یک وجب بیرون برود ، به مرگ جاهلیت مرده است.«ماتن»
2-3 مسلم در صحیح خود از رسول خداص نقل می کند که آن حضرت فرمود:
من مات ولیس فی عنقه بیعه مات میته جاهلیه؛.( مسلم ج6،1398ق، ص22، 21.)
هرکس بمیرد در حالی که برگردنش بیعت نباشد ، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است«ماتن»
3-3 ابوداوود در سنن خود از ابوذر نقل می کند که رسول خدا ص فرمود:
من فارق الجماعه شبرا فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه
هر کس از جماعت به اندازه یک وجب خارج بشود ، همانا ریسمان اسلام را از گردنش خارج کرده است .( ابوداوود،1410ق ،ص241 ج2 .)
این حدیث در مصنف عبدالرزاق صنعانی ومصنف ابن ابی شیبه وصحیح ابن حبان وکتب دیگرآمده است وعبارات روایت در برخی کتا بها به صورت « من مات ولیس له امام مات میته جاهلیه » ذکر شده است.(عبدالرزاق، 1390ق ،ج11، ص330)
این حدیث در منابع شیعی نیز آمده است . مرحوم علامه مجلسی در کتاب گرانسنگ بحارالانوار، برای این حدیث ، ده ها طریق وسند ازکتب معتبر شیعی متذکر شده است . «ماتن»
4- نکات قابل استفاده از حدیث :
1-4 مسلمین باید به اسلام وامام توجه ومعرفت داشته باشند وبیعت امام را بر گردن خویش احساس کنند.(قادری ،1388ش، ص،75.)
2-4 این کلام پیامبرص همچون دیگر کلمات آن حضرت ، وحیانی است؛ مراد پیامبرص از اینکه « مسلمین باید به امام معرفت داشته باشند وگرنه ، به مرگ جاهلیت مرده اند چه کسی است؟ آیا هر حاکم وسلطانی را شامل می شود ؟(همان،همان)
با کمی تامل در می یابیم وجود مبارک پیامبرص در احادیث متعددی ،مصادیق امام وحاکم را مطرح فرموده اند . زیباترین بیان آن بزرگوار در حدیث ثقلین است که فرمود : قرآن وعترت من از دیگرجدا نمی شوند وهردو ، مایه هدایت وسعادت شما هستند . اگر به این دوتمسک کنید، راه هدایت را رفته اید وگرنه گمراه می شوید.(همان،همان)

 بخش سوم: احادیث خاص مهدویت در صحاح ستّه

مهدویت واحادیث خاص در صحاح سته
در این بخش که مهمترین بخش پایان نامه است ؛ به بررسی احادیث مهدویت به طور خاص در«صحاح سته» می پردازیم وبه مواردی همچون «حسب» و«نسب» امام مهدی «ع»، «شمایل» ،«سیمای آن حضرت» ، «شرایط ظهور» ،«حکومت وعدالت» آن حضرت اشاره می کنیم.
عنوان اول : بخشایشگر اموال
الف: حدیث : بخشایشگراموال توسط امام مهدی «عج» :
1- در صحیح مسلم از جابربن عبدالله نقل می کند:
حدثنا: زهیربن حرب وعلی بن حجر(واللفظ لزهیر) قالا:
حدثنا اسماعیل بن ابراهیم ، عن الجریری ، عن ابی نضره ، قال: کنا عند جابربن عبدالله…قال:
قال رسول الله«ص»: یکون فی آخرامتی خلیفه یحثی المال حثیا ولا یعده عدا ، قال :قلت لابی نضره وابی العلاء : اتریان انه عمر بن عبدالعزیز؟ فقالا : لا.( النووی ،1932ق،ج8 ص39).
«پیامبرص فرمود : برامتم خلیفه حکومت خواهد کرد که ثروت را جمع می کند وبه مردم می دهد بدون اینکه آن را بشمارد ، به ابونضره وابوعلاء گفتم : آیا اوعمربن عبدالعزیز است ؟ گفتند: خیر.«ترجمه ماتن»
2-مسلم نیز حدیث دیگری جابربن عبدالله نقل می کند:
حدثنی زهیربن حرب ، حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ، حدثنا داود عن ابی نضره عن ابی سعید وجابربن عبدالله قالا:
قال رسول الله«ص»: یکون فی آخرالزمان خلیفه یقسم المال ولا یعده . (صحیح مسلم بشرح النووی ج8،ص39) .« درآخر زمان خلیفه می آید که ثروت را تقسیم می کند بدون آن که آن را بشمارد» .«ترجمه ماتن»

3-مستدرک حاکم :
اخبرنا الحسن بن یعقوب بن یوسف العدل ، ثنا یحیی بن ابی طالب ، ثنا عبدالوهاب ابن عطاء ،انبا سعید بنایاس الجریری، عن ابی نضره، عن جابربن عبدالله رضی الله عنهما، قال:
قال رسول الله«ص»: یکون فی امتی خلیفه یحثی المال حثیا ولا یعده عدا…
ودر ادامه گفته: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه بهذه السیاقه ، انما اخرج مسلم حدیث داود بن ابی هند، عن ابی نضره، عن ابی سعید، عن النبی«ص» «یکون فی آخرالزمان خلیفه یعطی المال ولا یعده عدا، وهذا له عله.
«درامتم خلیفه ای می آید که مال را با دست برمی دارد وآن را شمارش نمی کند وحاکم گفته : این حدیثی صحیح است که شیخین با این سیاق نقل نکرده اند ومسلم فقط حدیث داوود بن هند را نقل کرد که پیامبر«ص» فرمود: درآخرزمان خلیفه ای می آید مال را می دهد وآن را شمارش نمی کند «که اشکال دارد»(حاکم،1418ق، ج4، ص4564)
4-ابن ماجه از ابوسعید خدری نقل می کند:
حدثنا محمد بن مروان ، عن عماره بن ابی حفصه ، عن زید العمی ، عن ابی الصدیق ، عن ابی سعید الخدری ، عن رسول الله «ص» قال:
تنعم امتی فی زمن المهدی نعمته لم ینعموا مثلها قط ، ترسل السماء علیهم مدرارا ولا تزرع الارض شیئا من النبات الا اخرجته والمال کدوس ، یقوم الرجل فیقول : یا مهدی اعطنی فیقول :خذ
« امتم در زمان مهدی به چنان نعمتی دست می یابند که پیش از آن مانند آن نرسیده اند، آسمان بسیار بر آنان «باران» می ریزد وهرچیزی که در زمین کاشته شود رشد می کند ومال متراکم وانباشته می شود ، مرد به پا می خیزد ومی گوید: ای مهدی بده :سپس مهدی می گوید: ببر«ترجمه ماتن» (سنن ابن ماجه ،1429ق،ج2ص1366.)
انفاق وخصلت بخشش مال ، در کتب دیگر اهل سنت مثل سنن ترمذی نیز آمده ، ترمذی این حدیث را به اسناد خود از ابوسعید خدری از رسول خدا ص نقل کرده است وآن را حدیث حسن می خواند.(سنن ترمذی ، حدیث2232.)
عنوان دوم : حسب ونسب امام مهدی «ع»
شناخت هر چیزی به حسب ونسب آن است وشناخت موضوع مهمی چون « مهدی» به آن است که حسب ونسب آن بزرگوارمشخص شود.
سوال ما این است که؛ آیا در کتب معتبر اهل سنت، همچون صحاح سته ، حسب ونسب آن بزرگوارهمان طور که در کتب معتبر شیعی مطرح شده است ، نقطه اشتراک ووحدت عقیده محقق خواهد شد.
1. مهدی از فرزندان عبدالمطلب است.
ابن ماجه در سنن با اسناد خود از انس بن مالک از رسول خدا «ص» روایت کرده است :
حدثناهدیه بن عبدالوهاب ثنا سعدبن عبدالحمید بن جعفر،عن علی بن زیاد الیمامی عن عکرمه بن عمارعن اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه عن انس بن مالک قال سمعت رسول الله «ص» یقول:
نحن ولد عبدالمطلب ساده اهل الجنه وانا وحمزه وعلی وجعفروالحسن والحسین والمهدی ؛ از رسول خدا ص شنیدم که فرمود: ما فرزندان عبدالمطلب سروران بهشت هستیم ، من وحمزه وعلی ع وجعفروحسن وحسین ومهدی .( ابن ماجه ،1429ق،ج2 ص1368 )
2. ظهورمهدی ازاهل بیت پیامبر«ص» قطعی است :
عجیب آن است که مضامین روایات صحاح سته وکتاب های معتبر دیگر اهل سنت که در این زمینه مطرح شده ، با احادیث وروایاتی که درکتب معتبرشیعی مطرح شده است ، مطابقت دارد. هر چند الفاظ وعبارات آن کمی متفاوت است . روایات متعددی در صحاح سته در سنن ابوداوود، ترمذی وابن ماجه در این مورد دارد که برخی از آن ها از حیث سند متقن ومعتبر می باشند .
1-2 ابوداوود در سنن خود با اسناد خود اززربن حبیش ازعبدالله بن مسعود روایت کرده که پیامبرخدا «ص» فرمود:« لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا منی ، من اهل بیتی ، یواطی اسمه اسمی …
اگراز عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد هر آینه خداوند ان روز را طولانی خواهد کردتا ان که مردی از اهل بیت مرا برانگیزد که اسمش نظیر اسم من است …«ترجمه ماتن».( ابوداوود ،بی تا،ج2 ص421).

2-2-درسنن ابوداوود به سندخود ازپیامبرص نقل می کند:
حدثنا مسدد ان عمربن عبید حدثهم وثنا محمد بن العلاء،ثنا ابوبکریعنی ابن عیاش وثنا مسدد ثنا یحیی ، عن سفیان وثنا احمد بن ابراهیم ، ثنا عبیدالله بن موسی اخبرنا زائده وثنا احمد بن ابراهیم ، حدثنی عبیدالله عن فطر،کلهم عن عاصم عن زر، عن النبی «ص» انه قال:
لاتنقضی الایام ولا یذهب الدهرحتی یملک العرب رجل من اهل بیتی اسمه یواطی اسمی .( ابی داوود ،بی تا،ج4 ص107).
3-2 حدیث دیگری درسنن ابوداوود ازرسول خداص نقل می کند:
حدثنا مسدد ان عمربن عبید حدثهم وثنا محمد بن علاءثنا ابوبکر یعنی ابن عیاش وثنا مسدد، ثنا یحیی ، عن سفیان وثنااحمدبن ابراهیم ثنا عبیدالله بن موسی وثنا احمدبن ابراهیم، حدثنی عبیدالله عن فطر المعنی واحد کلهم عن عاصم ، عن زر، عن النبی«ص» انه قال:
لاتذهب الایام واللیالی ولو لم یبق من الدنیا الا یوم حتی یبعث الله رجلا من امتی یواطی اسمه اسمی (ابی داوود ،بی تا، ج4ص106.)
« روزها وشب ها به پایان نمی رسند، واگر از عمر روزگار به جز یک روز باقی نماند ، خداوند مردی از امتم را می فرستد که نامش همانند نام من است».«ترجمه ماتن»

4-2- بازهم ابی داوود از پیامبر«ص» نقل می کند:
الفضل بن دکین قال حدثنا فطر، عن القاسم بن ابی بزه ، عن ابی الطفیل عن علی ، عن النبی«ص» قال: لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملوها عدلا کما ملئت جورا.( ابی داوود ،بی تا،ج4 ص107.)
« اگر ازروزگار جز یک روز باقی نماند خداوند مردی از اهل بیتم را می فرستد که زمین را پر می کند از عدل وداد همان گونه که از ستم پر شده بود.«ترجمه ماتن».
5-2- در سنن ترمذی از رسول خدا ص نقل می کند؛ حدثنا عبدالجباربن العلاءبن عبدالجبار العطار، حدثنا سفیان بن عیینه، عن عاصم ، عن زر، عن عبدالله بن مسعود عن النبی «قال» :
یلی رجل من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی ؛ المفردات :یلی بمعنی یتولی امرالامه ویحکم .«کورانی ،
«مردی ازاهل بیتم می آیداسمش مانند اسم من است، یلی : یعنی متولی وامیر می شود.»(کورانی،1411ج3)
6-2-ابن ماجه از ابوهریره نقل کرده است :
حدثنا محمد بن یحیی ، ثنا ابوداوود وحدثنا محمد بن عبدالملک الواسطی ، ثنا یزید بن هارون ، حدثنا علی بن المنذر،ثنا اسحاق بن منصور، کلهم من قیس ، عن ابی حصین ، عن ابی صالح ، عن ابی هریره قال : قال رسول الله «ص»:
لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطوله الله «عج» حتی یملک رجل من اهل بیتی یملک جبل الدیلم والقسطنطنیه؛
(ابن ماجه ،1429ق،ج2 ص928).

7-2 -احمد بن حنبل از پیامبر«ص» نقل می کند:
حدثنا عبدالله ،حدثنی ابی ،ثنا عبدالصمد،ثنا حمادبن سلمه ، انامطرف المعلی ، عن ابی الصدیق،عن ابی سعید ، ان رسول الله «ص» قال :
تملاء الارض ظلما وجورا ثم یخرج رجل من عترتی ،یملک سبعا اوتسعا فیملا الارض قسطا وعدلا (به نقل:کورانی ،1411ج3)
8-2- درمستدرک حاکم نیزمانند این روایت با کمی اختلاف آمده که سند آن حدیث؛
حدثنا ابوالعباس محمد بن یعقوب ، ثنا حجاج بن الربیع بن سلیمان ، ثنا اسد بن موسی، ثنا حماد بن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، علمای معتزله، امیرالمومنین Next Entries پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، علمای شیعه، ضرب المثل