پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، علمای شیعه، ضرب المثل

دانلود پایان نامه ارشد

سلمه ، عن مطروابی هارون ، عن ابی الصدیق ناجی ، عن ابی سعیدالخدری ، ان رسول الله «ص» قال:
تملاء الارض ظلما وجورا ثم یخرج رجل من عترتی؛ وقال هذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین ولم یخرجاه . (همان)
9-2-درمستدرک حاکم حدیث دیگری با اسنادش از عبدالرحمن بن جبیراز پدرش نقل می کند:
حدثنا ابوبکر بن اسحاق ،عن بن شاذان الجوهری ، ثنا زکریا بن عدی ، ثنا عیسی بن یونس، عن صفوان بن عمروعن عبدالرحمن بن جبیر ابن نفیرعن ابیه قال لما اشتد جزع اصحاب رسول الله «ص» علی من قتل یوم موته قال رسول الله «ص» :
«کیف یهلک الله امه انا فی اولها وعیسی فی آخرها والمهدی من اهل بیتی فی وسطها»؛
چگونه خداوند امتی را نابود کند در حالی که دراول آن من وآخر آن عیسی و، وسط آن مهدی که از اهل بیتم است ، قراردارد.
( حاکم،1418ق، ج3 ص41)
10-2- ابن تیمیه از عبدالله بن عمر نقل می کند که پیامبر«ص» فرمود:
«یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمه کاسمی وکنیته ککنیتی ، یملا الارض عدلا کما ملئت جورا»
ودر ادامه گفته :ان الاحادیث التی یحتج بها علی خروج المهدی احادیث صحیحه رواها ابوداوود والترمذی واحمد وغیرهم من حدیث ابن مسعود وغیره. (ابن تیمیه ،1406ق،ج4 ص211)
« احادیثی که درمورد ظهور مهدی«ع» به آنها احتجاج می شود احادیث صحیحی هستند که ابوداوود وترمذی واحمدوغیرو آنها را نقل کرده اند همچون ابن مسعودوغیره» ترجمه ماتن.
11-2- تاریخ بخاری از رسول خدا «ص» نقل می کند:
قال عبدالغفار بن داوود ، حدثنا ابوالملیح الرقی سمع زیاد بن بیان ، ذکر من فضله ، سمع علی بن نفیل جد النفیلی ، سمع سعید بن المسیب عن ام سلمه زوجه النبی«ص» عن النبی «ص» انه قال :
المهدی حق وهو من ولد فاطمه«س»(به نقل :کورانی ،1411ق ج3 .)
12-2- ابن ماجه در سنن خویش با اسناد خود از محمد بن الحنفیه از امام علی ع نقل کرده که پیامبراسلام ص فرمود: « المهدی منا اهل البیت یصلحه الله فی لیله ؛ مهدی ازما اهل بیت است . خداوند امر اورادریک شب اصلاح می کند.( ابن ماجه ،1429،ص932.)
این حدیث با همین عبارات در مسند احمد بن حنبل ومصنف ابن ابی شیبه ونیز در کتاب الفتن نعیم بن حماد آمده است.( مسند احمد ج1 ص84 ومصنف بن ابی شیبه ج15 ص321 والفتن ص103)«ماتن»
عبدالعظیم بستوی بعد ازتخریج رجال این حدیث وبررسی کامل سندی آن می گوید: این حدیث حسن است. البته خود بستوی تصریح می کند، برخی از دانشمندان اهل سنت مثل ناصرالدین الالبانی سند این حدیث راصحیح می دانند.( بستوی،1420ق، ص156 .)
13-2- مهدی از فرزندان فاطمه«س» است :
تاکنون چندین روایت از سنن ابوداوود ، سنن ترمذی وسنن ابن ماجه مطرح شد که دلالت براین می کرد که مهدی از قریش واز نسل عبدالمطلب واز اهل بیت پیامبرص وعترت آن حضرت است ؛ البته این مطلب ، درروایات معتبرفراوانی از کتب شیعه نیز مطرح شده است. «ماتن»
شیخ طوسی با اسناد خود از رسول خدا ص نقل می کند :« المهدی من عترتی ؛ مهدی از عترت واهل بیت من است».( شیخ طوسی،1411ق، ص186)
1-13-2-ابن ماجه در سنن خود با اسناد خویش از سعید بن مسیب از ام سلمه همسر رسول خدا ص نقل کرده که پیامبرص فرمود:« المهدی من ولد فاطمه ؛ مهدی از فرزندان فاطمه است».(ابن ماجه،1429،ص932.)
2-13-2- درسنن ابوداوود از ام سلمه نقل می کند:
حدثنا احمدبن ابراهیم ، ثنا عبدالله بن جعفرالرقی ، ثنا ابوالملیح الحسن بن عمر، عن زیاد بن بیان، عن علی بن نفیل ، عن سعید بن المسیب عن ام سلمه قالت : سمعت رسول الله «ص» یقول : المهدی من عترتی من ولد فاطمه؛امام مهدی از عترت من واز فرزندان فاطمه است » (ابی داوود ،بی تا،ج4 ص107 )
این حدیث را برخی دیگراز علمای اهل سنت در کتب معتبر خود اورده اند از جمله:( طبرانی ج23 ص267 وحاکم،ج 4 ،ص557)
عنوان سوم :شمایل وسیمای مهدی (ع) :
1 : مهدی «ع» ، همنام پیامبر«ص».
در احادیث وروایات متعددی، وجود مبارک پیامبرص شمائل وسیمای خصوصیات ظاهری امام مهدی را مطرح کرده است . از جمله : همنام بودن ، بینی کشیده ، پیشانی بلند ، شباهت اخلاقی داشتن به پیامبرص که در صحاح سته ، خصوصا در سنن ابوداوود مطرح شده است.
2-1-ابوداوود «کتاب المهدی»
حدثنا مسدد ، قال : حدثنا یحیی ، عن سفیان ، عن عاصم ، عن زر، عن عبدالله بن مسعود، عن النبی«ص» قال: لا تذهب –اولا تنقضی- الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی ، یواطی اسمه اسمی »
( ابی داوود ، 1410ق، ج2 ،ص421)

3-1-ابوداوود در سنن خود با اسناد معتبراززربن حبیش از عبدالله بن مسعود نقل کرده که پیامبرص فرمود: «لولم یبق من الدنیا الایوم لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجلا منی ، یواطی اسمه اسمی ..؛ اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نماند ،خداوند آن روز را آن قدر طولانی می گرداند تا مردی از نسل منرابرانگیزد که اسم او اسم من است .(همان،همان)

4-1- ابوداوود در سنن خود حدیث دیگری نقل می کند که : امام علی ع نگاهی به فرزندش حسن ع یا حسین ع کرد وفرمود:..سیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم یشبهه فی الخلق ولا یشبهه فی الخلق…؛ خداون از نسل او مردی را خارج می کند که همنام پیامبرتان است ودر خلق وخوی شبیه پیامبرص ودر خلق ( چهره واندام ) شبیه او نیست .(همان،همان.)

5-1- در سنن ترمذی نیزاز عبدالله بن مسعود روایت کرده که پیامبرص فرمود: لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی ؛ دنیا پایان نمی یابد مگرآن که مردی از اهل بیت من بر عرب حکومت کند. اسم او نظیر اسم من است واو همنام من است .( ترمذی ،ج3 ،ص343).
وشارح صحیح ترمذی (تحفه الاحوذی بشرح الترمذی) می گوید:
قال : ابوعیسی : وفی الباب عن علی ، وابی سعید ، وام سلمه ، وابی هریره، وهذا حدیث حسن صحیح. ، (المبارکفوری 1353ق ،ج9 ، ص74).
این احادیثی که منقول از عبدالله بن مسعود است در کتب معتبر وموثق دیگراز اهل سنت نیز آمده است : از جمله در المعجم الکبیرطبرانی وصحیح ابن حبان و…(طبرانی،بی تا ج10ص164، بن حبان 1418،ج7 ص235)
عبدالعظیم بستوی بعد از تخریج رجال این احادیث وبررسی کامل آن می گوید : این حدیث از صحت کامل برخورداراست واز طریق گوناگون به صحت آن اذعان می کند.( بستوی1420ق،ص268).
بنابراین احادیث دلالت دارند بر اینکه نام مبارک حضرت مهدی ، همان نام مقدس پیامبراکرم ص یعنی « محمد » می باشد.
در کتب معتبر شیعی نیز روایات متعددی براین مطلب هست که نام مهدی همان نام پیامبرص است. اکنون به یک حدیث ازشیعه استناد می کنیم.
شیخ صدوق که محدثی بصیر در بین علمای شیعه است ، حدیثی از پیامبرص نقل کرده که آن حضرت فرمود: القائم من ولدی اسمه اسمی وشمائله شمائلی؛ مهدی قائم از فرزندان من است ، نام اومانند نام من، وشمائل او همانند شمائل من است.( شیخ صدوق ،بی تا،ج2 ص415).

2) شباهت امام مهدی به پیامبر «ص »:
یکی دیگر از مواردی که در احادیث وروایات در موضوع امام مهدی مطرح شد« شباهت امام مهدی به پیامبرص است . روایات متعددی در منابع شیعی و اهل سنت آمده که شباهت خلقی آن حضرت به پیامبر مطرح شده است ودر کتب معتبر دیگر، شباهت خلقی نیز آمده است . از آن جمله ، صحیح ابن حبان که از کتب معتبروقدیمی اهل سنت است .( ابن حبان ،1418ق،ج15 ص237).
در صحیح مسلم حدیثی به این مضمون آمده ودلالت دارد براین که امام مهدی از حیث اخلاق و رفتار وسیره ، همچون رسول خدا ص است . مسلم از ام سلمه از پیامبرص حدیث مفصلی درباره امام مهدی وعلایم آخر الزمان نقل می کندکه :
1-2- مسلم از ابن ابی ذئب درمورد حدیث کیف انتم اذا ظهرابن مریم وامکم منکم پرسید؟ گفت؟ فامکم بکتاب ربکم تبارک وتعالی وسنه نبیکم(مسلم،1932ق،ج2ص193)
این روایت شباهت اخلاقی ورفتاری امام مهدی «ع» به پیامبرص را مطرح می کند وشباهت در چهره واندام ظاهری را مدنظرقرارنمی دهد. ولی باید گفت مهم شباهت در سیره ورفتاروکرداراست که همانند پیامبر«ص» می باشد . شکی نیست آن چه موجب اعتلای اسلام وقرآن ورفعت وجود مبارکی پیامبراسلام «ص» در جهان بشریت شد، همان اخلاق ورفتارنیکوی پیامبر«ص» بود که ضرب المثل خاص وعام است ودر قرآن کریم بدان اشاره شده است. ونیزآن چه در آخرالزمان ، موجب گسترش اسلام در جهان به دست فرزندی از تبارپیامبر«ص» خواهد شد ، همان رفتاروسیره مهدوی است که مانند رفتارحضرت محمد «ص» می باشد.(قادری،1388،ص115)
3. پیشانی بلند، بینی کشیده :
در کتب روایی اعم ازشیعه وسنی در موارد متعدد به چهره ورخسار ملکوتی امام مهدی «ع» اشاره شده است. از جمله ، چهره نورانی آن حضرت به «کوکب دری» توصیف شده که در روایات متعددی آمده است ودر منابع شیعی وسنی ذکر شده است .
1-3- ابوداوود در سنن خود از ابی سعید خدری نقل کرده :
حدثنا سهل بن تمام بن بزیع،ثنا عمران القطان ، عن قتاده ،عن ابی نضره ، عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول الله «ص»:
المهدی منی اجلی الجبهه اقنی الانف ، یملا الارض قسطا وعدلاکما ملئت ظلما وجورایملک سبع سنین ؛ مهدی از فرزندان من است. پیشانی بلند وبینی کشیده دارد. زمین را پر از عدل وداد می کند همان طور که از ظلم وجورپرشده است. او هفت سال حکومت می کند.( ابی داوود ، 1410ق،ج4 ،ص107).
2-3- ابوداوود از پیامبر نقل می کند:
حدثنا سهل بن تمام بن بزیع ، ثنا عمران القطان عن قتاده ، عن ابی نضره ، عن ابی سعید الخدری قال : قال رسول الله «ص»:
المهدی منی اقنی الجبهه ، اقنی الانف ، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک سبع سنین ؛ (المفردات : اقنی الجبهه الذی انحسر الشعر علی جبهه وخف عن جانبیها ، اقنی الانف : طویل )
مهدی از من است موی کمی بر پیشانی دارد وبینی کشیده ،زمین راپر ازعدل داد می کند همانگونه که از ظلم پر شده بود وهفت سال حکومت می کند.( ابی داوود ،بی تا،ج4 ،ص107 ،).
3-3- حاکم نیشابوری روایتی را از ابو سعید خدری روایت می کند:
حدثنا ابوالعباس محمد بن یعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق الصغانی ، ثنا عمروبن عاصم الکلابی، ثنا عمران القطان ، ثنا قتاده ، عن ابی نضره عن ابی سعید عن رسول الله «ص» :
قال :المهدی منا اهل البیت ، اشم الانف اقنی ، اجلی ، یعیش هکذا …(حاکم،بی تا، ج4،ص557)
«مهدی از ما اهل بیت است ، بینی آن کشیده ،موی کمی بر پیشانی دارد وچنان زندگی می کند .
وگفت این حدیث صحیح است بنا به شرط بخاری ومسلم ولی آنرا نقل نکرده اند«قال هذاالحدیث صحیح علی شرط البخاری ومسلم ولم یخرجاه .«ترجمه ماتن»
عبدالعظیم بستوی بعد ازبررسی وجرح وتعدیل رجال این حدیث می گوید : این حدیث از حیث سند معتبروحسن است.(بستوی ،1420ق،ص301)
عنوان چهارم : نزول عیسی «ع» وامامت حضرت مهدی «ع» وانتظارفرج.
1-4- بخاری ازاباهریره نقل می کند:
حدثنا ابن بکیر، حدثنا اللیث ، عن یونس ، عن یونس ، عن ابن شهاب ، عن نافع مولی قتاده الانصاری ، ان اباهریره قال: قال رسول الله «ص»:
قال رسول الله «ص» کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم.(بخاری،1401ق، ج 4ص143)
ابن حجرعسقلانی؛ در فتح الباری بشرح البخاری(بی تا ،ج6، ص616، بی تا) ذیل این حدیث می نویسد: منظور از امامکم منکم ؛ مهدی موعود است.
2-4- قال الآبری فی مناقب الشافعی « تواتر الاخبار بان المهدی من هذه الامه وان عیسی یصلی خلفه ، ودرادامه گوید : وفی صلاه عیسی خلف رجل من هذه الامه مع کونه آخرالزمان وقرب قیام الساعه دلاله للصحیح من الاقوال ان الارض لا تخلو عن قائم لله بحجه .والله اعلم.
«آبری درمناقب شافعی گفته : روایات متواترند براینکه مهدی«ع» از این امت است واینکه عیسی«ع» درپشت سر او نماز می خواند ، ودرمورد نماز عیسی«ع» پشت سر مردی از این امت در آخرزمان ونزدیکی به روز قیامت دلیل وحجتی صحیح است براینکه ، زمین از قائم خالی نمی شود.«ترجمه ماتن»
3-4- در صحیح مسلم ،نیزشبیه این حدیث نقل شده:
حدثنا زهیر بن حرب ، حدثنی الولید بن مسلم ، حدثنا ابن ابی ذئب ، عن ابن شهاب ، عن نافع مولی ابی قتاده ، عن ابی هریره ، ان رسول الله «ص» قال:
کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، عمر بن عبدالعزیز، علامه مجلسی Next Entries پایان نامه ارشد درباره آخرالزمان، جامعه بشری، رحمت الهی