پایان نامه ارشد با موضوع of، and، the، Customer

دانلود پایان نامه ارشد

G.K., & Perreault, W.D. (2007). Making sales technology effective. J Mark, 71(1), 16–34.
Isaksson, G. (2005). Managing the Implementation of Customer Relationship Management from an Interfunctional Perspective. Lulea University of Technology, Licentiate Thesis.
Ishaya, T., & Raigneau, J. (2007). Data Quality for Effective E-Commerce Customer Relationship Management. in: International Conference on Enterprise Information Systems, Madeira, Portugal, 92-100.
Jain, R., Jain, S., & Dhar, U. (2011). A scale for measuring customer relationship management effectiveness in services sector. Journal of Services Research, 7(1), 37-58.
Jaworski, B., & Kohli, A.K. (1993). Market orientation: Antecedents and consequences. Journal of Marketing, (57), 53-70.
Jayachandran, S., Sharma, S., Kaufman, P., & Raman, P. (2005). The role of relational information processes and technology use in customer relationship management. Journal of Marketing, 69(4), 177–192.
Johnson, J.R., Leitch, R.A., & Neter, J. (1981). Characteristics of Errors in Accounts Receivable and Inventory Audits. Accounting Review, 56(2), 81-91.
Jutla, D., Craig, J., & Boderik, P. (2001). Enabling and measuring electronic customer relationship management readiness. Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences, Maui, HI.
Kaplan, R., & Norton, D. (1992). The balanced scorecard — Measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.
Karakostas, B., Kardaras, D., & Papthanassiou, E. (2005). The state of CRM adoption by the financial services in the UK: an empirical investigation. Information & Management, 42(4), 853-863.
Kaynak, H. (2003). The Relationship Between Total Quality Management Practices and Their Effects on Firm Performance. Journal of Operations Management, (21), 405-435.
Keramati, A., Mehrabi, H., & Mojir, N. (2010). A process-oriented perspective on customer relationship management and organizational performance: An empirical investigation. Industrial Marketing Management, 39, 1170-1185.
Kevork, E., & Vrechopoulos, A. (2006). Defining, manipulating and measuring customer relationship management. paper presented at European Marketing Academy Conference, 24-26.
Kim, B., & Choi, J.P. (2010). Customer information sharing: Strategic incentives and new implications. Journal of economics & Management Strategy, 19(2), 403–433.
Kim, H.S., & Kim, Y.G. (2009). A CRM performance measurement framework: Its development process and application. Industrial Marketing Management, 38, 477–489.
Kim, H-Su., Kim, Y-Gul., & Chan-Wook, P. (2010). Integration of firm’s resource and capability to implement enterprise CRM: A case study of a retail bank in Korea. Decision Support Systems, 48, 313–322.
King, F.S., & Burgess, F.T. (2008). Understanding success and failure in customer relationship management. Industrial Marketing Management, (37), 421-431.
Ko, E., Kim, SH., Kim, M., & Woo, JY. (2008). Organizational characteristics and the CRM adoption process. J Bus Res, 61(1), 65–74.
Korhonen-Sande, S. (2009). Micro-foundations of market orientation: Influencing non-marketing managers’ customer information processing. Industrial Marketing Management, 39, 661-671.
Kotorov, R. (2011). Customer relationship management: strategic lessons and future directions. Business Process Management Journal, 9(5), 566-571.
Leo, Y.M. Sin., Alan C.B. Tse., & Frederick H.K. Yim. (2005). CRM: conceptualization and scale development. 39(11/12), 1264-1290.
Light, B. (2003). A review of the issues associated with customer relationship management systems. in Proceedings of the 9th European Conference on Information Systems, 1232-1241.
Lindgreen, A., & Antioco, M. (2005). Customer relationship management: the case of a European bank. Marketing Intelligence & Planning, 23(2), 136-154.
Lindgreen, A., Palmer, R., Vanhamme, J., & Wouters, J.A. (2006). Relationship management assessment tool: Questioning, identifying, and prioritizing critical aspects of customer relationships. Industrial Marketing Management, 35(1), 57-71.
Malhotra, N., & Mukherjee, A. (2004). The Relative Influence of Organizational Commitment and Job Satisfaction on Service Quality of Customer- Contact Employees in Banking Call Centre. Journal of Service Marketing, 18(3), 162- 174.
Marchand, D.A., Kettinger, W.J., & Rollins, J.D. (2005). Information Orientation: People, Technology and the Bottom Line. Sloan Management Review, 41(4), 69-80.
Marchand, D.A., Paddack, K., & Chung, R. (2002). CEMEX: Global Growth Through Superior Information Capabilities. Case Study, Harvard Business Review.
McGovern, T., & Panaro, J. (2004). The human side of customer relationship management. Benefits Quarterly, 20(3), 26-33.
Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Information technology and organizational Performance: An integrative model of IT business value. MIS Quarterly, 28(2), 283–322.
Mendoza, L.E., Marius, A., Pérez, M., & Grimán, A.C. (2006). Critical success factors for a customer relationship management strategy. Information and Software Technology, 913-945.
Messner, W. (2004). The beauty and importance of quality customer information. Marketing Review, 4(3), 279–290.
Miller, H. (2005). Information Quality and Market Share in Electronic Commerce. Journal of Services Marketing, 19(2), 93-102.
Missi, F., Alshawi, S., & Fitzgerald, G. (2005). Why CRM efforts fail? A study of the impact of data quality and data integration. In Proceedings of the 38th annual Hawaii international conference on system sciences.
Mithas, S., Ramasubbu, N., & Sambamurthy, V. (2011). How Information Management Capability Influences Firm Performance. MIS Quarterly, 1(35), 237-256.
Mooney, J.G., Gurbaxani, V., & Kraemer, K.L. (1996). A process oriented approach for assessing the business value of information technology. Database, 27(2), 68-81.
Mostaghel, R. (2006). Customer Satisfaction Service Quality in Online Purchasing in Iran. Tarbiat Modares University, Tehran.
Muazu, Z. (2007). CRM Implementation in Retail Banking in Nigeria. Cranfielf University, School of Management.
Mueller, H., & Nyfeler, T. (2011). Quality in patent information retrieval – Communication as the key factor. World Paten Information, 33(4), 383–388.
Newell, F. (2000). Customer relationship management in the new era of internet marketing, McGraw-Hill. New york.
Ngai, E.W.T. (2005). Customer relationship management research (1992-2002) an academic literature review and Classification. Marketing Intelligence & Planning, 23(6), 582- 605.
Nguyen, L. Sherif, M. & Newby, D. (2007). Strategy for successful CRM implementation, Information Management & Computer Security, 15(2), 102-115.
Nykamp, M. (2001). The Customer Differential: The Complete Guide to Implementing Customer Relationship Management. Amacom, American Management Association, New York.
Ocker, R.J., & Mudambi, S. (2002). Assessing the readiness of firms for CRM: a literature review and research model. Temple University, Philadelphia.
Osarenko, A., & Bennani, A.E. (2007). An exploratory tudy of implementation of customer relationship management. strategy Business Management Journal, 13(1), 139-164.
Payne, A., & Frow, P. (2005). A strategic framework for customer relationship management. Journal of Marketing, 69, 167-176.
Payne, A., & Frow, P. (2004). The role of multichannel integration in customer relationship management. Industrial Marketing Management, 33, 527–538.
Peltier, J.W., Debra, Z., & Donald, R.L. (2012). Organizational Learning and CRM Success: A Model for Linking Organizational Practices, Customer Data Quality, and Performance. Journal of Interactive Marketing, 27, 1-13.
Peng, J., Lawrence, A., & Koo, T. (2009). Customer knowledge management in international project: a case study. Journal of Technology Management in China, 4(2), 145-157.
Peppard, J. (2002). Customer relationship management (CRM) in financial services. European Management Journal, 18(3), 312-327.
Peppers, D., Rogers, M., & Dorf, B. (2008). Is your company ready for oneto- one marketing?. Harvard Business Review, 77(1). 151–160.
Peppers, D., & Rogers, M. (2003). The One to One Future, DoubleDay, Division of Bantam, DoubleDay. Dell Publishing Group, New York.
Peteraf, M., & Barney, J.B. (2003). Unraveling the resource-based tangle. Managerial & Decision Economics, 24(4), 309-323.
Plakoyiannaki, E. (2005). How Do Organisational Members Perceive CRM? Evidence from a U.K. Service Firm. Journal of Marketing Management, (21), 363-392.
Plessis, M.du., & Boon, J.A. (2004). Knowledge management in eBusiness And customer relationship management: South African case study findings. International Journal of Information Management, (24).
Porter, M. (1987). From Competitive Advantage to Corporate Strategy. Harvard Business Review, 65(3), 43-59.
Powell, T., & Dent-Micallef, A. (1997). Information technology as competitive advantage: The role of human, business, and technology resources. Strategic Management Journal, 18(5), 375-405.
Radhakrishnan, A., Zu, X., & Grover, V. (2008). A process-oriented perspective on differential business value creation by information technology: An empirical investigation. Omega: The International Journal of Management Science, 36(6), 1105-1125.
Rainer, A., & Thomas, P. (2004). Successful Practices in Customer Relationship Management. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, USA.
Ranjan, J., & Bhatnagar, V. (2009). Principles for Successful a CRM in Organizations. Direct Marketing Journal, 2(4), 239-247.
Rapp, A., Agnihotri, R., & Trainor, K.J. (2010). Performance implications of customer-linking capabilities: Examining the complementary role of customer orientation and CRM technolog. Journal of Business Research, 63, 1229-1236.
Ray, G., Muhanna, W.A., & Barney, J.B. (2005). Information

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مطالعه موردی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری