پایان نامه ارشد با موضوع گروه نفوذ

دانلود پایان نامه ارشد

عراق گسيل داشت در 25/4/2003 حزب به رهبري آيت الله يعقوبي راهپيمايي بزرگي را در روز شهادت پيامبر سازماندهي کرد و در اين تظاهرات، حزب با اعلام مطالبات سياسي از مردم خواست تا حمايت خود را از حزب تا تشکيل دولت مورد اطمينان و پاسخگو به خواسته‌هاي مردم زير نظر نيروهاي ائتلاف دريغ نکنند.
فعاليت وراهپيمايي‌هاي اوليه حزب فضيلت توسط آيت الله يعقوبي سازماندهي مي‌شد. از عوامل مؤثر بر ظهور عمومي حزب فضيلت اسلامي، مي‌توان به حمايت محکم اين حزب از مطالبات سياسي مردم و همچنين تعيين دکتر نديم قاسم دبير کل حزب به عنوان سخنگو و مذاکره کننده با نيروهاي ائتلاف بوده است. حزب تلاش‌هاي زيادي در بسياري از پروژه‌ها و برنامه‌ها به عمل آورده است تا اطمينان و شفافيت مورد نظر در فرايند جديد در حال ظهور عراق حاصل شود.
در هفتم مارس 2007، نديم عيسي دبيرکل سابق حزب فضيلت، کنارگيري از دولت را اعلان کرد (که حزب از ائتلاف خارج مي‌شود). در بيانيه حزب آمده بود: “ما (حزب فضيلت) وقتي در تشکيل فراکسيون ائتلاف مشارکت کرديم و برادرانمان هم فراکسيون‌هاي توافق [جبهه توافق عراقي] و ائتلاف کردستاني را تشکيل دادند، اعتقاد داشتيم که اين کار گام نخست براي يک‌پارچه کردن تمام گروه‌ها در عراق است که پس از آن تلاش کنيم اين فراکسيون‌ها را هم با يکديگر متحد سازيم و عراقي شکوفا و آبرومند بسازيم. اما آنچه عملاً در صحنه شکل گرفت آن بود که فراکسيون ائتلاف همه توجه خود را صرف امور اجتماعي خويش کرد و اين کار بحران‌ بي‌اعتمادي بين فراکسيون‌ها را رقم زد.”. در اين بيانيه هم‌چنين آمده بود: “به نظر ما، گام اول در راه نجات عراق از اين بحران نفس‌گير آن است که تجزيه اين فراکسيون‌ها شروع شود و ديگر اجازه داده نشود که فراکسيوني براساس طايفه‌اي يا نژادي به وجود آيد، زيرا اين کار موجب سنگربندي بين ملت‌ عراق و انشعاب و جدايي آنها از يکديگر شده است.”
با شرکت در دولت انتقالي به رياست آقاي ابراهيم الجعفري دو وزارت نفت و وزارت امور گردشگري و آثار باستاني را بر عهده گرفت. همچنين حزب در همان دوره و از طريق دبير کلي و نمايندگي مجلس خانم زهرا هاشمي در تقرير قانون اساسي دائمي مشارکت داشته است. حزب فضيلت اسلامي در اوايل سال 2005، در انتخابات عمومي در عراق با کسب بيش از 550 هزار راي جايگاه مناسبي را در دولت کسب کرد. با 15 کرسي در پارلمان به دليل انچه تکرويي احزاب شيعي در تشکيل کابينه ناميده بود از ائتلاف خارج شد و به مشارکت جداگانه در انتخابات شوراي استاني روي اورد و به علت تشتت آرا گروه‌هاي شيعه آراي قابل توجهي را کسب نکرد و در انتخابات پارلماني با پيوست به ائتلاف ملي به رياست احمد چلبي در انتخابات پارلماني شرکت کرد. حزب فضيلت مانند اغلب جريانهاي شيعي در عراق از ابتدا در روند سياسي اين کشور مشارکت کرد. در 7 آوريل 2005، آيت الله يعقوبي تغييري را در ساختار حزب ايجاد کرد. وي بيانيهاي را مبني بر حذف سمت دبيرکلي حزب فضيلت و همچنين برداشتن حق اتخاذ تصميمات استراتژيک از عهده اين سمت را صادر نمود.291

بخش دوم: جريان‌هاي غير مذهبي شيعي
مسلمانان ليبرال و سکولارِ دارايِ ارزش‌هاي سياسي سازگار با ارزش‌هاي مدرن به طور عمده همچون: جداسازي قانوني حکومت و دين از يکديگر و جلوگيري از ورود ارزش‌هاي ديني به عنوان مؤلفه‌هاي مؤثر بر دولت-ملت‌سازي که زير بناي تمام جوامع ليبرال مدرن را تشکيل مي‌دهند، شرکاي بالقو? غرب در صحن? منازعه با اسلام‌گرايي اصولي292 هستند.
منظور ما از غير مذهبي و سکولار بيشتر مفهومي است براي آن دسته از جريان‌هايي که اعتقادي به تلازم دين و سياست در عرص? جامعه ندارند و يا در عين دفاع از مرزهاي مشترک دين و سياست، معتقدند نهاد دين (سازمان روحانيت ديني) در نهاد دولت مداخله‌اي نداشته باشد و به جاي حکومت ديني، از حکومت دين‌داران دفاع مي‌کنند. از اين‌رو اين جريان‌ها، شرکايي بالقوه براي ايالات متحده، دوستان و متّحدانش در صحن? منازعه مبنايي در مقابل اسلام‌گرايي اصولي خواهند بود. با توجه به فرايند دموکراسي‌سازي در عراق نوين و اهميت داشتنِ نقشي فرافرقه‌اي در صحن? سياسيِ اين کشور، ايجاد تمايز بين جريان‌هاي ميانه‌روي شيعي در عراق که خود را به ظاهر سکولار نشان مي‌دهند با افراد شيعي که اعتقادي به مذهب ندارند دشوار است.
زيرا مسئله‌اي بسيار مهمي که در ارتباط ميان شيعيان و سکولاريسم وجود دارد آن ‌است که: آيا يک شيعه سکولار را اصولاً مي‌توان شيعه ناميد؟ به باور گراهام فولر، چالش معماي شيع? سکولار، ناشي از اين واقعيت است که مذهب چيزي است که عمدتاً جامع? شيعي را از ساير جوامع متمايز مي‌کند؛ آن دسته از رهبران بلندپرواز شيعي که جنبه‌هاي فرقه‌اي و مذهبي را ناديده بگيرند، خود را در معرض خطر دوري از بنيان هويت جمعي‌شان قرار مي‌دهند، در اين صورت از رهبران غير شيعه چندان قابل تمايز نخواهند بود و ناچار مي‌شوند از طرح معضلات خاص جامع? شيعي خودداري ورزند. در اين اوضاع، جامع? شيعي نيز از آنها حمايت نخواهند کرد؛ هنگامي نيز که اين رهبران بلندپرواز بر منابع فرقه‌اي شيعيان تأکيد ورزند، در تلاش براي دستيابي به رهبري سياسي، اغلب پيروزي با روحانيان خواهد بود.293 با اين وجود به نظر مي‌رسد برخي از شيعيان سکولار عراقي، سکولاريسم294 را تاکتيکي براي استمرار حضور جريان شيعه در حاکميت مي‌دانند که نمايند? فکري اين جريان برخي روحانيون سنتي حوزه نجف، همچون محمد باقر بحرالعلوم فعال در صحنه سياسي عراق مي‌باشند؛ اما بخشي ديگر از اين جريان، سکولاريسم را يک نوع ايدئولوژي در به حاشيه راندن اسلام‌گرايان شيعه و حتي سني مي‌دانند. با نگاهي بر روند مواضع و ائتلاف‌هاي سياسي در عراق جديد بيشتر حاميان اين نگاه بعثيون جدا شده از حزب بعث (جريان علاوي) مي‌باشند. در صحنه سياسي عراق نوين جريان وفاق ملي نمايندگي جريان شيعه پان‌عرب سکولار و کنگره ملي نماينده جريان شيعه ليبرال ميانه‌رو را بر عهده دارند:
جنبش وفاق ملي عراق (العراقيه)
زمان و مکان تأسيس جريان وفاق ملي
جريان وفاق ملي295 در 27 فوريه 1991 به عنوان يک جنبش سياسي مخالف با رژيم صدام حسين در کشور عربستان سعودي شکل گرفت، ولي شروع به کار رسمي آن در بيروت و در مارس 1991 طي نخستين ديدار مخالفان عراقي پس از جنگ دوم خليج فارس شکل گرفت.296
مؤسسين جريان وفاق ملي
مؤسسان اين گروه از افسران نظامي سابق و نيز بعثي‌هاي قديمي بودند که عراق را ترک کرده بودند و در خارج به سر مي‌بردند، مانند صلاح عمر العلي، اياد علاوي، تحسين معله، صلاح الشيخلي، ابراهيم الجنابي و علي عبدالامير، سرلشکر عدنان نوري(که همگي از بعثي‌هاي سابق هستند) و ديگران…
جنبش اوليه از 16 حزب و سازمان تشکيل شده بود که عبارت‌اند از:
1. جنبش وفاق ملي به رهبري اياد هاشم علاوي،
2. هيأت مستقل عراق به رهبري فلح حسن نقيب
3. جمعيت عشاير و برجستگان ترکمان عراق به رهبري عبدالحميد احمد بياتي
4. حزب کمونيست عراق به رهبري حميد مجيد موسي
5. تجمع دموکرات‌هاي عراق به رهبري عدنان پاچه‌چي
6. حزب وحدت به رهبري مبدرالويس که از سوسياليست‌هاي عراق است
7. تجمع دموکراتيک قاسمي به رهبري قاسم امين جنابي
8. آزادگان به رهبري اياد جمال‌الدين
9. عراقي‌ها به رهبري غازي عجيل‌الياور
10. جريان اسلام دموکراتيک به رهبري عزت شابندر
11. تجمع جمهوري‌خواه عراق به رهبري سعد عاصم جنابي
12. جنبش سوسياليست عرب به رهبري عبدالله امين نصراوي
13. بلوک ملي به رهبري حاجم الحسني
14. شوراي شيوخ مستقل عراق به رهبري علي برهان عزاوي
15. تجمع وفادار به عراق به رهبري حسين علي شعلان
16. تجمع فرات ميانه به رهبري حاکم خزعل خشان.
ادوار تاريخي سپري شده در جريان وفاق ملي
جنبش وفاق ملي عراق که در طي 5 سال نخست تأسيس، توانسته بود مخالفان رژيم سابق عراق را گرد هم آورد و اياد علاوي نيز به عنوان دبير کل آن انتخاب وي براي اين منصب با صلاح عمر العلي و صلاح الشيخلي رقابت داشت. البته آن دو، گذشته از رقابتي که با اياد علاوي داشتند، در بين خود هم با يکديگر رقابت مي‌کردند. اختلاف‌هاي اين سه نفر با هم به آنجا کشيد که صلاح عمر العلي، اياد علاوي را به تخلفات [اختلاس] مالي و اداري متهم کرد و خواستار اخراج وي از گروه الوفاق شد. اما اياد علاوي دستوري صادر کرد که به موجب آن عضويت صلاح عمر العلي را به حال تعليق درآورد. صلاح عمر العلي نيز در سيزدهم مي 1992 اعلان کرد گروه جديدي تأسيس کرده و نام آن را “تجمع وفاق الوطني دموکراتيک عراق” گذاشته است. در اواسط دهه 1990، پادشاه متوفاي اردن، ملک حسين بن طلال، به اين گروه اجازه فعاليت در اردن را داد.
اين گروه دربرگيرنده عناصر ناراضي طرفدار ناصريسم است و تلاش مي‌کند تا معتقدان به ناسيوناليسم عربي از جمله جريان‌هاي سلطنت‌طلب عراق را به سوي خود جلب کند. اين گروه که نمايندگي جريان شيعه سکولار را نيز بر عهده دارد و از سوي عربستان سعودي حمايت مالي و از پشتيباني بريتانيا و امريکا نيز برخوردار بوده علاوه بر سرنگوني صدام بيشتر به دنبال کسب حمايت کشورهاي اروپايي و دوري جستن از نفوذ سوريه، ايران و تا حدودي عربستان سعودي است. در حقيقت اعضاي اين جنبش در زمان تشکيل اعتقاد داشتند که امريکا بايد به وقوع کودتايي از درون ارتش کمک کند تا رژيم صدام سقوط نمايد. اين جنبش در سال 1992 نيز با حزب کنفرانس ملي عراق که رياست آن را احمد چلبي عهده‌دار بود تلفيق شد تا به طور مشترک و با همکاري يکديگر عليه رژيم صدام حسين به فعاليت بپردازد.
دورنماي جنبش وفاق ملي عراق در سال 1995، زماني که ژنرال حسين کامل مجيد داماد صدام به اردن پناه برد تقويت شد. چرا که او مشغول کمک به توسعه ذخاير تسليحاتي عراق بود و گزارش شده بود که وي اطلاعاتي سري در مورد طفره رفتن عراق از بازرسي تسليحاتي فراهم کرده بود. ظاهراً تسلط رئيس جمهوري عراق بر حکومتش در حال تضعيف بود، رئيس‌جمهور وقت امريکا (بيل کلينتون) يک بودجه شش‌ميليون دلاري اختصاص داده بود که گروه وفاق با مساعدت سازمان سيا و به وسيله آن پول پوشش سياسي تحرکات امريکا در عراق را، اعم از اينکه جدي باشد يا نباشد، تأمين کند.
جنبش وفاق تلاش کرد کودتايي برضد رژيم صدام حسين انجام دهد، اما به کلي ناموفق بود؛ زيرا در ماه ژوئن 1996 اطلاعاتي در اين‌باره به دست سرويس اطلاعاتي عراق (المخابرات) رسيده بود و زماني که گزارش شد سرويس اطلاعاتي صدام حسين در آن گروه نفوذ کرده است ضربه مهلکي بر بدنه آن خورد که حدود 100 نفر از افسران عراق عضو گروه بازداشت و برخي نيز اعدام شدند.
اين جنبش مراکز مطبوعاتي را نيز در اختيار داشت که روزنامه “بغداد” و “نداء المستقبل” ارگان رسمي يا تريبون جنبش محسوب مي شود و نشرياتي همچون اوراق فرهنگي، طليعه زنان و رزمنده را نيز منتشر مي‌سازد. در 28 آوريل 1996 يک ايستگاه راديويي با عنوان “المستقبل” توسط جنبش ايجاد شد و در اواسط دهه نود ميلادي پادشاه سابق اردن ملک حسين به اين جنبش اجازه فعاليت در اردن را داد، اما پس از مدتي مورد نفوذ دستگاه اطلاعات عراق قرار گرفت. وعملاً فعاليتش متوقف شد.
پس از اشغال عراق و سقوط صدام در سال 2003 اياد علاوي که طيف خود را به مقامات امريکايي و انگليسي نزديک کرده بود در ساز‌وکارهايي که پس از اشغال عراق به وجود آمد، مشارکت کرده و رئيس اين گروه يعني اياد علاوي در شوراي حکومت انتقالي عضو بود و مقامات امريکايي که شيعيان سکولار را مطمئن‌ترين شرکاي خود براي رهبري دولت انتقالي مي‌دانستند وي را به نخست وزيري دولت انتقالي برگزيد. و اين شخص را همواره از کمک‌ها و حمايت‌هاي مالي، سياسي و تبليغاتي خود برخوردار نمودند به طوري که در انتخابات پارلماني ژانويه 2005 عراق نيز که علاوي در فهرست انتخابي خود (العراقيه الوطنيه) با احزاب ليبرال، کمونيست و حزب سني العراقيون به رهبري عدنان پاچه‌چي ائتلاف نمود که دستگاه تبليغاتي و ارتش امريکا رسماً به حمايت و پشتيباني از وي و العراقيه پرداختند.
اخضر ابراهيمي در سخنراني خود در برابر شوراي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع امر به معروف Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد صورت های مالی، اطلاعات مالی، ویژگی های کیفی، گزارشگری مالی