پایان نامه ارشد با موضوع کودکان پیش دبستانی، مهارت های حرکتی، پیش دبستانی، هماهنگی حرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

به دنیا می نگرد به آثار او ارزش فراوان می دهد.
نویسندگان بسیاری گفته اند که پس خوراند حسی حاصل از نقاشی، مخصوصاً برای کودکان خیلی نورس که نخستین گام ها را در نقاشی بر می دارند، می تواند بسیار ارضاکننده باشد. کلوگ (1970) توانسته است “لذت حرکتی” و “لذت دیداری” قابل دستیابی برای کودکان از طریق نقاشی را از هم باز شناسد. فرض بر این است که لذت حرکتی از حرکت هایی ناشی می شود که کودک به هنگام خط خطی کردن به دست می آورد. کلوگ (1970) گفته است که بخش دیداری، اگر نگوییم ضروری، باید غالب باشد زیرا کودکان در صورتی که مداد یا مداد شمعی نتواند روی کاغذ علامت بیندازد، خط خطی کردن را بی درنگ کنار می گذارند.214
یکی از وجوه مشخصه هنر کودکان از بیشتر بیان های هنری بزرگسالان این است که مسائل و اعمال و احساساتی که توجه کودکان را جلب می کند، همان هایی نیستند که موجب جلب توجه بزرگسالان می شود. کودک هر قدر کوچکتر است کمتر به جزئیات می پردازد زیرا بزرگسالان از جزئیات چشم پوشی می کنند و بیشتر توجه شان به برقراری رابطه بین علل و معلول معطوف است.
از نظر کودک، رابطه با حقیقت بیرونی، لحظه ای و بدون برگشت به عقب است و اینگونه نگریستن برای او دور از حقیقت نیست، زیرا در تخیلات و تصورات کودک، دنیای خواب و رؤیا نیز همان ارزشی را دارد که اعمال حقیقی دارند. کودک از آنجا که هنوز نگرش انتقادی نسبت به اشیاء ندارد و از اینکه کسی اشتباه های او را مسخره کند، نمی ترسد، با آزادی بیشتری به کار می پردازد و به همین دلیل آثار نقاشی کودکان با تمام وجود و بدون هیچ نوع ترسی بیان می شود.215
کودک به وسیله نقاشی خود، به ما می گوید که چه حس می کند و یا چه فهمیده است، ولی طریق احساس و درک کودک در همه سنین یکسان نیست و با گذشت زمان تغییر می کند: جهات رؤیایی متدرجاً کم می شود و جایش را به جهات عقلانی می دهد. در لحظات مختلف با هم توفیر دارند و اگر هم نقاشی ها کم کم به هم شباهت پیدا کند، در سنین ده دوازده سالگی است که کودک در یک مسئله عمیق می شود و یا اشکال دوران کودکی اش را تغییر می دهد و موضوع را با عمق بیشتری بیان می کند، اگر چه سبک بیانی خود را تغییر نمی دهد.216
یک مدرک متقاعدکننده دیگر درخصوص وجود ظرفیت های هنری در کودکان نورس، اثبات این واقعیت است که کودکان با اظهار نظرهای هنرمندانه مناسبی در برابر نقاشی های خودشان و نقاشی های دیگران واکنش نشان می دهند.
تا این تاریخ، بخش بزرگی از مدارک گردآوری شده و طبقه بندی شده درخصوص این موضوع، حاصل مطالعه ای بود که کاروترز217 و گاردنر (1979) انجام دادند. این دو کوشیدند حساسیت کودکان را در برابر دو خصوصیت مهم هنر – کمال ترکیبی و بیان ارزیابی کنند.218
در مطالعه انجام شده توسط کاروترز و گاردنر (1979)، معلوم شد که کودکان به خصوصیات هنری موجود در نقاشی های انجام شده توسط دیگران پیش از آنکه خودشان بتوانند این خصوصیات را مستقلاً بیافرینند حساسیت دارند.219
در چند مورد از مطالعات نیز معلوم شده است که ترجیح ترکیب بندی های خاص، ممکن است حتی در کارهای دوره پس از نوزادی نیز مشاهده شود. بورنشتاین220، فردیناندسن221 و گراس222 (1981) به این نتیجه رسیده اند که نوزادان چهارماهه، در کشیدن الگوهای دارای قرینه سازی عمودی، در مقایسه با الگوهای دارای قرینه سازی افقی یا الگوهای بدون قرینه سازی، به مراتب کارآمدترند.223
در مطالعه انجام شده توسط ایتسکوویتس224، گلاوبمن225و هوفمن226 (1988) معلوم شد که کاروترز و گاردنر احتمالاً آگاهی کودکان نورس از وجود ابعادی چون یک کیفیت خطی به هنگام اظهار نظر درباره نقاشی را دست کم گرفته اند.227
به نظر می رسد که کودکان خردسال بیشتر جذب رنگ، نور و شکل می شوند تا شباهت به مدل. پژوهشی که در یک شهر کوچک فرانسه انجام گرفته، نشان می دهد که کودکان پنج- شش ساله، آثار نقاشان معاصر را که غالباً انتزاعی هستند، بسیار دوست دارند، در حالی که کودکان هفت- هشت ساله تابلوهای بدوی و 9 ساله تا سن بلوغ، منظره و صورت های واقع گرا را ترجیح می دهند. به گفته سوبس228 کودکان تا 9 سال به طرف رنگ های زنده کشیده می شوند ولی پس از این سن، زمینه های کم رنگ را ترجیح می دهند.229
کودکان پیش دبستانی در یک نشست می توانند چندین و چند نقاشی بکشند ولی در پایان کار کوچکترین علاقه ای به هیچ یک از آنها نشان ندهند، تا چه رسد به اینکه بخواهند آنها را به دیگری نشان دهند. می توان گفت تقریباً همیشه پدران و مادران و آموزگاران هستند که نقاشی های کودکان را به نمایش می گذارند، نه خود کودکان. به نظر ما و به نظر برخی دیگر چنین می رسد که نقاشی، غالباً یک فعالیت انفرادی است. در نتیجه، بیشتر نظریه های مربوط به نقاشی کودکان، چه تلویحاً و چه صراحتاً، چنین فرض کرده اند که کودکان، در درجه اول به واسطه ارضای خاطر حاصل از همین فعالیت است که دست اندرکار نقاشی می شوند.230
این نکته را نیز باید در نظر داشت که درست است که اکثر کودکان بطور طبیعی تمایل به کشیدن نقاشی دارند و از این کار لذت می برند، ولی نمی توان گفت که همه کودکان با نقاشی سرگرم می شوند. خیلی از آنها که دارای قدرت جسمی ضعیفی هستند، دلشان نمی خواهد نقاشی کنند و یا مجبور به این کار شوند و نباید آنها را به زور وادار به این کار کنیم.

5-5: انگیزه کودک از کشیدن نقاشی
روشن است که دادن پاسخی سراپا متقاعد کننده به این پرسش که “چرا کودکان نقاشی می کنند؟” کاری آسان نیست. منطقی به نظر می رسد چنین فرض کنیم که کودکان مختلف در زمان های مختلف، دلایل متفاوتی برای نقاشی کردن دارند. کودکان نورس، گاهی ممکن است صرفاً از ایجاد علامت های مختلف روی کاغذ یا آفریدن شکل های ارضاکننده از لحاظ زیبایی شناسی لذت ببرند. برخی دیگر و احتمالاً کودکان بزرگتر، ممکن است از آفریدن تصویرهای تشخیص دادنی موضوعاتی احساس لذت و ارضای خاطر کنند که مورد علاقه خودشان نیز هستند. در نظر برخی از کودکان، لذت نقاشی ممکن است در آفرینش دنیایی نمادین نهفته باشد، که می توانند سلطه ای را که در دنیای واقعی در اختیار ندارند بر آن اعمال کنند. از جمله اندیشه های مرتبط با همین استدلال اخیر می توان به این اندیشه اشاره کرد که نقاشی را در خدمت هدفی بیانگرانه می پندارد و می گوید بیان تجربیات هیجانی، هم عمیقاً ارضاکننده است، هم برای سلامت روانی شخص ضرورت دارد. در حالی که تمام این انگیزش های پیشنهادی، منطقی به نظر می رسند، به ندرت می توان به مدارکی مستقل در اثبات معتبر بودنشان دست یافت.
به عنوان یک بیان تمثیلی نقاشی مکمل بیان کلامی یعنی زبان و تکلم است. نقاشی طبیعی ترین و ابتدایی ترین وسیله بیان کودک است. زبان به همان اندازه که برای بیان فکر انسانی مفید است می تواند افکار و تصورات را نیز مخفی یا مشتبه نماید اما نقاشی یا نوشته کودکان به طور شگفت آوری کشف کننده و بروزدهنده است.
در واقع نقاشی وسیله بیانی است که می تواند به نیازهای بسیار متنوع چه از نظر میزان رشد کودکان و چه از جهت شیوه ای که برای بیان خویش انتخاب می کنند، پاسخ دهد. همیشه نقاشی سیاه قلم و نقاشی آبرنگ را یکی می گیرند. نقاشی ممکن است با مداد سیاه و یا مداد رنگی صورت گیرد. انتخاب رنگ های بسیار مختلف امکانات بسیار زیادی در اختیار کودک می گذارد. موقعی که به کودکان پیشنهاد نقاشی آزاد می شود می توانند دقیقاً اثری به وجود آورند که جوابگوی امکانات و نیازهایشان باشد.
می توان گفت که کودک ترجیح می دهد چیزی را رسم کند که شکلی بی معنی و بی هدف نیست و معمولاً به نظر خودش موجودی بشری است و برای نشان دادن آن شکلی اختراع می کند که آن را از هیچ کس نیاموخته است و تابع قواعد و دستوراتی که بزرگسالان برای نقاشی لازم می شمرند نیست اما قصد بیانی اش را ارضاء می کند.
روان شناسان از خود این سؤال را کرده اند که این مدل از کجا آمده است و “لوکه” که تحول نقاشی را در کودکان مورد تحقیق قرار داده است چنین پنداشته که این تصویر منطبق با شیء خارجی نیست بلکه با “مدلی ذهنی و روانی” تطبیق می کند. تردیدی نیست که تعبیر اخیر امروزه بی نهایت مشکوک و قابل بحث به نظر می رسد، زیرا لزوم مدلی برای اینکه انسان بتواند نقاشی کند، در مورد کودکی که با کمال اختیار و آزادی دست به این کار می زند، ابداً قطعی به نظر نمی رسد. اما این واقعیت که کودک الهاماتی از دورن خویش دریافت می دارد و همین الهامات او را رهبری می کنند ادعای درستی به نظر می رسد و اینکه می بینیم تمام کودکان از همین قاعده پیروی می کنند جای بسی تعجب است.231
کودکان می توانند از همان دوران خردسالی قلم را به دست بگیرند و روی کاغذ خطوطی را بکشند. در مراحل اولیه، کودک از خط خطی کردن های مداوم هدف های متعددی را دنبال می کند. از یک سو ممکن است برای کشف حسی به کار رود و برای مثال بخواهد قلم موی نقاشی یا نوک مداد را لمس کند. از سوی دیگر، ممکن است کودک از راه ترسیم، افکار و احساسات خود را بیان کند: برای مثال، «این اسب خیلی عصبانی است.» نقاشی کودکان منعکس کننده دانش آنها از جهان است. به دیگر سخن، نقاشی، نه تنها نشانگر هماهنگی حرکتی ظریف کودک، بلکه خودپنداره، نگرش های عاطفی و رشد شناختی او را نیز نشان می دهد.
کولز232 (1990) معتقد است کودکان در فاصله سنی دو و نیم تا چهار سالگی محدود به مهارت های غیربازنمودی محدود هستند و نقاشی کردن آنها حالت خط خطی و کشیدن طرح های ساده دارد. گاهی از حدود چهار سالگی، نقاشی کودکان نشانگر اشیاء می شود. با اینکه ترسیم بازنمودی به دنبال ترسیم غیربازنمودی می آید ولی با این حال یکدیگر را به طور هم زمان برمی انگیزند. کودکان معمولاً خط خطی های اولیه خود را به گونه ای توصیف می کنند که انگار اشیاء واقعی هستند و تلاش آنها برای ترسیم اشیاء واقعی به رشد بیشتر ترسیم “غیربازنمودی” کمک می کند.233
دایسون234 (1990) می گوید در مرحله ترسیم پیش بازنمودی در پایان دوره شیرخوارگی، کودک توانایی خط خطی کردن را به دست می آورد. کودک دو ساله می تواند بدون توجه به رنگ از قلم یا مدادی که در دست دارد استفاده کند و در انجام این کار بسیار نابالغانه عمل می کند. در این دوره، تلاش کودک در درجه نخست بر خود فعالیت متمرکز است. یعنی، بر حرکت ها و احساسی که از گرفتن مداد یا قلم دریافت می کند متمرکز می شود. به تدریج، کودک دو ساله به نتیجه فعالیت خود توجه می کند و وقتی نقاشی را کشید می گوید: «این مامان است». برخلاف باور عمومی در مورد آثار هنری کودکان، کودکان نه تنها به فعالیت بلکه به نتیجه آن نیز به خوبی توجه می کنند.235
به عقیده رینز236 علاقه کودک به نتیجه نقاشی خود از همان نخستین الگوهای خط خطی کردن مشخص می شود، چرا که پس از کشیدن نقاشی، برای مثال یک آدم، برخی قسمت های آن را پر می کند، بر برخی قسمت ها تأکید بیشتری می کند، خط های عمودی و یا حلقه های پاد گرد ساعت می کشد. کودکان الگوهای حرکتی متفاوتی را برای نشان دادن تأکید انتخاب می کنند و به نظر می رسد این ویژگی کمتر حالت همگانی دارد.237
به ترتیبی که کودکان پیش دبستانی به مرحله ترسیم بازنمودی رسیده مهارت های خط خطی کردن خود را بهبود می بخشند، علاقه شان به نشان دادن افراد، اشیاء و رویدادها در نقاشی هایشان نیز افزایش می یابد. این علاقه مندی بسیار زودتر از توان مهارتی آنها ظاهر می شود. برای مثال، کودک سه ساله ممکن است خط خطی کردن های خود را نشانگر مادر، خانه یا گربه بداند. گاهی نیز کودک نقاشی خود را به عنوان رویداد توصیف می کند: «مامان داره می ره مغازه.» در طول سال های اولیه رشد، بازنمودهای تخیلی کودک به مهارت های حرکتی ابتدایی او محدود هستند و کاملاً مشخص است که کودک بیشتر از آنکه نقاشی اش نشان می دهد، می فهمد ولی بر دستان و مهارت های حرکتی چندان تسلطی ندارد.238
در کل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع پرخاشگری، واقع گرایی، انعطاف پذیری، دانش آموزان پسر Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هنر عامیانه، تعلیم و تربیت، پیش دبستانی، زیبایی شناسی