پایان نامه ارشد با موضوع هزینه های جاری، اعضای هیأت علمی، خدمات آموزشی، اجرای برنامه

دانلود پایان نامه ارشد

روشن مي‌سازد. مثلاً چنانچه تأمین کنندگان بیرونی بتوانند فعالیت پیشنهادی سازمان را با شرط حفظ کیفیت در كاركرد و شرايط اجرا، با هزينه پايين‌تري عهده‌دار شوند، آیا باید واگذاری را در زمينه اقتصادي جستجو كرد؟ و اصولاً آيا مي‌توان ادعا كرد كه همه فرصت ها و تهديدات توسط مديران در هر لحظه قابل شناسايي است و همواره بهترين انتخاب ها را انجام مي‌دهند؟ در اغلب موارد، سازمان ها خدمات آموزشی خود را به دلایلی چون «ایجاد فرصت تمرکز بر فعالیت های اصلی»، «توزیع و کاهش هزینه های جاری»، «پرهیز از دوباره کاری ها»، «تأمین سرمایه برای آموزش های پر هزینه»، «افزایش سرعت در حصول اثر بخشی»، «بهره مندی از توانایی علمی سایر سازمان ها»، واگذاری می نمایند. «ولچ » و «نایاک » عواملی همچون «افزايش تمركز بر يك فعاليت خاص»، «كاهش و كنترل هزينه‌ها»، «آزاد كردن منابع براي ديگر اهداف» و «مديريت وظايف مشكل يا كنترل ناپذير» را در جهت گیری تصمیمات مؤثر می دانند. (هاریگان34، 1985)

2-2-3-18 شيوه‌هاي واگذاری
روش هاي گوناگونی برای واگذاری آموزش مطرح است. از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
بهره گیری از دانش متخصصان بیرونی.گاهی اوقات، سازمان ، با كاركناني روبرو است كه در انجام وظایف تخصصی دچار ضعف دانشی هستند.در مواردي نيز ممكن است سازمان بنا به ضرورت به نوع خاصي از آموزشها نياز پيدا كند كه در هر دو مورد، دعوت از متخصصان بیرونی می تواند به رفع نیاز سازمان بیانجامد.سرعت دستيابي به مهارت های مورد نیاز و صرفه جویی در هزينه از مهمترین ويژگي هاي اين رويكرد می باشند
همكاري با دانشگاه ها. شناسایی اعضای هیأت علمی یا متخصان دانشگاهی و بهره برداری از دانش ایشان جهت رفع مشکلات علمی سازمان ، از جمله مصادیق همکاری محسوب می گردد. از مهمترین ويژگي هاي اين رويكرد می توان به دستيابي به مهارت، ايجاد تخصص و ترمیم شكاف هاي علمی سازمان اشاره نمود.
تفاهم‌نامه‌هاي آموزشي. اين همكاري كه بطور رسمي يا غير رسمي ميان دو يا چند سازمان انجام مي‌شود، مبنای توسعه يك برنامه آموزشي جديد محسوب می گردد. از ويژگي هاي اصلي اين رويكرد می توان به هزينه كمتر، سرعت بيشتر در رسيدن به اهداف، انعطاف پذيري منابع و کمک به رفع کمبودهای علمی اشاره نمود.

2-2-3-19 مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژيك
واگذاری بعنوان بخشي از تصمیمات راهبردی سازمان تلقي گردیده و عواملي چون چشم‌انداز، شايستگي‌هاي اصلي، ساختار، هزينه‌ها و مزيت های رقابتي را در مقایسه با سایر تصمیمات مورد توجه قرار می دهد. ذیلاً ابعاد موضوع واگذاری آموزش توسط مدل مفهومي تصمیم گیری منبع یابی استراتژيك آورده می شود.
نقطه شروع مدل مذکور از اینجا است كه آيا تصمیمات اتخاذ شده استراتژيك هستند؟(1) چنانچه استراتژيك باشند، سؤال بعدي مربوط به تأمين هزينه آن است(2) اگر هزينه اجرا در خارج از سازمان پايين‌‌تر از هزينه اجرا در داخل باشد، سؤال آن است كه آيا نيازي به سرمايه گذاری وجود دارد؟(3) اگر نياز به سرمايه‌گذاري نباشد، سازمان بايد نسبت به اجراي تصمیمات در داخل اقدام نمايد (4) اما اگر نياز به سرمايه‌گذاري باشد بايد به لحاظ بازگشت سرمايه توجيه مالي وجود داشته باشد(5) اگر تحلیل های انجام شده، بازگشت سرمايه را تضمین نمود، می بایست سرمايه‌گذاري مربوطه را انجام داد(6).براي سرمايه‌گذاري هايي كه بازگشت سرمايه مطلوب نيست، این سؤال طرح می گردد که آيا تأمين كننده بیرونی وجود دارد يا نه؟در مواردي كه تأمين كننده‌ بیرونی وجود ندارد چاره‌اي جز اجرا در داخل سازمان نيست اما اگر تأمين كننده بیرونی وجود داشت، موقعيت استراتژيك تصمیم، بايد بازنگري شود اين امر موجب می گردد که فرايند واگذاری در يك حلقه بازخورد قرار گيرد و تضمين شود كه تصمیم اتخاذ شده واقعاً استراتژيك است. اگر تصمیم اتخاذ شده براي دومين بار در اين حلقه استراتژيك شناخته شود، سازمان بايد سرمايه‌گذاري و اجرای فوری آن را در دستور کار قرار دهد. با فرض اينكه تصمیم مورد بحث، استراتژيك تشخيص داده نشود سؤال اين است كه آيا سازمان قابليت اجراي آن را دارد؟ اگر قابليت اجرا را نداشت می بایست گزينه واگذاری را انتخاب نمايد ولی اگر واگذاری نتواند نیاز سازمان را برآورده نمايد، مشخصات تصمیم مورد نظر نیاز به ارزيابي مجدد دارد در غیر این صورت، سؤال مهم، تأمين ظرفيت فعلي در داخل سازمان است اگر منابع در دسترس و استفاده از آنها اقتصادي باشد، سازمان بايد اجرای داخلی را انتخاب نمايد ولی اگر هر يك از منابع در دسترس نباشد و هزينه واگذاری بیشتر از اجراي داخل باشد سؤال نهایی اين است كه آيا كمبود منابع قابل رفع هستند يا خير؟ البته قبل از هر تخصيص نسبي بايد تبادل بين منابع مختلف تأمين نيازها بطور كامل ارزيابي شود. اين عمل باعث می شود كه فرايند تصمیم گیری دوباره در يك حلقه بازخورد قرار گيرد تا تضمين شود كه منابع تا حد ممكن بصورت بهينه آرايش مي‌شوند. وجود حلقه كنترل/ بازخورد جهت بازنگري تصمیمات استراتژیک مثلاً اینکه آيا اثربخشي دوره مي‌تواند بوسيله يك تأمين كننده تضمين شود (تاولس و دیگران35، 2001)
2-2-3-20 فرايند اجرایی
با توجه به پيچيدگي هاي مدل یاد شده در ارزيابي آمادگي نظام آموزش براي واگذاری ، استفاده از فرایندی سيستماتيك در تصمیم گیری ها ضروری به نظر مي‌رسد. پیش نیاز این فرایند، پاسخگویی به سؤالات زيراست(مام36، 2002).
آيا واگذاری منطقي به نظر مي‌رسد؟ ارزيابي اوليه می بایست مشتمل بر تحليل هزينه‌ها و خدمات به همراه نظر نظام آموزش در رابطه با مسایل و مشكلات احتمالي و احتمالات مفروض بر واگذاری صورت پذيرد.
آيا اهداف از طریق واگذاری قابل دستيابي هستند؟پاسخ این سؤال، مستلزم پرداختن به این موضوع است که به چيز مي‌خواهيد دست يابيد، نه اينكه چگونه مي‌خواهيد آن را بدست آوريد.ارزيابي میزان تأثیر گذاری واگذاری بر استراتژي هاي آموزش و ارزیابی قابليت هاي نظام آموزش براي رسيدن به اهداف پیش بینی شده از جمله اقدامات عملی برای پاسخگویی به این سؤال می باشد.
آيا نظام آموزش آماده واگذاری است؟میزان آمادگي نظام آموزش متأثر از فاكتورهايي نظير كاركنان و افراد ذیربط، ساختار آموزش، سبك مديريت و قابليت مديريت قراردادها است.
گزينه‌هاي واگذاری كدامند؟ در این مرحله، امكان انجام فعاليت مورد نظر در حالت كارا و اثربخش از لحاظ هزينه‌اي و سادگي انجام در داخل سازمان بررسي می گردد. در صورت عدم امكان، ضروري است تا گزينه‌هاي بیرونی براي تأمين و انجام فعاليت هاي مورد نظر تعيين شوند.
ویژگی های تأمین کنندگان بیرونی چیست ؟يك تأمين كننده ايده‌ال چه ويژگي هايي دارد؟ باید واجد چه قابليت هايي باشد؟ پس از تهيه فهرستي از تأمين كنندگان، مي‌توان اطلاعات مورد نياز را از آنها درخواست نمود.
تدابير و تاكتيك هاي مذاكره و گفتگو چيست؟اين مسأله مشتمل بر مواردي نظير دامنه فعاليت ها، مسایل مربوط به هزينه و قيمت، تغييرات و فسخ قرارداد و ساختار تيم مذاكره كننده است.

1- آيا واگذاری آموزش گزينه مناسبي است؟
– جمع آوري داده‌هاي مرتبط با واگذاری آموزش مورد نظر
– مصاحبه با مديريت ارشد
– مصاحبه با عوامل ذیربط
– ارزيابي اوليه
– گزارش نهايي
– ارزيابي گزينه‌هاي واگذاری برحسب فعاليتها و عمليات
– ترسيم نظام آموزش برحسب فعاليت ها
– تحليل و بررسي فعاليتها و گزينه‌ها
– تعيين گام‌هاي موقتي براي واگذاری فعالیت مورد نظر
– طرح اوليه
– پيشنهاد نهايي
– آيا اهداف از طريق واگذاری قابل دستيابي هستند؟
– بررسي میزان تاثير واگذاری بر تحقق استراتژي آموزش
– بررسي اهداف هزينه‌اي
– بررسي اهداف سازمان ي
– ارزيابي اوليه
– گزارش نهايي
– درخواست اطلاعات از تامين كنندگان
– تعیین سوابق و مشخصات تامين كنندگان
– درخواست اطلاعات
– تعيين معيارهاي كارايي
– ارزيابي اطلاعات
– درخواست ارائه طرح هاي پيشنهادي
– آيا نظام آموزش آمادگي واگذاری را دارد؟
– نيازسنجي براي يكپارچگي عمليات
– بررسي ساختار اجرایی نظام آموزش
– گزارش اوليه
– گزارش نهايي
– انتخاب تامين كنندگان و مذاكرات توافقي
– انتخاب تامين كنندگان
– مذاكرات مربوط به قرارداد
– مديريت تامين كننده
– انجام بازديدهاي دوره‌اي
بعد از ارزیابی میزان آمادگی نظام آموزش، می توان فرایند اجرایی مدل یاد شده را بدین شکل صورت داد.
تعیین مرجع تصمیم گیرنده. مسئوليت تصميم‌گيريهای کلان در فرایند واگذاری را برعهده خواهد داشت. با توجه به ماهيت استراتژيك آموزش، این تصمیمات توسط کمیته ای متشکل از مدیریت ارشد، متخصصان آموزش و عوامل ذیربط اتخاذ می گردد.
تدوین فرایند های اجرایی. در اين مرحله مشخص مي‌شود كه چه فعالیتهایی بايد در داخل سازمان اجرا گردد و كدام فعالیت ها بايد واگذاری شوند؟
انتخاب پيمانكار . انتخاب پيمانكار يك مسأله تصميم‌گيري چند معياره/ چند هدفي/ چند مشخصه‌اي است كه در آن آلترناتيو‌ها و معیارهای انتخاب پيمانكاران [هزينه، زمان، كيفيت و غيره] بررسی می شوند.
تنظيم قرارداد. قرارداد منعقده بايد ضمن جامعیت، آنقدر در سازگاری با محیط منعطف باشد كه محدودیت هایی چون اطلاعات ناقص و عدم قطعيت در آن اثر گذار نباشند.
تصميم‌گيري در خاتمه روابط واگذاری . در این زمینه سازمان يكي از سه گزينه زير را پیش رو خواهد داشت:
– اجرای برنامه در داخل. در پروژه‌هاي کوتاه مدت آموزشی كه از طريق واگذاري پياده و اجرا مي‌شود، معمولاً پس از يك دوره واگذاری ، فعاليت و يادگيري، به داخل سازمان آورده مي‌شود.
– ادامه فعاليت پيمانكار فعلي. ادامه همكاري با پيمانكار فعلي، يكي از آلترناتيوهایي است كه در هنگام خاتمه روابط مي‌توان از آنها استفاده نمود.
– انتقال فعاليت به پيمانكار جديد. معمولاً در شرايطي كه از پيمانكار فعلي رضايت كافي وجود نداشته باشد و سازمان همچنان تمايل به واگذاری داشته باشد، اين گزينه انتخاب مي‌شود.
تبيين فرایندهای یاد شده، به معناي آمادگي براي مواجهه با چالشهاست، ولي قبل از هر چيز بايد مشخص شود که از مراحل برشمرده شده چه انتظاری می رود و برآیند هر کدام چیست؟ پاسخ به اين سؤال و اتکا بر اهداف و استراتژي سازمان ، اطمينان بيشتري در تصمیمات اتخاذ شده ایجاد می نماید.

2-2-3-21 ملاحظات سازماني
مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک، با تمركز بر دو جهت سعي در توسعه آموزشهای سازمان ی دارد. اول تمركز بر منابع اصلي سازمان و حداکثر بهره برداری از امکانات داخلی ودوم واگذاری فعاليت هايي كه سازمان داراي قابليت خاصي در آن زمينه نیست. (کمپبل37، 1995) ضروري است قبل از هر اقدام جدي، برنامه و رويكرد مشخصي براي دستيابي به اهداف پیش بینی شده تعیین گردد. به همين منظور لازم است كه بررسي شود آيا موقعيت سازمان براي واگذاری آموزش مناسب است يا خیر؟ تمرکز بر مواردی كه می توانند با واگذاری بهبود يابند [هزينه، قابليت ها ، تمركز مديريت]، مواردی که می توانند بر فرایند واگذاری اثر گذار باشند [ملاحظات و موارد مرتبط به قابليت ها و محدوديتهاي موجود] و محاسبه میزان كارايي و اثربخشي هزينه‌هاي واگذاری به نظام آموزش کمک خواهد نمود تا تصمیماتی را كه بطور بالقوه بهترين گزينه براي تعیین فرایند واگذاری هستند، شناسایی و انتخاب نماید.

2-2-3-22 منافع و چالش ها
با توجه به شرايط محيطي و الزامات آموزشی، واگذاری این امکان را برای نظام آموزش فراهم می آورد که متناسب با حوزه تخصصی سازمان ، آموزش های مورد نیاز را با اطمینان بخشی وکیفیت بالاتر ارایه نماید. آشنایی با منافع حاصل از واگذاری، به تصمیم گیری درست نظام آموزش، برای بهره گیری از منابع بیرونی کمک خواهد نمود:
– اقتصادي شدن برنامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، شهرت سازمان، کسب و کار Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تامین مالی، حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، منابع مالی