پایان نامه ارشد با موضوع شناختی – رفتاری، گروه درمانی، مصون سازی، پیش دانشگاهی

دانلود پایان نامه ارشد

داريد صحبت مي کنيد ، چه وقتي که دارند با شما صحبت مي کنند. اين ارتباط چشمي را ترجيحاً با يک لبخند ملايم و حالت دوستانه همراه کنيد. اگر به هر دليلي از برقراري يک ارتباط چشمي مناسب ناتوان هستيد ، سعي کنيد به پيشاني طرف مقابل تان نگاه کنيد. از معجزه ي نفس هاي عميق هم غافل نشويد ؛ چون به هنگام حملات استرس واقعا سودمند است. عادت کنيد که با نفس هاي عميق ، آرامش را به وجودتان برگردانيد. اين تمرين را مي توانيد خيلي راحت در حضور جمع ، بارها و بارها انجام بدهيد. مطمئن باشيد که هيچ کس نمي فهمد اين کار شما چه معنايي دارد. باور کنيد که اصلاً کسي حواسش به شما نيست. راحت باشيد.
10- اگر خجالتي باشيد ، احتمالاً تنهايي را به فعاليت هاي جمعي ترجيح مي دهيد. خب ، مي توانيد ، از اين فرصت مغتنم استفاده کنيد و چيزي ياد بگيريد. آدم هايي که تنهايي را دوست دارند ، معمولا روحيه شان با هنرآموزي جور است. تا مي توانيد کتاب بخوانيد و اطلاعات کسب کنيد. روزنامه ، مجله ، برنامه هاي آموزشي ، اينترنت و… به زودي ، روزي مي آيد که بايد حرفي براي گفتن داشته باشيد. خودتان را براي آن روز آماده کنيد.
11- شکست هاي تان را تدبير کنيد. وقتي داريد براي کسب مهارت هاي ضد خجالت تلاش مي کنيد ، يادتان باشد که مثل هر تلاش ديگري ، ممکن است شکست هايي هم در سر راه تان باشد. ولي قرار نيست شما از ميدان فرار کنيد. تا رسيدن به پيروزي نبايد دست از تلاش برداريد.
فراموش نکنيد که نوابغ هم بارها و بارها در مسير تلاش هاي شان شکست خورده اند ؛ اما دست از کار نکشيده اند. اين را هم يادتان باشد که شکست شما ممکن است ناشي از شرايط باشد ، نه ناشي از اشتباه شما. مثلاً ممکن است شما نتوانيد در ميان بحث دو نفر ديگر وارد شويد و آن ها را همراهي کنيد تنها به اين علت که بحث آن ها خصوصي بوده و يا ممکن است سر صحبت را با کسي باز کرده باشيد که او در آن لحظه به گرفتاري ها و مشکلات ديگر زندگي اش فکر مي کرده و اصلاً دل و دماغ صحبت کردن نداشته است و… به هر حال ، سعي کنيد از هر شکست تان ، مثل نابغه ها ، درس تازه اي بگيريد و آن درس تازه را در تمرين هاي بعدي به کار ببنديد.
12- هميشه آماده و به روز باشيد. مطلع و گوش به زنگ. کتاب بخوانيد ، روزنامه ، مجله ، اينترنت و… اخبار روز دنيا را پيگيري کنيد. اخبار هنري ، فرهنگي ، علمي ، سياسي و… داشتن اين اطلاعات به شما کمک مي کند که هميشه حرف هاي شنيدني در آستين داشته باشيد. سوال هاي حاضر و آماده هم غنيمت هستند. از اين قبيل سوال ها هميشه همراه داشته باشيد.
طرح يک سوال صميمانه و مؤدبانه معمولاً نقطه ي شروع مناسبي براي ورود به بحث ديگران است و هر قدمي هم که براي چنين هم کلامي هايي برداريد ، مطمئناً قدم بعدي آسان تر و آسان تر مي شود.
از سليقه ها و علاقه هاي دوروبري هاي تان هم بايد باخبر باشيد. اين طوري راحت تر مي توانيد هم صحبت شان شويد.
وقتي مي خواهيد سر صحبت را با يک جماعتي باز کنيد يا وقتي که مي خواهيد در يک بحث گروهي شرکت کنيد ، بايد اين را ارزيابي کنيد که آيا آن ها هم مايل هستند حرف هاي شما را بشنوند و اصلاً آيا شما خوب به حرف هاي آن ها گوش داده ايد يا نه. بي محابا حرف شان را قطع نکنيد. بهتر است مؤدبانه و آرام آرام به هر بحثي وارد شويد.
13- خودتان را درست کنيد. با ديگران (لا اقل فعلا (کاري نداشته باشيد. نمي توانيد همه را مجبور کنيد همانطوري که شما دلتان مي خواهد رفتار کنند. نمي توانيد همه را وادار کنيد نسبت به حرف ها و رفتارهاي شما همانطوري واکنش بدهند که شما دوست داريد. چرا که اولاً همه ي آدم ها مثل هم نيستند و مثل هم فکر نمي کنند و ثانياً آن چه مهم است ، تلاش و تمرين شما است و توجه به اين نکته که آيا شما داريد کارتان را درست انجام مي دهيد يا نه.

2-2-3-9- بازبینی عملکرد
بسیاری از افراد کمرو دائماً عملکردشان را وارسی می کنند ؛ که ما از آن به عنوان رفتار وارسی عملکرد نام می بریم. گرچه رفتارهای وارسی عملکرد به ندرت باعث می شود که فرد از عملکردش احساس رضایت کند ؛ احتمالاً وقتی فرد خودش را با دیگران مقایسه می کند به این نتیجه می رسد که عملکردش به خوبی دیگران نیست. اغلب افراد کمرو افراد نامناسبی را انتخاب می کنند تا خودشان را با آنها مقایسه کنند در نتیجه نسبت به خودشان احساس بدتری پیدا می کنند و این باعث مقایسه های بیشتری می شود و نهایتاً باعث تداوم کمرویی خواهد شد (شافران103 و همکاران، 1390).

2-2-3-10- رفتارهای مخرب
رفتارهای مخرب در کمرویی ، شامل رفتارهایی است که به منظور ایجاد احساس راحتی بیشتر فرد در مورد عملکردش یا حتی جبران خطاها صورت می گیرد. یک رفتار معمول در کمرویی تهیه ی لیستی از کارهاست. هدف این رفتار ، محافظت از فرد در برابر اضطرابی است که درباره ی عملکرد بی عیب و نقص در محل تحصیل دارد. رفتار دیگر ، داشتن نظم و ترتیب بیش از حد است. بیش از حد دقیق بودن ، انجام چندین کار باهم ، و اجتناب بیش از حد از وقت تلف کردن همه رفتارهای بی حاصلی هستند زیرا فرد زمان زیادی صرف کارهایی می کند که می توانست برای کارهای مهم تری صرف شود (شافران و همکاران، 1390).
موفقیت آمیزترین رویکرد برای مقابله با کمرویی درمان شناختی رفتاری است. این رویکرد با پرداختن به افکار ، احساسات و رفتارهایی که باعث تداوم مشکل می شود آن را کاهش می دهد. درمان شناختی رفتاری همچنین ، در درمان مشکلاتی نظیر افسردگی ، اضطراب و اختلالات خوردن موفق ترین درمان بوده است. بنابراین چنین رویکردی می تواند در کاهش کمرویی مؤثر باشد. مطالعات انجام شده توسط رز شفران و دامینیک گلوور104 در انگلستان ، سارا اگان105 و پائولا های106 در استرالیا (2010) نشان می دهد که درمان شناختی-رفتاری یک درمان مؤثر برای کمرویی است. در این مطالعات از یک راهنمای خودیاری بر مبنای روش های شناختی-رفتاری برای غلبه بر کمرویی استفاده شده است.
همچنین نتایج مطالعات صورت گرفته توسط آنا استیل107 و تریسی وید108 نشان می دهد که درمان کمرویی در سایر زمینه های زندگی افراد مؤثر است.

2-3-پیشینه تحقیقات :
2-3-1- تحقيقات داخلی انجام شده :
بني هاشمي و همکاران (1388) طی پژوهشی به بررسی اثر بخشی مداخله شناختی- رفتاری بر پاسخ های مقابله ای و راهبردهای تنطیم شناختی هیجانات زنان پرداختند که اين مداخله توانست موجب کاهش استفاده از راهبردهاي شناختي خود سرزنشگري ، نشخوار فکري و فاجعه آميز تلقي کردن شود ، همچنین باعث افزايش استفاده از پاسخ هاي مقابله هاي مسأله مدار و برخي راهبردهاي شناختي متمرکز بر برنامه ريزي ، بازنگري و ارزيابي مجدد به صورت مثبت در تنظيم هيجانات شد.
عاشوري ملازاده ، محمدي (1387) در تحقیقی به اثربخشي درمان گروهي شناختي – رفتاري در بهبود مهارت هاي مقابله اي و پيش گيري از عود در افراد معتاد پرداخته اند آنها در این تحقیق به این نتیجه رسیدند كه بهره گيري از راهبردهاي مقابله اي مسأله مدار در گروه آزمايش در پس آزمون و پيگيري نسبت به موقعيت پيش آزمون افزايش معني دار يافته است. همچنین نتايج نشان دادند كه بهبود سبك مقابله اي هيجان مدار نيز در گروه آزمايش معني دار است. به بيان ديگر ميزان بهره گيري از اين سبك مقابله اي در گروه آزمايش در پس آزمون و پيگيري نسبت به موقعيت پيش آزمون افزايش داشته است.
در پژوهشی که توسط ابراهيمي ، صالح زاده ، نجفی (1390) تحت عنوان اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري بر نگرش هاي ناكار آمد در بيماران مبتلا به صرع صورت گرفت. نتايج نشان داد كه گروه درماني شناختي رفتاري به طور معناداري ميانگين نمرات بيماران در مقياس نگرش هاي ناكارآمد را كاهش داده است. در پژوهش حاضر ، درمانگران تلاش نمودند تا با استفاده از فرض هاي بينابيني بيماران ، كه بيشتر درمورد بيماري و نگرش هاي اطرافيان بود ، به مرور آنها را با چك ليست نگرش هاي ناكارآمد بك آشنا نموده و از طريق تكنيك هاي اختصاصي شناخت درماني به اصلاح فر ض هاي زيربنايي ناكارآمد در بيماران بپردازند.
حسینی المدنی و همکاران (1391) ، پژوهشی به منظور بررسي اثر درمان شناختي – رفتاري بر اضطراب معتـادين مبـتلا بـه اختلال اضطراب فراگير انجام دادند. نتايج بدست آمده در پژوهش نشان داد كه مديريت استرس به شـيوه شـناختي – رفتاري سبب كاهش اضطراب و اضطراب فراگير در معتـادين مبـتلا بـه اخـتلال اضـطراب فراگير مي شود.
عباسی (1379) طی پژوهشی به بررسی مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری و دارو درمانی اضطراب پرداخته و گزارش کرده است گروه درمانی در کاهش سطح اضطراب ، کاهش افکار پارانویید و افزایش نگرش های سالم مؤثر بوده است و به بهبود روابط بین فردی و آموزشی (عملکرد تحصیلی) دانش آموزان پسر دوره راهنمایی کمک کرده است (به نقل از شکوهی، 1385).
برزگر (1381) در تحقیق خود تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی – رفتاری بر سلامت روانی دبیران مرد شهرستان رفسنجان را مورد بررسی قرار داده است و گزارش کرده است افسردگی ، خود بیمار انگاری ، وسواس ، اضطراب ، حساسیت بین فردی ، خصومت ، روان پریشی ، فوبیا و پارانوئید افراد را کاهش داده است.
فخاری (1379) با انجام تحقیقی ، تاثیر درمان شناختی – رفتاری به شیوه مشاوره بر کاهش اضطراب دختران پیش دانشگاهی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که با استفاده از شیوه در مان شناختی – رفتاری از طریق مشاوره گروهی می توان اضطراب دختران پیش دانشگاهی را کاهش داد.
ریاحی(1379) تاثیر گروه درمانی رفتاری – شناختی را بر کاهش افسردگی دانشجویان اصفهان بررسی کرده است و وی گزارش نموده است افراد گروه آزمایش بعد از 10 جلسه درمان گروهی ، بهبود یافته اند.
نجابتیان (1379) طی پژوهشی تاثیر درمان شناختی – رفتاری بر میزان اضطراب دانشجویان علوم پزشکی شهر کرد را مورد بررسی قرار داد ه و بیان می دارد که یافته های پژوهشی نشانگر اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب دانشجویان است و تاثیر درمان پس از گذشت سه ماه هم چنان پایدار بوده است.
لالائی (١٣٨۴) در تحقیقی به بررسی روش های درمان شناختی و رفتاری و مصون سازی در مقابل استرس در کاهش علل کمرویی و رفتار اجتماعی نوجوانان دختر در سطح تهران پرداخته است. وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که ارتباط معناداری بین کمرویی و شکل صحبت کردن در جمع ، کم بودن دوستان ، اجتناب از تماس با مردم ، گوشه گیر بودن ، پافشاری در اثبات عقاید ، هراس از رویارویی با بزرگسالان ، عرق کردن در هنگام تماس با دیگران به خصوص افراد غریبه ، عقب نشینی در مقابل مشکلات ، گریزان بودن از کارهایی که احتمال در آنها وجود دارد و داشتن والدین کمال طلب وجود دارد همچنین نتایج این تحقیق نشان دادکه دانش آموزانی که در مقابل روش های مصون سازی در مقابل استرس قرار گرفتند این روش در کاهش کمرویی و افزایش رفتار اجتماعی شان مؤثر بوده است.
در تحقيقي كه رهسپار (1377) پيرامون مقايسه استرس و شيوه‌هاي مقابله با استرس مادران كودك عقب مانده ذهني خفيف و مادران كودكان بهنجار انجام دادند نمونة 50 نفري از كودكان استثنايي (25 دختر و 25 پسر) را به طور تصادفي انتخاب نمودند و نمونه‌اي 50 نفري از كودكان بهنجار سنين دبستان را با در نظر گرفتن چهار متغير (سن كودك ، سن مادر ، تحصيلات مادر و پدر) به عنوان همتاي آنها انتخاب نمودند و چك ليست مهارت هاي مقابله‌اي را توسط مصاحبه گر تكميل كردند و داده‌ها را با استفاده از روشهاي آماري آزمون تي گروه هاي مستقل و غير مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار دادند نتايج حاكي از آن بود كه مادران كودكان عقب مانده در مقايسه با مادران كودكان بهنجار ، از سطوح استرس بالاتري برخوردارند و سه مقياس مشكلات خانواده و مراقبين ‌، نگراني و بد بيني خانواده نسبت به آينده كودك و ويژگيهاي رفتاري كودك در مادران كودكان عقب مانده ، استرس‌زاتر هستند همچنين مادران كودكان عقب مانده نسبت به گروه مقايسه ، بيشتر از شيوة مقابله متمركز بر عاطفه استفاده مي‌كردند اما در بكارگيري مقابلة متمركز بر مساله ، بين دو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع افکار خودکار، تحریف های شناختی، تعبیر و تفسیر، ناخودآگاه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع سبک مقابله، گروه کنترل، پیش آزمون، متغیر مستقل