پایان نامه ارشد با موضوع سرشت و منش، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

نهایی‏:
با توجه به نتایج یافته‏های این پژوهش می‏توان گفت که بیشتر ابعاد مختلف شخصیت سرشت و منش در افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی با افراد عادی دارای تفاوت می‏باشد. این بدین معنی است که افراد اقدام کننده به خودکشی از جمله افراد جامعه هستند که در مسیر زندگی خود از زمان تولد تا بزرگسالی دچار کاستی‏ها و مشکلات فراوان در مسائل اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، و بنیاد خانواده بوده و این روند در طول سالیان در شکل‏گیری ابعاد شخصیتی آن‏ها مؤثر بوده و در بوجود آمدن اختلالات شخصیتی مختلف در این افراد نقش مهمی داشته است.
این افراد در طول زندگی خود مستعد تحمل مسائل فراوانی از جمله سختی، استرس، رنج، ناکامی‏ و تنش‏های زیادی شده و در بروز رفتارهای نا به‏هنجار و ایجاد آسیب‏های اجتماعی مختلف برای خود و دیگران در طول زندگی نقش زیادی دارند، در نهایت ادامه این روند در کنار مشکلات مختلف اجتماعی و خانوادگی باعث بروز افسردگی ، افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در این افراد می شود.
در این راستا جهت پیشگیری از مسائل فوق جلب مشارکت عموم مردم مهم‏ترین راهکار توسعه بخش‏های مختلف اجتماعی تلقی می‏شود. مقوله سلامت و پیشگیری از اقدام به خودکشی در قشر جوان جامعه به‏خصوص در سطوح تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه و سطوح مختلف زندگی هم‏چون سربازی و غیره به عنوان محور توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ارتقاء آن محتاج همکاری و همت تمامی‏بخش‏های مختلف جامعه را می‏طلبد. از سویی تغییر سیمای معضلات سلامت به سوی بیماری‏های غیر‏ واگیر، نیاز به اصلاح رفتارهای اجتماعی دارد و تغییر شیوه‏های زندگی را الزامی می‏سازد و بدون شک برای نیل به این منظور باید راهکارهای جدیدی را در عرصه سلامت و در سازمان‏های مختلف جست‏و‏جو نمود. نیمی از اهداف برنامه‏های هزاره سوم به ارتقای سلامت جامعه اشاره دارد و طبق تعریف برنامه توسعه ملل متحد، ارتقای سلامتی بخشی از برنامه توسعه و فرایندی است که برای توانمند سازی مردم می‏باشد، تا بر عوامل موثر بر سلامت خود کنترل داشته باشند، و شعار امسال وزارت بهداشت در هفته سلامت نیز حمایت از برنامه‏های خود مراقبتی در تمام ابعاد می‏باشد.
بنابراین شناخت شخصیت و ابعاد آن، به‏خصوص اختلالات شخصیتی و ارتقای سلامت، به معنای توانمند‏سازی تمام گروه‏های مختلف عموم مردم به‏خصوص قشر جوان جامعه برای شناخت عوامل اثر گذار بر سلامت فردی، خانوادگی و اجتماعی و تصمیم‏گیری صحیح برای انتخاب رفتار سالم و در نهایت شناخت الگوی زندگی سالم، شناخت و فراگیری مهارتهای زندگی و به‏کارگیری آن در مراحل مختلف زندگی می‏باشد.
عوامل کلی اثر گذار بر سلامت شخصیتی عموم مردم که در این مطالعه بررسی شد، عبارت بودند از:
عوامل و شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اعتقاد و دانش، ارزش گذاری به خود و ویژگی‏های شخصیتی آزمودنی‏ها.
این پژوهش با توجه به نتایح بدست آمده(معنی دار بودن تفاوت شخصیت سرشت و منش افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد به‏هنجار در بیشتر ابعاد)، ضمن تایید نتایج تعداد زیادی از محققان قبلی خارجی و بعضی از محققان داخلی که به بررسی بعضی بُعد‏های شخصیتی سرشت و منش اقدام نموده‏اند، می‏تواند دیگر محققانی را که مایلند در این زمینه‏ با توجه به متغیر‏های جمعیت شناختی و گروه‏های مختلف سنی و نوع روشهای اقدام به خودکشی که تا کنون در ایران بجز در این پژوهش ، در پژوهش جامع دیگری صورت نگرفته است، تحقیق کنند را، یاری نماید.
امید است این تلاش باعث ایجاد انگیزه در محققان جوان جهت انجام پژوهش‏های جامع‏تر و کاملتری در این زمینه گردد. هم‏چنین بررسی ابعاد شخصیتی سرشت و منش گروه‏های مختلف جمعیتی به‏خصوص در مدارس و دانشگاه می‏تواند جهت شناسایی افراد در معرض خطر اقدام به خودکشی روش مناسبی بوده و با آموزش های مناسب در تمام ابعاد با همکاری تمام بخش‏های مختلف جامعه گام موثری جهت پیشگیری در این زمینه باشد.
درمطالعه حاضر دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر، نسبت به سایر مطالعات انجام شده قبلی در کشور بیشتر است. شاید این موضوع مربوط به افزایش سطح تحصیلات در جامعه، ایجاد انتظارات شغلی بعد از تحصیل در کسب درآمد و یافتن شغل مناسب با سطح تحصیل و ناکامی‏های موجود در این امر و محدودیت‏های ناشی از عدم تناسب نیاز و تقاصا در بازار کار باشد. مطالعات انجام شده در سال‏های اخیر که توسط سازمان‏های دست اندرکار در رسانه‏های عمومی منتشر گردیده حاکی از افزایش تعداد بی‏کاران در قشر تحصیل کرده جامعه است. در سایر مطالعات انجام شده و قابل دسترس در سایر کشورهای جهان، خودکشی در تمام موقعیت‏های تحصیلی مشاهده می‏شود ولی در افراد کم سوادتر جامعه با فراوانی بیشتری مشاهده گردیده است. (سادوک و سادوک، 2000؛ کورنوس کابانیس151، 1997؛ گولدنی152، 2000، لورانت و هیوسمن، 2005، محسن پور، 1389).
در مطالعاتی که در ایران و با روش‏های مختلف انجام گرفته است، مشکلات اقتصادی و بی‏کاری، مشکلات خانوادگی، حوادث استرس‏زای عمده‏ی قبل از اقدام به خودکشی عنوان شده‏اند (خلخالی و همکاران، 1380؛ کوشان، 1387؛ حیدری پهلویان، 1376؛ صابری وهمکاران، 1384).

5-4- پیشنهادات پژوهش
کنترل اختلالات روان‏شناختی در گروه اقدام‏کننده‏ به خودکشی می‏تواند نتایج دقیق‏تری به دست دهد.
انجام مطالعه‏ای مشابه، با ارزیابی متغیر‏های ویژگی‏های شخصیتی نمونه‏ها، در آن صورت امکان بررسی این سؤال که آیا ویژگی‏های شخصیتی متفاوت به عنوان یک متغیر واسطه در اقدام به خودکشی نقش دارند یا خیر وجود خواهد داشت.
انجام مطالعه‏ای مشابه، با نمونه‏گیری از بیمارستان‏های سایر شهرها و استآن‏ها.
انجام مطالعه در سایر گروه‏های سنی در کشور، تا بتوان یافته‏های پژوهش را به سایر گروه‏های سنی تعمیم داده و نتایج را با یک دیگر مقایسه کرد.

5-5- پیشنهادات کاربردی :
با توجه به این که اغلب افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی در فرآیند خود‏شناسی و روشهای برقراری ارتباط صحیح با دیگران و روشهای حل مسئله مشکل دارند؛ پیشنهاد می‏شود کارگاه‏های آموزشی مهارتهای زندگی برای عموم مردم به‏خصوص خانواده‏ها و اقشار مختلف دانشگاهی برگزار شود.
با توجه به این که بسیاری از والدین با شیوه های تربیت و برخورد با فرزند آشنا نیستند، پیشنهاد می‏شود به منظور کاهش آسیب‏های اجتماعی شیو‏ه‏های فرزند پروری به والدین آموزش داده شود.
سازمان‏های دست اندرکار نسبت به آموزش مهارتهای کاربردی ارتباط و هم‏چنین استفاده از مشاور برای حل مشکلات کارمندان خود اقدام نمایند.
دانشگاه ها و سازمان‏های نظامی و انتظامی نسبت به آموزش روشهای خودمراقبتی و مهارتهای زندگی برای دانشجویان و سربازان اقدام نموده و از مشاورهای مجرب برای راهنمایی ایشان اقدام نمایند.
خانواده هایی که یکی اعضای آن اقدام به خودکشی نموده‏اند یک مشاور خانواده داشته باشند تا بتوانند در شرایط بحرانی با کمک مشاور خانواده مشکلاتشان را برطرف نمایند.

5-6- پیشنهاداتی برا ی مطالعات آینده
پژوهش حاضر دارای چند نقطه قوت می‏باشد، یکی این‏که اولین پژوهشی است که در زمینه تمام ابعاد شخصیت سرشت ومنش افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی با توجه به نوع وسیله اقدام به خودکشی و گروه سنی متفاوت با بررسی متغیرهای جمعیت شناختی در چند بیمارستان اقدام نموده است، و طبق بررسی‏های محقق، پژوهش کاملی به این سبک دیده نشد.
نقطه قوت دوم این‏که در پژوهش‏های مختلف فقط به بررسی ابعاد سرشت و منش در افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی پرداخته و یا این‏که صرفاً به بررسی جنبه‏های دموگرافیک پرداخته شده است. در حالی که این پژوهش نه تنها تمام ابعاد سرشت و منش را مورد بررسی قرار داده، بلکه در زمینه اطلاعات دموگرافیک افراد، نوع وسیله اقدام به خودکشی به تفکیک، و مقدار استفاده از وسیله فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

5-7- محدودیت ها و موانع پژوهش
نخستین محدودیت پژوهش حاضر مربوط به نمونه مورد مطالعه می‏باشد.
با توجه به این‏که گروه کثیری از نمونه مورد مطالعه از مراجعین بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) بودند و علت آن مرجع بودن این بیمارستان برای مراجعات افراد اقدام به خودکشی بوده است، پیشنهاد می‏گردد در تعمیم نتایج به کلیه‏ی افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی که مراجعان بیمارستآن‏های مختلف کشور هستند می‏بایست جانب احتیاط رعایت گردد، و هم‏چنین پژوهش‏های مشابه بر روی نمونه‏های دیگری و در سطح وسیعتری صورت گیرد.
دومین محدودیت و موانع پژوهش حاضر مربوط به محیط و ابزارهای اندازه گیری متغیرها می‏باشد.
با توجه به این‏که پرسشنامه این تحقیق در محیط بیمارستان تکمیل گردید و تعداد زیاد سئوالات در سنجش متغیرهای پژوهش، به نظر می‏رسد که این امر می‏تواند بر کاهش دقت آزمودنی‏ها تاًثیر بگذارد.
سوم این‏که گروه شرکت کننده در مطالعه از نظر بعضی متغیرهای جمعیت شناختی همتا نشده بودند.
و درنهایت چهارم این‏که نمونه آماری در پژوهش نماینده تمام افراد اقدام‏کننده‏ به خودکشی در شهر شیراز نیستند زیرا افراد فوق فقط نمونه مراجعه کننده به چهار مرکز درمانی بوده‏اند.
5-7- کاربست ها:
سازمان‏ها، ادارات، مراکز آموزشی و دانشگاهی، سازمان آموزش و پرورش، امور زندآن‏ها، مراکز نظامی و انتظامی می‏توانند در مراکز مشاوره و پیشگیری از اقدام به خودکشی از نتایج این تحقیق استفاده نمایند

منابع

الف: منابع فارسی
ابوالقاسمی، عباس؛ بهاری، محمد؛ نریمانی، محمد؛ زاهد، عادل؛ ،1390، ارتباط ابعاد سرشت ومنش با علایم اختلال اسکیزوفرنی درمردان، مجله بهبود، دوماهنامه علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال پانزدهم، شماره چهارم، مهر و آبان 1390.
ابولقاسمی، عباس؛ رفیعی، مریم؛ نریمانی، محمد،1390، نقش سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس در نوجوانان، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 132-119.
اسماعیل نیا، طاهره؛ فرامرزی، محبوبه؛ موسوی، شکوفه؛ شمسی، گلفام،1380، بررسی اقدام به خودکشی در زنان شهرستان بابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ، سال هفتم، شمار 2، صفحات 62-58 .
اکبری زردخانه ،سعید؛ جعفری، سالار؛ دولتشاهی، بهروز؛ ممقاینه، مریم،1388، رابطه خودکشی با ویژگیهای شخصیتی و رویداد های زندگی ، مجله علوم رفتاری ، دوره 3 ، شماره 2 ، صفحات 157-151.
انیسی ، جعفر؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلطانی نژاد، عبدا…؛ امیری، ماندانا ،1385، بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان،مجله طب نظامی، سال 8، شماره 2، صفحات 118-113 .
بهرامی احسان، هادی، 1381، رابطه بین جهت گیری مذهبی ، اظطراب و حرمت خود، مجله روانشناسی 24، سال ششم ، شماره 4، زمستان 1381 .
بیان زاده ، سید اکبر ،1383، بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری ، مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی – جبری، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال یازدهم ، شماره 44 .
بیرامی، منصور؛ اقبالی، علی؛ قلیزاده؛ حسین، 1391، تعامل عامل های شخصیتی با علایم افسردگی ، ناامیدی و افکار خودکشی در بین دانشجویان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دوره 34 ، شماره 1 ، صفحات 34-28.
پشت محمدی، مرجان؛ مولوی نجومی، مرضیه؛ ملکوتی، سیدکاظم و همکاران، 1386، اقدام به خودکشی و ارتباط آن با استرس ها و سیستم حمایتی : مطالعه ای در شهر کرج ، مجله دانشگده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65 ، شماره 4 ، صفحات 76-72.
حسینیان، علی؛ مرادی، علیرضا؛ یاریاری، فریدون، 1385، اختلال شخصیت و اقدام به خودکشی در دانشجویان، فصلنامه علمی ، پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز ، سال اول، شماره 2 و 3 .
حق شناس، حسن، 1390، روانشناسی شخصیت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، جلد دوم
حیدری پهلویان، احمد، 1376، وضعیت روانی، اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان، مجله اندیشه ورفتار، سال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خودراهبری، گروه کنترل، اختلال شخصیت، افراد مبتلا Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، سرشت و منش، دانشگاه آزاد اسلامی