پایان نامه ارشد با موضوع سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی، همسرگزینی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

باور بود كه نيازها، اكتسابي و آموختني هستند؛ برخلاف مزلو كه معتقد بود همة انسان‌ها با نيازهاي شبه‌غريزي به دنيا مي‌آيند و همين نيازها، انسان را به تبديل شدن به آن‌چه در توان اوست، فرا مي‌خوانند. يعني نيازها، فطري و ژنتيكي هستند (شولتز، 1367).
د) نظريه اريك فروم62
اريك فروم، مؤثرترين عامل در شخصيت انسان را نيازهاي رواني مي‌داند. به باور فروم، نيازهاي جسماني، بين انسان و حيوانات مشترك‌اند؛ در حالي كه حيوانات نيازهاي رواني ندارند و اين نيازها ويژة انسان‌اند. او پنج نياز را به عنوان نيازهاي رواني نام مي‌برد. 1. وابستگي؛ 2. استعلاء؛ 3. ريشه داشتن؛ 4. حس هويت؛ 5. موازين جهت‌گيري (شولتز، 1367).
تأثيرات پايداری بر كيفيت زندگی
اگر بخواهيم كيفيت زندگی را در حال و آينده بهتر كنيم فقط بايد آن را در چهارچوب پايداری قرار دهیم (یوزل، 2004). بنابراين، نمی توان رابطۀ محكم كيفيت زندگی و پايداری را انكار كرد. محققان اين برداشت را كه چهارچوب پايداری منجر به كاهش كيفيت زندگی می شود، به شدت رد کرده اند (یوزل، 2004؛ فی و سينايد63، 2008). با آشكار شدن نقش و اهميت اجتماعات محلی در توسعۀ پايدار و توصيه به استفاده از شاخص‌های محلی و حفظ ويژگی‌های محلی در برنامه‌ريزی ها، اين مهم نيز به مطالعات كيفيت زندگی وارد شد. تأكيد توسعۀ پايدار بر حفظ ارزش شهروندان در محيط‌های ویژه بر تحقيق‌های كيفيت زندگی تأثیر گذاشته است (فی و سينايد، 2008). اين تأثير را در دو بخش می توان مشاهده كرد: اول؛ مقياس مطالعۀ كيفيت زندگی: كه نتيجۀ آن تاكيد بر مقياس‌های محلی است، دوم؛ روش‌شناسی بررسی ها: كه نتيجۀ آن تأكيد بر روش‌های كيفی است. پيش از اين تحقيقات كيفيت زندگی در سطح بين المللی، سطح ملی و به خصوص سطح شهري انجام شده است اما با نگاه پایدار، سطح محلی برای مطالعات كيفيت زندگی مناسب‌تر است (پاکیون، 2003؛ فی و سينايد، 2008).
پسيون64 اشاره كرده است كه در مقياس‌هاي بزرگ‌تر ممكن است در جمع‌بندی نهايی نظرات موافق می تواند نظرات مخالف را خنثی كند و نتيجه را تحت تأثير قرار دهد، او برای اين نوع تحقيقات مقياس محلی را مناسب‌تر می داند (پاکیون، 2003).
فی و سينايد نيز تمركز بر گروه‌های ويژه و استفاده از روش‌های كيفی را پيشنهاد می دهند و معتقدند استفاده از شاخص‌های یکسان یا از پیش تعیین شده رابطه‌اي بين كيفيت و پایداری را برقرار سازد (فی و سینید، 2008).

2-1-2- ازدواج خویشاوندی
ازدواج یک سنت الهی و یک نیاز فطری بشری باشد. بشر از بدو خلقت جهت تشکیل خانواده و بقای نسل ازدواج می کرده است. ازدواج در اقوام و ادیان مختلف، انواع و مقررات خاصی دارد. به عنوان مثال ازدواج اقوام درجه یک تقریباً در تمامی ادیان و قوانین دنیا ممنوع اعلام شده است (مولر و یانگ65، 2001).
اما ازدواج خویشاوندی (فامیلی) یکی از اشکال عمده ازدواج در دنیا و به ویژه در کشور ما می باشد (سعادت، انصاری لاری و فرهودی، 2004). ازدواج خویشاوندی یعنی ازدواج افرادی که در چهار نسل گذشته حداقل دارای یک جد مشترک باشند (سعادت، 2003). از نظر سازمان بهداشت جهانی66 ازدواج درجه چهار یا نزدیک‌تر به عنوان ازدواج خویشاوندی (فامیلی) تلقی می شود (تیبی و فراگ67، 1997). شایع ترین فرم ازدواج فامیلی، ازدواج درجه سه است که زن و شوهر در یک هشتم جایگاه های ژنی مشترک هستند (شمالی و همکاران، 2007). این ازدواج در کشور ما به دلایل مختلف نسبتاً زیاد رخ می دهد به طوری که در مطالعات انجام شده علی رغم آمارهای متفاوت، شیوع آن را تا 38 درصد نیز بیان کرده اند (سعادت، 2004).
در تحقیقات مشخص شده است که فرزندان حاصل از ازدواج های فامیلی با شیوع بیش تری (2 تا 3 برابر) نسبت به جمعیت عمومی دچار ناهنجاری های مادرزادی و ژنتیکی می شوند که بار سنگینی را از نظر بهداشتی و درمانی به کشور تحمیل می کنند. اهمیت موضوع زمانی بهتر شناخته می شود که بدانیم اکثر ناهنجاری های مادرزادی و ژنتیکی با دادن آگاهی و آموزش و مشاوره های قبل و حین ازدواج به زوج ها، به راحتی قابل پیش گیری هستند. اما متأسفانه علی رغم وقوع زیاد ازدواج های فامیلی در کشور جای خالی این گونه مشاوره ها احساس می گردد.
بر اساس دستورات صریح اسلامی ازدواج با خویشان درجه یک و دو که از محارم محسوب می گردند حرام می باشد (قرآن کریم، سوره نساء). این حرام شدن تکوینی با احتمال بسیار بالای بیماری های جدی ژنتیکی در اثر ازدواج خویشان درجه یک و دو به طور کامل تطابق دارد. قرآن کریم نکته خاصی به نفع یا تشویق به ازدواج خویشاوندی و فامیلی بیان نمی نماید.
ازدواج فامیلی بین خویشاوندان نزدیک در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد. ولی هنوز از میزان و ساختار این نوع ازدواج ها اطلاع دقیقی در دسترس نیست. در انتهای قرن بیستم بسیاری از محققین معتقد بودند که شیوع ازدواج فامیلی به دلیل صنعتی شدن و افزایش سطح تحصیلات زنان رو به کاهش خواهد گذاشت. اما این پیش بینی به وقوع نپیوسته است و در اغلب مناطق جغرافیایی، میزان ازدواج فامیلی یا ثابت مانده یا افزایش یافته است (شمالی و همکاران، 2007).
خويشاوندان درجه يک:
شامل پدر، مادر، فرزندان ، خواهران و برادران يک فرد. تشابه ژنتيکي در خويشاوندان درجه يک 50درصد مي باشد يعني اگر ژن هاي فعال هر فرد را 100 هزار عدد فرض کنيم، 50 هزار تاي آنها با خويشاوندان درجه يک مشترک است به عبارت ديگر اين دو نفر در نصف خصوصيات ارثي که به ارث برده اند مثل هم هستند.
خويشاوندان درجه دو:
شامل خاله ها، دايي ها، عموها و عمه ها، برادرزادگان وخواهرزادگان مي باشد در اين نوع خويشاوندي تشابه ژنتيکي 25 درصد مي باشد و همان طور که در بالا شرح داده شد خويشاوندان درجه 2 در 25 درصد خصوصيات ارثي يعني در 25 هزار ژن فعال مشابه يکديگر هستند.
خويشاوندان درجه سه :
شامل دختر عمو، پسرعمو، دخترخاله، پسرخاله، دخترعمه، پسرعمه، پسردايي، دختردايي، مي باشند. تشابه ژنتيکي در خويشاوندان درجه 3 برابر 12/5 درصد مي باشد يعني در 12500 ژن فعال مشترک هستند نکته جالب در اين قسمت اين است که چنانچه زوجي از يک طرف پسرعمو، دختر عمو و از يک طرف دختر خاله، پسرخاله باشند، يعني مادران آنها خواهر يکديگر و پدران آنها برادر همديگر باشند، تشابه ژنتيکي به 25 درصد مي رسد يعني مشابه خويشاوندان درجه 2 خواهند بود.
خويشاوندان درجه 4:
شامل نوه خاله، نوه دايي، نوه عمو و نوه عمه مي باشند که تشابه ژنتيکي آنها 6/25 درصد است. دراين جا نيز مثل خويشاوندان درجه 3 اگر خويشاوندي دوطرفه باشد يعني از يک طرف نوه عمو و از طرف ديگر نوه خاله باشند تشابه ژنتيکي به 12/5 د رصد مي رسد يعني مشابه خويشاوندان درجه 3 خواهند بود.
خويشاوندان درجه 5:
شامل نتيجه خاله، نتيجه دايي، نتيجه عمو ونتيجه عمه مي باشند. تشابه ژنتيکي در اين ها 3/125 درصد است و مثل موارد قبل اگر خويشاوندي دوطرفه باشد شبيه خويشان درجه 4 شده يعني تشابه ژنتيکي به 6/25 درصد خواهد رسيد.
خويشاوندان درجه 6:
شامل نبيره خاله، نبيره دايي، نبيره عمه، نبيره عمو است که تشابه ژنتيکي آنها 1/56 درصد است. همانطور که ملا حظه مي شود حتي در خويشاوندان درجه 6 هنوز 56 ژن مشترک وجود دارد که بسياري از آنان ممکن است ژن هاي انتقال دهنده بيماري هاي ارثي باشند که اگر درپدر و مادر با هم وجود داشته باشند باعث خواهد شد که احتمال بيماري ژنتيکي در فرزندان افزايش يابد. اين اعداد وقتي معناي واضح تري پيدا مي کنند که بدانيم در حال حاضر حدود 9000 نوع بيماري ارثي مختلف شناخته شده اند که ممکن است از طريق به ارث رسيدن ژن هاي مشترک در پدر و مادر گريبان فرزندان را بگيرد که البته اين خطر در ازدواج هاي فاميلي به علت وجود ژن هاي مشترک بيشتر و به مراتب بالاتر خواهد بود. ازدواج هاي فاميلي نه تنها احتمال مبتلا شدن فرزندان به بيماري هاي ارثي را افزايش مي دهد بلکه باعث ازدياد اين بيماري ها و ژن هاي بيماري زا در نسل هاي آينده مي شود و اين بدان معنا نيست که در ازدواج هاي غير فاميلي هيچ گونه خطري وجودندارد بلکه احتمال خطر بسيار پايين تر است بنابراين ازدواج فاميلي از نظر علم ژنتيک معقول و منطقي نيست.

خطرات پنهان ازدواج فامیلی
در همه ازدواج‌ها بویژه ازدواج‌های فامیلی خطرات پنهان برای فرزندان وجود دارد که با انجام آزمایش‌ها و بررسی سابقه بیماری‌های خانوادگی می‌توان با تصمیم منطقی و به دور از عواطف شخصی مانع از بروز آنها شد. بیماری‌های ارثی از نوع غالب در تمام نسل‌ها ظاهر می‌شود و انواع مغلوب معمولا بدون سابقه خانوادگی است. بیماری‌های ارثی وابسته به جنس، از طریق مادری که اقوام مذکر مبتلا داشته به فرزند منتقل می‌شود.
2-2- پیشینه پژوهشی
2-2-1- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
نتیجه تحقیق هارلف68 (2001)، در ترکیه نشان داد گروهی که ازدواج خویشاوندی دارند سازگاری زناشویی پایینی داشته و تعارض بیشتری با خانواده خود نسبت به گروه ازدواج غیرخویشاوندی دارند.
بررسی اوهارا و هماران، (1992) که بر روی سه فرزند (دو خواهر و یک برادر) حاصل ازدواج خویشاوندی بود، نشان داد که آنان در بزرگ سالی دچار فلج پیشرفته ای شدند .
2-2-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور
پاداش و همکاران (1391)، پژوشی با هدف بررسی تأثیر آموزش روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی زنان و مردان متأهل انجام دادند که یافته نشان داد: تفاوت معنی‌داری بین نمرات رضایت زناشویی گروه آزمایش و شاهد در مرحله پس‌آزمون وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که كیفیت زندگی درمانی نمرات آزمودنی‌های گروه آزمایش و شاهد را در پس‌آزمون در ابعاد تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، روابط، حل تعارض، اوقات فراغت و جهت‌گیری مذهبی افزایش داده است و تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمرات گروه شاهد و آزمایش در مرحله پس‌آزمون در ابعاد مدیریت مالی، رابطه جنسی، شیوه فرزندپروری، خانواده و دوستان و مساوات‌طلبی نقش‌ها مشاهده نشد.
کاکابرایی و صیدی (1390)، در پژوهشی نشان دادند که ازدواج های خویشاوندی می توانند یکی از عوامل مهم بروز معلولیت ها در فرزندان باشد.
کاظمی و همکاران (1390)، در پژوهشی بیان داشتند که برنامه آموزشی ارتقاء کیفیت زندگی زوجین باعث افزایش رضایتمندی زناشویی و نیز سلامت روان شده است.
مظاهری و همکاران(1388)، در مقاله ای با عنوان رابطه سبک های همسرگزینی با کیفیت و پایداری ازدواج نتیجه گرفتند که سبک‏های همسرگزینی‏”آشنایی قبلی و ازدواج با رضایت خانواده‏”و “خواستگاری و ازدواج با رضایت فرد و خانواده‏”سطح بالاتری از سازگاری زناشویی را در مقایسه با سبک‏های‏”خواستگاری و ازدواج اجباری‏”و”آشنایی قبلی با همسر و ازدواج اجباری‏”در پی دارد.بررسی تحولی سبک‏های ازدواج و سازگاری زناشویی‏ نشان داد که نمره سازگاری زنانی که از طریق‏”خواستگاری و ازدواج با رضایت خود و خانواده‏”و”آشنایی و ازدواج با موافقت‏ خانواده‏ها”ازدواج نموده‏اند،در سال‏های نخست ازدواج بالاتر از دو گروه ازدواج‏های اجباری است و با گذشت زمان نیز این‏ برتری به‏رغم نوساناتی که دارد همچنان حفظ می‏شود.این در حالی است که زنانی که سبک همسرگزینی خود را”شیفتگی و ازدواج علیرغم مخالفت خانواده‏ها”گزارش کرده‏اند،اگرچه در سال‏های نخست ازدواج خود رضایت زناشویی بالایی در حد دو گروه فوق نشان داده‏اند،ولی هرچه از سال‏های ازدواج آنها بیشتر می‏گذرد نمره سازگاری زناشویی آنها بیشتر افت می‏کند.
شعیری (1387)، در پژوهشی با عنوان مقایسه تفاوت هاي مربوط به تعارض زناشويي،رضايت زناشويي و رضايت جنسي در زنان متاهل داراي ازدواج هاي فاميلي و غير فاميلي در شهر تهران نشان داد که تعارض زناشويي،ميزان رضايت جنسي و رضايت زناشويي در آزمودني هاي داراي ازدواج هاي فاميلي و غير فاميلي متفاوت است.
حسن زاده نظرآبادی و همکاران، (1385) در یک بررسی بیان داشتند که شیوع ازدواج های خویشاوندی در کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوبی به ویژه در کشورهای اسلامی قابل توجه می باشد به طوری که در کشورهایی نظیر پاکستان، هندوستان،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع کیفیت زندگی، مشکلات زناشویی، فرآیندهای شناختی، رویکرد سیستمی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع کودک آزاری، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، کارکرد خانواده